Проект "Тричі мені являлася любов"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 18:04, 26 грудня 2011, створена Гладир Олена Анатоліївна (обговореннявнесок) (Зведена таблиця роботи студентів над проектом)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук

Зміст

"Тричі мені являлася любов"

Перелік навчальних предметів, знання, з яких використовуються під час реалізації проекту:

українська мова, література, зарубіжна література, інформатика.

Навчальний проект виконується студентами І-ІІ курсу (10-11 клас)

Вік студентів: 16 - 18 років.

Ключові питання

Чи слід ототожнювати ліричного героя поезії зі збірки Івана Франка "Зів’яле листя" з її автором?

Тематичні питання

- Які ви знаєте твори зі світової літератури на тему кохання?

- Чи існую ідеал справжнього кохання?

- Що є кохання для Франка?

- Чи може бути кохання без страждання?

- Чи змогли б ви не розділено кохати?

- Кому адресовані вірші збірки "Зів’яле листя"?

Змістові питання

- Що таке інтимна лірика?

- Що таке алегорія?

Стислий опис:

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

В ході роботи над проектом студенти мають ознайомитися з інтимною лірикою І. Франка.

Дослідження проводиться для того, щоб:

- навчити вирішувати проблеми реального життя на основі прикладів з художньої літератури;

- використовувати такі види навчальної діяльності, які б сприяли розвиткові критичного і творчого

мислення та самостійного набуття знань;

- формувати навички роботи з літературою в бібліотеці; навички користування комп'ютерними технологіями,

мережею Інтернет; навички добирати інформацію;

- формувати вміння виступати перед аудиторією, добирати матеріал, переконливі факти для аргументації думок;

вміння доводити свою думку, ілюструвати ідеї;

- усвідомити значимість проекту для себе;

- правильно планувати свій час і використовувати роботу згідно з критеріями і вимогами;

- застосовувати ефективні методи проектної діяльності для підвищення активізації студентів до навчання;

- працювати з графікою та готовими малюнками, програмами Word, Exel, Power Point, Publisher, створюючи

свої презентації, публікації та веб-сайти;

- виробляти вміння робити статистичний аналіз отриманих даних;

- вчити бути взірцем для інших, передавати свої знання, використовуючи нові методики навчання.

Під час розробки та створення мультимедійних презентацій навчити студентів чітко і стисло представляти результати

своїх досліджень, вміння презентувати свою роботу в цікавій і доступній формі.

Діяльність студентів

На підготовчому етапі роботи над проектом студенти ознайомлюються з темою проекту, його завданнями та навчальними цілями.

Створення творчої лабораторії:

1. Поділ студентів на підгрупи.

2. Розподіл обов'язків за завданнями творчої лабораторії.

3. Складання плану роботи кожної підгрупи згідно з завданнями проекту.

4. Здійснення студентами самостійної пошукової роботи в мережі Інтернет, у бібліотеці.

5. Добір, аналіз та узагальнення отриманої інформації з друкованих джерел та мережі Інтернет.

6. Створення веб-сторінки і запрошення до співпраці студентів інших навчальних закладів.

7. Створення студентами власних публікацій в програмі Publisher. Аналіз відгуків про створений сайт.

8. Створення мультимедійної презентації в програмі Power Point та демонстрація її на заняттях та літературному вечорі.

Які дослідження проводили студенти?

Відповідно до плану реалізації проекту студенти:

• ознайомилися з життєвою основою написання інтимної лірики Івана Франка;

• проаналізували особливості пристрасних почуттів та майстерність їх втілення у збірці «Зів’яле листя»;

• провели дослідження про те, кому адресовані вірші збірки;

• досліджували проблемне питання: чи слід ототожнювати ліричного героя поезій зі збірки «Зів’яле листя» з її автором?;

• провели спостереження за емоційною гамою почуттів ліричного героя драми;

• виконали дослідження статистики розлучень з метою аналізу даних;

• зробили висновки, що вірші збірки належать не тільки до інтимної, а й мають елементи пейзажної лірики.

Як викладач використовував інформаційно-комунікаційні технології для зацікавлення студентів до навчання?

Для мотивації навчальної діяльності студентів викладачем була створена навчальна презентація, яка

містить завдання для дослідження теми презентації. Під час заняття крім навчальної презентації

було використано відеоматеріали: фрагмент художнього фільму "Іван Франко", слайди.

Як студенти використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Використовували різноманітні інформаційно-пошукові системи в мережі Інтернет, матеріали електронних

енциклопедій. Проводили електронне анкетування на сайті в контакті. Для обміну інформацією

використовували електронну почту, ділилися думками стосовно досліджуваних питань.

Зведена таблиця роботи студентів над проектом

                                     Так легко бути коханим, так складно кохати (Фіцжеральд).
Номер Крок Що потрібно зробити? Як звітувати?
1. Висуваємо гіпотезу 1.Переглянути презентацію викладача на сайті

2. Ознайомитись з гіпотезою, яку будемо досліджувати — чи слід ототожнювати ліричного героя поезій зі збірки «Зів’яле листя» з її автором?

3. Обговорити план роботи над проектом.

1. Підготувати план роботи над проектом
2. Шукаємо, аналізуємо, систематизуємо, створюємо банк джерел і ресурсів 1. Ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з життєвою основою написання збірки, щоб відповісти на питання: які життєві імпульси вплинули на творість поета?

2. Створюємо базу з найбільш важливими джерелами інформації з проекту.

1. Підготувати навчальні матеріали про загальну характеристику збірки (буклет, публікацію та сайт).

2. Створити таблицю (документ) зі списком використовуваних джерел.

3. Проводимо дослідження 1.Відшукуємо матеріали про життєву позицію І. Франка.

2.Знайомимось з поезіями збірки.

3.Аналізуємо вірші збірки, пов’язуючи їх з життям поета.

1. Заповнити бланки звітів

2. Дослідити статистику розлучень, щоб відповісти на досліджуване питання.

3. Створити презентацію за результатами дослідження.

4. Підготувати публікацію про те, які життєві імпульси вплинули на написання збірки І. Франка?

4. Опрацьовуємо результати досліджень 1. Занести дані із бланків звітів до електронної таблиці

2. Проаналізувати отримані матеріали, довести актуальність поезій збірки в наш час.

1. Створити таблицю результатів досліджень.

2. Представити графічно результати досліджень.

3. Підготувати схеми та графіки.

5. Узагальнюємо результати 1. Спробуємо відшукати причини смутку ліричного героя (підтвердження, чи заперечення гіпотези). 1. Систематизувати результати досліджень за завданнями підгруп

2. Підготувати ілюстрації, фото.

3. Створити презентацію, яку буде використано для підведення результатів проекту.

6. Завершуємо і підводимо підсумки 1. Підводимо підсумки, обговорюємо результати, обмінюємося думками. 1. Публічний захист результатів проекту.

2. Вивантаження матеріалів у Документи Google.

3. Підготовка та наповнення вікі-сторінки проекту.

Які результати отримали студенти в проекті?

Студенти навчилися здійснювати цільовий пошук інформації, найефективніше використовувати час у комп'ютерній лабораторії, планувати свою роботу, користуватися джерелами інформації, вносити якісні зміни до процесу навчання, аналізувати, співставляти факти, мотивувати, аргументувати свої думки. Навчилися створювати "кінцевий продукт", матеріальний носій проектної діяльності - мультимедійну презентацію.

На основі використаних методів дослідження: аналіз поезій збірки І.Франка "Зів'яле листя"; Інтернет-ресурси; соціологічні опитування; спостереження, обробка даних, узагальнення - студенти прийшли до висновку: що Іван Франко у збірці «Зів’яле листя» створив узагальнений образ жінки. Він то підносить її до неба, то кидає в глибоке провалля. Одна - "лілея біла", "мов метелик", "невинна, як дитина"; друга - "гордая княгиня", "тиха та сумна", "мов святиня"; третя - "женщина чи звір", "сфінкс", "мара", "з гострими кігтями". Насправді ми бачимо одну жінку, тобто перед нами постає три силуети однієї й тієї самої жіночої постаті.


Наш фотоальбом

Учительська презентація

Використані матеріали:

Методичні матеріали, що використовувалися в процесі роботи над проектом

 - схема навчальної діяльності студентів;
 - конспект заняття;
 - опис навчальних результатів;
 - оцінювання проектів;
 - оцінювання діяльності студентів.

Інтернет-ресурси

www.asta.edu.ua/

www.GREATEST.com.ua


http://ivan-franko.blogspot.com/

http://uk.wikipedia.org/

http://elib.crimea.edu/

Список літератури

 1. І. Франко. Зів'яле листя. 
 2. Р. Горак. Тричі мені являлася любов.- К.: Рад. письменник, 1983.Засоби оцінювання

Зацікавлення Проектом визначається ступенем активності студентів під час роботи над ним.

Оцінювання буде враховувати рівень самостійної роботи студентів за методичними рекомендаціями, складеними викладачем, а також рівень опрацювання програмового і непрограмового матеріалу підвищеної складності. Для цього на заняттях проводитимуться тестові опитування, анкетування. Оцінювання комп'ютерних робіт будуть здійснюватися за допомогою розроблених форм оцінювання.

Приклади студентських презентацій

Презентація №1

Презентація №2

Оцінювання роботи студентів у проекті "Тричі мені являлася любов"

Студент____________ Дата________________


Створення слайдів Максимум балів Оцінювання студентами Оцінювання викладачем
Як зацікавлює перший слайд? 5
Мінімум 6 слайдів 10
Використання інтернет-ресурсів 10
Бібліографія 5
Зміст
Чітке представлення дослідження 10
Графіки, таблиці 10
Висновки 10
Організація
Текст добре читається 10
Ідеї записано в певній послідовності 10
Є логіка в представленні слайдів 10
Презентація приваблива 10
Всього балів: 100
Остаточна оцінка