Відмінності між версіями «Портфоліо Масліч Світлани з теми "Інформаційні технології в системах управління готельним комплексом"»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Стислий опис проекту)
(Діяльність учнів та вчителя)
Рядок 55: Рядок 55:
  
 
Учні знаходять інформацію за допомогою мережі Інтернет про те, які on-line ресурси використовуються при організації туристичного та готельного бізнесу, шукають інформацію про існуючі комплекси автоматизації готельного господарства взагалі та ті, які використовуються у готельних комплексах, де вони проходять виробничу практику. В процесі роботи ними використовується [https://docs.google.com/file/d/0B_9puMgrxzD8bWQ5TmkxaEdtX1k/edit?usp=sharing список посилань], запропонований учителем, який вони доповнюють самостійно, та дають [https://docs.google.com/file/d/0B_9puMgrxzD8cjIwTzVqaEJPRWM/edit?usp=sharing оцінку веб-ресурсів], що використовувались, у відповідності до розроблених критеріїв оцінювання.
 
Учні знаходять інформацію за допомогою мережі Інтернет про те, які on-line ресурси використовуються при організації туристичного та готельного бізнесу, шукають інформацію про існуючі комплекси автоматизації готельного господарства взагалі та ті, які використовуються у готельних комплексах, де вони проходять виробничу практику. В процесі роботи ними використовується [https://docs.google.com/file/d/0B_9puMgrxzD8bWQ5TmkxaEdtX1k/edit?usp=sharing список посилань], запропонований учителем, який вони доповнюють самостійно, та дають [https://docs.google.com/file/d/0B_9puMgrxzD8cjIwTzVqaEJPRWM/edit?usp=sharing оцінку веб-ресурсів], що використовувались, у відповідності до розроблених критеріїв оцінювання.
 +
 +
Відбувається диференціація навчання. Учні, що мають проблеми у навчанні, ведуть [https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0#my-driveжурнал «Це необхідно знати»] та [https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0#my-drive З-Х-Д-таблицю «Що я знаю?»]. Для них проводяться спільні консультації з обдарованими учнями та викладачем. Обдаровані учні беруть на себе роль лідерів, ведуть журнал спостережень за діяльністю учнів.
  
 
Результати проведених досліджень відображаються у [http://otel-vvpusp.blogspot.com/ блозі] та зводяться у [https://docs.google.com/file/d/0B_9puMgrxzD8WUd6Mlk3a3dHRlk/edit?usp=sharing порівняльну таблицю], яка обговорюється на засіданні дискусійного туристичного клубу, у якому беруть участь учні з професії "Агент з організації туризму", викладачі, майстри виробничого навчання та соціальні партнери.
 
Результати проведених досліджень відображаються у [http://otel-vvpusp.blogspot.com/ блозі] та зводяться у [https://docs.google.com/file/d/0B_9puMgrxzD8WUd6Mlk3a3dHRlk/edit?usp=sharing порівняльну таблицю], яка обговорюється на засіданні дискусійного туристичного клубу, у якому беруть участь учні з професії "Агент з організації туризму", викладачі, майстри виробничого навчання та соціальні партнери.

Версія за 04:08, 29 червня 2013


Назва навчальної теми

Інформаційні технології в системах управління готельним комплексом

Назва проекту

On-line життя

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформаційна обробка даних в туристичній галузі, інформаційні технології

Вік учнів, клас

Учні ПТНЗ, які навчаються за професією "Агент з організації туризму"

Стислий опис проекту

Навчальний проект запланований з навчальною метою для учнів ПТНЗ, які навчаються за професією «Агент з організації туризму». Проект повинен сформувати в учнів чіткі уявлення про використання інформаційних технологій в системах управління готельним комплексом. У ході роботи над проектом учні повинні дослідити, які комплекси автоматизації використовуються у сучасних готелях та, проаналізувавши, дати оцінку їх роботи. Результати досліджень відобразити в учнівському блозі.

План вивчення теми (вставити файл)

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Процес оцінювання результатів роботи відбувається на кожному етапі, а саме вхідне, поточне та формуюче. Розроблені критерії та форми оцінювання. В оцінюванні беруть участь як самі учні, так і керівник проекту. Зокрема на початковому етапі учні отримують З-Х-Д таблицю, за якою визначаються навчальні потреби учнів; для самоконтролю ними заповнюється організаційна діаграма, яка дозволяє визначити вхідні знання учнів. Результати проведених досліджень учні відображають у блозі. Перед початком його створення отримують контрольний список, за яким перевіряють правильність проведення досліджень та проводять оцінку відповідальності за власне навчання, використовуючи відповідну форму. По закінченню роботи відбувається оцінювання роботи учнів викладачем, одногрупниками та само оцінювання у відповідності до розробленої форми оцінювання блогу.

Усі види робіт оцінюються за 12-бальною системою у відповідності до розроблених критеріїв. При оцінюванні враховується зміст представлених матеріалів, їх грамотність, естетичне оформлення, наявність діаграм та графіків досліджень, посилання на використані джерела, творче використання елементів візуалізації, анімації тощо.

Діяльність учнів та вчителя

На засіданні методичної комісії викладач знайомить колег з методом проектів, основні ідеї якого представляє у створеному буклеті [1] [2], і доводить до відома членів методичної комісії інформацію про початок роботи над проектом та план впровадження проекту. Учні на уроці отримують завдання, над якими повинні працювати на початку вивчення теми. Ці ж завдання висвітлені у презентації на сайті училища на персональній сторінці викладача.

Для дослідження перед учнями ставляться наступні завдання:

1. Використовуючи мережу Інтернет, проведіть класифікацію on-line ресурсів для туристичної галузі.

2. Проаналізувати, якими комплексами автоматизації користуються сучасні готельні комплекси м. Вінниці.

3. Дайте оцінку роботу сучасних комплексів автоматизації готельного бізнесу.

4. Дані усіх проведених досліджень відобразіть в учнівському блозі.

Для цього за власним бажанням (при корекції викладача) учні об’єднуються у групи по 4 чоловіки.

У кожній групі:

• Статисти збирають інформацію, які існують комплекси автоматизації готольного господарства взагалі, та якими з них користуються конкретні готельні комплекси м. Вінниці.

• Конструктори наводять структурні схеми представлених комплексів.

• Аналітики проводять детальний аналіз зібраної інформації та відображають її у відповідній таблиці.

• Зібрана, систематизована та проаналізована інформація програмістами відображається в блозі.

Учні знаходять інформацію за допомогою мережі Інтернет про те, які on-line ресурси використовуються при організації туристичного та готельного бізнесу, шукають інформацію про існуючі комплекси автоматизації готельного господарства взагалі та ті, які використовуються у готельних комплексах, де вони проходять виробничу практику. В процесі роботи ними використовується список посилань, запропонований учителем, який вони доповнюють самостійно, та дають оцінку веб-ресурсів, що використовувались, у відповідності до розроблених критеріїв оцінювання.

Відбувається диференціація навчання. Учні, що мають проблеми у навчанні, ведуть «Це необхідно знати» та З-Х-Д-таблицю «Що я знаю?». Для них проводяться спільні консультації з обдарованими учнями та викладачем. Обдаровані учні беруть на себе роль лідерів, ведуть журнал спостережень за діяльністю учнів.

Результати проведених досліджень відображаються у блозі та зводяться у порівняльну таблицю, яка обговорюється на засіданні дискусійного туристичного клубу, у якому беруть участь учні з професії "Агент з організації туризму", викладачі, майстри виробничого навчання та соціальні партнери.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Світлана Масліч

Фах, навчальний предмет

Викладач предмета "Інформаційна обробка даних в туристичній галузі"

Навчальний заклад

ДПТНЗ "Вінницьке вище професійне училище сфери послуг"

Місто\село, район, область

м. Вінниця

Контактні дані

svmaslich@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

24.06-29.06.2013 р.

Місце проведення тренінгу

м.Вінниця, ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»

Тренери

Лариса Шевчук, Ганна Скрипка