Портфоліо Курікши Ірини Володимирівни з теми "Водорості Чорного моря "

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Водорості Чорного моря

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

біологія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Водорості

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект присвячений місцевій флорі. На початку проекту учні формують декілька груп, кожна з яких займається дослідженням своєї теми . В результаті роботи над проектом учні вивчають особливості будови водоростей, їх різноманіття та значення для природи й життя людини. створюють буклети та шкільну газету , готують підсумкові тести.

Повний План вивчення теми

План проекту

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Ознайомлення з видовим складом водоростей, навчання користуванням довідковою літературою та Інтернетом, навичкам роботи з текстовим процесором,аналізування вивченого матеріалу та створення підсумкових тестів. Учень: називає: • основні місця, де ростуть водорості наводить приклади: • використання водоростей людиною ( їстівні, ліки, сировина для харчової та парфумерної промисловостей) • небезпечних явищ, що спричиняють водорості • види одно- та багатоклітинних мікроскопічних (хламідомонада, спірогира) і макроскопічних (ламінарія) водоростей • водорості які є мешканцями Чорного моря. розпізнає: • найпоширеніші водорості Чорного моря • найпоширеніші явища, зумовлені масовим розвитком водоростей характеризує: • будову водоростей застосовує знання: • про водорості у своєї практичній діяльності. робить висновки: • про водорості як найпростіші рослинні організми, про значення водоростей Чорного моря володіє навичками 21 століття: • творчістю і інноваційністю • розвиває критичне мислення і вміння вирішувати проблеми • розвиває комунікативні навички та навички співробітництва • уміє працювати з інформацією, має медіа та комп’ютерні навички • розвиває життєві та кар’єрні навички • проявляє продуктивність та вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники • проявляє лідерство та відповідальність


Діяльність вчителя

Ознайомити з навичками роботи з ПК, допомогти дітям поділитися на групи, створити план роботи над проектом, визначити пріорітети для підсумкових тестів. 1.Загальна характеристика водоростей, їх середовища існування. 2.Різноманітність водоростей (поділ на відділи). 3.Водорості Чорного моря. 4.Значення водоростей у природі та у житті людини.

1. Постановка завдання, розподіл на групи. 2. Попередній збір інформації та консультації вчителів. 3. Представлення та захист групових проектів, підготовка до підсумкового тестування. 4. Проведення тестування та підведення підсумків вивчення теми.

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Окрім всього проводиться заповнення таблиці з-х-д[1]. Учні з самого початку роботи над проектами використовують • контрольний список для коллажу, • контрольний список для газети, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Запросіть учнів використовувати • Форму оцінювання газети,[2] • Форму оцінювання продукту проекту,[3] щоб допомогти їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Ті ж самі Форми оцінювання [4]використовується і для оцінювання кінцевих результатів завершених проектів.

Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за колаж, шкільної газети, усного виступу та розробку тестів.

Діяльність учнів

• Учні знайомляться з інформацією учителя (при цьому вони є активними учасниками обговорювання), переглядають проблемне відео, заповнюють таблицю З-Х-Д та діаграму. •Учні формують групи і кожна група виконує своє завдання: Група 1: 1. Створити колаж для демонстрації своїх результатів

Група 2: 2. Розробити статті для шкільної газеті

Група 3: 3. Вивчити будову водоростей 4. Скласти гербарій Група 4: 5. Розробка підсумкових тестів • Колективна робота: 1. Організація перегляду учнями фільму пов’язаного з темою проекту 2. Роздача створених матеріалів (буклети та пам’ятка) учням школи 3. Створення шкільної газети на тему проекту • Діяльність учителя o До початку проекту учитель знайомить вчителів з перевагами методу проектів. o Для правильного та зручного проведення проекту учитель може використовувати План впровадження проекту o Вчитель на початковому етапі проекту знайомить учнів з проблемним відео, організовує дискусію на тему проекту. Далі учитель організовує заповнення таблиці з-х-д, формує групи учнів, формулюючи перед ними завдання. На протязі виконання проекту учитель виступає в ролі консультанта, координуючи діяльність кожної групи і в разі необхідності окремих учнів. o Наприкінці проекту учитель організовує захист дітьми своїх проектів.

Мозковий штурм, розподіл на групи, розподіл ролей у групах, складання плану роботи груп, вивчення нового матеріалу, формування підсумків рпоботи групи, звітній виступ групи [5][6][7][8].

Корисні посилання

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Курікша І. В.

Фах, навчальний предмет

інформатика

Навчальний заклад

Одеська загальноосвітня школа № 17 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської Області

Місто\село, район, область

м. Одеса, Суворовський р-н

Контактні дані

Адреса :м. Одеса, вул. Махачкалінська, 7

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13.08.2012 - 17.08.2012

Місце проведення тренінгу

Одеська ОСШ №40

Тренери

Желязкова Світлана