Портфоліо на тему "Подорож до Лондона"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 13:07, 27 серпня 2012, створена GerelyshynNatalia (обговореннявнесок)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

[Презентація ідей проекту]

[Публікація 1]

[Публікація 2]

Визначні місця Лондона

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Визначні місця Лондона.

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис

Модуль 2: Основним змістом проекту є практичне застосування опрацьованого матеріалу . Учні мають набути навичок створення презентацій, публікацій , використовуючи набуті знання. Учні повинні ознайомитися з визначними місцями Лондона, історією їхнього виникнення, цікавими фактами з історії.

Проект сприятиме до серйознішої пошукової роботи. Учні матимуть змогу, використовуючи зібрані матеріали, створювати свої стінгазети, публікації, презентації. Досліджуючи тему визначних місць, учні роблять висновки про доцільність відвідування, їхню роль в житті людей.

Модуль 9: Під час роботи над проектом учні будуть виконувати як диференційовані так і групові завдання. Школярі мають поглибити свої знання про визначні місця Лондона. Результатом діяльності учнів є створення ними публікації, презентації, wiki-сторінки. Учні, працюючи в групах та індивідуально, залучаються до серйозної пошукової роботи Проект створюється для учнів 7 класів. Учні повинні розділитися на три команди:науковці, дослідники, журналісти,пошукова діяльність яких спрямована на дослідження важливості визначних місць в житті людей.

Повний План вивчення теми

[План вивченя теми]

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

На початку дослідження учні визначають цінність проекту для себе, вибирають один із запропонованих напрямків роботи.

Учні проведуть дослідження та створять звіти про них, створивши презентацію, публікацію, wiki-сторінку.

На підготовчому етапі учні обговорюють хід проекту, об’єднуються в три групи та організовують розподіл завдань для виконавців. Далі вони досліджують матеріали бібліотек, друковані та електронні публікації, шукають інформацію в Інтернеті. Добирають ілюстрації відповідно до змісту

Створюючи презентацію в режимі Power Point, учні досліджують статистику з теми, навчаються будувати діаграму в середовищі Excel, вчаться порівнювати, аналізувати, співставляти цифри, події, факти, знаходять інформацію з різних джерел, набувають вмінь аргументовано доводити власну думку.

Створюючи публікацію, учні вчаться правильно використовувати цитування та посилання на друковані та Інтернет-видання, ілюструвати ідеї, думки, дослідження, висновки.

Створюючи wiki-сайт по тематичному питанню учні набувають навичок щодо використання інформаційних ресурсів, знаходять інформацію з різних джерел та здійснюють опитування своїх однолітків, знайомих, розміщують інформацію про свій проект. Набувають вмінь збирати та обробляти інформацію за допомогою баз даних, використовуючи форми. Вчаться ефективно використовувати засоби електронних комунікацій, оволодівають навиками посилатися на використані джерела інформації.

По закінченню роботи над проектом учні зможуть:

- Оцінювати знайдену в Інтернеті інформацію;

- Відбирати та систематизувати інформацію з різних джерел;

- Збирати дані, впорядковувати їх, готувати для демонстрації, надавати пояснення, аргументувати та робити висновки;

- Представляти результати своїх досліджень у вигляді вікі-статті, презентації, публікації;

- Здійснювати самоспрямування у своїй навчальній діяльності;

- Розуміти та усвідомлювати роль ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового у різних умовах (під час підготовки та проведення презентації результатів навчального проекту).

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

До початку проекту: На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення іх інтересів за допомогою опитування. Форму [З-Х-Д] учні заповнюють під час презентації вчителя. Реалізація проекту: Учні утворюють групи для пошуку відповідей на проблемні питання, обговорюються критерії оцінювання іх проектної діяльності В ході роботи над проектом учні заповнюють листи прогресу роботи над проектом, відповідають на контрольні питання, заповнюють листи для самооцінки та взаємооцінки, виконують тестування для оцінки отриманих знань з програмної теми. Вчитель оцінює вміння дітей обирати корисні веб-ресурси. За допомогою форм оцінювання та контрольних списків оцінюються продукти проектної діяльності учнів. Контрольні списки оцінювання надаються учнів на початку проектної діяльності, форми оцінювання використовуються всередині проекту. Під час консультацій використовуються контрольні списки та підказки для спрямування самостійності учнів у проекті. Після закінчення проекту: Після завершення роботи над проектом проводиться учнівська конференція, де учні презентують свої результати проектної діяльності, проводиться самооцінка та взаємооцінка роботи над проектом. Оцінка отриманих портфоліо проктів та продукту проектної діяльності. По закінченню проекту проводиться конференція-презентація проектів учнів, взаємооцінювання та рефлексія.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

стаття учнів

[Опитувальник]


[Діаграма]


При вивченні теми « Визначні місця Лондона», англійська мова 7 клас, учні вивчають визначні місця Лондона, їхню роль в їхньому житті,історію винекнення. Проводять опитування серед учнів « Яку роль відіграють визначні місця?». Вдосконалюють навики роботи за комп’ютером,прикладними програмами, середовищем Інтернету. При перегляді презентації вчителя учні ознайомлюються з темою, обговорюються ключові та тематичні запитання. Далі відбувається оцінювання вчителем їх навчальних потреб. Пропонується учням заповнити спеціальні форми оцінювання ресурсів. Навчання учнів такому критичному оцінюванню вікі-сторінок є корисним. Учнів необхідно також ознайомити із законами про авторське право. Учні діляться на групи, займаються пошуковою діяльністю, шукають інформацію в Інтернеті. Оскільки відомості та дані, які розміщуються в Інтернеті, ніким не контролюються, учні мають навчитися аналізувати ці ресурси щодо точності, достовірності та відповідності обраній темі. Учні виконують поставлені перед собою завдання, організовуючи в групах процес колективного розв'язання проблем.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Герелишин Наталія Костянтинівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель англійської мови, англійська мова

Навчальний заклад

Надвірнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1

Місто\село, район, область

М. Надвірна

Контактні дані

03475 22242

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20-27.08.2012 р.

Місце провведення тренінгу

Надвірнянська І-ІІІ ст. ЗОШ №1

Тренери

Поліщук А.П.