Відмінності між версіями «Портфоліо Позднякової Наталії Олександрівни з теми " Вітаміни і краса поряд з нами"»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Діяльність учнів та вчителя)
(Повний План вивчення теми)
Рядок 16: Рядок 16:
  
  
[ План впровадження проекту]
+
[https://docs.google.com/file/d/0BxEiJN3ibi7cYzExWkNyZEViczA/edit План впровадження проекту]
  
 
=Навчальні цілі=
 
=Навчальні цілі=

Версія за 23:47, 17 серпня 2012

Назва проекту

" Вітаміни і краса поряд з нами "

Навчальна тема ( як записано у програмі)

Вегетативне розмноження. Регенерація у рослин. Ріст і розвиток рослин.

Вік учнів, клас

12-14 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Під час реалізації проекту учні отримають інформацію про різні способи вегетативного розмноження рослин ( зокрема полуниці) у природі й у господарстві. Дізнаються про нові екологічно безпечні технології вирощування полуниці ( гідропоніка). Ознайомляться з досвідом агрономічної діяльності ровесників у Росії ( агрокласи) та досвідом роботи британської організації суспільного блага «Маленькі садоводи». В процесі дослідницької діяльності застосують знання процесів росту і розвитку рослин для обґрунтування прийомів вирощування культурних рослин. Отримають практичні вміння розмножувати полуницю вегетативним способом і вирощувати рослину в домашніх умовах ґрунтовим способом і методами гідропоніки. Візьмуть участь у конкурсі самих оригінальних гідропонних систем, самих економічних гідропонних установок, найкращих способів оформлення горщиків для вирощування рослин.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми


План впровадження проекту

Навчальні цілі

Під час реалізації проекту учні : •отримують знання щодо способів вегетативного розмноження рослин у природі й господарстві, щодо зв’язку рослин з іншими компонентами екосистеми, впливу умов середовища на розвиток і життєдіяльність рослин; •розвивають вміння використовувати теоретичні знання для розв’язання практичних задач; •використовують методи наукового дослідження та формують дослідницькі уміння; •формують вміння розмножувати рослини вегетативним способом; •вчаться створювати власні й унікальні для кожного учасника інтелектуальні продукти; •набувають навичок до самостійної роботи з різними джерелами інформації, розвивають вміння застосовувати інформаційні технології для оформлення результату своєї діяльності ( презентації); •вчаться використовувати соціальні мережеві сервіси ; •вчаться інтелектуальному спілкуванню у вікі- вікі; •підвищують рівень екологічної культури.

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. На першому занятті вчитель демонструє учням презентацію про метод проектів та пропонує, в залежності від визначених ним можливостей класу форми3-Х-Д. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. А також вчитель знайомить учнів з формою «Я -розумію». У процесі роботи учні використовують контрольний список дослідження та блогу для проведення оцінювання. У процесі роботи учні працюють із формою «Я – розумію!» та записують свої відповіді та описують процес та результати досліджень у Журналі спостережень. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання публікації, презентації ( продукту). Учні працюють за формою «Я – розумію!»та записують результати до журналів спостережень, у такий спосіб здійснюється само оцінювання роботи над проектом. Оцінювання результатів дослідження, блогу, підсумкової презентації та підсумкової публікації відбувається за відповідною формою. Після завершення проекту з метою виявлення ставлення до результатів проекту використовується Опитувальник. Також він дасть змогу у непрямий спосіб виявити чи всі засвоїли результати проекту. Учні перевіряють правильність ведення Журналів спостережень за формою.

Діяльність учнів та вчителя

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП Вчитель повинен пересвідчитись у наявностів учнів базових знань та вмінь задля цього демострує власну презентацію, яка висвітлює базові питання теми, проводиться мозкова атака. Також з метою виявлення наявних знань та визначення навчальних потреб учнів використовується форма «З-Х-Д». Учням пропонуються ключове та тематичні запитання, через обговорення запитань встановлюється конкретна проблема. ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЕТАП. Учні об’єднуються у групи, спільно обговорюють питання, відбувається постановка питань групам. Вчитель надає учням список корисних посилань за заданою темою для пошуку інформації і Інтернеті. Також дітям демонструється шаблон Журналу спостережень.

І група – «Біологічна основа та способи вегетативного розмноження» ІІ група – «Мінеральне живлення рослин. Методи гідропоніки. Досліди Сакса і Кнопа» ІІІ група – «Технології вирощення полуниці в домашніх умовах» Отримані результати учні оформлюють у вигляді слайдів для спільної презентації, готують інформативні бюлетені. Учитель готує матеріал та обладнання для проведення практичної роботи. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЕТАП.

Група І демонструє результати дослідження у вигляді файлів для презентації.

Група ІІ демонструє посадку полуниці методами гідропоніки за інструкцією, що міститься в розробленому нею інформативному бюлетені. Група ІІІ демонструє посадку полуниці у грунт за власноруч розробленою інструкцією. РЕФЛЕКСІЯ. У кінці уроку учні працюють із документом «Я – розумію!», самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати, заповнюють Журнал спостережень. Учні розміщують у блозі результати свого дослідження із рекомендаціями друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх з отриманими. Аналізують нові дані, отримані іншими учнями, які повторили експеримент.[1] Результати також заносяться до Журналів спостережень. В ході виконання проекту буде оцінюватися робота учнів на блозі за допомогою форм. Також відбувається взаємооцінювання учнів у своїй групі.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Наталія Позднякова

Фах, навчальний предмет

Вчитель біології

Навчальний заклад

Одеська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14 Одеської міської ради Одеської області

Місто\село, район, область

м.Одеса,Суворовський район

Контактні дані

natal.krasilova2010@yandex.com


Адреса навчального закладу:

65069, вул. Кримська, 56 а


Тел.:

+380(48)755-39-14
+380(48)755-39-12
+380(48)712-00-92
+380(482)52-84-51	

e-mail: school_14_od@mail.ru

Відомості про тренінг

Тренінг в рамках НП "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

13.08.2012 - 17.08.2012

Місце проведення тренінгу

Одеська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №40 Одеської міської ради Одеської області

Тренери

Желязкова Світлана