Відмінності між версіями «Проект "Світ похідної"»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Опис оцінювання)
(Назва проекту)
 
(не показані 18 проміжних версій 2 учасників)
Рядок 19: Рядок 19:
 
==Стислий опис проекту==
 
==Стислий опис проекту==
  
Це проект з математики для учнів  11 класу за темою «Світ похідної». Метою проекту є розширення знання, вмінь та навичок з теми навчального курсу «Застосування похідної», показати багатогранність застосування похідної. Згідно навчального плану на вивчення теми «Похідна та її застосування » в 11класі відведено 26 годин, з них тільки 2 години на рішення завдань прикладної направленості, що е недостатньо. У ході дослідницької роботи учні проаналізують реалізацію математичного апарату в фізиці, хімії, економіки, геометричний сенс похідної, історичні коріння математичного аналізу.
+
Це проект з математики для учнів  11 класу за темою «Світ похідної». Метою проекту є розширити знання, вміння та навички з теми навчального курсу «Застосування похідної», показати багатогранність застосування похідної. Згідно навчального плану на вивчення теми «Похідна та її застосування» в 11класі відведено 26 годин, з них тільки 2 години на рішення завдань прикладної направленості, що є недостатньо. У ході дослідницької роботи учні проаналізують реалізацію математичного апарату в фізиці, хімії, економіки, геометричний сенс похідної, історичні коріння математичного аналізу.
 
Проект передбачає навчити  учнів використовувати похідну при вирішенні багатьох завдань прикладного характеру, підтримуватиме інтерес учнів у роботі з комп’ютерними технологіями.
 
Проект передбачає навчити  учнів використовувати похідну при вирішенні багатьох завдань прикладного характеру, підтримуватиме інтерес учнів у роботі з комп’ютерними технологіями.
  
Рядок 25: Рядок 25:
 
[https://docs.google.com/file/d/0B_Eg0i6fJDEjSjNONnVZTS1fcU0/edit план вивчення теми]
 
[https://docs.google.com/file/d/0B_Eg0i6fJDEjSjNONnVZTS1fcU0/edit план вивчення теми]
  
[https://docs.google.com/file/d/0B_Eg0i6fJDEjRmY3d0RvampNOTQ/edit план впровадження теми]
+
[https://docs.google.com/open?id=0B_Eg0i6fJDEjckltcnF0RE42R0k план впровадження]
  
 
=Навчальні цілі=
 
=Навчальні цілі=
  
 
Навчить використовувати похідну при вирішенні вправ прикладного характеру, модулювати прикладну задачу,  
 
Навчить використовувати похідну при вирішенні вправ прикладного характеру, модулювати прикладну задачу,  
сформувати в учнів правильне уявлення про діапазоні можливих випадків застосування похідної в фізики, економіки, хімії.  
+
сформувати в учнів правильне уявлення про діапазони можливих випадків застосування похідної в фізики, економіки, хімії.  
навчить  оформляти, оаналізувати та синтезувати інформації для  рішення завдання прикладного направлення, з’ясувати причинно-наслідкові зв’язки, використовуючи вміння і навики теми «Похідна та ії застосування»
+
навчить  оформляти, оналізувати та синтезувати інформацію для  рішення завдання прикладного направлення, з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, використовуючи вміння і навички теми «Похідна та ії застосування»
  
 
=Опис оцінювання=
 
=Опис оцінювання=
Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських та здійснювати моніторинг власного навчання використовуючи тестування, таблицю З-Х-Д На початку проекту, використовуючи методи «Вхідний контроль», [https://docs.google.com/file/d/0B_Eg0i6fJDEjMWxITERzVmlnVE0/edit?pli=1 «З-Х-Д»] здійснюється діагностичне оцінювання попередньо засвоєних знань, вмінь та навичок з теми «Похідна, застосування похідної». За допомогою опорного конспекту повторюються основні поняття, ключові позиції даної теми.
+
Упродовж всієї навчальної теми проводяться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання, використовуючи таблицю "З-Х-Д".
Впродовж роботи над проектом використовуючи анкети, [https://docs.google.com/file/d/0B_Eg0i6fJDEjMnBwTTdhSU9La1U/edit форму оцінювання для роботи в групах],[https://docs.google.com/open?id=0B_Eg0i6fJDEjMEhDRkV6a1ZWbzQ форму оцінювання для дослідження] контролюється хід виконання плану роботи в групах щодо виконання проекту. Вчитель спостерігає за роботою учнів, їх спілкуванням, у разі необхідності за допомогою питань, роздумів,  активізує, зацікавлює учнів.
+
На початку проекту, впроваджуючи методи «Вхідний контроль», [https://docs.google.com/open?id=0B_Eg0i6fJDEjMWxITERzVmlnVE0 «З-Х-Д»] здійснюється діагностичне оцінювання попередньо засвоєних знань, вмінь та навичок з теми «Похідна, застосування похідної».  
Наприкінці роботи над проектом в ході проведення учнівської конференції, за допомогою листів оцінювання презентаці’ї, самооцінка дослідницької роботи учнів, [https://docs.google.com/file/d/0B_Eg0i6fJDEjQ2tXLVRzWUpsWVE/edit оцінювання буклету] аналізується підготовленість групи:  фото- відео звіти, презентації, вміння учнів обґрунтовано та переконливо довести свою інформацію.
+
Впродовж роботи над проектом використовуючи анкети, [https://docs.google.com/open?id=0B_Eg0i6fJDEjMnBwTTdhSU9La1U форму оцінювання для роботи в групах], [https://docs.google.com/open?id=0B_Eg0i6fJDEjX1ludHhJd05aWjg форму оцінювання для дослідження], контролюється хід виконання плану роботи у групах щодо виконання проекту. Вчитель спостерігає за роботою учнів, їх спілкуванням, у разі необхідності за допомогою питань, роздумів,  активізує, зацікавлює їх.
 +
Наприкінці роботи над проектом у ході проведення учнівської конференції, за допомогою листів оцінювання презентацій, самооцінки дослідницької роботи учнів,оцінювання [https://docs.google.com/open?id=0B_Eg0i6fJDEjLTgyc3hFcnRkRFk буклету] аналізується підготовленість групи:  фото- відео звіти, презентації, вміння учнів обґрунтовано та переконливо довести свою інформацію.
  
 
=Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)=
 
=Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)=
Використовуючи отримані на попередніх уроках знання та навички з теми «Застосування похідної» учням в ході роботі над проектом пропонується відповісти на запитання : Для чого потрібно знати похідну? Яка її роль у сучасному світі?  
+
Використовуючи отримані на попередніх уроках знання та навички з теми «Застосування похідної», учням у ході роботі над проектом пропонується відповісти на запитання: Для чого потрібно знати похідну? Яка її роль у сучасному світі?  
 
Для того щоб з’ясувати рівень знань перед початком роботи в проекті, учитель пропонує заповнити ЗХД-таблицю та виконати вхідний контроль.
 
Для того щоб з’ясувати рівень знань перед початком роботи в проекті, учитель пропонує заповнити ЗХД-таблицю та виконати вхідний контроль.
Вчитель демонструє [https://docs.google.com/file/d/0B_Eg0i6fJDEjcnJOejkzdzFiWHc/edit презентацію] для того щоб учні чітко розуміли яку роботу від них вимагають, були мотивовані на виконання проектів. Підготовлена   [https://docs.google.com/file/d/0B_Eg0i6fJDEjSUQtZ2o3OVFQanc/edit ознайомлювальна публікація] для батьків.
+
Учитель демонструє [https://docs.google.com/file/d/0B_Eg0i6fJDEjcnJOejkzdzFiWHc/edit презентацію] для того, щоб учні чітко розуміли яку роботу бажано виконати, були мотивовані на виконання проекту. Підготовлена [https://docs.google.com/open?id=0B_Eg0i6fJDEjVGZLRFlHdlRGY0k ознайомлювальна публікація] для батьків.
Учні об’єднуються у 4 групи. Кожна група розробляє і затверджує план виконання проекту, який вчитель оцінює на кожному етапів роботи.
+
Учні об’єднуються у 4 групи. Кожна група розробляє і затверджує план виконання проекту, який учитель оцінює на кожному з етапів роботи.
Група «Історики»- досліджує чому виникло поняття «похідна» основні етапи розвитку
+
Група «Історики»- досліджує чому виникло поняття «похідна», основні етапи розвитку
математичного аналізу, роль вчених у відкритті похідної
+
математичного аналізу, роль вчених у відкритті похідної.
 
Групи «Фізики»,»Хіміки»,  «Економісти» досліджують:
 
Групи «Фізики»,»Хіміки»,  «Економісти» досліджують:
-  чи застосовується похідна для вирішення фізичних (хімічних, економічних) завдань  
+
 
- у чому полягає фізичний(хімічний, економічний ) сенс похідної
+
-  чи застосовується похідна для вирішення фізичних (хімічних, економічних) завдань;
- рішення яких завдань фізики(хімії, економіки) можна вирішити за допомогою похідної
+
 +
- у чому полягає фізичний(хімічний, економічний)сенс похідної;
 +
 
 +
- рішення яких завдань фізики(хімії, економіки) можна вирішити за допомогою похідної.
 +
 
 
Перед проведенням досліджень учні ознайомлюються з Законом про авторське право.  
 
Перед проведенням досліджень учні ознайомлюються з Законом про авторське право.  
Учні використовують контрольний список для оцінювання продукту проекту, який допомагає їм здійснювати самооцінку роботи. Захист проекту проводиться в формі [https://docs.google.com/file/d/0B_Eg0i6fJDEjLVhkRkpWX1BtY2s/edit презентації]
+
Учні використовують контрольний список для оцінювання продукту проекту, який допомагає їм здійснювати самооцінку роботи. Захист проекту проводиться у формі [https://docs.google.com/open?id=0B_Eg0i6fJDEjLVhkRkpWX1BtY2s презентації]
  
 
=Відомості про автора=
 
=Відомості про автора=

Поточна версія на 11:16, 10 серпня 2012


Назва проекту

Світ похідної

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

алгебра та початки аналізу, фізика, хімія, економіка

Навчальна тема (як записано в програмі)

Застосування похідної

Вік учнів, клас

11 клас, 16-17 років

Стислий опис проекту

Це проект з математики для учнів 11 класу за темою «Світ похідної». Метою проекту є розширити знання, вміння та навички з теми навчального курсу «Застосування похідної», показати багатогранність застосування похідної. Згідно навчального плану на вивчення теми «Похідна та її застосування» в 11класі відведено 26 годин, з них тільки 2 години на рішення завдань прикладної направленості, що є недостатньо. У ході дослідницької роботи учні проаналізують реалізацію математичного апарату в фізиці, хімії, економіки, геометричний сенс похідної, історичні коріння математичного аналізу. Проект передбачає навчити учнів використовувати похідну при вирішенні багатьох завдань прикладного характеру, підтримуватиме інтерес учнів у роботі з комп’ютерними технологіями.

Повний План вивчення теми

план вивчення теми

план впровадження

Навчальні цілі

Навчить використовувати похідну при вирішенні вправ прикладного характеру, модулювати прикладну задачу, сформувати в учнів правильне уявлення про діапазони можливих випадків застосування похідної в фізики, економіки, хімії. навчить оформляти, оналізувати та синтезувати інформацію для рішення завдання прикладного направлення, з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, використовуючи вміння і навички теми «Похідна та ії застосування»

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводяться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання, використовуючи таблицю "З-Х-Д". На початку проекту, впроваджуючи методи «Вхідний контроль», «З-Х-Д» здійснюється діагностичне оцінювання попередньо засвоєних знань, вмінь та навичок з теми «Похідна, застосування похідної». Впродовж роботи над проектом використовуючи анкети, форму оцінювання для роботи в групах, форму оцінювання для дослідження, контролюється хід виконання плану роботи у групах щодо виконання проекту. Вчитель спостерігає за роботою учнів, їх спілкуванням, у разі необхідності за допомогою питань, роздумів, активізує, зацікавлює їх. Наприкінці роботи над проектом у ході проведення учнівської конференції, за допомогою листів оцінювання презентацій, самооцінки дослідницької роботи учнів,оцінювання буклету аналізується підготовленість групи: фото- відео звіти, презентації, вміння учнів обґрунтовано та переконливо довести свою інформацію.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Використовуючи отримані на попередніх уроках знання та навички з теми «Застосування похідної», учням у ході роботі над проектом пропонується відповісти на запитання: Для чого потрібно знати похідну? Яка її роль у сучасному світі? Для того щоб з’ясувати рівень знань перед початком роботи в проекті, учитель пропонує заповнити ЗХД-таблицю та виконати вхідний контроль. Учитель демонструє презентацію для того, щоб учні чітко розуміли яку роботу бажано виконати, були мотивовані на виконання проекту. Підготовлена ознайомлювальна публікація для батьків. Учні об’єднуються у 4 групи. Кожна група розробляє і затверджує план виконання проекту, який учитель оцінює на кожному з етапів роботи. Група «Історики»- досліджує чому виникло поняття «похідна», основні етапи розвитку математичного аналізу, роль вчених у відкритті похідної. Групи «Фізики»,»Хіміки», «Економісти» досліджують:

- чи застосовується похідна для вирішення фізичних (хімічних, економічних) завдань;

- у чому полягає фізичний(хімічний, економічний)сенс похідної;

- рішення яких завдань фізики(хімії, економіки) можна вирішити за допомогою похідної.

Перед проведенням досліджень учні ознайомлюються з Законом про авторське право. Учні використовують контрольний список для оцінювання продукту проекту, який допомагає їм здійснювати самооцінку роботи. Захист проекту проводиться у формі презентації

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Лариса Половцева

Фах, навчальний предмет

учитель, математика

Навчальний заклад

Донецька гімназія № 92

Місто\село, район, область

м. Донецьк

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012- 16.06.2012

Місце проведення тренінгу

м. Донецьк

Тренери

Давидов Антон Васильович