Портфоліо вчителя фізики та трудового навчання Юрія Білоуса

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 19:25, 24 вересня 2017, створена Bilous (обговореннявнесок)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

В надрах мікросвіту

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, інформатика

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Тема з програми «Будова речовини» (Фізика, 7 клас). Презентація ідей проекту

Питання будови речовини здавна цікавило людей. Уже давно вчені дійшли до висновку, що речовина не є суцільною, вона складається з маленьких частинок, які зберігають властивості цієї речовини. У темі «Будова речовини» вивчаючи підтеми: «Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома», «Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежності швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія», «Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах» пропонується виконати навчальні проекти за загальною темою «Цей чарівний мікросвіт». Ця робота передбачає не тільки пошукову, а й експериментальні дослідження. Заняття починаються із знань, які набули учні в попередніх класах –всі тіла складаються із речовини, а речовина складається із найдрібніших частинок – атомів та молекул.

Основна задача проекту: учням пропонується дослідити уявлення про будову тіл стародавніми мислителями, сучасні уявлення про будову речовину, провести пошуки дослідних підтверджень молекулярної будови речовини та самостійне виконання дослідів, що доводять молекулярну будову речовини, дослідів, що підтверджують рух та взаємодію молекул, та дослідження властивостей тіл в різних агрегатних станах.

Мета проекту: домогтися усвідомлення учнями основних положень атомно-молекулярного вчення про будову речовини, вміння пояснювати атомно-молекулярну будову речовини в різних агрегатних станах, вміння в навколишньому середовищі знаходити факти, що підтверджують основні положення МКТ, розрізняти кристалічні та аморфні тіла, атом та молекулу, вміння обґрунтовувати залежність швидкості руху атомів і молекул від температури, спостерігати та характеризувати явище дифузії, навчитися розв’язувати якісні та кількісні задачі, застосовуючи набуті знання

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання учнів. Для успішного проведення проекту до початку потрібно визначити потреби учнів. Скласти план оцінювання. 1.До початку проекту проводиться: діагностика навчальних потреб учнів Таблиця З-Х-Д, перегляд презентації вчителя та її обговорення 2. Під час проведення проекту проводиться: анкетування для групування учнів та розподілення ролей, проводяться консультації та коригування ходу виконання роботи.

3. По завершенню проекту проводиться: визначення рівня здобутих знань з теми «Будова речовини», робота з таблицям З-Х-Д, захист презентації тавзаємооцінювання командною роботою.

Оцінювання навчальних потреб учнів

Поточне оцінювання

Самооцінювання учнівських робіт

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Проаналізувати матеріали про вибір стратегій та їх використання в проектній діяльності, використати критерії оцінювання та інструменти оцінювання. Розробити форму оцінювання учнівської підсумкової роботи, результатів роботи в групі, оцінити приклад учнівської роботи на відповідність цілям запланованого навчального процесу. Створити план оцінювання, заповнити графік оцінювання. Провести з учнями анкетування, фізичний диктант щодо визначення вмінь працювати творчо та у групі для успішної роботи над проектами та заповнити таблиці З-Х-Д. Впродовж роботи над проектом Ознайомити з журналом оцінювання учнівських робіт. Запропонувати учням заповнити лист планування роботи в групі. Ознайомити учнів з критеріями оцінювання презентації, рекламного буклету. Провести рефлексію щодо роботи над проектом. Наприкінці роботи над проектом Надати учням листи для самооцінки, оцінки роботи групи, критерії оцінювання мультимедійної презентації до проекту, критерії оцінки якостей учнів під час захисту проекту, форму для взаємооцінювання презентації учнями іншої групи. Провести анкету з батьками. Запропонувати написати відгук на роботу однокласника. Рефлексія – завершення таблиці «З-Х-Д». Проведення тестування для оцінювання знань з теми

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Навчальна тема починається із повідомлення вчителем ключового запитання «Чому Всесвіт такий, який він є?» Проводиться мозковий штурм щодо уявлень учнями про будову речовини та доцільність вивчати людині властивості та будову речовини. Вчитель пропонує учням відповісти на запитання (таблиця ЗХД). Потім представляє презентацію навчального проекту. Учням пропонується пошукове завдання: 1) як бачили будову тіл стародавні вчені, 2) які сучасні уявлення про будову речовини, 3) які дослідні підтвердження сучасних уявлень будови речовини. Після соціального опитування, вчитель допомагає дітям утворити малі групи за їх бажанням працювати командами і видає завдання кожній команді Кожна група має окремі завдання. І група: 1) систематизувати перші уявлення про будову тіл стародавніми вченими;

      2) сформулювати сучасні уявлення про будову речовин;
      3) зібрати відомі дослідні факти, що свідчать про подільність речовини;
4) спланувати та провести самостійні досліди, які пояснюються подільністю речовини;
     5) сплануйте та проведіть дослід, що засвідчить залежність лінійних розмірів тіл від температури 

6) обґрунтувати думку, що всі тіла і речовини мають спільне

     7) відстояти цінність положень молекулярно-кінетичної теорії для розвитку людства.

ІІ група: 1 систематизувати перші уявлення про будову тіл стародавніми вченими;

      2) сформулювати сучасні уявлення про будову речовин;
      3) зібрати відомі дослідні факти, що свідчать про рух і взаємодію молекул та атомів речовини;
     4) спланувати та провести самостійні досліди, які пояснюються взаємодією атомів і молекул
     5) спланувати досліди, що встановлюють зв’язок між температурою речовини та швидкістю руху атомів та молекул в ній.

6) обчислити швидкість протікання дифузії в різних агрегатних станах 7) зібрати факти використання знань про явище дифузії в житті людини. ІІІ група: 1 систематизувати перші уявлення про будову тіл стародавніми вченими;

      2) сформулювати сучасні уявлення про будову речовин;
      3) спланувати та провести досліди, що відтворюють явище переходу речовини з одного стану в інший 

4) систематизувати та порівняти властивості речовин в різних агрегатних станах;

     5) запропонуйте ідею експерименту, в якому можна змінити властивості речовини – перетворіть в домашніх умовах пісок на камінь та забийте ним цвях

6) поясніть на основі молекулярно-кінетичної теорії відмінність властивостей речовини в різних агрегатних станах

   7) обґрунтуйте, навіщо людині вивчати властивості речовини

Вчитель роздає інструкції та правила роботи за комп'ютером, інструкції для пошуку інформації в мережі Інтернет, видає Контрольний список для оцінки веб-сайтів, проводить консультації і контроль на кожному етапі роботи. Учні. Для виконання завдання кожна команда обговорює і розподіляє завдання між учасниками. Учасники накопичують необхідні джерела і ресурси в мережі інтернет, оцінюють отриману і знайдену в Інтернеті інформацію згідно до критеріїв, що роздаються вчителем. Учні накопичують матеріал щодо своїх завдань, проводять пошукову роботу, обмірковують можливі досліди. Створюють блог, в якому спілкуються між собою, розміщують посилання на зібрані джерела, обмінюються думками. ІІ. Тиждень. Учні проводять власні спостереження, виконують досліди, використовуючи зібраний матеріал, роблять необхідні обчислення, отримують результати, обговорюють отримані результати у створених блогах та через миттєві повідомлення. Отримують консультації вчителя. ІІІ тиждень: Учні виконують завдання, розв’язують задачі,застосовуючи набуті знання, оформлюють звіт своєї роботи у вигляді презентацій, публікацій або вікі-сторінки,роблять відповідно до свого завдання висновки. Захист проектів здійснюється у вигляді конференції, на якій кожна група доповідатиме результати своїх досліджень. При виконанні дослідження учні отримають знання, передбачені в навчальній програмі та державних стандартах; учні зможуть реально здійснити дослідження, враховуючи часові обмеження теми; у ході виконання проектних дослідницьких завдань формуються навички 21 століття та навички мислення вищих рівнів; навчаться раціонально розподіляти час, працювати в команді Презентація учня

Чіткий послідовний опис діяльності учнів в ході вивчення теми та реалізації проектів – обсяг та послідовність вправ і пояснення того, як учні задіяні у плануванні власного навчання

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Олексій Тищенко

Фах, навчальний предмет

Вчитель історії

Навчальний заклад

Ляшківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

Місто\село, район, область

с. Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області

Контактні дані

sep.bilous@gmail.com; тел.0956762412

Відомості про тренінг

Intel. Навчання для майбутнього

Дати проведення тренінгу

11.09 - 23.09 2017 р.

Місце проведення тренінгу

Царичанська ЗОШ І-ІІІ ст.

Тренери

Самарський Олексій Федорович