Портфоліо з теми "Казка - країна дитинства"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Літературні казки

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предети

Українська література, світова література

Навчальні цілі

Учні повинні знати  :Дитинство письменника. І. Франко-казкар (збірку. "Коли ще звірі говорили"). Зміст казки, головні персонажі, другорядні. Образ Лиса, риси його характеру. Особливості літературної казки, її відмінність від народної. ТЛ: літературна казка. Інтонація читання. Мова автора і мова персонажів (дійових осіб

=Вік учнів, клас= 10 років

Стислий опис проекту

В результаті роботи над темою учні досліджують причини виникнення казок, роль і місце казкових образів та їх аналоги сьогодні,популярність казок сьогодні.Учні ознайомлюються з літературою про казки,досліджують казкові образи.Вони оформляють презентацію і готуються до захисту.Як результат проекту ,буде проводитись захід для учнів 5-х класів "Все починається з казки".

Повний План вивчення теми

План проекту

план реалізації проекту

Навчальні цілі

Учні мають: - Вміти розповідати про дитинство письменника, про І. Франка-казкаря. Знати зміст казки, вміти переказати її фрагменти. - Виразно і вдумливо читати казку в дійових особах. Розповідати про Лиса. Розрізняти головних персонажів від другорядних. Давати власну оцінку вчинкам і поведінці дійових осіб. - Вміти пояснити особливість літературної казки. - Осмислення негативної ролі лицемірства, зазнайства і хвалькуватості в житті людини. - Вміти вдумливо і виразно читати казки, переказувати їхній зміст. Оцiнювати вчинки персонажів з позицій гуманізму. - --Коментувати прояви добра і зла, зображені в цих казках, і в сучасному житті. - Усвідомлення повчального впливу цих казок. Прищеплення бажання робити добро як спонуку до позитивної життєдіяльності. - Усвiдомлення важливої потреби уважного ставлення до ближнього, любові до нього. - Знати зміст казки, вміти виразно читати і переказувати фрагменти, звертаючи увагу на особливість авторської оповіді. - Вміти пояснити сенс дарунків Долі кожному з синів-близнят. - Простежити за текстом, як дарунки Долі хлопці використали в житті й на кого вони покладалися у своїх діях. - - - -Коментувати особливості вдачі братів. Розвиток уміння аналізувати описувані автором ситуації, аргументовано висловлювати власні судження про них. Усвідомлення індивідуального призначення кожної людини, великої цінності людського життя. Формування активної життєвої позиції. Розвиток уміння висловити власну думку та відстояти її.

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Перед першим заняттям учитель демонструє учням публікацію про метод проектів та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми 3-Х-Д та "Асоціативний кущ". На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. У процесі роботи учні використовують Контрольний список досліджень та блоги для проведення самооцінювання. Крім того, учитель знайомить учнів із формою «Я- Розумію»та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналу спостережень. В процесі роботи над проектом учні працюють із формою Я – розумію»« та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень.Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою.форм оцінювання публікацій. Презентації. Учні працюють із формою «Я- Розумію» та записують свої результати до Журналів спостережень. за рахунок чого проводиться само оцінювання роботи над проектом. Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно, або у блозі проекту. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу та підсумкової презентації та підсумкової публікації використовуються відповідні - форма оцінювання форми оцінювання презентації, блогу. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника . З метою визначення само спрямування учнів використовується відповідний контрольний слисок Учні використовують самооцінювання журналів досліджень для того, щоб визначити чи правильно вони ведуть ці журнали і що необхідно до них додати.

Діяльність учнів та вчителя

На початку проекту керівник збирає дозволи від батьків на створення - електронної скриньки ,на публікацію документів в інтернеті. Щоб учні могли знайти матеріал в Інтернеті, керівник проекту ознайомлює їх із списком використаних джерел. На початку проекту учнів вчитель змушує замислитись над певними питаннями. Щоб учні знали, як проводити дослідження по творчості Франка, керівник проекту ознайомлює їх з презентацією "Вивчаємо казки Франка" .

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Баран Марія василівна

Фах, навчальний предмет

Викладач української мови та літератури. Викладаю українська мова та література

Навчальний заклад

ЧНВК № 10

Місто\село, район, область

м. Червоноград Льівської області

Контактні дані

2-23 -72

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Листопад, 2012

Місце проведення тренінгу

ЧНВК № 10

Тренери

Дуброва Т. В.