Портфоліо проекту "Режим дня для здоров'я"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 15:51, 4 листопада 2017, створена Vitochka (обговореннявнесок) (Фах, навчальний предмет)

Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Режим дня для здоров'я

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

фізична культура

Вік учнів, клас

9 р., 3 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Цей проект спрямовано на поглиблення знань і удосконалення умінь і навичок в освітній галузі «Здоров’я і фізична культура», призначення якої – сформувати потребу у фізичному і духовному самовдосконаленні особистості, базові компетентності в сфері безпечної життєдіяльності і здорового способу життя, організації активного відпочинку і вільного часу; реабілітації і корекції здоров’я. У проекті розкривається актуальність питання організації дня школяра, досліджуючи необхідність у дотриманні режиму дня, позитивний вплив на здоров’я та організацію дозвілля. Робота над проектом триває протягом трьох місяців. У ході експерименту учасники дослідницької групи роботи над проектом проводять опитування, тестування, анкетування та відстежують зміни у навчальній діяльності учнів та їхньому самопочутті. Учасники групи соціологів узагальнюють отримані в ході експерименту результати, готують висновки та рекомендації.

План вивчення теми (вставити файл)

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про фізичні та хімічні явища відбувається при заповненні ними таблиці З-Х-Д. Під час заповнення свого блогу «Здоровий спосіб життя», який ведуть учні впродовж роботи над проектом, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. При підготовці презентації учні користуються Формою оцінювання комп’ютерних робіт , яка допоможе ефективно продемонструвати те, чому вони навчилися. До закінчення створення презентацій потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати авторам презентації зворотній зв’язок щодо покращення презентації. Вчитель надає можливість учням ознайомитися з думками та пропозиціями інших та надає час та допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації. Вчитель використовує Контрольний список процесу дослідження також і для підсумкового оцінювання, організувавши взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки її вклад був цінним. Вчитель оцінює учнів і під час підсумкового обговорення Ключового запитання – Життєвий порядок: випадковість чи закономірність?

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Вчитель - керівник проекту, проводить попереднє опитування серед учнів, використовуючи запитання, що будуть розглядатись під час виконання проекту, для чого використовується відповідна форма для опитування. Відмічаються відповіді учнів з метою подальшого планування діяльності та попереднього оцінювання. Для вчителів та батьків видається інформаційний бюлетень, що розповідає про метод проектів з фізичної культури публікація. Далі пояснюється учням, які компоненти та з яких тем вони будуть досліджувати впродовж роботи над проектом. Мозковим штурмом, асоціативним кущем, анкетуванням, круглим столом визначаються теми, які могли б стати відповідями на запитання проекту. Демонструється учительська стартова проекту презентація. Учні об’єднуються у 2 групи по 3-4 учні, відповідно за бажанням, але із врахуванням рівня власної предметної підготовки. Потім учні заповнюють таблицю З-Х-Д , пропонується учнями заповнити організаційні діаграми. Завдання для кожної групи обумовлює її назву: «Біологи», «Експериментатори». Одна група, по закінченню своєї роботи, створює звіт у формі блогу «», які оцінюються за відповідними формами.Група експертів, у яку входять найбільш досвідчені учні, крім презентації власної роботи, також, за допомогою інших груп, дають консультації і поради.Для успішної реалізації проекту та плідної співпраці учасників варто провести фасилітацію. Творчі групи отримують завдання і виконують їх, розподіливши ще між собою внутрішні доручення. Двічі на тиждень у кожній групі проводиться рефлексія. Результати роботи групи та оцінювання оголошуються; якщо треба, коригується напрямок роботи кожної групи. Потім проводиться систематизація та узагальнення досліджених матеріалів. Командири груп представляють керівнику проекту перспективні творчі звіти кожної групи. Керівник вносить корективи. Командири кожної творчої групи разом з керівником проекту компілюють отримані матеріали, систематизують їх та обирають найбільш доцільну форму фінальної доповіді – мультимедійна презентація, публікація. У встановлений термін група виконує свою частину завдання, підводить підсумки та презентує результат. На цьому етапі, крім форми оцінювання презентації публікації проводиться оцінювання результатів проекту. Проводиться загальна рефлексія по результатах проекту

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Лан Юлія

Фах, навчальний предмет

Вчитель початкових класів

Навчальний заклад

Місто\село, район, область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Тренери