Портфоліо Назаренко Катерини на тему "Показникова та логарифмічна функції"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Ddiplom.png

Назва проекту

"Функція – математична модель реальних процесів"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет: алгебра та початки аналізів.

Другорядні (дотичні) навчальні предмети: біологія, фізика, соціологія.

Вік учнів, клас

16 - 17 років, 11 клас

Стислий опис проекту

Навчально-дослідницький проект призначений для учнів 11-х класів, які навчаються за програмою профільного рівня і спрямований на формування дослідницької, предметної, комунікативної компетентності. Частину матеріалу учні опрацьовують з допомогою вчителя, інша частина виноситься на самостійне опрацювання. Дослідницька робота проходить паралельно з вивченням теми «Показникова та логарифмічна функції» на уроках алгебри та початків аналізу. Учні будуть розробляти інформаційні буклети та створювати презентації за темою дослідженя.

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження теми

Вимоги до навчальних досягнень учнів під час вивчення теми

Учень (учениця): • формулює означення показникової і логарифмічної функцій та їх властивості; • формулює означення логарифма та властивості логарифмів; • будує графіки показникових і логарифмічних функцій; • перетворює вирази, які містять логарифми; • знаходить похідні показникових, логарифмічних, степеневих функцій і застосовує їх до дослідження цих класів функцій; • розв’язує показникові та логарифмічні рівняння і нерівності та їх системи, зокрема з параметрами.

Оцінювання

Оцінювання результатів діяльності учнів проходить на різних етапах роботи над проектом. На всіх етапах роботи над проектом учні заповнюють таблицю «ЗХД». На початку проекту, на ІІІ та IV етапах відбувається самооцінювання. На V етапі вчителем оцінюється блог, буклет та презентація, розроблені учнями.

Діяльність учнів та вчителя

Підготовий етап. Перед початком роботи над проектом учні знайомляться з презентацією вчителя, в який відображені основні цілі та задачі проекту. І етап роботи над проектом. Перед переглядом вчительської презентації проекту діти проходять опитування у вигляді тестів, за результатами даного опитування вони об’єднуються у групи за предметними галузями (фізика, біологія, соціологія). ІІ етап роботи над проектом. Кожна група отримує прикладні задачі з теми. ІІІ етап роботи над проектом. Учні обговорюють ідеї та які методи вони будуть використовувати під час вирішення поставлених завдань. Вчитель контролює та коригує діяльність кожної групи учнів. ІV етап роботи над проектом. Учні виконують завдання дослідження. Під час виконання проекту учні проводять дослідження, навчаються оформлювати результати проведеного дослідження, узагальнювати дані, робити висновки. Висвітлюють хід роботи над проблемними задачами проекту на своєму блозі. V етап роботи над проектом. Це заключний етап роботи, на якому учні презентують результати власних досліджень. Результатои має стати блог, який містить буклет та презентацію, що розкриває прикладне значення показникової та логарифмічної функцій в конкретній сфері; розв’язання прикладних задач; приклади практично-орієнтованих задач із заданої області; цікаві фактиз теми дослідження тощо.

Відомості про автора

UQ0uaigxnJE.jpg

Ім'я, прізвище, по-батькові

Назаренко Катерина Володимирівна

Навчальний заклад

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»