Відмінності між версіями «Проект "Створюємо шкільний фото клуб "»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Наш фотоальбом)
(Робочі матеріали проекту)
 
(не показані 59 проміжних версій 4 учасників)
Рядок 1: Рядок 1:
 +
  
  
Рядок 4: Рядок 5:
  
 
[[Файл:fotologo.jpg]]
 
[[Файл:fotologo.jpg]]
 +
 
==Назва проекту==
 
==Назва проекту==
  
Рядок 44: Рядок 46:
  
 
==Навчальні цілі проекту==
 
==Навчальні цілі проекту==
 +
 +
<br>
 +
 +
{{Box/1|
 +
WIDTH = 100%|
 +
IMAGE = |
 +
TITLE = <center></center>|
 +
CONTENT=
 +
=== Які дослідження проводили учні? Що вони робили? ===
 +
Відповідно до плану реалізації проекту учні: <br>
 +
*Проводили опитування щодо зацікавленості учнів у фотографії;
 +
*Досліджували чи можливо створити на базі нашої школи фотоклуб;
 +
*Шукали інформацію з теорії фотографії;
 +
*Проводили вимір фокусної відстані фотоапарату "Фэд 5";
 +
*Навчилися користуватися апаратом для репродукційної зйомки;
 +
*Дослідили будову цифрової матриці
 +
 +
=== Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? ===
 +
Основним завданням застосування інформаційно-комунікаційних технологій при роботі над проектом було формування у учнів активного, самостійного, творчого мислення та вміння працювати над вирішенням спільного завдання.<br>
 +
Учні використовували в дослідницькій роботі над проектом інформаційно-комунікаційні технології:
 +
#для пошукової  роботи  з  інформаційними  джерелами;
 +
#для опрацьовування числових результатів;
 +
#для наочного представлення результатів проекту
 +
}}
 +
 +
==Робочі матеріали проекту==
 
{| border=1 width=100%
 
{| border=1 width=100%
!width=45% bgcolor=#B0E0E6|<font color="#071ea9">'''Освітня навичка ХХІ століття'''</font>
+
!width=20% bgcolor=#B0E0E6|<font color="#071ea9">'''Робочий матеріал'''</font>
!width=55% bgcolor=#B0E0E6| <font color="#071ea9"> '''Навчальні цілі та очікувані результати'''</font>
+
!width=55% bgcolor=#B0E0E6| <font color="#071ea9"> '''Короткий опис, зміст'''</font>
 
|-
 
|-
!Творчість та інтелектуальна допитливість
+
![[Файл:logo2012k.gif|200 px|thumb|left|[https://docs.google.com/file/d/0B3Usww2-wZQ0NC1IRWNna1R5SW8/edit?usp=sharing Наш статут] ]]
 
|
 
|
Вдосконалити навички:
+
Статут нашого фото клубу.
*планування дослідницької діяльності;
+
*компонування даних;
+
*порівняння;
+
*перевірки гіпотези.
+
*роботи з даними;
+
*усного мовлення .
+
 
|-
 
|-
!Критичне та системне мислення
+
![[Файл:3_1.jpeg|100 px|thumb|left|[https://docs.google.com/file/d/0B3Usww2-wZQ0NG1EWFBwbzVHaGc/edit?usp=sharing Наша анкета] ]]
 
|
 
|
Розвивати вміння:
+
Анкета нашого фото клубу.
*аналізу поставленої проблеми;
+
*планування шляхів її розв’язання;
+
*аналізувати отриману інформацію;
+
*оцінювати та узагальнювати результати;
+
*робити висновки.  
+
 
|-
 
|-
!Міжособистісна та групова взаємодія
+
![[Файл:viewer.jpg|100 px|thumb|left|[https://docs.google.com/file/d/0B3Usww2-wZQ0T1NBQTVyUFk0Q3c/edit?usp=sharing Фотогурток Задзеркалля]]]
 
|
 
|
Розвиток :
+
Презентаація про наш фото клуб.
*вміння працювати в групі;
+
*колективно вирішувати проблеми
+
 
|-
 
|-
!Виявлення проблем, їх формулювання та вирішення
+
![[Файл:fotohist.jpeg|100 px|thumb|left|[https://docs.google.com/file/d/0B3Usww2-wZQ0alZacUVYQ1FWblE/edit?usp=sharing Історія фотографії] ]]
 
|
 
|
Вміти:
+
В цій презентації зображена історія фотографії
*обговорювати проект та створювати план його реалізації;
+
*вирішувати поточні проблеми при виконанні проекту
+
 
|-
 
|-
!Комунікативні навички
+
![[ Файл:fotgonsh.jpeg|100 px|thumb|left| [https://docs.google.com/file/d/0B3c7Ej9qicaAR21PS2dEc0gtMFk/edit?usp=sharing Відновлення старих фотографій] ]]
 
|
 
|
Навчитись:
+
В цій презентації розміщений алгоритм відновлення старих  фотографій.
*організувати популяризацію проекту;
+
*представляти результати проекту.  
+
 
|-
 
|-
!Самоспрямування в навчанні
+
![[Файл:bankakk.jpeg|100 px|thumb|left|[https://docs.google.com/file/d/0B3Usww2-wZQ0YzcyZG9zOFl2QXc/edit?usp=sharing Види фотографії] ]]
 
|
 
|
Розуміти:
+
В цій презентації описані основні види фотографії.
*зв’язок проекту та власної навчальної діяльності.
+
Поліпшити:
+
*мотивацію при вивченні навчальних предметів
+
Сприяти:
+
*саморозвитку та самоосвіті
+
 
|-
 
|-
!Відповідальність та адаптованість
+
![[ Файл:balens.jpeg|100 px|thumb|left|[https://docs.google.com/file/d/0B3c7Ej9qicaAYkVadThWZ0J0Tzg/edit?usp=sharing Оптичні лінзи та їх види] ]]
 
|
 
|
Формувати:
+
В цій презентації описані основні види оптичних лінз.
*відповідальне ставлення за виконання отриманого доручення;
+
*вміння пристосовуватись до до вимог.
+
 
|-
 
|-
!Соціальна відповідальність
+
![[Файл:2013kss.jpg|300 px|thumb|left]]
 
|
 
|
Розуміти:
+
наші дизайнери розробили новий логотип та нову емблему
*значущість своєї навчальної діяльності для суспільства і для себе
+
 
|-
 
|-
!Інформаційні навички та медіа грамотність
+
}
|
+
 
*Знаходити потрібну інформацію у Всесвітній Мережі
+
 
*створення презентації проекту;
+
 
*Створити публікацію відповідно до теми проекту.
+
*Створити веб-сторінку за допомогою наявних програмних засобів.
+
*Вдосконалити навички створення гіпертекстових документів
+
*Створити комп’ютерну презентацію навчального.
+
|-
+
|}
+
<br>
+
  
{{Box/1|
 
WIDTH = 100%|
 
IMAGE = |
 
TITLE = <center></center>|
 
CONTENT=
 
=== Які дослідження проводили учні? Що вони робили? ===
 
Відповідно до плану реалізації проекту учні: <br>
 
*шукали пояснення терміну “золотий перетин”;
 
*знаходили використання цього принципу в мистецтві, живій природі та архітектурі;
 
*ознайомились з архітектурою традиційної української хати Середньої Наддніпрянщини, способами її побудови, звичаями та віруваннями які використовувались під час будівництва хати;
 
*провели дослідження (виміри) будинків свого села;
 
*виконали статистичні дослідження з метою аналізу даних;
 
*зробили висновки щодо дотримання принципу гармонійності (“золотого перетину”) при побудові сільської хати
 
  
=== Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? ===
 
Основним завданням застосування інформаційно-комунікаційних технологій при роботі над проектом було формування у учнів активного, самостійного, творчого мислення та вміння працювати над вирішенням спільного завдання.<br>
 
Учні використовували в дослідницькій роботі над проектом інформаційно-комунікаційні технології:
 
#для пошукової  роботи  з  інформаційними  джерелами;
 
#для опрацьовування числових результатів;
 
#для наочного представлення результатів проекту
 
}}
 
  
==Робочі матеріали проекту==
 
 
{{Box/1|
 
{{Box/1|
 
WIDTH = 100%|
 
WIDTH = 100%|
Рядок 149: Рядок 124:
  
  
[[Файл:logo2012k.gif|200 px|thumb|left|[https://docs.google.com/file/d/0B3Usww2-wZQ0NC1IRWNna1R5SW8/edit?usp=sharing Наш статут] ]]
 
[[Файл:3_1.jpeg|100 px|thumb|left|[https://docs.google.com/file/d/0B3Usww2-wZQ0NG1EWFBwbzVHaGc/edit?usp=sharing Наша анкета] ]]
 
[[Файл:fotohist.jpeg|100 px|thumb|left|[https://docs.google.com/file/d/0B3Usww2-wZQ0alZacUVYQ1FWblE/edit?usp=sharing Історія фотографії] ]]
 
  
[https://docs.google.com/file/d/0B3Usww2-wZQ0T1NBQTVyUFk0Q3c/edit?usp=sharing Фотогурток Задзеркалля]
 
  
 
}}
 
}}
Рядок 160: Рядок 131:
  
 
  <gallery>
 
  <gallery>
[[Файл:qwe1.jpg|200px|thumb]]
+
Зображення:qwe1.jpg|<font color="blue"></font>
 +
Зображення:qwe2.jpg|<font color="blue"></font>
 +
Зображення:qwe3.jpg|<font color="blue"></font>
 +
Зображення:qwe5.jpg|<font color="blue"></font>
 
  </gallery>
 
  </gallery>
 
[[Файл:qwe2.jpg]]
 
[[Файл:qwe3.jpg]]
 
[[Файл:qwe4.jpg]]
 
[[Файл:qwe5.jpg]]
 
  
 
== Результати нашої роботи==
 
== Результати нашої роботи==
 +
 
{{Box/1|
 
{{Box/1|
 
WIDTH = 100%|
 
WIDTH = 100%|
Рядок 174: Рядок 144:
 
TITLE = <center></center>|
 
TITLE = <center></center>|
 
CONTENT=  
 
CONTENT=  
 +
[[Файл:resulti11.jpg|500 px|]]
 +
  
 
}}
 
}}
Рядок 184: Рядок 156:
 
TITLE = <center></center>|
 
TITLE = <center></center>|
 
CONTENT=  
 
CONTENT=  
* http://letter.com.ua/aphorism/photograpy1.php
+
* http://letter.com.ua/aphorism/photograpy1.php (Афоризми про фотографію)
* http://www.photographer.ru/
+
* http://www.photographer.ru/ (Сайт російського професійного журнала фотографії Photographer)
* http://www.lifeisphoto.ru/  
+
* http://www.lifeisphoto.ru/ (Підбірка повсякденних художніх фото)
* http://school.fotomag.com.ua/?gclid=CKvShKeO-7ICFQ1Z3god2yoA2Q  
+
* http://school.fotomag.com.ua/?gclid=CKvShKeO-7ICFQ1Z3god2yoA2Q (Школа фотографії)
* http://akvis.com/ru/articles/photo-recommendations/index.php  
+
* http://akvis.com/ru/articles/photo-recommendations/index.php (Поради фотографам початківцям)
* http://photolunch.ru/  
+
* http://photolunch.ru/ (Просто і зрозуміло про фотографію)
* http://www.youtube.com/watch?v=p8DeHHZEw40  
+
* http://www.youtube.com/watch?v=p8DeHHZEw40 (Відео уроки для фотографа початківця)
* http://www.perspectiva.ua/training/photo  
+
* http://www.perspectiva.ua/training/photo (Основи фотографії для початківця)
* http://fotograf-frolov.com/books/
+
* http://fotograf-frolov.com/books/ (Перелік професійної літератури по фотографії)
 +
* http://uaphoto.biz/books/home_camera/home_camera_60.html (інвентар фотогуртка).
 +
* http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/Ped/2009_82_2/statty/59.pdf (шкільний гурток цифрової фотографії).
 
}}
 
}}
  
Рядок 217: Рядок 191:
  
 
==Проекти з подібною тематикою==
 
==Проекти з подібною тематикою==
 +
 +
[http://wiki.iteach.com.ua/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%22%D0%95%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%22 Стврюємо емблему школи]
 +
 +
[http://wiki.iteach.com.ua/%22%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F%22 Створюємо фото ательє в школі]
  
 
==відгуки про нашу роботу==
 
==відгуки про нашу роботу==
(блог, опитувальник )
+
[https://docs.google.com/forms/d/1C8U9QWU267h-atD9SvwV7JiUdmKm1fHDr7Jj1_uU0EI/viewform Опитування про  нашу роботу]

Поточна версія на 12:55, 19 квітня 2013Fotologo.jpg

Назва проекту

Створення сучасного фото клубу в школі

Автори проекту

Тема дослідження

 • Що необхідно мати в арсеналі сучасного фотографа?
 • Як розвинути в собі художнє бачення?

Ідея проекту:

Ідея проекту - оргінізація в навчальному закладі фотоклуба, його фукціонування, принципи організації, залучення учасників,

Ключове питання:

Як виховати в собі художній смак до фотографії? використовуючи сучасні методи і засоби! Яка роль фотографії в гармонії навколишнього світу?

Тематичне питання:

З чого складається сучасна цифрова фотографія?

Змістовні питання:

 • Що таке фотографія?
 • Хто вперше сфотографував і що?
 • Як організувати фотоклуб?
 • Як зробити ідеальний фотознімок?

Стислий опис проекту

Створення шкільного фотоклубу, залучення учасників, проведення конкурсів,розвиток фотомистецтва.

Гіпотеза дослідження

В нашому місті є багато талановитих дітей, які ще не знають на що вони здатні,і хочуть себе реалізувати. Наша ціль виявити їх талант та направити його в правильну течію.

Навчальні цілі проекту


Які дослідження проводили учні? Що вони робили?

Відповідно до плану реалізації проекту учні:

 • Проводили опитування щодо зацікавленості учнів у фотографії;
 • Досліджували чи можливо створити на базі нашої школи фотоклуб;
 • Шукали інформацію з теорії фотографії;
 • Проводили вимір фокусної відстані фотоапарату "Фэд 5";
 • Навчилися користуватися апаратом для репродукційної зйомки;
 • Дослідили будову цифрової матриці

Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом?

Основним завданням застосування інформаційно-комунікаційних технологій при роботі над проектом було формування у учнів активного, самостійного, творчого мислення та вміння працювати над вирішенням спільного завдання.
Учні використовували в дослідницькій роботі над проектом інформаційно-комунікаційні технології:

 1. для пошукової роботи з інформаційними джерелами;
 2. для опрацьовування числових результатів;
 3. для наочного представлення результатів проекту

Робочі матеріали проекту

}
Робочий матеріал Короткий опис, зміст

Статут нашого фото клубу.

Анкета нашого фото клубу.

Презентаація про наш фото клуб.

В цій презентації зображена історія фотографії

В цій презентації розміщений алгоритм відновлення старих фотографій.

В цій презентації описані основні види фотографії.

В цій презентації описані основні види оптичних лінз.

2013kss.jpg

наші дизайнери розробили новий логотип та нову емблему

(короткий опис, досягнутих результатів) Презентації, білетники... фото... статут клубу... тощо

Наш фотоальбом

Результати нашої роботи

Resulti11.jpg

Використані ресурси мережі Інтернет

Список використаної літератури

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 р. №834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеню».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”.
 • Говорко-Яштолд В.А. «Фотосьемка и обработка». – М.,1964, Искуств, 443с.
 • Гальперин А., Определение фотографической експозиции, «Искуство», 1955г.
 • Доренский Л.М., Динамичность фотокадра, «Искуство», 1961г.
 • Микулин В.П., 25 уроков фотографи, «Искуство», 1960г.
 • Дико Л., Иофис Е., Фотография, ее техника и искуство, «Искуство», 1960г.
 • Книга вчителя інформатики: Довідково-методичне видання / Упоряд. Н.С.Прокопенко, Т.Г.Проценко – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005.–256с.
 • Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С. Основи Інтернету. — К., 2009, Вид. група BHV, 320 c.
 • Пасічник О.Г., Пасічник О.В., Стеценко І.В. Основи веб-дизайну. — К., Видавнича група BHV. 2009. — 336 c.
 • Березовський В.С., Потієнко В.О., Завадський І.О. Основи комп’ютерної графіки. — К., 2010, Вид. група BHV, 400 c.

Проекти з подібною тематикою

Стврюємо емблему школи

Створюємо фото ательє в школі

відгуки про нашу роботу

Опитування про нашу роботу