Відмінності між версіями «Портфоліо Мєгіса Ігоря Аркадійовича з теми "Будова речовини"»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Вік учнів, клас)
(Навчальні цілі)
Рядок 13: Рядок 13:
  
 
=Навчальні цілі=
 
=Навчальні цілі=
Мета вивчення проекту
+
Зформулювати основнi положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини; - описувати
Навчальна:
+
особливостi руху атомiв i молекул речовини в рiзних агрегатних станах; - обґруновувати залежнiсть
- на прикладах одних з найдосконаліших зразків музики Людвіга ван Бетховена показати учням втілення ліричних, мужніх, героїчних мотивів та образів  боротьби та перемоги людини над долею та найти взаємозв’язок музики класичної з музикою сучасною на прикладах обробок даних композицій,
+
швидкостi руху атомiв i молекул вiд температури; - порівнювати фiзичнi властивостi тiл у рiзних
- поглибити знання про творчість композитора,
+
агрегатних станах; - спостерiгати явище дифузiї в газах i рiдинах; - робити висновки про залежнiсть
Виховна:
+
плину явища дифузiї вiд температури. -оцінювати факти, які пов’язані з процесом визначення густини
- формувати вміння логічно та аргументовано висловлювати власні думки та позиції щодо прослуханої музики,
+
- збирати вхідні дані від вимірюваня рекомендації для діяльності іншимм групам - використовувати
- виховувати глибоке розуміння класичної музики, почуття краси та добра,
+
електронні таблиці для збору, сортування та демонстрації даних - створювати та демонструвати
Розвиваюча:
+
ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами - називає агрегатнi стани
- розвивати увагу, пам’ять, уяву та формувати навички толерантного спілкування,  
+
речовини, густини основних речовини
- зміцнювати інтерес до творчості композиторів – класиків.
+
 
+
Протягом реалізації проекту учні навчаються:
+
- шукати в Інтернеті необхідну інформацію стосовно теми уроків ( аудіо, відеоматеріали, статті  щодо творчого доробку композитора),
+
- працювати у програмах Microsoft  Office: Word, Power Point,
+
- створювати та демонструвати презентації,
+
- створювати інформаційні бюлетені та wiki - сайти, блоги,
+
- обговорювати та висловлювати власні думки на форумах любителів класики та прихильників музики видатного композитора.
+
  
 
=Опис оцінювання=
 
=Опис оцінювання=

Версія за 09:32, 16 серпня 2012


'Жирний текстЛінійні рівняння з однією змінною

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика , хімія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Будова речовини

Вік учнів, клас

7 клас. 13-14 років

Навчальні цілі

Зформулювати основнi положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини; - описувати особливостi руху атомiв i молекул речовини в рiзних агрегатних станах; - обґруновувати залежнiсть швидкостi руху атомiв i молекул вiд температури; - порівнювати фiзичнi властивостi тiл у рiзних агрегатних станах; - спостерiгати явище дифузiї в газах i рiдинах; - робити висновки про залежнiсть плину явища дифузiї вiд температури. -оцінювати факти, які пов’язані з процесом визначення густини - збирати вхідні дані від вимірюваня рекомендації для діяльності іншимм групам - використовувати електронні таблиці для збору, сортування та демонстрації даних - створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами - називає агрегатнi стани речовини, густини основних речовини

Опис оцінювання

Контрольно-оцінювальна діяльності на уроках музики передбачає систематичну взаємодію між учителем та учнями у результаті якої отримується об’єктивна інформація про перебіг і результати навчально-виховної діяльності. Вона забезпечує реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до музичної освіти школярів і складається з організаційних методів (тестування у поєднанні з анкетуванням, метод З-Х-Д, спостереження за навчальною роботою учнів) форм та засобів оцінювання. Головний метод, що застосовувався протягом вивчення теми – це метод тестування. Тестування результатів музичної освіти школярів визначається як об’єктивне, стандартне вимірювання, що має у собі завдання, орієнтовані на визначення рівнів засвоєння змісту музичної освіти та оцінювання індивідуальних досягнень, яке проводить як і вчитель так і використовується самооцінювання. Тести мали комплексний характер і фіксували особистісне ставлення (самостійні судження, погляди, позиції, смаки) учнів до обраної теми на основі набутих музичних знань. Оцінки виставлялись після кожного уроку.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Відомості про автора

==Ім'я, прізвище== Ковальова Олена Олександрівна ==Фах, навчальний предмет== вчитель музики ==Навчальний заклад==Амвросіївська загальноосвітня школа - інтернат I-III ст.№4 ==Місто\село, район, область== м. Амвросіївка

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Амвросіївська загальноосвітня школа - інтернат I-IIIст. №4

Тренери

Кравцова Галина Василівна