Відмінності між версіями «Портфоліо Раскевич Світлани з теми "Починаємо цінувати, коли втрачаємо."»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(План вивчення теми)
(Тренери)
 
Рядок 139: Рядок 139:
 
[[Категорія: Шаблони]]
 
[[Категорія: Шаблони]]
 
[[Категорія: 10 версія]]
 
[[Категорія: 10 версія]]
[[Категорія: НП "Відкритий світ"]]
 
 
[[Категорія:Банк проектів]]
 
[[Категорія:Банк проектів]]

Поточна версія на 19:18, 17 червня 2013


Назва навчальної теми

Починаємо цінувати, коли втрачаємо.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, інформатика

Вік учнів, клас

14 років, 8 клас

Стислий опис проекту

Проект призначений для учнів 8-го класу і передбачає дослідження геометричних фігур, пошук та вивчення хронології розвитку вчення про вибрані геометричну фігури, їх види та властивості, використання в природі та житті людини. Проект може реалізовуватися під час вивчення теми «Многокутники» курсу Геометрії 8 класу. В процесі реалізації проекту крім дослідницької та творчої діяльності передбачено використання інформаційно-комунікаційних технологій та навичок роботи, отриманих на уроках Інформатики як для відображення ходу своєї діяльності, так і для оформлення результатів проекту.

План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів

В результаті виконання проекту учні зможуть виявляти зв'язок між різними предметними галузями для формування цілісної картини світу, причинно-наслідкові зв'язки між геометричними фігурами та навколишнім світом, вийти за межі наявної майстерності для дослідження та розширення свого власного навчального досвіду.

Опановувати комп'ютерні технології, як інструмент для спілкування, досліджень та відображення власного світобачення через створення інформаційних бюлетенів, презентацій або блогів, в яких викладені ідеї щодо висновків та ходу роботи над проектом. Формувати розуміння підґрунтя та базових засад етичних/правових питань, пов'язаних з доступом до та з використанням інформації.

В результаті виконання проекту учні навчаться:

• Ставити запитання та формулювати гіпотези, які ґрунтуються на спостереженнях та наукових концепціях.

• Збирати достатню кількість даних для дослідження питань, уточнення інформації та підтримки аналізу.

• Пояснювати результати та пропонувати доцільне і точне тлумачення результатів.

• Створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами.

• Ефективної праці в умовах неоднозначності та адаптації до різних ролей.

Робота над проектом стимулюватиме до оригінальності та інноваційності в діяльності.


Оцінювання

Оцінювання діяльності учнів буде відбуватися впродовж всього терміну реалізації проекту і буде формуючим.

На початку проекту вчитель проводить опитування, до якого залучаються учні та по бажанню їх батьки за формою, розміщеною в блозі, результати якого узагальнюються і аналізуються.

В процесі роботи передбачається оцінювання за формами, запропонованими вчителем:

Контрольний список з самоспрямування у навчанні.

Форма оцінювання блогу.

• Критерії оцінювання текстових документів, публікацій та презентацій.

На завершальному етапі роботи вчитель проводить контрольне тестування з теми та заносить результати всіх видів оцінювання в журнал оцінювання для виведення загальної оцінки за проектну діяльність. В журнал оцінювання як складові частини загальної оцінки можуть бути включені результати само і взаємооцінювання.

Діяльність учнів та вчителя

Перед реалізацією даного проекту вчителю потрібно проанонсувати проект у шкільній газеті, на шкільному сайті або шкільних лінійках для залучення до нього учасників з відповідної паралелі класів. Для публічного висвітлення ходу реалізації проекту учасники запрошують фотокореспондентів з шкільної газети або інших ЗМІ, залучають для цього батьків за бажанням.

Перший тиждень (підготовчий)

Вчитель пропонує батькам буклет для переконання у перевагах використання методу проектів та залучення їх дітей для участі у запропонованому проекті.

Для виявлення навчальних потреб, серед 8-класників проводиться моніторинг рівня обізнаності учнів у вигляді опитування про геометричні фігури, їх види, роль в природі та застосування в житті. До складання питань для опитування вчитель може залучити дітей. Форма для опитування розміщується на сайті або блозі, до неї надається спільний доступ. Опитування пропонується пройти всім учням, а також залучати до опитування батьків. Після одержання результатів, вони аналізуються та узагальнюються.

Для опитування можна використовувати таблицю ЗХД або асоціативний кущ, які стосуються тематики проекту. Таким чином буде виявлено, скільки видів многокутників знають учні 8 класу та які з них є найбільш «популярними», а також чи можуть учні побачити геометричні фігури серед предметів та речей, що їх оточують.

Для розподілу завдань учасникам проекту пропонується вибрати із запропонованих таку фігуру, яка на їхню думку найбільш широко представлена в оточуючому середовищі, таким чином проводиться поділ учасників проекту на 4 групи «Трикутники», «Паралелограми», «Трапеції» та «Шестикутники».

Тиждень другий-третій (збір матеріалу) Вчитель знайомить учнів з поняттям авторського права та базовими засадами етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації.

Надає рекомендації щодо переліку сайтів та інших джерел, які будуть корисними при роботі у проекті. Учні складають лист з проханням на використання ресурсів.

Вчитель бере дозвіл у батьків на відкриття персональної поштової скриньки та для публікації роботи учня в мережі Інтернет. Кожна група учнів отримує завдання: «Як вибраний мною многокутник вплинув на історію людства?» та «Що означають символи у вигляді вибраного мною многокутника?».

Для відповіді на ці питання учні збирають, опрацювують та систематизують якнайбільше інформації як історичного, так і іншого характеру.

Вчитель пропонує учням відображати хід роботи над проектом та його складовими частинами на створеному ними блозі. В коментарях, залишених на сторінках блога, вчитель може давати поради і скеровувати роботу учнів в потрібному напрямку, або вносити незначні корективи в хід роботи.

Тиждень четвертий - шостий (гіпотези та експерименти) Результати своїх досліджень учням пропонується оформити у вигляді документів, які будуть об’єднані в брошуру, інформація з якої призначена для використання на уроках геометрії та розміщення на змінних стендах у кабінеті математики. Кожна група узагальнює та презентує власні висновки про те, чому саме їхня геометрична фігура є важливою та необхідною.

Як візуалізацію висновків, кожна група учнів на основі проведених досліджень розробляє презентацію «Мій світ без…», в якій буде відображена фотографія міста або власноруч створений малюнок, на якому відсутній певний вид многокутників. Також вчитель пропонує членам різних груп завдання, в яких передбачено розбиття різних складних фігур на такі частини, які многокутники досліджувалися в даній групі. Причому складність завдань в таких вправах буде різною – від простих(коли учень сам обирає, на скільки частин він біде робити поділ) до складніших, коли обумовлено на скільки частин потрібно поділити фігуру .

Тиждень сьомий - восьмий (презентація результатів роботи та виконання спільного завдання) Кожна група презентує результати своєї роботи. На протязі 2-х останніх тижнів учні мають можливість відкрити попередньо створений вчителем документ, до якого надано спільний доступ і внести в нього свої корективи, тобто доповнити створений іншими учасниками проекту колаж своїми фігурами у формі вибраних многокутників. Після закінчення проекту спільний результат буде роздрукований та наданий учасникам груп для взаємооцінювання. Учні складають питання для опитування, проводять його та аналізують результати. Питання в вихідному оцінюванні повинні мати спільні риси з вхідним оцінювання, тоді, порівнявши результат, учні зможуть оцінити свої знання та навички, набуті в ході виконання проекту.

Вчитель розробляє журнал оцінювання та заносить туди результати виконання робіт за проектом, проводить контрольне тестування учнів з поточної теми, на основі всіх видів оцінювання формується оцінка кожного учасника за проектну діяльність.

Учні, вчитель та запрошені беруть участь у презентації проекту, висвітлюють результати на шкільному сайті або блозі, у шкільній газеті та на шкільних стендах.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Світлана Раскевич

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Калуська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Місто\село, район, область

м.Калуш, Івано-Франківська область

Контактні дані

raskevych@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг "Intel навчання для майбутнього" 10 версія

Дати проведення тренінгу

10-15 червня 2013 року

Місце проведення тренінгу

м.Івано-Франківськ, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Тренери

Надія Миколаївна Манько, Тетяна Георгієвна Орлова