Портфоліо Лопушнян Світлани Миколаївни з теми "Інформаційний світ"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Зміст

Проект "Інформаційний світ"

Предмети:Інформатика. Інформаційні технології

Навчальна тема «Інформація та інформаційні процеси»

14 років , 9 клас

Цей проект призначений для учнів 9-х класів. В його основі лежить інтегроване дослідження з інформатики, інформаційних технологій. Робота над проектом дозволить розвинути в учнів аналітичне і творче мислення. Об’єктом вивчення – є інформація, інформаційні процеси, кодування інформації, вимірювання інформації. Важливим результатом проекту є розуміння учнями яких умінь і навичок вони набули, працюючи над проектом учні повинні зрозуміти, що таке інформація та інформаційних процесів.

Повний План вивчення теми

План проекту "Інформаційний світ"

Навчальні цілі

Учні зможуть:

• визначати що таке інформація, повідомлення і шум;

• класифікувати інформаційні процеси, види та властивості інформації;

• ефективно використовувати час та розподіляти робоче навантаження у групі;

• оформляти списки використаних джерел;

• критично оцінювати веб-ресурс;

• навчитися безпечно використовувати Інтернет;

• обґрунтувати наявність у навколишньому середовищі таких інформаційних процесів як пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації;

• використовувати закони про авторське право;

• впроваджувати та доносити нові ідеї до інших;

• користуватися різними електронними та друкованими ресурсами для накопичення та синтезування інформації.

Опис оцінювання

1.До початку проекту проводиться

а) Діагностика навчальних потреб учнів Таблиця З-Х-Д

б) рівня їх фактичних знань учнів з теми

2. Під час проведення проекту проводиться:

а) анкетування для групування учнів та розподілення ролей Опитування учнів для розподілу на групи Результат анкетування учнів

б) оцінювання критичного оцінювання інтернет-ресурсів Контрольний список для оцінювання веб-сайту

в) відслідковування ходу виконання роботи,

г) контроль за дотриманням вимог до блогу Контрольний список для самооцінювання блогу

3. По завершенню проекту проводиться:

а) Визначення самоспрямованості навчання Форма оцінювання навичок виявлення та опису проблеми

б) Взаємооцінювання командною роботою Форма оцінювання командної роботи

Діяльність учнів

До початку проекту. Вчитель проводить бесіду з учнями з використанням презентації Презентація учням. Учні переглядають презентацію вчителя, виконують завдання для визначення навчальних потреб, які представлені у формі Картки оцінювання та таблиці З-Х-Д, відповідають на змістові питання у формі комп’ютерного тестування, знайомляться з тематичним та ключовим питанням, намагаються дати на них відповіді, висувають гіпотези. Під час заповнення учнями таблиці З-Х-Д вчитель переглядає результати виконання завдань за Карткою оцінювання, з’ясовуючи рівень підготовленості учнів з урахуванням комп’ютерного тестування. Вчитель формулює завдання для різних груп на основі даних отриманих в он-лайн опитувальнику. Формує різноінтелектуальні групи з урахуванням попередніх знань учнів. Учні з самого початку роботи над проектами використовують контрольний список для презентації , контрольний список для інформаційного бюлетеню, контрольний список для блогу, в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Під час роботи над проектом. Перед початком роботи учні отримують від вчителя контрольний листок самооцінки блога Форма оцінювання блогу, за яким постійно відслідковують відповідність блогу критеріям подальшого оцінювання їх роботи. Учні працюють у групах.

Група «Філософи» дає відповідь на питання: що важливіше: матерія, енергія чи інформація? Досліджують що таке речовина. енергія та інформація. Роблять висновки, що головніше з цих понять. Ця група створює учнівську презентацію та інформаційний буклет інформаційний буклет.

Група «Інформери» шукає відповідь на питання: Інформація - власність людства? Що таке інформація? Що таке повідомлення? Яка відмінність між цими двома поняттями? Види інформаційних повідомлень. Учні цієї групи створюють у якості журналу ведення спостережень та дослідження блог своєї групи, де записують свої гіпотези, відмічають хід роботи та отримані результат, а також сформульовані висновки. Учнівський блог.

Група «Дослідники» проводить дослідження: Що відбудеться, якщо інформацію спотворити? Дослідження полягає в тому, що учні вибирають будь-яке речення на українській мові потім перекладають це речення в Google- перекладачеві на англійську мову, потім перекладене речення вони знову перекладають на німецьку мову, з німецької на російську, з російської на французьку, з французької на українську. Під час дослідження учні прослідковують, як змінюється речення в процесі перекладу з однієї мови на іншу та, як спотвориться інформація. До яких наслідків це може привести. Роблять висновки: Чи може інформація перетворюватись на шум?

Для пошуку необхідної інформації учні використовують підручник, додаткову літературу та Інтернет. Інструкція для пошуку інформації в Інтернеті Знайшовши відповідну інформацію в Інтернеті діти записують адреси знайдених ресурсів у список використаних джерел Список використаних ресурсів. Учні використовуватимуть Інтернет для ефективного спілкування в чаті, для пошуку необхідної інформацію для створення презентації чи публікації; участі в інтерактивних обговореннях, отримання вражень та відгуків інших людей щодо створеного ними продукту.

По завершенню роботи над проектом. Учні заповнюють форму Самооцінювання ідей захисту роботи в проекті та Форму оцінювання навичок виявлення та опису проблемита отриманих в ході роботи навичок щодо виконання досліджень, а також заповнюють Контрольний список запитань до рефлексії наприкінці роботи над проектом Протягом усієї роботи над проектом вчитель використовує електронну пошту для нагадування учням про наближення до наступного етапу роботи над проектом. Службу миттєвих повідомлень вчитель використовує для консультування учнів по мірі виникнення проблем чи питань (або в разі хвороби дітей). Завершується робота над проектом демонстрацією результатів досліджень кожної з груп на загальношкільній конференції.

Відомості про автора

Світлана Лопушнян

вчитель інформатики, Інформатика

Катеринівська ЗШ І - ІІІ ступенів

с. Катеринівка, Кіровоградський район, Кіровоградська область

Lopyshan на gmail.com

Відомості про тренінг

27.02.12 - 3.03.12

м.Кіровоград, ОІППО ім. В. Сухомлинського

Скрипка Ганна Володимирівна, Дементієвська Ніна Петрівна