Стріла слова

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Стріла слова"

Автор проекту

Саприкіна Наталія Олександрівна

Номінація

"Навчальний проект"

Перелік шкільних навчальних предметів

Українська мова та література, світова література, суспільствознавство, українознавство, інформатика

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

Учні 7 класів, 12 - 13 років.

Опис проекту

В чому полягає ідея проекту. Як вона виникла?

Одне з найголовніших завдань шкільного курсу української мови полягає в глибокому оволодінні учнями лексичним і фразеологічним багатством. Адже у фразеології в концентрованій, високохудожній формі зосереджується інформація про найприкметніші особливості й найцінніші здобутки матеріальної та духовної культури народу, його історію та контакти з іншими етносами, риси менталітету й етико-естетичні погляди, мовну майстерність. Вивчення фразеологізмів поширює знання учнів про безмежний світ людини, виховує повагу до народу-фразотворця, поповнює мовний запас своєрідними крилатими словами. Знання «скарбів нашої мови й народного досвіду» (І. Франко), розуміння їх при читанні художніх творів, публіцистики, преси, при перегляді кінофільмів і спектаклів, правильне їх уживання є безсумнівним показником емоційного освоєння рідного слова. Однак фразеологізмів в оперативній пам’яті учнів мало, тому з огляду на те, щоб ці «згустки народного розуму й знання» (М. Шолохов) стали активним надбанням школярів, виникла ідея реалізувати проект «Стріла слова». Адже серед інших форм вивчення фразеології української літературної мови проектна діяльність якнайкраще сприяє освоєнню школярами фразеології як цілісної, насиченої, розмаїтої та цікавої своїми складниками системи, допомогає набути навичок використання у своєму мовленні влучного слова.Тож розробка і реалізація проекту «Стріла слова» є досить актуальною.

Яке дослідження проводили учні? Що і як вони робили?

Під час проекту учні досліджували основні ознаки, джерела походження фразеологічних сполук та явище синонімії у фразеології.

1 група – «Від А до Я»: висунули гіпотезу, як з’явилися фразеологізми; дослідили, як утворювалися фразеологізми: прочитали Біблійні оповіді, античні міфи, відшукали цікаві історії, які вплинули на творення фразеологізмів; з’ясували, яку роль відіграють фразеологізми у мовленні. За отриманими результатами досліджень створили публікацію, де презентували результати своєї роботи.

2 група - «За тридев’ять земель»: висунули гіпотезу щодо того, що стало джерелом творення фразеологізмів, створили організаційну діаграму, в якій відобразили джерела походження фразеологізмів; дібрали приклади зі словників; проаналізували, які групи фразеологічних сполук є найдавнішими, найрізноманітнішими, найбільшими. Учні спланували та розробили мультимедійну презентацію, в якій прозвітували про свою роботу у проекті.

3 група – «Крапля в краплю»: висунули гіпотезу, чи є серед фразеологічних сполук синоніми, опитали батьків, однокласників, проаналізували, які фразеологізми найчастіше вживають їхні знайомі; результати опитування подали у вигляді діаграми; з’ясували значення фразеологічних сполук, що найчастіше зустрічаються у мовленні знайомих і знайшли сполуки, що мають синонімічне значення із вживаними фразеологізмами. Створили відеокліп за фразеологізмом, який найчастіше вживався у мовленні опитуваних. Підготували презентацію, в якій висвітлили результати своїх досліджень.

Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Незважаючи на те, що учні 7 класу ще не вивчають інформатику в школі, багато з них володіють навичками роботи на комп’ютері, оскільки відвідують курси, комп’ютерну академію «ШАГ», вміють шукати інформацію у всесвітній мережі Інтернет, дехто скористався вчительськими інструкціями «Як створити публікацію», «Як створити презентацію», "Як створити презентацію онлайн".Працюючи над проектом, учні використовували комп’ютер для обміну інформацією електронною поштою, аналізу отриманих результатів, побудови графічних зображень, пошуку інформаційних ресурсів в Інтернеті, створення публікації, презентації, відеокліпу, тобто працювали з такими програмами, як Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Publisher, Opera, Windows Movie Maker.

Як вчитель використовував інформаційно-комунікаційні технології для зацікавлення учнів до навчання?

Вчитель використовував доцільні засоби інформаційних технологій для: ♦ реклами майбутнього проекту (створення буклету за допомогою програми Microsoft Office Publisher); ♦ відтворення плану дослідницьких дій (створення презентації за допомогою програми Microsoft Office PowerPoint ); ♦ оцінки діяльності учнів (розробка критеріїв оцінювання за допомогою програми Microsoft Office Word ); ♦ підрахунку результатів (створення електронного журналу за допомогою програми Microsoft Office Excel); ♦ моніторингу проекту (накопичення інформації з усіх складових проекту з метою визначення ходу, успішності та контролю за виконанням і остаточним завершенням запланованих дій, а також з метою сприяння досягненню запланованої мети); ♦ створення текстових документів (розробка інструкцій, плану проекту та плану реалізації, програма Microsoft Office Word ); ♦ пошуку інформаційних ресурсів в Інтернеті (створення списку посилань на ресурси Інтернету, програма Opera).

Дидактичні матеріали

Завдання 1 Завдання 2 Завдання 3 Тест Інструкція 1

Методичні матеріали, що використовувались в процесі роботи над проектом

Путівник юного лінгвіста План проекту Оцінювання презентації Оцінювання публікації

Рекламний буклет вчителя

Buklet .jpg Buklett.jpg

Які результати одержали учні в проекті?

1 група «Від А до Я»: (результати своєї роботи висвітлили у публікації): • встановили специфіку значення та структури фразеологізмів; • визначили, чим відрізняються поняття «фразеологія» та «фразеологізм»; • дослідили, як впливає використання фразеологічних сполук на мову художніх творів; • відшукали цікаві історії, пов’язані із виникненням фразеологізмів із словом «сім»; • підготували зашифроване завдання.

2 група - «За тридев’ять земель» (висновки стосовно отриманих результатів відобразили у презентації): • з’ясували, що не існує меж для утворення фразеологізмів; • узагальнили у вигляді діаграми джерела походження фразеологізмів; • встановили найдавніші, найпопулярніші та найрізноманітніші джерела фразеологізмів.

3 група – «Крапля в краплю» (створили презентацію, в якій повідомили про досліджуване): • опитали знайомих і встановили, як часто вживають вони фразеологізми; • результати опитування подали в організаційній діаграмі; • встановили, що серед фразеологізмів є синоніми; • підготували відеокліп за фразеологізмом, який найчастіше вживався у мовленні опитуваних.

Підсумком роботи над проектом «Стріла слова» став фразеологічний міні-словник, який діти презентували своїм однокласникам, друзям та батькам, а також створений разом із учителем блог «Стріла слова», в якому учасники проекту відобразили перебіг навчально-дослідницької роботи і отримані результати. Використавши отримані результати досліджень, учні підготували сценарій мовно-літературного вечора одного фразеологізму «Осанна осені !..» і провели цей захід для учнів 7-8 класів під час тижня мови у 2011-2012 н.р. Отже, під час реалізації проекту учні навчилися : • здобувати, аналізувати, опрацьовувати, інтегрувати, оцінювати, творчо застосовувати та створювати інформацію в її різноманітних видах, формах та медіапредставленнях; • формулювати вірогідні судження для окреслення, аналізу та вирішення проблем; • визначати фразеологізми в реченні й тексті, відрізняти їх від вільних словосполучень; • пояснювати значення й походження найпоширеніших фразеологізмів самостійно або за допомогою словників; оволоділи вміннями: • самостійно працювати й організовувати свою роботу; • визначати пріоритети та ставити навчальні завдання без сторонньої допомоги; • доречно й правильно вживати фразеологізми, добирати фразеологічні синоніми; • користуватися фразеологічними словниками й довідниками різних типів; удосконалили навички: • працювати в команді та бути лідером; • виступати перед аудиторією; розвинули : • почуття художнього смаку, • здатність до оригінальності та інновацій; • вміння діяти відповідально, поважати і визнавати різноманітність поглядів.

Приклад(и) учнівських робіт

Газета групи "Від А до Я" Gazeta 11.jpg Gazeta 22.jpg

Презентація групи "За тридев'ять земель" Презентація групи "Крапля в краплю"

Фоторепортаж із творчої лабораторії

Foto strila11.JPG Foto strila22.JPG Foto strila33.jpg Foto strila44.JPG Foto strila55.JPG

Інтернет-ресурси, які використовувались в процесі роботи над проектом

Короткий українсько-російський фразеологічний словник Класифікація фразеологізмів Короткий фразеологічний словник Фразеологічний словник української мови Давні міфи Електронний підручник української мови Стилістичний та семантичний аспект фразеології