Портфоліо Саричевої Надії Вікторівни з теми " Будова речовини"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Чарівне перетворення."

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний - фізика; другорядні - хімія, біологія, географія, природознавство.

Навчальна тема (як записано в програмі)

"Будова речовини"

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Чарівне перетвореня», 7 клас , навчальна тема «Будова речовини»,учні виконують різні дослідні завдання та роблять висновки, над проектом учні працюють в таких ролях: «Практик « та « Теоретик» . Учні будуть досліджувати густину та масу тіла визначаючи їх для різних тіл, знайомлячись із агрегатними станами речовини. Учні будуть шукати в мережі; самостійно робити презентаціїї та виконувати досліди.

Повний План вивчення теми

[ План проекту]

[ План впровадження проекту]

Навчальні цілі

- формулювати основнi положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини; - описувати особливостi руху атомiв i молекул речовини в рiзних агрегатних станах; - обґруновувати залежнiсть швидкостi руху атомiв i молекул вiд температури; - порівнювати фiзичнi властивостi тiл у рiзних агрегатних станах; - спостерiгати явище дифузiї в газах i рiдинах; - робити висновки про залежнiсть плину явища дифузiї вiд температури. -оцінювати факти, які пов’язані з процесом визначення густини - збирати вхідні дані від вимірюваня рекомендації для діяльності іншимм групам - використовувати електронні таблиці для збору, сортування та демонстрації даних - створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами - називає агрегатнi стани речовини, густини основних речовини.

Діяльність вчителя

1. Вчитель проводить поділ на групи та готує матеріал для жеребкування.

2. Вчитель знайомить учнів з методом проекту . Вчитель за допомогою таблиці ЗХД визначає рівень підготовки учнів до сприйняття нового матеріалу. Вчитель показує вступну презентацію та з’ясовує навчальні потреби учнів.

3. Вчитель та учнів використовують блог вчителя для обговорення питань які виникають при вивчені теми. Опитувальник дозволяє використовувати тестову форму роботи для встановлення рівня навчальних досягнень учнів.

4. Вчитель дає завдання створити учнівській блог де учні працюють над сторінкою та наповнюють його інформацією про своє дослідження. Та обговорює з іншими учнями свою тему дослідження.

5. Вчитель формує систему оцінювання. Залучає учнів до використання самооцінювання з використання контрольних списків та форм оцінювання презентацій та блогів.

6. Вчитель визначає типи сприйняття учнів, яка півкуля домінує та стилі множинного інтелекту. Для цієї роботи можна виконати різні види тестів. За отриманими результатами вчитель формує групи учнів таким чином щоб в одній групі були учні з різними типами сприйняття інформації.

Опис оцінювання

Для того, щоб визначити навчальні потреби учнів, встановити навчальні цілі, відслідковувати прогрес у їх навчанні, надавати зворотній зв’язок, оцінювати мислення використовуємо таблицю ЗХД та форми. Інструментарій оцінювання може включати різноманітні графічні схеми та карти знань, нотатки у щоденнику, контрольні списки, списки запитань для самоконтролю, опитувальники, форми оцінювання, тести та контрольні роботи. Будемо оцінювати, письмові роботи, презентації, виступи учнів. Взаємооцінювання, самооцінювання, оцінювання вчителем, батьками

Діяльність учнів

Учні працюють в групах при цьому у кожній групі своє завдання. 1. Перша група учнів використовує Інтернет-ресурси. Вчитель повинен забезпечити відповідальне використання Інтернет ресурсів. 2. Друга група учнів використовує матеріали з бібліотеки, користуючись підручником, методичними матеріалами, посібниками та художньою літературою. 3. Третя група учнів створює презентації. 4. Четверта група учнів створює свій блог. 5. П'ята група учнів проводить дослідницьку роботу під керівництвом вчителя.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Саричева Надія Вікторівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель фізики та астрономії.

Навчальний заклад

ОНВК "Морський ліцей - ЗОШ № 24"

Місто\село, район, область

м. Одеса

Контактні дані

Адреса : ОНВК № 24, вул. Заболотного 38 а.

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13.08.2012 - 17.08.2012

Місце проведення тренінгу

Одеська ОСШ №40

Тренери

Желязкова Світлана