Відмінності між версіями «Портфоліо Куцебо Оксани Миколаївни з теми " Проста речовина кисень"»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Опис оцінювання)
(Навчальні цілі)
Рядок 38: Рядок 38:
  
 
=Навчальні цілі=
 
=Навчальні цілі=
• Ознайомити з хімічним елементом Оксигеном та простою речовиною — ки¬снем.  
+
 
• Навчити складати прилади для добування кисню та йо¬го одержувати.
+
1.Учні вивчають та досліджують основні властивості кисню, його застосування у сферах людської діяльності.  
• Сформувати поняття про реакції розкла¬ду, каталізатор.
+
2. Учні навчаються створювати мультимедійну презентацію
• Закріпити знання про фізи¬чні властивості кисню та способи його добування в лабораторії.  
+
3. Учні вчаться демонструвати набуті знання за допомогою презентації.  
• Навчитись ви¬значати наявність кисню дослідним шляхом.  
+
4. Розвивають навички роботи в группах
• Вивчити взаємодію кисню з вугіллям, сіркою фосфором.
+
5. Розвивають навички роботи з комп’ютером, приладами.
• Сформувати поняття про реакції сполучення, оксиди.  
+
• Сформувати поняття про окиснення та горіння.  
+
• Озна¬йомити з умовами виник¬нення й припинення горіння.  
+
• Ознайомити з поширеністю Оксигену в природі та його колообігом, роллю кисню в життєдіяльності організмів.
+
  
 
=Опис оцінювання=
 
=Опис оцінювання=

Версія за 11:20, 15 серпня 2012

Назва проекту

Проста речовина кисень

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

хімія

Навчальні цілі

• Ознайомити з хімічним елементом Оксигеном та простою речовиною — ки¬снем. • Навчити складати прилади для добування кисню та йо¬го одержувати. • Сформувати поняття про реакції розкла¬ду, каталізатор. • Закріпити знання про фізи¬чні властивості кисню та способи його добування в лабораторії. • Навчитись ви¬значати наявність кисню дослідним шляхом. • Вивчити взаємодію кисню з вугіллям, сіркою фосфором. • Сформувати поняття про реакції сполучення, оксиди. • Сформувати поняття про окиснення та горіння. • Озна¬йомити з умовами виник¬нення й припинення горіння. • Ознайомити з поширеністю Оксигену в природі та його колообігом, роллю кисню в життєдіяльності організмів.

Вік учнів, клас

7 клас (11-12 років)


Стислий опис проекту

Мета проекту: вивчити хімічні та фізичні властивості оксигену, донести важливість кисню для життя на Землі та для людини.

Повний План вивчення теми

[ План вивчення теми]

• Оксиген. Кисень, склад його моле¬кули. Фізичні властивості кисню. • Добування кисню в лабораторії. Ре¬акція розкладу. Поняття про каталі¬затор. • Хімічні властивості кисню: взаємо¬дія з вугіллям, сіркою, фосфором, залізом. Реакція сполучення. • Окси¬ди. Окиснення, горіння. • Умови виник¬нення та припинення горіння. • Поширеність і колообіг Оксигену в природі. • Використання кисню, його біологічна роль.

[ План впровадження проекту]

Навчальні цілі

1.Учні вивчають та досліджують основні властивості кисню, його застосування у сферах людської діяльності. 2. Учні навчаються створювати мультимедійну презентацію 3. Учні вчаться демонструвати набуті знання за допомогою презентації. 4. Розвивають навички роботи в группах 5. Розвивають навички роботи з комп’ютером, приладами.

Опис оцінювання

Оцінювання учнівських робіт відбувається за спеціально створеними формами, презентація за формою, які створюють самі діти, вчитель тільки коригує форми та направляє учнів при створенні форм. форма оцінювання рефлексії створюється вчителем. В ході виконання проекту буде оцінюватися робота учнів на блозі, за допомогою форм. Також відбуватиметься взаємооцінювання учнів в своій групі.

Опис оцінювання Метод З – Х - Д : Знаю – Хочу дізнатися – Дізнався добре спрацює на етапі відслідковування навчальних потреб учнів. Також слід вести контрольний список спостережень за навичками мислення дітей, що дозволить забезпечити об’єктивність оцінювання діяльності учнів при роботі в групах. прогресу у. Самооцінювання: кожному учаснику проектуможна вести «Карту знань» в системі роботи над вивченням теми, де буде відслідковуватися прогресс засвоєння знань. Наприкінці проекту дуже доречним буде зробити порт фоліо проекту або невелику рефлексію.

Діяльність учнів та вчителя

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Куцебо Оксана Миколаївна

Фах, навчальний предмет

хімія, біологія

Навчальний заклад

Одеська ЗОШ № 5

Місто\село, район, область

м.Одеса,Суворовський район

Контактні дані

Адреса навчального закладу: м. Одеса, вул. Балківська, 42

Тел.:

e-mail:

Відомості про тренінг

Тренінг в рамках НП "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

13.08.12 – 17.08.12

Місце проведення тренінгу

м. Одеса, ОЗОШ № 40

Тренери

Желязкова Світлана Анатоліївна