Проект "Світ похідної"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 14:54, 16 червня 2012, створена Лис (обговореннявнесок) (Опис оцінювання)

Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Світ похідної

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

алгебра та початки аналізу, фізика, хімія, економіка

Навчальна тема (як записано в програмі)

Застосування похідної

Вік учнів, клас

11 клас, 16-17 років

Стислий опис проекту

Це проект з математики для учнів 11 класу за темою «Світ похідної». Метою проекту є розширення знання, вмінь та навичок з теми навчального курсу «Застосування похідної», показати багатогранність застосування похідної. Згідно навчального плану на вивчення теми «Похідна та її застосування » в 11класі відведено 26 годин, з них тільки 2 години на рішення завдань прикладної направленості, що е недостатньо. У ході дослідницької роботи учні проаналізують реалізацію математичного апарату в фізиці, хімії, економіки, геометричний сенс похідної, історичні коріння математичного аналізу. Проект передбачає навчити учнів використовувати похідну при вирішенні багатьох завдань прикладного характеру, підтримуватиме інтерес учнів у роботі з комп’ютерними технологіями.

Повний План вивчення теми

план вивчення теми

план впровадження теми

Навчальні цілі

Навчить використовувати похідну при вирішенні вправ прикладного характеру, модулювати прикладну задачу, сформувати в учнів правильне уявлення про діапазоні можливих випадків застосування похідної в фізики, економіки, хімії. навчить оформляти, оаналізувати та синтезувати інформації для рішення завдання прикладного направлення, з’ясувати причинно-наслідкові зв’язки, використовуючи вміння і навики теми «Похідна та ії застосування»

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських та здійснювати моніторинг власного навчання використовуючи тестування, таблицю З-Х-Д На початку проекту, використовуючи методи «Вхідний контроль», «З-Х-Д» здійснюється діагностичне оцінювання попередньо засвоєних знань, вмінь та навичок з теми «Похідна, застосування похідної». За допомогою опорного конспекту повторюються основні поняття, ключові позиції даної теми. Впродовж роботи над проектом використовуючи анкети, форму оцінювання для роботи в групах,форму оцінювання для дослідження контролюється хід виконання плану роботи в групах щодо виконання проекту. Вчитель спостерігає за роботою учнів, їх спілкуванням, у разі необхідності за допомогою питань, роздумів, активізує, зацікавлює учнів. Наприкінці роботи над проектом в ході проведення учнівської конференції, за допомогою листів оцінювання презентаці’ї, самооцінка дослідницької роботи учнів, оцінювання буклету аналізується підготовленість групи: фото- відео звіти, презентації, вміння учнів обґрунтовано та переконливо довести свою інформацію.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Використовуючи отримані на попередніх уроках знання та навички з теми «Застосування похідної» учням в ході роботі над проектом пропонується відповісти на запитання : Для чого потрібно знати похідну? Яка її роль у сучасному світі? Для того щоб з’ясувати рівень знань перед початком роботи в проекті, учитель пропонує заповнити ЗХД-таблицю та виконати вхідний контроль. Вчитель демонструє презентацію для того щоб учні чітко розуміли яку роботу від них вимагають, були мотивовані на виконання проектів. Підготовлена ознайомлювальна публікація для батьків. Учні об’єднуються у 4 групи. Кожна група розробляє і затверджує план виконання проекту, який вчитель оцінює на кожному етапів роботи. Група «Історики»- досліджує чому виникло поняття «похідна» основні етапи розвитку математичного аналізу, роль вчених у відкритті похідної Групи «Фізики»,»Хіміки», «Економісти» досліджують: - чи застосовується похідна для вирішення фізичних (хімічних, економічних) завдань - у чому полягає фізичний(хімічний, економічний ) сенс похідної - рішення яких завдань фізики(хімії, економіки) можна вирішити за допомогою похідної Перед проведенням досліджень учні ознайомлюються з Законом про авторське право. Учні використовують контрольний список для оцінювання продукту проекту, який допомагає їм здійснювати самооцінку роботи. Захист проекту проводиться в формі презентації

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Лариса Половцева

Фах, навчальний предмет

учитель, математика

Навчальний заклад

Донецька гімназія № 92

Місто\село, район, область

м. Донецьк

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012- 16.06.2012

Місце проведення тренінгу

м. Донецьк

Тренери

Давидов Антон Васильович