Правильне вживання звертань в українській мові як ознака культури мовлення

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 14:18, 14 червня 2013, створена Fedorenko Ganna (обговореннявнесок) (Діяльність учнів та вчителя)

Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Звертання непоширені й поширені. Правопис. Розділові знаки при звертанні

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

українська мова,
етика, українська література

Вік учнів, клас

8 клас 14 років

Стислий опис проекту

За допомогою проекту учні закріплюють та поглиблюють знання з теми «Звертання ». Навчаються знаходити звертання в реченні , визначати види звертань, вживати потрібні розділові знаки при введенні звертань у речення, працювати з текстами різних стилів мовлення . Під час проекту учні виконують такі види робіт : робота в групах , робота з картками , працюють з додатковою літературою , створюють презентації в групах,у кінці проекту створюють інформаційну листівку «Звертання у спілкуванні», укладають рекомендації щодо правильності вживання звертань в усному і писемному мовленні.

План вивчення теми

Шаблон плану[1]

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається впродовж усієї навчальної теми для того, щоб з’ясувати розуміння учнями основних запитань.Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про самостійні та службові частини мови та, зокрема, про прийменник як службову частину мови здійснюється при заповненні ними таблиці З-Х-Д.Участь в обговореннях дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. Опитування використовується упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням розвивати свої навички мислення вищих рівнів та самостійно виконувати проекти. Індивідуальні консультації використовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей набудь-які запитання учнів, де узагальнити усним виступом Контрольний список для усного виступу. Робота в групах дає можливість оцінити наскільки кожен із учнів максимально зробив вклад в роботу групи та наскільки це може бути цінним Форма оцінювання командної роботи. Під час створення презентації, учні впродовж вивчення теми, мають використовувати Формуоцінювання мультимедійної презентації, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання.
[2],[3] [4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15]

Діяльність учнів та вчителя

Перший етап. На початку проекту вчитель ознайомлює учнів з прикладом буклету для батьків[16] щодо переваг методів проектів.Учні знайомляться з поняттям проектної діяльності, ознайомлюються з темою вивчення для проекту. Вчитель надає список рекомендованої літератури ( друковані матеріали та Інтернет ресурси).

Другий етап. Учнями переглядається презентація вчителя[[17]], де обговорюються цілі, задачі та питання даної теми. При обговоренні презентації усно заповнюють схему З-Х-Д [18], щоб учні усвідомили та оцінили свої знання з попередніх класів. Наприкінці роботи над проектом учням знову пропонується повернутися до цієї таблиці, де вони можуть додати новий вивчений та досліджений ними матеріал. Тому вступна презентація необхідна учням, щоб з’ясувати навчальні потреби. Учні за допомогою вчителя групуються та отримують завдання проекту, одразу ставлячи цілі, яких вони повинні досягти по закінченню. Проектне завдання для груп:
I група: «Роль звертання в усному та писемному мовленні»[19], [20]
IIгрупа: «Поняття про звертання та його види»[21], [22]
IIIгрупа: «Розділові знаки при звертаннях»[23], [24]

Третій етап. Учні отримують допомогу над плануванням проекту. Вони створюють свої проектні плани та надають іншим групам для того, щоб зробити аналіз наданого матеріалу та отримують пропозиції щодо розробки плану кожної групи, де і відбудеться зворотній зв’язок однолітків. Консультація вчителя буде надана в обговоренні роботи кожної групи[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31],[32],[33],[34]. На цьому етапі починається робота над створенням презентації в групах, де отримують поради щодо користуванням Інтернет - ресурсами та ознайомлюються з безпечним користуванням мережі Інтернет[35], [36], [37].

Четвертий етап. Учні працюють над завершенням проектної роботи та її представленням[38]. Також заповнюється схема З-Х-Д (3 стовпчик), в якій учні прописують що вони дізналися з вивченої теми шляхом проекту. Здійснюється підсумкове обговорення – рефлексія.

П’ятий етап. Підсумкова контрольна робота за проектом. Поточне оцінювання базується на відповідях учнів під час будь-якої роботи, для того, щоб оцінити учнів з усіх видів діяльності як у групі, так і індивідуально.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ганна Федоренко

Фах, навчальний предмет

Учитель української мови та літератури, українська мова

Навчальний заклад

Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Шахтарської міської ради Донецької області

Місто\село, район, область

м.Шахтарськ, Донецька область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

02.04.-05.04. 2013 р.
03.06.-07.06.2013 р.
10.06.-11.06.2013 р.

Місце проведення тренінгу

Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Шахтарської міської ради Донецької області

Тренери

Андрєєва Зінаїда Павлівна