Відмінності між версіями «Портфоліо Шеянової Тетяни з теми "Використання хімії в харчовій промисловості"»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Створена сторінка: {{subst:Шаблон:Опис Портфоліо і його складових.10 версія}})
 
(Оцінювання (стислий опис і інструменти))
 
(не показано одну проміжну версію цього учасника)
Рядок 2: Рядок 2:
  
 
=Назва навчальної теми=
 
=Назва навчальної теми=
 +
 +
Використання хімії в харчовій промисловості
  
 
=Основний та другорядні  (дотичні) навчальні предмети=
 
=Основний та другорядні  (дотичні) навчальні предмети=
 +
 +
Хімія, біологія, технології
  
 
=Вік учнів, клас=
 
=Вік учнів, клас=
 +
 +
16,17років; 11клас
  
 
=Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)=
 
=Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)=
 +
 +
Під час вивчення теми «Органічні сполуки» в курсі хімії 11-го класу, на вивчення якої відводиться 33 години, учні  знайомляться з використанням органічних сполук у багатьох галузях повсякденного життя. Проект передбачає вивчення учнями важливої теми, як використання хімічних сполук у харчовій промисловості у вигляді харчових домішок. 
 +
 +
Учні об’єднуються в дві невеликі групи – теоретики та практики.
 +
 +
Потрібно добре вивчити усі групи, на які поділяють харчові домішки, дізнатися, що значать Е-числа, які саме харчові домішки дозволено використовувати в Україні, яку функцію вони виконують, провести досліди по харчовим продуктам та з’ясувати які саме органічні сполуки входять до складу, оформити записи, зробити висновки.
 +
 +
В подальшому ці знання будуть використані учнями в повсякденному житті і дозволять правильно підбирати продукти харчування, які будуть корисні  для організму .
 +
 +
Це дасть змогу сформувати предметну компетентність.
 +
Використання веб-технологій, групової роботи спрямовані на формування ключових компетентностей – інформаційно-технологічної, життєвої.
  
 
=План вивчення теми (вставити файл)=
 
=План вивчення теми (вставити файл)=
 +
 +
[https://drive.google.com/file/d/0ByK9zeQVW430Tnp1MFZibldpanc/edit?usp=sharing План впровадження проекту]
 +
 +
[https://drive.google.com/file/d/0ByK9zeQVW430UkFZazVPLTVtNG8/edit?usp=sharing План вивчення теми]
  
 
=Оцінювання (стислий опис і інструменти)=
 
=Оцінювання (стислий опис і інструменти)=
 +
 +
Упродовж всієї навчальної теми проводиться [https://drive.google.com/file/d/0ByK9zeQVW430OW5CYmphMC1oSFk/edit?usp=sharing оцінювання], щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики для передбачення майбутнього на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях.
 +
 +
Перед першим заняттям учитель пропонує [https://drive.google.com/file/d/0ByK9zeQVW430d0Zldjg0bV9CdUE/edit?usp=sharing форми З-Х-Д] та [https://drive.google.com/file/d/0ByK9zeQVW430VnlEUW9yYlpWZ0U/edit?usp=sharing організаційні діаграми].На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. У процесі роботи учні використовують [https://drive.google.com/file/d/0ByK9zeQVW430ZzBFQVJ1WHZvRWM/edit?usp=sharing презентації]. В процесі роботи над проектом учні записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до  журналу спостережень. Вчитель проводить аналіз записів учнів з точки зору відповідності їх дій до поставленої мети проекту.
 +
 +
По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм [https://drive.google.com/file/d/0ByK9zeQVW430dVNOQlBkNGVFQW8/edit?usp=sharing оцінювання]. Учні проводять постійне самооцінювання роботи над проектом шляхом перегляду і порівняння власних дописів у  журналі спостережень з дописами свої товаришів.
 +
 +
Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання [https://docs.google.com/forms/d/1L2ZEKsJWD8ve5_SFk-QRjB5Cg_7DY-qn7nV83iW6fNU/viewform опитувальника], також кожному учню надається [https://drive.google.com/file/d/0ByK9zeQVW430YS1PbzJkOTJiQVU/edit?usp=sharing інструкція].
  
 
=Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)=
 
=Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)=
 +
 +
Вчитель проводить бесіду з учнями про метод проектів, роздає [https://drive.google.com/file/d/0ByK9zeQVW430cE1EUlBHSXlpTTQ/edit?usp=sharing буклети] стосовно теми проекту. Для роботи над проектом потрібно три групи.
 +
 +
Історики розповідають про етапи розвитку хімії, як науки. Чому саме органічна хімія у ХХст. різко  «пішла у гору» в своєму розвитку і тим самим сприяла своєму використанню у харчовій промисловості.
 +
Практики проводять дослідження де саме використовують харчові домішки, як вони вносяться до складу харчових продуктів;усі свої спостереженя вносять[https://drive.google.com/file/d/0ByK9zeQVW430TG5oNlU3ajhwckk/edit?usp=sharing до таблиці] Як результат роботи створюють [https://drive.google.com/file/d/0ByK9zeQVW430eXAwVFQ3VXlIZ2M/edit?usp=sharing презентацію](приклад учнівської роботи).
 +
Теоретики збирають відомості про основні групи харчових домішок, за якими ознаками поділяють хімічні речовини у групи та присвоюють Е-код.
 +
 +
Урок №1
 +
Учитель повинен перевірити розуміння учнями класів органічних сполук, їх властивості та використання. Потім вчитель демонструє власну [https://drive.google.com/file/d/0ByK9zeQVW430dldtNnEzSDhZOE0/edit?usp=sharing презентацію]. Учням пропонується ключове та тематичні запитання, конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять. Через використання форм із[https://drive.google.com/file/d/0ByK9zeQVW430d0Zldjg0bV9CdUE/edit?usp=sharing «З-Х-Д»] та [https://drive.google.com/file/d/0ByK9zeQVW430VnlEUW9yYlpWZ0U/edit?usp=sharing організаційну діаграму]. Визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів. Вчитель формує три групи та ставить для них відповідні завдання. 
 +
В групах здійснюється складання планів дослідження та розподіл обов’язків, обговорення інформаційних джерел, які використовуватимуться в процесі реалізації проекту, пошук необхідної інформації.
 +
 +
Учні створюють у якості журналу ведення спостережень  де  записують сформульований ними план дослідження, мету, гіпотези, відмічають хід роботи та отримані результат, а також сформульовані висновки.
 +
Для забезпечення спільної роботи, для формулювання узгоджених висновків дослідження, для обговорення підготовки підсумкового звіту, розподілення обов’язків та представлення звіту, надсилання власних матеріалів учні використовують Skype. Практики, отримавши, результати експериментальної діяльності, розміщують їх у відповідному журналі та роблять відповідні висновки на поставлені перед ними завдання, після чого теоретики доповнюють статтю матеріалами знайденими в Інтернеті та в літературі, записуючи адреси знайдених ресурсів у список використованих джерел.
 +
Історики в свою чергу збирають  відомості про джерела згадування легенди. Практики проводять дослідження
 +
 +
Урок№2
 +
Вчитель проводить урок по темі проекту за допомогою [https://drive.google.com/file/d/0ByK9zeQVW430eEVldkU4N0NzRHM/edit?usp=sharing презентації для фасилітації] Теоретики  збирають відомості та висловлюють свої ідеї.Група істориків доповнює історичними фактами, а практики підтверджують власними дослідами. Заповнюють форму [https://drive.google.com/file/d/0ByK9zeQVW430d0Zldjg0bV9CdUE/edit?usp=sharing «З-Х-Д»] для визначення наявних знань та навчальних потреб учнів при виконанні проекту.
 +
 +
По завершенню роботи над дослідженням учні заповнюють форму самооцінювання власної роботи в групі та отриманих в ході роботи навичок щодо виконання досліджень. Для оформлення результатів виконання дослідів вчитель надає учням шаблон звіту у вигляді [https://drive.google.com/file/d/0ByK9zeQVW430YkJYWW5PaXd5ZWs/edit?usp=sharing таблиці]. В домашній роботі учні виконують завдання те що не доробили на уроці.  Після завершення проекту щоб виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів використовується Опитувальник та роздається [https://drive.google.com/file/d/0ByK9zeQVW430YS1PbzJkOTJiQVU/edit?usp=sharing інструкція]
  
 
=Відомості про автора=
 
=Відомості про автора=
 
==Ім'я, прізвище==
 
==Ім'я, прізвище==
  
 +
Шеянова Тетяна Іванівна
  
 
==Фах, навчальний предмет==
 
==Фах, навчальний предмет==
  
 +
Вчитель хімії
  
 
==Навчальний заклад==
 
==Навчальний заклад==
 +
 +
ХЗОШ І-ІІІст. №117
  
 
==Місто\село, район, область==
 
==Місто\село, район, область==
 +
 +
м.Харків, Дзержинський район
  
 
==Контактні дані==
 
==Контактні дані==
 +
 +
Sheyanova1983 на gmail.com
  
 
=Відомості про тренінг=
 
=Відомості про тренінг=
Рядок 33: Рядок 89:
 
==Дати проведення тренінгу==
 
==Дати проведення тренінгу==
  
 +
27.01.2014-12.02.2014
  
 
==Місце проведення тренінгу==
 
==Місце проведення тренінгу==
  
 +
Харківська спеціалізована школа І-ІІІст.№50
  
 
==Тренери==
 
==Тренери==
 +
 +
Кожушна Катерина Вадиміавна
  
 
[[Категорія: Шаблони]]
 
[[Категорія: Шаблони]]

Поточна версія на 09:39, 24 лютого 2014


Назва навчальної теми

Використання хімії в харчовій промисловості

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, біологія, технології

Вік учнів, клас

16,17років; 11клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Під час вивчення теми «Органічні сполуки» в курсі хімії 11-го класу, на вивчення якої відводиться 33 години, учні знайомляться з використанням органічних сполук у багатьох галузях повсякденного життя. Проект передбачає вивчення учнями важливої теми, як використання хімічних сполук у харчовій промисловості у вигляді харчових домішок.

Учні об’єднуються в дві невеликі групи – теоретики та практики.

Потрібно добре вивчити усі групи, на які поділяють харчові домішки, дізнатися, що значать Е-числа, які саме харчові домішки дозволено використовувати в Україні, яку функцію вони виконують, провести досліди по харчовим продуктам та з’ясувати які саме органічні сполуки входять до складу, оформити записи, зробити висновки.

В подальшому ці знання будуть використані учнями в повсякденному житті і дозволять правильно підбирати продукти харчування, які будуть корисні для організму .

Це дасть змогу сформувати предметну компетентність. Використання веб-технологій, групової роботи спрямовані на формування ключових компетентностей – інформаційно-технологічної, життєвої.

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження проекту

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики для передбачення майбутнього на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях.

Перед першим заняттям учитель пропонує форми З-Х-Д та організаційні діаграми.На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. У процесі роботи учні використовують презентації. В процесі роботи над проектом учні записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до журналу спостережень. Вчитель проводить аналіз записів учнів з точки зору відповідності їх дій до поставленої мети проекту.

По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання. Учні проводять постійне самооцінювання роботи над проектом шляхом перегляду і порівняння власних дописів у журналі спостережень з дописами свої товаришів.

Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання опитувальника, також кожному учню надається інструкція.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Вчитель проводить бесіду з учнями про метод проектів, роздає буклети стосовно теми проекту. Для роботи над проектом потрібно три групи.

Історики розповідають про етапи розвитку хімії, як науки. Чому саме органічна хімія у ХХст. різко «пішла у гору» в своєму розвитку і тим самим сприяла своєму використанню у харчовій промисловості. Практики проводять дослідження де саме використовують харчові домішки, як вони вносяться до складу харчових продуктів;усі свої спостереженя вносятьдо таблиці Як результат роботи створюють презентацію(приклад учнівської роботи). Теоретики збирають відомості про основні групи харчових домішок, за якими ознаками поділяють хімічні речовини у групи та присвоюють Е-код.

Урок №1 Учитель повинен перевірити розуміння учнями класів органічних сполук, їх властивості та використання. Потім вчитель демонструє власну презентацію. Учням пропонується ключове та тематичні запитання, конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять. Через використання форм із«З-Х-Д» та організаційну діаграму. Визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів. Вчитель формує три групи та ставить для них відповідні завдання. В групах здійснюється складання планів дослідження та розподіл обов’язків, обговорення інформаційних джерел, які використовуватимуться в процесі реалізації проекту, пошук необхідної інформації.

Учні створюють у якості журналу ведення спостережень де записують сформульований ними план дослідження, мету, гіпотези, відмічають хід роботи та отримані результат, а також сформульовані висновки. Для забезпечення спільної роботи, для формулювання узгоджених висновків дослідження, для обговорення підготовки підсумкового звіту, розподілення обов’язків та представлення звіту, надсилання власних матеріалів учні використовують Skype. Практики, отримавши, результати експериментальної діяльності, розміщують їх у відповідному журналі та роблять відповідні висновки на поставлені перед ними завдання, після чого теоретики доповнюють статтю матеріалами знайденими в Інтернеті та в літературі, записуючи адреси знайдених ресурсів у список використованих джерел. Історики в свою чергу збирають відомості про джерела згадування легенди. Практики проводять дослідження

Урок№2 Вчитель проводить урок по темі проекту за допомогою презентації для фасилітації Теоретики збирають відомості та висловлюють свої ідеї.Група істориків доповнює історичними фактами, а практики підтверджують власними дослідами. Заповнюють форму «З-Х-Д» для визначення наявних знань та навчальних потреб учнів при виконанні проекту.

По завершенню роботи над дослідженням учні заповнюють форму самооцінювання власної роботи в групі та отриманих в ході роботи навичок щодо виконання досліджень. Для оформлення результатів виконання дослідів вчитель надає учням шаблон звіту у вигляді таблиці. В домашній роботі учні виконують завдання те що не доробили на уроці. Після завершення проекту щоб виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів використовується Опитувальник та роздається інструкція

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Шеянова Тетяна Іванівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель хімії

Навчальний заклад

ХЗОШ І-ІІІст. №117

Місто\село, район, область

м.Харків, Дзержинський район

Контактні дані

Sheyanova1983 на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

27.01.2014-12.02.2014

Місце проведення тренінгу

Харківська спеціалізована школа І-ІІІст.№50

Тренери

Кожушна Катерина Вадиміавна