Проведення практичних робіт з теми "Будова аналізаторів" (Синельник Т.А.)

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 18:26, 16 лютого 2017, створена Synelnyk Tetiana (обговореннявнесок) (Створена сторінка: У процесі навчання біології набули поширення рольові ігри, особли­во з питань екології...)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук

У процесі навчання біології набули поширення рольові ігри, особли­во з питань екології, еволюції, санітарно-гігієнічного або політехніч­ного змісту.

■ Наприклад, вивчаючи регуляцію чисельності тварин (7 клас), доцільно провести наукову або прес-конференцію. Учні попередньо вивчають літе­ратуру з теми й розподіляють ролі: еколога, мисливця-промисловика, бра­коньєра, лісничого, інспектора з охорони тварин, представника громадсь­кості, кореспондента місцевої газети тощо. Під час гри кожен учень, що ви­конує певну роль, виступає зі своїх позицій, і неминуче відбувається зіткнення різних поглядів. Усі учні, які беруть участь в обговоренні проб­леми, охоплені пошуком аргументів для підтвердження своєї позиції.

Метод навчальної дискусії (обговорення певного супереч­ливого питання) та диспуту (публічна суперечка на наукову чи сус­пільно важливу тему) базуються на обміні думками між учителями й учнями або між самими учнями, які аргументовано розкривають свою позицію з певного питання. Це вчить їх мислити, аналізувати, виваже­но аргументувати й поважати думки інших. Виокремлюють такі види дискусій:

  яка виникає в процесі розв'язання певної проблеми класом або гру­
  пою учнів;
  спрямована на формування моральних та ідейних переконань;
  метою якої є обґрунтування наукових положень, що вимагають по­
  передньої підготовки учнів за першоджерелами.

Найпоширенішими є такі форми дискусій:

  зустріч за круглим столом — бесіда, в якій беруть участь 5—6 уч­
  нів, котрі обмінюються думками між собою та з аудиторією — реш­
  тою класу;
  засідання експертної групи («панельна дискусія»), в якому беруть
  участь 4—6 учнів, котрі спочатку разом з обраним головою обгово­
  рюють певну проблему, а потім пропонують свою спільну позицію
  всьому класові у формі повідомлення або доповіді;
  форум — обговорення, в якому експертна група обмінюється дум­
  ками з аудиторією (класом);
  симпозіум — обговорення, в процесі якого учасники виступають із
  повідомленнями, представляючи власну позицію, відповідають на
  запитання класу;
  дебати — обговорення, побудоване на зіткненні двох полярних по­
  зицій — ствердження й заперечення, тобто заздалегідь запланова­
  них виступів учасників, які представляють дві команди-суперниці;
  після регламентованих виступів команди відповідають на запитан­
  ня, вислуховують спростування своїх аргументів тощо;
  судове засідання — обговорення, що імітує судовий розгляд справи.