Відмінності між версіями «Портфоліо Кушнарьової Олени з теми "Екологічні та економічні задачі на відсотки"»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи))
(Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи))
Рядок 53: Рядок 53:
  
 
Учні отримують завдання знайти на сайтах та в літературі інформацію про:
 
Учні отримують завдання знайти на сайтах та в літературі інформацію про:
 +
 
- відсотковий вміст СО2 в повітрі;
 
- відсотковий вміст СО2 в повітрі;
 +
 
- кількість вантажних  та легкових автомобілів у місті Харкові;
 
- кількість вантажних  та легкових автомобілів у місті Харкові;
 +
 
- ефективність різних отруйних засобів для боротьби з колорадським жуком;
 
- ефективність різних отруйних засобів для боротьби з колорадським жуком;
 +
 
- який банківський відсоток пропонують мешканцям Харкова банки “ Приват» , « Райффайзен», « Ощадбанк».
 
- який банківський відсоток пропонують мешканцям Харкова банки “ Приват» , « Райффайзен», « Ощадбанк».
  

Версія за 09:03, 8 червня 2013


Відношення та пропірції

 Назва навчальної теми  "Відношення та пропорції"
Основний та другорядні  (дотичні) навчальні предмети  Основний предмет - " Математика". 

Вивчення цієї теми стосується також таких предметів, як хімія, економіка, географія.

Вік учнів, клас

У проекті беруть участь учні 6 класу, віком11-12 років.

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект застосовується при вивченні теми « Відношення та пропорції» у 6 класі. На вивчення цієї теми Програмою передбачається 12 годин ( уроків по 45 хв.). Основні види діяльності учнів: робота в групах, робота в парах, самостійна тестова робота з подальшою самоперевіркою та само оцінюванням. В групах передбачаються такі ролі учнів: математики, географи, економісти. Продуктами діяльності учнів повинні стати: учнівська презентація, висновки щодо ролі пропорції у житті: економіці, географії тощо.

план вивчення теми

план впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Учні знайомляться з критеріями, згідно яких буде проводитись оцінювання. Заповнюється форма 3-Х-Д. Учні з самого початку роботи над проектами використовують контрольний список для презентації та інформаційного бюлетеню, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Впродовж роботи над проектом кожна група заповнює оціночний лист. Остаточна оцінка за тему виставляється з урахуванням оцінки за презентацію , оцінки за вміння виступати перед аудиторією, брати участь в обговоренні, задавати питання, оцінки за опитування, оцінки за контрольну роботу.

організаційна діаграма

оцінювання навчальних потреб учнів

З-Х-Д форма

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

При вивченні теми учні повинні розглянути типи прикладних задач, при розв язуванні яких застосовуються відсоткові розрахунки. Для з’ясування навчальних потреб учнів перед ними ставиться проблемне питання ознайомлювальа презентація вчителяЗа допомогою цієї презентації ми з ясовуємо навчальні потреби учнів, степінь їхньої підготовленості до вивчення даної теми.

Учні відповідають на змістові, тематичні запитання, намагаються відповісти на ключове. Заповнюють організаційну діаграму, таблицю ЗХД, список для оцінювання спрямувань в навчанні. Вчитель проводить фасилітацію за допомогою презентації.

Учні розбиваються на 4 експертні групи: екологів, географів, хіміків та економістів вправи для об'єднання в групи

Кожна група одержує завдання зібрати певну кількість інформації презентація для фасилітації.

Учням, які займаються збором інформації, пропонується заповнити контрольний список для роботи з інформаційними джерелами для досліджень

В процесі підготовки розуміють про необхідність отримання спеціальних знань з інформаційних технологій.

Диференціація у навчанні:

Для диференційованого підходу у навчанні відповісти на питання Опитувальника щодо забезпечення диференціації

Для учнів, які мають проблеми з навчанням, надається детальний план роботи над проектом пропонується створити презентацію за шаблоном та частково оброблена вчителем інформація. Також проводяться додаткові консультації. Встановлюються «мітки» (календарі), на яких відмічають терміни виконання та вже виконанні роботи.

Для обдарованих учнів пропонується самим розробити план роботи над проектом. А також ці учні виступають у ролі консультантів для учнів, які мають проблеми у навчанні.


Учні отримують завдання знайти на сайтах та в літературі інформацію про:

- відсотковий вміст СО2 в повітрі;

- кількість вантажних та легкових автомобілів у місті Харкові;

- ефективність різних отруйних засобів для боротьби з колорадським жуком;

- який банківський відсоток пропонують мешканцям Харкова банки “ Приват» , « Райффайзен», « Ощадбанк».

Для пошуку інформації учні працюють із сайтами: Приват банк, аваль, oschadbank[Учитель пропонує оцінити знайдені сайти.

Учням пропонується скласти остаточний список використаних джерел.

Учні відповідають на запитання опитувальника, запропонованого вчителем опитувальник

Учні та вчитель обмінюються адресами електронної пошти , логінами Skype та домовляються, коли будуть виходити в чат інструкція по користуванню комп'ютером,інструкція з безпеки в Інтернеті

Вчитель розбиває учнів на групи : екологів, економістів, хіміків, географів.

Кожна группа отримує своє пошукове завдання:

 - группа «екологів» буде збирати інформацію про відсотковий вміст СО2 в повітрі;

кількість вантажних та легкових автомобілів у місті Харкові та повинна розрахувати, скільки СО2 викидають у повітря легкові автомобілі Харкова:;

- група «економістів» буде збирати інформацію про умови депозитних вкладів в банках « Приват», « Райффайзен» та « ощадбанк» та повинна розраху

вати, в який з цих банків вигідніше вкласти гроші;

- група «хіміків»  повинна зібрати інформацію про ефективність різних отруйних засобів для боротьби з колорадським жуком та розрахувати який з них ефективніше;
- група «географів»  повинна зібрати дані про зменшення площі суходолу та розрахувати, на скільки відсотків зменшилася площа за 13 років.

Впродовж роботи

учитель:

- консультує групи;

- забезпечує групи ресурсами;

- згідно плану контролює послідовність виконання Проекту;

- заповнює оціночні листи груп учнів оціночні листи


Учні: - консультуються з учителем;

- обговорюють проміжні результати;

- оформляють Проект;

- звіряються з контрольними списками для презентацій та інформаційного бюлетеню контрольний список оцінювання учнівської презентації;

- готуються до захисту;

- оцінюють роботу в команді.

Для учнів, які мають проблеми у навчанні, учитель пропонує шаблон презентації для теми « Відсотки». Відповідно до Плану впровадження проекту на кожному етапі учитель надає учням необхідні інструкції, наприклад, Інструкцію по роботі з комп ютером. Захист частин проекту групами учнів.

Наприкінці роботи над проектом

вчитель:

- під час захисту проекту задає допоміжні запитання;

- оцінює проекти;

- проводить опитування;

- заповнює таблиці загального оцінювання;узагальнює отримані результати за допомогою оцінювання результатів роботи групи.

Учні:

- - проводять захист проекту;

- задають один одному питання;

- обговорюють проекти;

- відповідають на запитання учителя.

Учитель проводить кінцеве оцінювання Контрольний список оцінювання звіту дослідницької роботи Наприкінці Проекту ( кінцевим результатом) буде осмислене сприйняття та продуктивність інформації. Приклад учнівської роботи учнівська презентація

Відомості про автора

Кушнарьова Олена Олександрівна


вчитель математики


Харківська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа № 235

місто Харків

Відомості про тренінг

 Дати проведення тренінгу   03.06.2013 - 07.06.2013


 Місце проведення тренінгу    Харківська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа № 117


  Тренер Кожушна Катерина Вадимівна