Портфоліо Михайловоі Олександри з теми "Здорова їжа. Улюблені страви"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Здорова їжа. Улюблені страви

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

охорона безпеки життєдіяльності.

Навчальна тема

Здорова їжа. Улюблені страви

Вік учнів, клас

7-й клас , 12-13 років

Стислий опис проекту

Проект «Здорова їжа. Улюблені страви» розраховано на чотири уроки. У 7 класі я працюю з підручником Л. В. Біркун, також використовую додатковий матеріал науково-методичного журналу «Англійська мова та література»

Повний План вивчення теми

план вивчення теми

план впровадження

Навчальні цілі

Навчальні цілі: повторити раніше вивчену лексику і закріпити нововведену; Створити сприятливі умови для засвоєння матеріалу, ознайомити з новим граматичним матеріалом; стимулювати комунікативно-пізнавальну діяльність учнів; розвивати навички всіх видів мовленнєвої діяльності учнів, творчі здібності, прагнення до самовдосконалення; виховувати в учнів свідоме позитивне ставлення до здорових звичок їжі; розвивати уміння узагальнювати й аналізувати отриману інформацію, робити висновки, давати корисну пораду; розширити свій кругозір щодо культури інших країн.

Опис оцінювання

Письмова перевірка у порівнянні з усною більш ефективна, оскільки всі учні класу отримують завдання для підготовки письмових відповідей на них. Це сприяє піднесенню самостійної пізнавальної діяльності учнів, формуванню культури писемного мовлення, ефективності використання навчального часу. Графічна перевірка спрямована на виявлення вмінь і навичок учнів у процесі виконання різних видів графічних робіт з різних дисциплін навчального плану. Це – робота з контурними картами, побудова таблиць, схем, графіків, діаграм та ін. Такий метод ширше використовується в середніх і особливо у старших класах, оскільки спрямований на узагальнення знань, систематизацію певних процесів, технологій. Все це сприяє підвищенню самостійності учнів у процесі учіння, оволодіння методами навчальної діяльності. Практична перевірка тісно пов'язана з включенням учнів у конкретну практичну діяльність, в ході якої перевіряються вміння учнів застосовувати знання на практиці, а також рівень сформованості вмінь і навичок. Логічно така перевірка випливає із сутності процесу пізнання, в якому практика відіграє спонукальну і контролюючу роль. Тестова перевірка все більше набуває свою поширення. Сутність цього метолу полягає у визначенні завдань (запитань), на які подані альтернативні відповіді. Учень має обрати правильну відповідь, аргументувати свій вибір. Можуть бути завдання для конструювання відповіді. Тестова перевірка може здійснюватися машинним і безмашинним способом.

Контрольний список для усного опросу

форма оцінювання мультимедійної презентації

форма оцінювання журнал

Діяльність учнів і вчителя

Вчитель знайомить учнів з презентацією до нової теми презентація Також вчитель знайомить учнів з методом проектів за допомогою буклету буклет Ознайомлення учнів з класифікацією продуктів харчування, розширення їх знання про способи обробки продуктів харчування та рецепти приготування страв, про корисну та шкідливу їжу, про кулінарні уподобання в різних країнах світу; ознайомлення з новим граматичним матеріалом ( вживання many, much, a lot of, few, a few, little, a little) Також учні розробляють власнні презентації учнівська преентація Після розподіла класа на групи та роздачи завдання учні створюють власні блоги. учнівський блог Завдяки яким учні можуть обговорювати теми проектів, висловлювати свої думки та відстоювати їх.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Михайлова Олександра Миколаївна

Фах, навчальний предмет

Філолог, вчитель англійської мови, української мови та литератури в середній школі. Вчитель англійської мови

Навчальний заклад

озош № 106

Місто\село, район, область

м. Одеса

Контактні дані

провулок Дачний № 1

44-65-24

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

15-29 серпня

Місце проведення тренінгу

оош № 106

Тренери

Звєрєва Діана Василівна