Відмінності між версіями «Проект "Створюємо шкільний фото клуб "»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Мета дослідження)
(Навчальні цілі проекту)
Рядок 45: Рядок 45:
 
!width=55% bgcolor=#B0E0E6| <font color="#071ea9"> '''Навчальні цілі та очікувані результати'''</font>
 
!width=55% bgcolor=#B0E0E6| <font color="#071ea9"> '''Навчальні цілі та очікувані результати'''</font>
 
|-
 
|-
!Творчість та інтелектуальна допитливість
+
!Креативність, пошук нових ідей продуктивного дозвілля
 
|
 
|
 
Вдосконалити навички:
 
Вдосконалити навички:
 
*планування дослідницької діяльності;
 
*планування дослідницької діяльності;
*компонування даних;
+
*Обробка;
 
*порівняння;  
 
*порівняння;  
 
*перевірки гіпотези.  
 
*перевірки гіпотези.  
Рядок 63: Рядок 63:
 
*оцінювати та узагальнювати результати;
 
*оцінювати та узагальнювати результати;
 
*робити висновки.  
 
*робити висновки.  
|-
+
 
!Міжособистісна та групова взаємодія
+
 
|
+
Розвиток :
+
*вміння працювати в групі;
+
*колективно вирішувати проблеми
+
|-
+
!Виявлення проблем, їх формулювання та вирішення
+
|
+
Вміти:
+
*обговорювати проект та створювати план його реалізації;
+
*вирішувати поточні проблеми при виконанні проекту
+
|-
+
!Комунікативні навички
+
|
+
Навчитись:
+
*організувати популяризацію проекту;
+
*представляти результати проекту.
+
|-
+
!Самоспрямування в навчанні
+
|
+
Розуміти:
+
*зв’язок проекту та власної навчальної діяльності.
+
Поліпшити:
+
*мотивацію при вивченні навчальних предметів
+
Сприяти:
+
*саморозвитку та самоосвіті
+
|-
+
!Відповідальність та адаптованість
+
|
+
Формувати:
+
*відповідальне ставлення за виконання отриманого доручення;
+
*вміння пристосовуватись до до вимог.
+
|-
+
!Соціальна відповідальність
+
|
+
Розуміти:
+
*значущість своєї навчальної діяльності для суспільства і для себе
+
|-
+
 
!Інформаційні навички та медіа грамотність
 
!Інформаційні навички та медіа грамотність
 
|
 
|
Рядок 110: Рядок 73:
 
*Вдосконалити навички створення гіпертекстових документів  
 
*Вдосконалити навички створення гіпертекстових документів  
 
*Створити комп’ютерну презентацію навчального.  
 
*Створити комп’ютерну презентацію навчального.  
 +
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Версія за 20:39, 14 квітня 2013Назва проекту

Сучасні технології в сучасному навчанні

Автори проекту

Тема дослідження

Що необхідно мати в арсеналі сучасного фотографа?

Ідея проекту:

Ідея проекту - оргінізація в навчальному закладі фотоклуба, його фукціонування, принципи організації, залучення учасників,

Ключове питання:

Як виховати в собі художній смак до фотографії? використовуючи сучасні методи і засоби! Яка роль фотографії в гармонії навколишнього світу?

Тематичне питання:

З чого складається сучасна цифрова фотографія?

Змістовні питання:

 • Що таке фотографія?
 • Хто вперше сфотографував і що?
 • Як організувати фотоклуб?
 • Як зробити ідеальний фотознімок?

Стислий опис проекту

Гіпотеза дослідження

Навчальні цілі проекту

Освітня навичка ХХІ століття Навчальні цілі та очікувані результати
Креативність, пошук нових ідей продуктивного дозвілля

Вдосконалити навички:

 • планування дослідницької діяльності;
 • Обробка;
 • порівняння;
 • перевірки гіпотези.
 • роботи з даними;
 • усного мовлення .
Критичне та системне мислення

Розвивати вміння:

 • аналізу поставленої проблеми;
 • планування шляхів її розв’язання;
 • аналізувати отриману інформацію;
 • оцінювати та узагальнювати результати;
 • робити висновки.


Інформаційні навички та медіа грамотність
 • Знаходити потрібну інформацію у Всесвітній Мережі
 • створення презентації проекту;
 • Створити публікацію відповідно до теми проекту.
 • Створити веб-сторінку за допомогою наявних програмних засобів.
 • Вдосконалити навички створення гіпертекстових документів
 • Створити комп’ютерну презентацію навчального.


Які дослідження проводили учні? Що вони робили?

Відповідно до плану реалізації проекту учні:

 • шукали пояснення терміну “золотий перетин”;
 • знаходили використання цього принципу в мистецтві, живій природі та архітектурі;
 • ознайомились з архітектурою традиційної української хати Середньої Наддніпрянщини, способами її побудови, звичаями та віруваннями які використовувались під час будівництва хати;
 • провели дослідження (виміри) будинків свого села;
 • виконали статистичні дослідження з метою аналізу даних;
 • зробили висновки щодо дотримання принципу гармонійності (“золотого перетину”) при побудові сільської хати

Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Основним завданням застосування інформаційно-комунікаційних технологій при роботі над проектом було формування у учнів активного, самостійного, творчого мислення та вміння працювати над вирішенням спільного завдання.
Учні використовували в дослідницькій роботі над проектом інформаційно-комунікаційні технології:

 1. для пошукової роботи з інформаційними джерелами;
 2. для опрацьовування числових результатів;
 3. для наочного представлення результатів проекту

Результати дослідження

Висновки

Корисні ресурси