Відмінності між версіями «Портфоліо Яйцевої Лариси Федорівни з теми "Чарівна країна ФСМ"»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Діяльність учнів та вчителя)
(Повний План вивчення теми)
Рядок 17: Рядок 17:
 
[ План вивчення теми]
 
[ План вивчення теми]
  
[ План впровадження проекту]
+
[https://docs.google.com/file/d/0B3v6Slw8P0DeY080OHFLWWRJenc/edit План впровадження проекту]
  
 
=Навчальні цілі=
 
=Навчальні цілі=

Версія за 21:01, 15 серпня 2012

Назва проекту

"Чарівна країна ФСМ"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Алгебра

Навчальна тема

"Формули скороченого множення"

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Учні об’єднуються у групи з врахуванням диференціації навчання. Кожна група отримує завдання, метою якого є дослідити піднесення тричлену до квадрату, учні спочатку повинні дізнатися все про піднесення до квадрата двочлена(суми та різниці, приділити увагу знакам. Удосконалити роботу з піднесенням до квадрату одночлена, а також удосконалити навички зведення подібних доданків, алгоритм розв`язування рівнянь, рівності трикутників.

Повний План вивчення теми

[ План вивчення теми]

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Учні повинні навчитися:

Вивчити формули скороченого множення та навчитися застосовувати їх до спрощення цілих виразів та розв’язування рівнянь.Розв’язувати рівняння, які містять формули скороченого множення.

Формувати в учнів:

- самостійність мислення, розумових операцій: порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, аналогія.

- розвивати логічне мислення, увагу, кмітливість, спостережливість;

- розвивати зв'язну мову, коригувати вимову слів і речень;

- виховувати інтерес до математики,наполегливість, зосередженість,самостійність мислення, вміння працювати в групах.

Розвивати в учнів:

- навички самостійної роботи, роботи з підручником, навички самостійного добування знань та сттворення презентацій;

вміння виділяти головне при роботі з текстом;

творчі здібності.

Учні зможуть:

- застосовувати формули скороченого множення до спрощення цілих виразів та розв’язувати рівняння.Розв’язувати рівняння, які містять формули скороченого множення;

- проводити самостійне дослідження;

- оброблювати та узагальнювати отриману інформацію;

- коротко висловлювати (усно або письмово) результати дослідження.

Опис оцінювання

На початку проекту провести анкетування учнів для того щоб визначити їх здібності. Використання запитань впродовж вивчення теми для з’ясування розуміння учнями основних запитань. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про формули скороченого множення при вирішенні ними рівнянь. Під час створення презентації вони мають використовувати Форму оцінювання прикладу учнівської роботи, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. До закінчення створення презентацій потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати авторам презентації зворотній зв’язок щодо покращення презентації. Надайте можливість учням ознайомитися з думками та пропозиціями інших та надайте час та допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації.

Діяльність учнів та вчителя

Підготовчий етап. Вчитель готує всі необхідні дидактичні матеріали, пояснює необхідність проведення навчальних занять. Робота над проектом починається з презентації вчителя. Необхідно провести анкетування початкових знань учнів. Учитель направляє учнів на формування цілей проекту. Учні обговорюють тему, цілі та задачі проекту. Складається календар роботи груп, розподіляються ролі між учнями.

Реалізація проекту. Вчитель веде спостереження за роботою груп, консультує учнів, надає їм поради. Контролює послідовність виконання проекту. Учні готують проект, діляться здобутою інформацією, готують доповіді. За результатами своєї роботи учні готують презентацію, роблять висновки по темі. Учитель разом з учнями проводить спільне обговорення результатів роботи груп.

Заключна частина. Учитель під час круглого столу узагальнює отримані результати та підводить підсумки. Учні беруть участь в колективному самоаналізі та оцінці результатів своєї роботи над проектом. Проводиться демонстрація презентації. підводяться підсумки, нагородження учасників проектної роботи.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Яйцева Лариса Федорівна

Фах, навчальний предмет

вчитель математики (алгебра, геометрія)та інформатики

Навчальний заклад

ОЗОШ № 12 м.Одеса

Місто\село, район, область

м.Одеса,Суворовський район

Контактні дані

Адреса навчального закладу:


Тел.:

e-mail:

Відомості про тренінг

Тренінг в рамках НП "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

13-17 серпня 2012 року

Місце проведення тренінгу

Одеська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №40 Одеської міської ради Одеської області

Тренери

Желязкова Світлана