Портфоліо з теми "О.Генрі. "Останній листок"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 17:26, 16 листопада 2012, створена Ящишин Ірина (обговореннявнесок) (Повний План вивчення теми)

Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

«Правила для найменших»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

біологія

Навчальні цілі

Учні навчаться здійснювати науково-пошукову роботу. А також навчаться здійснювати оформлення отриманих результатів у вигляді повідомлень, рефератів, мультимедійних презентацій. Важливимє те, що відбувається розвиток понятійного апарату.

Вік учнів, клас

7-10 клас, 13-16 років.

Стислий опис проекту

Будова клітини лежить в основі знань про всі царства органічного світу. Така маленька, і водночас така складна для вивчення. Тому доцільно винести цю тему на вивчення протягом кількох класів. Так , наприклад учні сьомих класів досліджують основні складові клітини. Учні восьмих класів досліджують історії відкриття органел та умови їх відкриття. Учні дев’ятих класів складають модель функціонування окремих органел та клітинних включень. Учні ж десятих класів досліджують зовнішню та внутрішню будову органел, та пов’язують її з функціями. Наслідком досліджень є проекти та мультимедійні презентації.

Повний План вивчення теми

- методи вивчення клітин ( світлова і електронна мікроскопія; авторадіографія, культура клітин); - типи організації клітин; - функції поверхневого апарату клітин; - функції ядра; - механізми транспорту речовин через біомембрани; - про- та еукаріотичних організмів; характеризує: - клітинну теорію Т. Шванна і її роль в обґрунтуванні єдності органічного світу; - хімічній склад, будову і функції клітинних мембран; - будову ядра ( ядерна оболонка, нуклеоплазма, ядерний матрикс, хроматин, ядерце); - нуклеоїд прокаріотів; - будову клітини прокаріотів і еукаріотів; пояснює: - керівну роль спадкової програми у життєдіяльності клітин; порівнює: - два типи організації клітин; - поверхневий апарат клітин бактерій, грибів, рослин і тварин; - будову клітин рослин, тварин, грибів; обґрунтовує: - взаємозв'язок клітини із зовнішнім середовищем; дотримує правил: - виготовлення мікропрепаратів; застосовує знання: - про будову клітин для доказу єдності органічного світу; - про поверхневий апарат клітин для обґрунтування небезпеки тютюнокуріння та вживання алкоголю і наркотичних речовин; робить висновок: про загальний план будови клітин прокаріотів і еукаріотів та їх особливості. - складники цитоплазми; - мембранні і немембранні органели і включення клітини; - процеси, які відбуваються в цитоплазмі клітини; наводить приклади: - рухів клітин і внутрішньоклітинних рухів; - розпізнає: - компоненти клітин на схемах; характеризує: - хімічний склад і функціональне значення цитозолю; - роль цитоскелету в організації рухів в клітині і рухів клітин; - роль клітинного центра в організації цитоскелету; - генетичний код та його значення в біосинтезі білків; - процеси гліколізу, біосинтезу білків, фотосинтезу, клітинного дихання; - будову і функції одномембранних і двомембранних органел; пояснює: - значення гліколізу; процесів анаеробного і аеробного дихання; - значення фотосинтезу, його планетарну та космічну роль; порівнює: - процеси, які відбуваються в цитоплазмі про - і еукаріотів; спостерігає та описує: - рух цитоплазми у клітинах рослин; розв’язує: - елементарні вправи з трансляції; застосовує знання: - про вплив факторів зовнішнього середовища на клітини для профілактики захворювань людини; - про будову клітин для доказу єдності органічного світу; робить висновок: про схожість процесів обміну речовин, що відбуваються в клітинах організмів різних царств живої природи.

Навчальні цілі

Учні навчаться здійснювати науково-пошукову роботу. А також навчаться здійснювати оформлення отриманих результатів у вигляді повідомлень, рефератів, мультимедійних презентацій. Важливимє те, що відбувається розвиток понятійного апарату.

Опис оцінювання

Графік оцінювання На початку проекту Впродовж роботи над проектом Наприкінці роботи над проектом -Мозкова атака -Обговорення Основних запитань -Перегляд презентації вчителя та її обговорення -Використання «Асоціативного куща» -Робота з таблицями «ЗХД» Опитувальник/тест Таблиця «ЗХД» (Знаю; Хочу дізнатися; Дізнався) Журнали спостережень Записи/нотатки вчителя Презентація Основних запитань -Консультації

-Самостійна робота з Формами оцінювання (само- та взаємооцінювання)

Анкета Форма оцінювання для роботи в групах та самооцінки Форма для оцінювання продуктів проекту Письмові огляди, звіти Журнали спостережень учнів

Форми для надання зворотного зв’язку 

Демонстрація (захист проекту), презентація Робота з таблицями «ЗХД» Підсумкове есе Форма оцінювання публікації, презентації (продукту) Таблиця «ЗХД»

Діяльність учнів та вчителя

Плануючи роботу з учнями по методу проектів, учитель переконує вчителів на педраді із основними принципами та перевагами навчання за методом проектів, роздаючи їм інформаційні публікації. Перед проведенням проекту вчитель повинен поспілкуватисяі з батьками учнів та взяти в них дозвіл на публікацію робіт їхніх дітей в інтернеті, а також дозвіл на використання інтернет матеріалів. Щоб з'ясувати рівень на якому учні орієнтуються в Інтернеті, вчитель проводить опитування та візуально демонструє у вигляді таблиць та діаграм. Вчитель пропонує учням об’єднатися в групи для проведення досліджень. Перша група досліджує питання про історію відкриття клітини та її компонентів? Друга група вивчає порівняння екаріотів та прокаріотів? Третя група проводить дослідження зовнішньої та внутрішньої будови органел. Для зацікавлення темою майбутнього проекту вчитель демонструє підготовлену презентацію. На початку презентації пропонує відеоматеріал, щоб викликати інтерес до даної теми. У наступних слайдах учням пропонується заповнити таблицю З-Х-Д та організаційну діаграму для визначення навчальних потреб учнів. Перед тим, як шукати інформацію в Інтернеті учні повторюють стратегії та принципи пошуку інформації засобами пошукових систем (тематичний пошук за ключовими словами). Для знаходженя матеріалу про можливі види небезпек під час спілкування або знайомств у всесвітній мережі, ресурси, які спрямовані на навчання дітей, вчителів та батьків правилам безпечного користування Інтернетом. Вчитель знайомить учнів з основними положеннями Закону України про авторське право та плагіат. А також вчитель наводить приклади плагіату.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Фах, навчальний предмет

Навчальний заклад

Місто\село, район, область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Тренери