Проект Дроби стають зрозумілими

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 19:02, 9 січня 2012, створена Подгорна Тетяна (обговореннявнесок) (Опис самостійного дослідження учнів, що проводилось у процесі реалізації проекту)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук

Опис проекту

Назва проекту Дроби стають зрозумілими
Реєстраційна форма http://project.iteach.com.ua
Перелік шкільних навчальних предметів, знання з яких використовувались під час реалізації проекту Математика, українська та російська мови, інформатика
Клас та вік учнів, які брали участь у проекті Учні одного 5-го класу(10-11 років) та учні-консультанти 10-го класу (16 років)
Короткий опис проекту Проект «Дроби стають зрозумілими» проводиться під час вивчення теми "Десяткові дроби". В основі проекту лежать інтереси учня, участь в якому приносить не лише користь у пізнанні предмету, але й дозволяє знайти зв'язок з реальними фактами та іншими предметами, спонукає до їх різнобічного застосування,вивчення нового та цікавого матеріалу для себе. Робота над проектом дає можливість розвивати навички самостійного отримання інформації, опрацьовувати цей матеріал за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, розвиває комунікативну компетентність, самоаналіз, рефлексію, викликає радість пізнання. Створюються творчі групи.Під час реалізації проекту учні дізнаються про історію та застосування дробів у різних галузях діяльності людини; з’ясовують значення слова «дріб» та знака «кома»,досліджують важливість десяткових дробів в повсякденному житті; проводять анкетування.Результатом проектної діяльності кожної групи є створення підсумкового продукту.
Основні питання проекту

Знання можуть бути купою каміння, що задавило особистість.І знання можуть бути вершиною піраміди,на якій стоїть особистість.

В.Розов

Викладаючи в класах спортивного профілю переді мною ставала проблема, як підвищити інтерес учнів до складного, на їх погляд, предмету, як математика.На одному з уроків виникла дискусія між учнями "Чи настільки важливі десяткові дроби та десяткова кома?". Це ключове питання і стало ідеєю народження проекту.В основі проекту лежать інтереси учня. Участь у проекті забезпечує вміння вирішувати значущи в дослідницькому плані проблеми, що потребує інтегрованих знань, творчогоого пошуку для її розв’язання. Для реалізації проекту були створені групи: "Історики", "Аналітики", "Експерти","Практики". Учні шукали відповіді на тематичні питання:

- В яких стародавніх джерелах вперше згадується про дроби?

- Хто вперше відкрив десяткові дроби?

- Як записували десяткові дроби?

-Яке значення має знак "кома"?

-Чи потрібний сучасній людині такий знак як "кома"?

-Де і як використовують дроби?

-Для чого потрібні дроби?

- Люди яких професій в своїй діяльності користуються десятковими дробами?"

В ході роботи над проектом: грпа "Історики" шукають різноманітні факти, що стосуються даної теми, класифікуючи їх; "Експерти" опрацьовують інформацію з різних джерел та встановлюють міжпредметний зв'язок; "Практики" висвітлюють практичний аспект проекту; "Аналітики" узагальнюють результати опитування, будують діаграму, підсумовують роботу інших груп. В результаті проекту учні розширили свій світогляд, навчились працювати в групах, планувати роботу. Підсумковим продуктом проектної діяльності стало створення презентацій, буклетів, газет тощо.

Використання учнями інформаційно-комунікаційних технологій у процесі реалізації проекту В процесі роботи на проектом учні разом зі своїми консультантами (в цій ролі виступали учні 10-го класу) використовували програми Microsoft Word розділ PowerPoint, PhotoshopCS3.


Використання вчителем інформаційно-комунікаційних технологій для зацікавлення учнів Для зацікавлення дітей роботою вчителем були створені презентація та публікації( для учнів та батьків) у програмах Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher.
Дидактичні матеріали Картки - інструкції "Як сворити презентацію"

Інструкції для виконання навчального завдання

Приклади шаблонів учнівських презентацій

Анкета https://docs.google.com/document/d/1CA0tza94_zjn77bY672hhHSam1pLFEuRkQoQ7Vh-8IE/edit?hl=ru

Методичні матеріали, що використовувались в процесі роботи над проектом План проекту

План реалізації проекту

Критерії оцінювання

Учительська презентація https://docs.google.com/present/edit?id=0AejL3SP8d1omZHY5c3dxeF8wMm03YnJoZm4&hl=ru

Буклет для батьків https://docs.google.com/present/edit?id=0AejL3SP8d1omZHY5c3dxeF84MWhnbTJ3N2Q4&hl=ru

Буклет для учнів

Основні результати, одержані учнями у процесі реалізації проекту Про ефективність роботи у проекті, найточнішим приладом для вимірювання його значущості є відгуки самих учасників проекту. За даними анкетування, на запитання "Яке значення для тебе особисто мають знання та вміння, отримані в результаті роботі над проектом?". У 95% опитуваних найбільші труднощі викликає необхідність публічного виступу.80% відповіли, що це знадобить в майбутньому, 57% упевнено почувалися під час презентації свого матеріалу, бо добре володіли інформацією, а 43% - тому що поряд були друзі.87% учасників анкетування було цікаво працювати над проектом. А це і було головною метою всієї роботи над проектом.
Фоторепортаж про роботу в проекті Робота в групах https://picasaweb.google.com/118410804959845737427/lfMFhC

Урок-захист https://picasaweb.google.com/118410804959845737427/tXAqvB

Інтернет-ресурси, які використовувались в процесі роботи над проектом http://uk.wikipedia.org

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B1

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)

https://picasaweb.google.com/lh/explore

Опис самостійного дослідження учнів, що проводилось у процесі реалізації проекту

Назва етапу дослідження Діяльність учнів Одержані результати
І. Підготовка. Переглядають методичні матеріали, які підготував вчитель.Обговорюють план та мету проекту, формують групи. Склали план проекту. Визначили мету всього проекту та завдання для кожної групи. Сформували групи по 5 учнів в кожній за бажанням.
ІІ.Планування Формулюють завдання і виробляють план дій для кожної групи:

-визначення джерел, засобів збору та методів аналізу інформації з різниж джерел (по групам);

-визначення засобів представлення інформації;

-встановлення критеріїв оцінки результату і процесу.

Склали список джерел пошуку інформації, розробили критерії оцінювання для кожної групи.
ІІІ. Збір інформації Пошук матеріалу в різних джерелах: традиційних - друкованих виданнях,ресурсах мережі Інтернету, проводят анкетування Працюючи над дидактичним матеріалом, навчилися заповнювати таблицю використання джерел інформації
ІV.Аналіз Аналіз знайденої інформацію, формування власних ідей та бачень, висловлення думок щодо заданої теми.Планування та розробка презентацій, публікацій, рефератів. Самооцінка і корегування продуктів. Самооцінка співпраці учасників в проекті за допомогою контрольних листів. Створення чернових варіантів продуктів досліджень, вміння працювати в команді
V.Підсумок Захист кінцевих продуктів кожної групи, отримані в процесі роботи над проектом.Заповнення підсумкової анкети (рефлексія) Представили кінцевий продукт кожної групи.

Презентація групи "Експерти" https://docs.google.com/present/view?id=dv9swqx_24dtfbq8cs Презентація групи "Практики" https://docs.google.com/present/edit?id=dv9swqx_58f7vd88ch