Відмінності між версіями «Портфоліо з теми "О.Генрі. "Останній листок"»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Повний План вивчення теми)
 
(не показані 35 проміжних версій 4 учасників)
Рядок 1: Рядок 1:
  
  
=Назва проекту=
+
=Назва навчальної теми=
«Правила для найменших»
+
 
 +
Взаєморозуміння та прагнення зробити добро іншому як засіб подолання життєвих негараздів у новелі О.Генрі "Останній листок"
  
 
=Основний та другорядні  (дотичні) навчальні предмети=
 
=Основний та другорядні  (дотичні) навчальні предмети=
біологія
 
  
=Навчальні цілі=
+
Світова література
Учні навчаться здійснювати науково-пошукову роботу. А також навчаться здійснювати оформлення отриманих  результатів у вигляді повідомлень, рефератів, мультимедійних презентацій. Важливимє те, що відбувається розвиток понятійного апарату.
+
  
 
=Вік учнів, клас=
 
=Вік учнів, клас=
7-10 клас, 13-16 років.
 
==Стислий опис проекту==
 
Будова клітини лежить в основі знань про всі царства органічного світу. Така маленька, і водночас така складна для вивчення. Тому доцільно винести цю тему на вивчення протягом кількох класів. Так , наприклад учні сьомих класів досліджують основні складові клітини. Учні восьмих класів досліджують історії відкриття органел та умови їх відкриття. Учні дев’ятих класів складають модель функціонування окремих органел та клітинних включень. Учні ж десятих класів досліджують зовнішню та внутрішню будову органел, та пов’язують її з функціями.  Наслідком досліджень є проекти та мультимедійні презентації.
 
==Повний План вивчення теми==
 
[https://docs.google.com/document/d/1dkt6I8_gExBkxQ2tu9JKqYEhej2RuwkIPfbLjaOlikk/edit План реалізації]
 
  
[https://docs.google.com/document/d/1fd3HXa96qWoNMCINIJ3U1dvJf19vK2diZLFB6x1wdUI/edit План вивчення теми]
+
7 клас, 12-13 років
  
=Навчальні цілі=
+
=Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)=
Учні навчаться здійснювати науково-пошукову роботу. А також навчаться здійснювати оформлення отриманих  результатів у вигляді повідомлень, рефератів, мультимедійних презентацій. Важливимє те, що відбувається розвиток понятійного апарату.
+
  
=Опис оцінювання=
+
Проект реалізовується у 7 класі за темою «Новела О.Генрі "Останній листок". Взаєморозуміння та прагнення зробити добро іншому як засіб подолання життєвих негараздів» Учні здійснюють дослідженя використовуючи підручник «Світова література. 7 клас» Н. Півнюк та інших., науково-популярні книги, Інтернет-ресурси. Проект розрахований на 3 урока. На першому уроці вчитель ставить завдання учням, проводить опитування за допомогою З-Х-Д-таблиці, формує групи для роботи над проектом, демонструє презентацію з Основними, Тематичними і Змістовними запитаннями, ставить перед групами учнів конкретні завдання. Група складається з 4-5 учнів. Кожна група має своє тематичне запитання для реалізації і одне додаткове завдання для всіх. Захист презентацій або блогів відбувається на 3 уроці.
Графік оцінювання
+
На початку проекту Впродовж роботи над проектом Наприкінці роботи над проектом
+
-Мозкова атака
+
-Обговорення Основних запитань
+
-Перегляд презентації вчителя та її обговорення
+
-Використання «Асоціативного куща»
+
-Робота з таблицями «ЗХД»
+
Опитувальник/тест
+
Таблиця «ЗХД» (Знаю; Хочу дізнатися; Дізнався)
+
Журнали спостережень
+
Записи/нотатки вчителя
+
Презентація Основних запитань -Консультації
+
-Самостійна робота з Формами оцінювання (само- та взаємооцінювання)
+
Анкета
+
Форма оцінювання для роботи в групах та самооцінки
+
Форма для оцінювання продуктів проекту
+
Письмові огляди, звіти
+
Журнали спостережень учнів
+
Форми для надання зворотного зв’язку
+
Демонстрація (захист проекту), презентація
+
Робота з таблицями «ЗХД»
+
Підсумкове есе
+
Форма оцінювання публікації, презентації (продукту)
+
Таблиця «ЗХД»
+
  
=Діяльність учнів та вчителя=
+
[/https://docs.google.com/file/d/0B_WQNL_l-2F7VG5aWmhyQVVzajA/edit]
Плануючи роботу з учнями по методу проектів, учитель переконує вчителів на педраді із основними принципами та перевагами навчання за методом проектів, роздаючи їм інформаційні публікації. Перед проведенням проекту вчитель повинен поспілкуватисяі з батьками учнів та взяти в них дозвіл на публікацію робіт їхніх дітей в інтернеті, а також дозвіл на використання інтернет матеріалів.
+
Щоб з'ясувати рівень на якому учні орієнтуються в Інтернеті, вчитель проводить  опитування та візуально демонструє у вигляді  таблиць та діаграм.
+
Вчитель пропонує учням об’єднатися в групи для проведення  досліджень.
+
Перша група досліджує питання про історію відкриття клітини та її компонентів?
+
Друга група вивчає порівняння екаріотів та прокаріотів?
+
Третя група  проводить дослідження зовнішньої та внутрішньої будови органел.
+
Для зацікавлення темою майбутнього проекту вчитель демонструє підготовлену [https://docs.google.com/presentation/d/13ad1JoBKrjjtj2WLJJlQDJco6OMg3Xz-5CGAeL2jUzo/edit презентацію]. На початку
+
презентації пропонує відеоматеріал, щоб викликати  інтерес до даної теми. У наступних слайдах учням пропонується заповнити таблицю З-Х-Д та організаційну діаграму для визначення навчальних потреб учнів.
+
Перед тим, як шукати інформацію в Інтернеті учні повторюють стратегії та принципи пошуку інформації засобами пошукових систем (тематичний пошук за ключовими словами).
+
Для знаходженя матеріалу про  можливі види небезпек під час спілкування або знайомств у всесвітній
+
мережі, ресурси, які спрямовані на навчання дітей, вчителів та батьків правилам безпечного користування
+
Інтернетом.
+
Вчитель знайомить учнів з основними положеннями Закону України про авторське право та плагіат.  А також вчитель наводить приклади  плагіату.
+
  
=Відомості про автора=
+
=План вивчення теми (вставити файл]=
==Ім'я, прізвище==
+
Ящишин Ірина Володимирівна
+
  
==Фах, навчальний предмет==
+
=Оцінювання (стислий опис і інструменти)=
вчитель біології,  
+
Критерії оцінювання презентацій складаються з вимог до їх створення. Назва критерію Оцінювальні параметри Тема презентації Відповідність теми програмі навчального предмета, розділу Дидактичні та методичні цілі і завдання презентаці o Відповідність цілей поставленій темі o Досягнення поставлених цілей і завдань Виділення основних ідей презентації o Відповідність цілям і завданням o Зміст умовиводів o Чи викликають інтерес в аудиторії o Кількість (рекомендується для запам'ятовування аудиторією не більше 4-5) Зміст o Достовірна інформація про історичні довідки та поточні події o Всі висновки підтверджені достовірними джерелами o Мова викладу матеріалу зрозумілий аудиторії o Актуальність, точність і корисність вмісту Підбір інформації для створення проекту - презентації o Графічні ілюстрації для презентації o Статистика o Діаграми і графіки o Експертні оцінки o Ресурси Інтернет o Приклади o Порівняння o Цитати і т.д. Подача матеріалу проекту - презентації o Хронологія o Пріоритет o Тематична послідовність o Структура за принципом «проблема-рішення» Логіка і переходи під час проекту - презентації o Від вступу до основної частини o Від однієї основної ідеї (частини) до іншої o Від одного слайда до іншого o Гіперпосилання Висновок o Яскравий вислів - перехід до укладання o Повторення основних цілей і завдань виступу o Висновки o Підведення підсумків o Короткий для запам'ятовування вислів в кінці Дизайн презентації Шрифт (читаність) o Чи коректно обраний колір (фону, шрифту, заголовків) o Елементи анімації Технічна частина o Граматика o Відповідний словник o Наявність помилок правопису і друкарських помилок Параметри оцінювання презентації Виставляється оцінка (бал) за представлений проект (від 1 до 3) Зв'язок презентації з програмою і навчальним планом Зміст презентації. Висновок презентації Подача матеріалу проекту - презентації Графічна інформація (ілюстрації, графіки, таблиці, діаграми і т.д.) Наявність імпортованих об'єктів з існуючих цифрових освітніх ресурсів і додатків Microsoft Office Графічний дизайн Технічна частина Ефективність застосування презентації в навчальному процесі Підсумкове кількість балів: На кожну представлену презентацію заповнюється дана таблиця, де по кожному з критеріїв присвоюються бали від 1 до 3, що відповідає певним рівням розвитку ІКТ-компетентності: 1 бал - це низький рівень володіння ІКТ-компетентністю, 2 бали - це середній рівень і, нарешті, 3 бали - високий рівень володіння ІКТ-компетентністю. Для визначення рівнів володіння ІКТ-компетентністю скористаємося таблицею Визначення рівня володіння ІКТ-компетентністю Кількість набраних балів за представлений проект Рівні володіння ІКТ-компетентністю Від 27 балів до 18 бала Високий рівень Від 17 балів до 9 балів Середній рівень Від 7 балів Низький рівень
  
==Навчальний заклад==
+
=Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)=
Червоноградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12
+
Перед початком роботи над проектною методикою вчитель ознайомлює батьків та учнів за допомогою раніше створеного буклету, де чітко пояснюються прийоми та стратегії виконання роботи. Після ознайомлення вчитель демонструє презентацію під час перегляду знайомить учнів з темою та ключовим питанням презентації. Спочатку учні заповнюють таблицю(Знали Хотіли дізнатися та Дізналися) в своїх зошитах,по закінченні кожен учень виконує вхідне тестування, що має на меті перевірити рівень попередніх знань,вмінь та навичок з даної теми. Клас поділяємо на секції за напрямками роботи: біографічна, літературознавча, теорії літератури, творча. Діти проводять дослідження за планом у вигляді змістових питань. Кожна група обирає свій вид оформлення кінцевого результату діяльності: презентація, буклет та творчі матеріали дітей.
==Місто\село, район, область==
+
м.Червоноград, Львівська область
+
==Контактні дані==
+
-
+
  
=Відомості про тренінг=
+
=Відомості про автора=
 +
Гвоздікова Олена Валеріївна
 +
вчитель російської мови та світової літератури
 +
КЗ "Нікопольська гімназія № 7 ІІ-ІІІ ст."
 +
м. Нікополь, Дніпропетровської обл.
  
 +
==Контактні дані==
 +
gvozdi4ka1809@gmail.com
  
==Дати проведення тренінгу==
+
=Відомості про тренінг=
13-26 жовтня 2012
+
 
+
==Місце проведення тренінгу==
+
  
НВК «СШ – колегіум І-ІІ ступенів» №3
 
  
==Тренери==
+
Дати проведення тренінгу:  
Караман Лідія Іванівна
+
20.01.2014 - 1.02.2014
[[Категорія: Шаблони]]
+
[[Категорія: 10 версія]]
+
[[Категорія: НП "Відкритий світ"]]
+
[[Категорія:Банк проектів]]
+

Поточна версія на 21:44, 28 січня 2014


Назва навчальної теми

Взаєморозуміння та прагнення зробити добро іншому як засіб подолання життєвих негараздів у новелі О.Генрі "Останній листок"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Світова література

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект реалізовується у 7 класі за темою «Новела О.Генрі "Останній листок". Взаєморозуміння та прагнення зробити добро іншому як засіб подолання життєвих негараздів» Учні здійснюють дослідженя використовуючи підручник «Світова література. 7 клас» Н. Півнюк та інших., науково-популярні книги, Інтернет-ресурси. Проект розрахований на 3 урока. На першому уроці вчитель ставить завдання учням, проводить опитування за допомогою З-Х-Д-таблиці, формує групи для роботи над проектом, демонструє презентацію з Основними, Тематичними і Змістовними запитаннями, ставить перед групами учнів конкретні завдання. Група складається з 4-5 учнів. Кожна група має своє тематичне запитання для реалізації і одне додаткове завдання для всіх. Захист презентацій або блогів відбувається на 3 уроці.

[/https://docs.google.com/file/d/0B_WQNL_l-2F7VG5aWmhyQVVzajA/edit]

План вивчення теми (вставити файл]

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Критерії оцінювання презентацій складаються з вимог до їх створення. Назва критерію Оцінювальні параметри Тема презентації Відповідність теми програмі навчального предмета, розділу Дидактичні та методичні цілі і завдання презентаці o Відповідність цілей поставленій темі o Досягнення поставлених цілей і завдань Виділення основних ідей презентації o Відповідність цілям і завданням o Зміст умовиводів o Чи викликають інтерес в аудиторії o Кількість (рекомендується для запам'ятовування аудиторією не більше 4-5) Зміст o Достовірна інформація про історичні довідки та поточні події o Всі висновки підтверджені достовірними джерелами o Мова викладу матеріалу зрозумілий аудиторії o Актуальність, точність і корисність вмісту Підбір інформації для створення проекту - презентації o Графічні ілюстрації для презентації o Статистика o Діаграми і графіки o Експертні оцінки o Ресурси Інтернет o Приклади o Порівняння o Цитати і т.д. Подача матеріалу проекту - презентації o Хронологія o Пріоритет o Тематична послідовність o Структура за принципом «проблема-рішення» Логіка і переходи під час проекту - презентації o Від вступу до основної частини o Від однієї основної ідеї (частини) до іншої o Від одного слайда до іншого o Гіперпосилання Висновок o Яскравий вислів - перехід до укладання o Повторення основних цілей і завдань виступу o Висновки o Підведення підсумків o Короткий для запам'ятовування вислів в кінці Дизайн презентації Шрифт (читаність) o Чи коректно обраний колір (фону, шрифту, заголовків) o Елементи анімації Технічна частина o Граматика o Відповідний словник o Наявність помилок правопису і друкарських помилок Параметри оцінювання презентації Виставляється оцінка (бал) за представлений проект (від 1 до 3) Зв'язок презентації з програмою і навчальним планом Зміст презентації. Висновок презентації Подача матеріалу проекту - презентації Графічна інформація (ілюстрації, графіки, таблиці, діаграми і т.д.) Наявність імпортованих об'єктів з існуючих цифрових освітніх ресурсів і додатків Microsoft Office Графічний дизайн Технічна частина Ефективність застосування презентації в навчальному процесі Підсумкове кількість балів: На кожну представлену презентацію заповнюється дана таблиця, де по кожному з критеріїв присвоюються бали від 1 до 3, що відповідає певним рівням розвитку ІКТ-компетентності: 1 бал - це низький рівень володіння ІКТ-компетентністю, 2 бали - це середній рівень і, нарешті, 3 бали - високий рівень володіння ІКТ-компетентністю. Для визначення рівнів володіння ІКТ-компетентністю скористаємося таблицею Визначення рівня володіння ІКТ-компетентністю Кількість набраних балів за представлений проект Рівні володіння ІКТ-компетентністю Від 27 балів до 18 бала Високий рівень Від 17 балів до 9 балів Середній рівень Від 7 балів Низький рівень

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед початком роботи над проектною методикою вчитель ознайомлює батьків та учнів за допомогою раніше створеного буклету, де чітко пояснюються прийоми та стратегії виконання роботи. Після ознайомлення вчитель демонструє презентацію під час перегляду знайомить учнів з темою та ключовим питанням презентації. Спочатку учні заповнюють таблицю(Знали Хотіли дізнатися та Дізналися) в своїх зошитах,по закінченні кожен учень виконує вхідне тестування, що має на меті перевірити рівень попередніх знань,вмінь та навичок з даної теми. Клас поділяємо на секції за напрямками роботи: біографічна, літературознавча, теорії літератури, творча. Діти проводять дослідження за планом у вигляді змістових питань. Кожна група обирає свій вид оформлення кінцевого результату діяльності: презентація, буклет та творчі матеріали дітей.

Відомості про автора

Гвоздікова Олена Валеріївна вчитель російської мови та світової літератури КЗ "Нікопольська гімназія № 7 ІІ-ІІІ ст." м. Нікополь, Дніпропетровської обл.

Контактні дані

gvozdi4ka1809@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу: 20.01.2014 - 1.02.2014