Портфоліо Кузьменко Олени Вікторівни до проекту на тему "Людина - частина Всесвіту"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

[[

Назва навчальної теми

Людина - частина Всесвіту

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Корекція вад розвитку

Вік учнів, клас

12-15 років 7-А та 7-Б класи

Стислий опис проекту

Діяльність дітей спрямовано на розвиток пізнавальної та творчої діяльності, можливість набути навички загальнонавчального та комунікативного характеру; формування навчальної, полікультурної та інформаційної компетентності.

План вивчення теми

План вивчення теми: Людина - частина Всесвіту

Оцінювання

На початковому етапі оцінювання проводиться вчителем шляхом опитування при демонстрації вступної презентації. На цьому етапі учні заповнюють таблицю ЗХД. Також проводиться опитування щодо безпеки використання Інтернету. Нагадуються правила використання Інтернет-ресурсів. Поточне оцінювання реалізується за допомогою усних опитувань на уроці та дидактичних онлайнових ігор: Підсумкове оцінювання є середнім арифметичним від оцінки вчителя та оцінки учнів. Оцінка учнів виставляється за допомогою критеріїв оцінювання продукту проектної діяльності: критерії оцінювання блогу, критерії оцінювання презентації, критерії оцінювання публікації, критерії оцінювання вікі-статті, роботи в групі та самооцінювання. Вчитель також дає оцінку по всім пунктам та пропонує учням пройти оцінювання за допомогою мережевого опитувальника

В ході демонстрації презентації, бесіди з учнями вчитель визначає рівень їхніх знань по темі проекту. Направлена на формуюче оцінювання в рамках проекту. Оцінити початкові знання з теми проекту учнів допомагає вступний опитувальник. Називатися Людьми.

Мозковий штурм: Мозковий штурм проводиться під час стартової презентації вчителя. Ефективність прийому: взаємодія і рівна участь всіх учнів, ефективна комунікація, спільна робота в інтересах взаємного навчання. Все це дозволяє учням висловлювати свої думки, розвивати ідеї один одного в обстановці проектної діяльності, максимально сприяє творчості, розвиває критичне мислення. При цьому відбувається оволодіння навичками спілкування, вміння вести творчий діалог та виявляти активність. Ця інформація допомагає вчителю оцінити розуміння учнів і скоригувати план заходів, які будуть задовольняти потреби учнів.

Таблиці «Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався» (З-Х-Д): Успішна стратегія для виявлення наявних в учнів знань з теми проекту, завдання на розвиток мислення, дозволяє визначити послідовність навчання. Звернення до цих знань в ході всього проекту допоможе утримувати увагу учнів і зробити новий матеріал більш зрозумілим. Обговорення в ході роботи з таблицею розвиває комунікативні навички, візуально показує учням їх шлях до нових знань, рівень успішності кожного, допомагає у визначенні індивідуальних стратегій навчання і мети пізнання.

Обговорення плану проведення проекту є досить важливим.Для кращого усвідомлення - обговорити та узгодити планування діяльності по всіх етапах проекту з його учасниками; з критеріями оцінювання підсумкових робіт груп учні знайомляться перед початком проекту:

критерії оцінювання презентації

критерії оцінювання публікації - буклету (бюлетеня)

критерії оцінювання вікі-статті

критерії оцінювання блогу

Групи учнів можуть орієнтуватися на дані критерії при розробці та створенні презентацій, буклетів, вікі-статей, що відображають результати дослідження. Дані критерії необхідні при здійсненні пошуку інформації в Інтернеті.

Обговорення проміжних результатів діяльності: в рамках проекту проводиться багаторазове формуюче оцінювання навичок співпраці всередині груп, оцінювання власних досягнень і навичок самоврядування з допомогою перевірочного аркуша просування по проекту. Підсумки формуючого оцінювання проводяться при неформальному спілкуванні вихователя з учнями в позаурочний час.

Рефлексія. Під час рефлексії відбувається закріплення отриманих знань, активна перебудова уявлень з включенням нових понять; набуття життєвого досвіду, формування довготривалих знань. Учні намагаються висловлювати думки своїми словами або в графічному вигляді, вільно аргументують, обмінюються своїми ідеями з іншими учнями (знайомляться з різними уявленнями), аналізують власні розумові операції. У проекті використовується один з графічних прийомів - карти знань, за допомогою яких учасники візуально представляють осмислення досліджуваних тем. А також блог проекту.

Діяльність учнів та вчителя

Пропедевтичний етап

Під час підготовки до проекту відбувається попереднє оцінювання знань учнів за допомогою усного опитування. Для виявлення інтересів учнів, заповнюється таблиця З-Х-Д ,в якій учні описують, про призначення людини на землі.Заповнюють вступний опитувальник. Називатися Людьми, для виявлення стартових знань.Переглядаються записи та коментарі учнів, що дозволяє оцінити рівень сформованості знань та уявлень учнів і, при необхідності, надається їм допомога в потрібному напрямку. Учні також використовують форму оцінювання з балами, за якою вони мають створювати презентацію, публікацію, блог і вікі статтю (критерії оцінювання презентації, критерії оцінювання публікації - буклету (бюлетеня), критерії оцінювання вікі-статті,критерії оцінювання блогу) а також для підсумкового оцінювання.

Вступний опитувальник. Називатися Людьми

Таблиця З-Х-Д

критерії оцінювання презентації

критерії оцінювання публікації - бюлетеня

критерії оцінювання вікі-статті

критерії оцінювання блогу

Мотиваційний етап

На початку проекту учні об'єднуються у групи: «Дослідники», «Літературознавці», «Мрійники». Кожна група отримує творче завдання та в кінці проекту представляє своє дослідження у вигляді проектної роботи (презентації, блогу, бюлетеня).

Завдання для груп:

1. Зробити дослідження за заданою темою.

2. Зробити висновки щодо виконаного дослідження.

3. Оформити результати дослідження у вигляді блогу, презентації або публікації.

4. Презентувати власне дослідження на підсумковому занятті.


Вчитель демонструє на першому уроці вступну презентацію вчителя до проекту "Людина - частина Всесвіту".

Ознайомлює учнів з інформаційним буклетом.

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Теги-оцінювання

ІІ етап: початковий

На початку проекту учні отримують завдання ознайомитися з веб-ресурсами з теми проекту. Далі перед учнями ставиться завдання. Потім діти об'єднуються у малі групи за рівнем навчальних занять та інтересами.

На даному етапі проведено дидактичні ігори: Який я?, Що потрібно, щоб називатися людьми? Проілюструй.

На початку проекту вчитель проводить урок, на якому дає основні відомості пропризначення та суть людини на землі, готує список доступної в бібліотеці школи літератури з теми проекту, Інтернет-посилання; надає учням таблицю, яка допоможе в ході роботи, проводить обговорення тем, за результатами яких об’єднує учнів у три групи; Ознайомлює учнів з критеріями оцінювання роботи учнів: критерії оцінювання презентації критерії оцінювання публікації - бюлетеня критерії оцінювання вікі-статті критерії оцінювання блогу Критерії оцінювання вікі-статті. Учні:

- обговорюють тему проекту, цілі, завдання, "вживаються" в ситуацію;

- складають план роботи групи, та розподіляють обов'язки у групі. Для того, щоб з’яcувати рівень знань перед початком роботи в проекті, учитель пропонує: Заповнити З-Х-Д таблицю

ІІІ етап: конструктивний

Учні збирають та опрацьовують інформацію з теми, яку обрали. Для спільної роботи та спілкування були створені google-групи:

І група – Дослідники Учасники групи займаються дослідженням наукових джерел, вивченням, аналізом та синтезом легенд, віршів, оповідань, казок, народної творчості. Група створює блог."Називатися Людьми"

ІІ група – Літературознавці Учасники групи опрацьовують літературні джерела, твори відомих письменників, біографії видатних постатей сучасності. Результати своєї роботи дана група представляє у вигляді презентації учнів «Людина - частина Всесвіту".

ІІІ група – Мрійники. Члени групи займаються пошуком цікавого, незвичного, оригінального із запропонованої теми. Це і добір незвичайних афоризмів, незвичайних випадків, життєвих історій, оригінальних ілюстрацій та фотографій. Як результат діяльності групи - бюлетень "Називатися Людьми".

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Учнівська презентація до проекту Людина - частина Всесвіту

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Google-група – Дослідники

Google-група – Літературознавці

Google-група – Мрійники

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Ребуси до проекту "Людина - частина Всесвіту"

IV етап: підсумковий

Учні оцінюють роботи за допомогою критеріїв оцінювання: Критерії оцінювання публікації, Критерії оцінювання презентації, Критерії оцінювання роботи групи, Критерії оцінювання блогу, Критерії оцінювання вікі-статті, обговорюють свої враження від участі в проекті, заповнюють останній стовпчик таблиці З-Х-Д, заповнюють рефлексію в групах: Дослідники, Літературознавці, Мрійники. Приклади учнівських робіт: Група "Літературознавці" - Учнівська презентація до проекту Людина - частина Всесвіту Група "Дослідники" - Учнівський блог "Називатися Людьми" Група "Мрійники" - бюлетень "Людина - частина Всесвіту"

Учні разом створюють вікі-статтю "Ти знаєш, що ти Людина"

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Кузьменко Олена Вікторівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель-дефектолог

Корекція вад розвитку

Навчальний заклад

Знам’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

Знам’янка

Кіровоградська область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Жовтень-листопад 2013р.

Місце проведення тренінгу

м.Знам’янка

Тренери

Литвиненко Ольга Валентинівна, Аман Ірина Семенівна]]