Відмінності між версіями «Портфоліо Мєгіса Ігоря Аркадійовича з теми "Будова речовини"»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Вікі-стаття учня)
 
(не показані 38 проміжних версій 2 учасників)
Рядок 1: Рядок 1:
 
+
=Назва проекту=
 
+
Будова речовини
''''''Жирний текст'''Лінійні рівняння з однією змінною
+
  
 
=Основний та другорядні  (дотичні) навчальні предмети=
 
=Основний та другорядні  (дотичні) навчальні предмети=
музика
+
Фізика , хімія
  
 
=Навчальна тема (як записано в програмі)=
 
=Навчальна тема (як записано в програмі)=
Вічні почуття
+
Будова речовини
  
 
=Вік учнів, клас=
 
=Вік учнів, клас=
13-14 років, 8 клас
+
7 клас. 13-14 років
==Стислий опис проекту==Учні будуть вивчати  музичну творчість Людвіга ван Бетховена, робити огляд творів композитора у класичному вигляді та сучасній обробці та знаходити актуальність та взаємозв’язок композицій з сьогоденням.
+
Протягом вивчення теми, учні будуть поділенні на групи для дослідження затребуваності творів композитора у сучасному житті та інформаційному просторі (кінематографі, телепередачах, радіо) .
+
Школярі будуть вдосконалювати вміння аналізувати твір, творчі здібності, розвивати увагу, пам’ять, уяву та формувати навички толерантного спілкування, зміцнювати інтерес до творчості композиторів – класиків.
+
В позаурочний час учні проглянуть документальний фільм «У пошуках Бетховена».
+
 
+
 
==Повний План вивчення теми==
 
==Повний План вивчення теми==
1 УРОК
+
План вивчення теми [https://docs.google.com/file/d/0B-kjxkFnIghUQy12VVpaOUhzQWM/edit]
Перед початком роботи  вчитель знайомить дітей з темою проекту,  демонструє презентацію та повідомляє ключові та тематичні запитання, визначає проблему. За допомогою анкетування,  таблиці  З-Х-Д визначаються знання  учнів та їх навчальні потреби. Діти об’єднуються у дві групи – «коспозиторів» та «слухачів». Кожна группа протягом проекту працює у своєму напрямку. «Композитори» досліджують творчість композитора, його життєвий шлях, історію  написання музичних композицій. «Слухачі» досліджують твори митця, їх вплив на людину, знаходять їх в Інтернеті, шукають  їх  використання  у сучасному житті. Протягом проекту школярі ведуть щоденник музичних спостережень за темою: Музика серця. Творча постать Людвіга ван Бетховена, самостійно обирають матеріал, з яким їх варто працювати. В позаурочний час дітям пропонується переглянути документальний фільм  «У пошуках Бетховена»
+
 
    2  УРОК
+
План впровадження проекту [https://docs.google.com/open?id=0B-kjxkFnIghUTU5PeVNRRk1KRkE]
Учні готують доповіді з цікавих сторінок  життя та творчості композитора. На  основі набутих знань протягом дослідження учні створюють блог любителів класичної музики  де діляться з однолітками враженнями від прослуханої  музики та своїм відношенням до класичних творів. Наприкінці уроку вчителем проводиться тестування учнів з набутих знань.
+
      3 УРОК
+
Кожна з груп  сстворює  презентацію за матеріалом, який вони обрали для дослідження. Лідери груп проводять невеличку музичну вікторину  за творами класика. Свої думки та досягнення  учні заносять  до щоденника музичних спостережень.
+
    4 УРОК
+
Лідери кожної групи захищають свої проекти за обраною темою використовуючи ІКТ – презентації, блог любителів класичної музики, щоденник музичних вражень. Інші члени групи доповнюють виступ. За допомогою підсумкової таблиці вчитель підсумки.
+
  
 
=Навчальні цілі=
 
=Навчальні цілі=
Мета вивчення проекту
+
Зформулювати основнi положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини; - описувати
Навчальна:
+
особливостi руху атомiв i молекул речовини в рiзних агрегатних станах; - обґруновувати залежнiсть
- на прикладах одних з найдосконаліших зразків музики Людвіга ван Бетховена показати учням втілення ліричних, мужніх, героїчних мотивів та образів  боротьби та перемоги людини над долею та найти взаємозв’язок музики класичної з музикою сучасною на прикладах обробок даних композицій,
+
швидкостi руху атомiв i молекул вiд температури; - порівнювати фiзичнi властивостi тiл у рiзних
- поглибити знання про творчість композитора,
+
агрегатних станах; - спостерiгати явище дифузiї в газах i рiдинах; - робити висновки про залежнiсть
Виховна:
+
плину явища дифузiї вiд температури. -оцінювати факти, які пов’язані з процесом визначення густини
- формувати вміння логічно та аргументовано висловлювати власні думки та позиції щодо прослуханої музики,
+
- збирати вхідні дані від вимірюваня рекомендації для діяльності іншимм групам - використовувати
- виховувати глибоке розуміння класичної музики, почуття краси та добра,
+
електронні таблиці для збору, сортування та демонстрації даних - створювати та демонструвати
Розвиваюча:
+
ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами - називає агрегатнi стани
- розвивати увагу, пам’ять, уяву та формувати навички толерантного спілкування,  
+
речовини, густини основних речовини
- зміцнювати інтерес до творчості композиторів – класиків.
+
 
+
Протягом реалізації проекту учні навчаються:
+
- шукати в Інтернеті необхідну інформацію стосовно теми уроків ( аудіо, відеоматеріали, статті  щодо творчого доробку композитора),
+
- працювати у програмах Microsoft  Office: Word, Power Point,
+
- створювати та демонструвати презентації,
+
- створювати інформаційні бюлетені та wiki - сайти, блоги,
+
- обговорювати та висловлювати власні думки на форумах любителів класики та прихильників музики видатного композитора.
+
  
 
=Опис оцінювання=
 
=Опис оцінювання=
Контрольно-оцінювальна діяльності на уроках музики передбачає систематичну взаємодію між учителем та учнями  у результаті якої отримується об’єктивна інформація про перебіг і результати навчально-виховної діяльності. Вона забезпечує реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до музичної освіти школярів і складається з організаційних методів (тестування у поєднанні з  анкетуванням, метод З-Х-Д, спостереження за навчальною роботою учнів)  форм та засобів оцінювання.  Головний  метод, що застосовувався протягом вивчення теми – це метод тестування. Тестування результатів музичної освіти школярів  визначається як об’єктивне, стандартне вимірювання, що має у собі завдання, орієнтовані на визначення  рівнів засвоєння змісту музичної освіти та оцінювання індивідуальних досягнень, яке проводить як і вчитель так і використовується самооцінювання. Тести мали комплексний характер і фіксували особистісне ставлення (самостійні судження, погляди, позиції, смаки) учнів до обраної теми на основі набутих музичних знань. Оцінки виставлялись після кожного уроку.
+
Для того, щоб визначити навчальні потреби учнів, встановити навчальні цілі, відслідковувати прогрес
 +
у їх навчанні, надавати зворотній зв’язок, оцінювати мислення використовуємо таблицю ЗХД[https://docs.google.com/open?id=0B-kjxkFnIghUQ0RPLXBDcWJuZ2s]та форми оцінювання блогу[https://docs.google.com/open?id=0B-kjxkFnIghUcUJLamhnVXJBd3c] і презентації[https://docs.google.com/open?id=0B-kjxkFnIghUd0JnWnJSamZaOHM].
  
 
=Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)=
 
=Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)=
=Відомості про автора=
+
WIKI стаття "Густина ти де?" Модуль 1. Вчитель проводить поділ на групи « Теоретики « та « Практики « та готує матеріал для жеребкування.. 1. У малих групах учні шляхом жеребкування проводять розподіл ролей. 2. Після розподілу ролей, шляхом жеребкування вибирають дослідницькі завдання: 1. Знайти густину тіл правильної форми. 2. Знайти густину фруктів та овочів. 3. Знайти густину рідини. 4. Знайти густину тіл неправильної форми. 5. Дослідження розчинення дрібки фарби; 6. Підібрати матеріал для розповіді про густину як фізичну величину 7. Найти цікаві відомості про густину різних тіл 8. Поширення краплини олії на поверхні води; 9. Дослідження стану повітряних кульок через певний час; 10. Дослід з пружиною та водою.
==Ім'я, прізвище== Ковальова Олена Олександрівна
+
Модуль 2. Вчитель знайомить учнів з методом проекту. Вчитель за допогою таблиці ЗХД визначає
==Фах, навчальний предмет== вчитель музики
+
рівень попередніх знань, вмінь та навичок. За допомогою вступної презентації вчитель з’ясовує навчальні потреби учнів.
==Навчальний заклад==Амвросіївська загальноосвітня школа - інтернат I-III ст.№4
+
Модуль 3. Учні використовують Інтернет-ресурси. Вчитель демонструє презентацію[https://docs.google.com/open?id=0B-kjxkFnIghUQk50TVBiRWZES2s] про авторське право.Вчитель намагається забезпечити відповідальне та відповідне використання Інтернет ресурсів. Учні у свої дослідженнях спираються на законодавство про авторське право. Вчитель розповідає про закони правомірного використання інформації описує як учителі та учні можуть скористатися під час навчання матеріалами, захищеними авторським правом. Знайомить із правилами створення списку використаних джерел для учнів різних вікових категорій. Вчитель вчить учнів критично оцінювати веб-ресурси.
==Місто\село, район, область== м. Амвросіївка
+
Модеуль 4. Вчитель та учнів використовують блог вчителя для обговорення питань які виникають при вивчені теми. Опитувальник створений нами дозволяє використовувати тестову форму роботи для встановлення рівня навчальних досягнень учнів у процесі навчання та виявляти прогалини в знаннях і отриману інформацію використовувати для корекції знань.  
==Контактні дані==
+
Модуль 5. Вчитель дає завдання створити учнівську WIKI сторінку за адресою WIKI стаття "Густина ти
 +
де?" і працюють над сторінкою та наповнюють його інформацією про своє дослідження.
 +
Модуль 6. Вчитель формує систему оцінювання. Залучає учнів до використання самооцінювання та взаємо оцінювання з використання контрольних списків та форм оцінювання.
 +
Модуль 9 Вчитель визначає типи сприйняття учнів,яка півкуля домінує та стилі множинного інтелекту. Для цієї роботи можна виконати різні види тестів. За отриманими результатами вчитель форму є групи учнів. Бажано щоб до однієї групи попали учні з різними типами сприйняття та різними стилями множинного інтелекту.
  
 +
=Вікі-стаття учня=
 +
[http://uk.wikipedia.org/wiki/Дифузія]
 +
==Назва проекту==
 +
Дифузія рідин
 +
 +
==Автори проекту==
 +
Жукова Світлана
 +
 +
==Тема дослідження==
 +
Від чого залежить дифузія рідин
 +
 +
==Проблема дослідження==
 +
Як залежить дифузія рідин від температури
 +
 +
==Гіпотеза дослідження==
 +
Зростання температури збільшує швидкість дифузії
 +
 +
==Мета дослідження==
 +
Упевнитися що зріст температури рідини прискорює швидкість дифузії
 +
 +
==Результати дослідження==
 +
У теплої воді крапля чорнил значно бистріше окрашує воду у склянці
 +
 +
==Висновки==
 +
Дифузія у рідині залежить від температури. Ця залежність пропорційна.
 +
 +
==Корисні ресурси==
 +
Дослідження було створено за допомогою склянки з водою, чорнил, термометра, годиника та електронагрівача.
 +
[[Категорія: Шаблони]]
 +
 +
=Відомості про автора=
 +
==Ім'я, прізвище==
 +
Мєгіс Ігор Аркадійович
 +
==Фах, навчальний предмет==
 +
учитель фізики та астрономії
 +
==Навчальний заклад==
 +
ОЗОШ № 73 І-ІІІ ступенів м. Одеси
 +
==Місто\село, район, область==
 +
м. Одеса, Суворовський район
 
=Відомості про тренінг=
 
=Відомості про тренінг=
 
==Дати проведення тренінгу==
 
==Дати проведення тренінгу==
 +
з 13.08 по 17.08.2012 р.
 +
 
==Місце проведення тренінгу==
 
==Місце проведення тренінгу==
Амвросіївська  загальноосвітня  школа - інтернат  I-IIIст. №4
+
Школа № 40
  
 
==Тренери==
 
==Тренери==
Кравцова Галина Василівна
+
Желязкова Світлана Анатоліївна
 
+
 
[[Категорія: Шаблони]]
 
[[Категорія: Шаблони]]

Поточна версія на 17:47, 18 серпня 2012

Назва проекту

Будова речовини

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика , хімія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Будова речовини

Вік учнів, клас

7 клас. 13-14 років

Повний План вивчення теми

План вивчення теми [1]

План впровадження проекту [2]

Навчальні цілі

Зформулювати основнi положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини; - описувати особливостi руху атомiв i молекул речовини в рiзних агрегатних станах; - обґруновувати залежнiсть швидкостi руху атомiв i молекул вiд температури; - порівнювати фiзичнi властивостi тiл у рiзних агрегатних станах; - спостерiгати явище дифузiї в газах i рiдинах; - робити висновки про залежнiсть плину явища дифузiї вiд температури. -оцінювати факти, які пов’язані з процесом визначення густини - збирати вхідні дані від вимірюваня рекомендації для діяльності іншимм групам - використовувати електронні таблиці для збору, сортування та демонстрації даних - створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами - називає агрегатнi стани речовини, густини основних речовини

Опис оцінювання

Для того, щоб визначити навчальні потреби учнів, встановити навчальні цілі, відслідковувати прогрес у їх навчанні, надавати зворотній зв’язок, оцінювати мислення використовуємо таблицю ЗХД[3]та форми оцінювання блогу[4] і презентації[5].

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

WIKI стаття "Густина ти де?" Модуль 1. Вчитель проводить поділ на групи « Теоретики « та « Практики « та готує матеріал для жеребкування.. 1. У малих групах учні шляхом жеребкування проводять розподіл ролей. 2. Після розподілу ролей, шляхом жеребкування вибирають дослідницькі завдання: 1. Знайти густину тіл правильної форми. 2. Знайти густину фруктів та овочів. 3. Знайти густину рідини. 4. Знайти густину тіл неправильної форми. 5. Дослідження розчинення дрібки фарби; 6. Підібрати матеріал для розповіді про густину як фізичну величину 7. Найти цікаві відомості про густину різних тіл 8. Поширення краплини олії на поверхні води; 9. Дослідження стану повітряних кульок через певний час; 10. Дослід з пружиною та водою. Модуль 2. Вчитель знайомить учнів з методом проекту. Вчитель за допогою таблиці ЗХД визначає рівень попередніх знань, вмінь та навичок. За допомогою вступної презентації вчитель з’ясовує навчальні потреби учнів. Модуль 3. Учні використовують Інтернет-ресурси. Вчитель демонструє презентацію[6] про авторське право.Вчитель намагається забезпечити відповідальне та відповідне використання Інтернет ресурсів. Учні у свої дослідженнях спираються на законодавство про авторське право. Вчитель розповідає про закони правомірного використання інформації описує як учителі та учні можуть скористатися під час навчання матеріалами, захищеними авторським правом. Знайомить із правилами створення списку використаних джерел для учнів різних вікових категорій. Вчитель вчить учнів критично оцінювати веб-ресурси. Модеуль 4. Вчитель та учнів використовують блог вчителя для обговорення питань які виникають при вивчені теми. Опитувальник створений нами дозволяє використовувати тестову форму роботи для встановлення рівня навчальних досягнень учнів у процесі навчання та виявляти прогалини в знаннях і отриману інформацію використовувати для корекції знань. Модуль 5. Вчитель дає завдання створити учнівську WIKI сторінку за адресою WIKI стаття "Густина ти де?" і працюють над сторінкою та наповнюють його інформацією про своє дослідження. Модуль 6. Вчитель формує систему оцінювання. Залучає учнів до використання самооцінювання та взаємо оцінювання з використання контрольних списків та форм оцінювання. Модуль 9 Вчитель визначає типи сприйняття учнів,яка півкуля домінує та стилі множинного інтелекту. Для цієї роботи можна виконати різні види тестів. За отриманими результатами вчитель форму є групи учнів. Бажано щоб до однієї групи попали учні з різними типами сприйняття та різними стилями множинного інтелекту.

Вікі-стаття учня

[7]

Назва проекту

Дифузія рідин

Автори проекту

Жукова Світлана

Тема дослідження

Від чого залежить дифузія рідин

Проблема дослідження

Як залежить дифузія рідин від температури

Гіпотеза дослідження

Зростання температури збільшує швидкість дифузії

Мета дослідження

Упевнитися що зріст температури рідини прискорює швидкість дифузії

Результати дослідження

У теплої воді крапля чорнил значно бистріше окрашує воду у склянці

Висновки

Дифузія у рідині залежить від температури. Ця залежність пропорційна.

Корисні ресурси

Дослідження було створено за допомогою склянки з водою, чорнил, термометра, годиника та електронагрівача.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Мєгіс Ігор Аркадійович

Фах, навчальний предмет

учитель фізики та астрономії

Навчальний заклад

ОЗОШ № 73 І-ІІІ ступенів м. Одеси

Місто\село, район, область

м. Одеса, Суворовський район

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

з 13.08 по 17.08.2012 р.

Місце проведення тренінгу

Школа № 40

Тренери

Желязкова Світлана Анатоліївна