Відмінності між версіями «Портфоліо Корнєєвої Любові Миколаївни для учнів 8 класу з української літератури з теми:"Чи можна одночасно служити Богові й людям?"»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Діяльність учнів)
(Діяльність учнів)
Рядок 66: Рядок 66:
 
Впродовж навчального дослідження попросіть учнів дотримуватися списку ресурсів, коли вони досліджуватимуть поточні потреби та проблеми суспільства, і відповідно до цього визначити план дій. Деяким учням, можливо, знадобиться використати форму дослідження, щоб допомогти їм організувати дослідження. Обговоріть з ними мінімальні вимоги щодо проведення дослідження та підготовки кінцевого продукту (брошури, презентації, вікі-сторінки тощо). Забезпечте їх Формою оцінювання з  балами на початку роботи над проектами, щоб учні могли відслідковувати і самі себе оцінювати в ході створення продукту, і донести до аудиторії своє головне повідомлення та висновки щодо теми.  
 
Впродовж навчального дослідження попросіть учнів дотримуватися списку ресурсів, коли вони досліджуватимуть поточні потреби та проблеми суспільства, і відповідно до цього визначити план дій. Деяким учням, можливо, знадобиться використати форму дослідження, щоб допомогти їм організувати дослідження. Обговоріть з ними мінімальні вимоги щодо проведення дослідження та підготовки кінцевого продукту (брошури, презентації, вікі-сторінки тощо). Забезпечте їх Формою оцінювання з  балами на початку роботи над проектами, щоб учні могли відслідковувати і самі себе оцінювати в ході створення продукту, і донести до аудиторії своє головне повідомлення та висновки щодо теми.  
  
Ознайомте учнів з прикладами учнівських робіт (презентація, буклет) для того, щоб надати учням уявлення про те, чого від них очікують, та не показуйте ніякі приклади занадто довго, щоб вони їх не копіювали. Шаблон брошури є дуже корисним тільки для учнів, які мають значні утруднення в навчанні, але ви маєте спонукати учнів до створення свого власного продукту, створеного за власними унікальними ідеями для того, щоб допомагати вирішувати конкретну проблему їх спільноти. Впродовж виконання учнями їх проектів періодично зустрічайтеся з кожною з груп для того, щоб переглядати їх план дій і бути впевненими, що вони рухаються у вірному напрямку. Спонукайте кожну групу вдосконалювати та редагувати їх плани, щоб вони враховували, наприклад, взаємооцінювання того, як всі члени групи беруть участь у спільній роботі щодо виконання проекту та створення підсумкових презентаційних матеріалів. Після того, як кожна група зустрінеться з вами для консультацій, надайте їм можливість працювати самостійно, а також організуйте зустрічі однієї групи з іншою для того, щоб розказувати про свою роботу. Спонукайте групи надавати одна одній зворотній зв’язок впродовж роботи над учнівськими проектами. Для цього групи застосовуватимуть форму Зворотний зв'язок однолітків (однокласників).     
+
Ознайомте учнів з прикладами учнівських робіт ([https://docs.google.com/file/d/0B9Mk2Nr0YavUX2lWUzBIalBDeHM/edit?usp=sharing презентація], буклет) для того, щоб надати учням уявлення про те, чого від них очікують, та не показуйте ніякі приклади занадто довго, щоб вони їх не копіювали. Шаблон брошури є дуже корисним тільки для учнів, які мають значні утруднення в навчанні, але ви маєте спонукати учнів до створення свого власного продукту, створеного за власними унікальними ідеями для того, щоб допомагати вирішувати конкретну проблему їх спільноти. Впродовж виконання учнями їх проектів періодично зустрічайтеся з кожною з груп для того, щоб переглядати їх план дій і бути впевненими, що вони рухаються у вірному напрямку. Спонукайте кожну групу вдосконалювати та редагувати їх плани, щоб вони враховували, наприклад, взаємооцінювання того, як всі члени групи беруть участь у спільній роботі щодо виконання проекту та створення підсумкових презентаційних матеріалів. Після того, як кожна група зустрінеться з вами для консультацій, надайте їм можливість працювати самостійно, а також організуйте зустрічі однієї групи з іншою для того, щоб розказувати про свою роботу. Спонукайте групи надавати одна одній зворотній зв’язок впродовж роботи над учнівськими проектами. Для цього групи застосовуватимуть форму Зворотний зв'язок однолітків (однокласників).     
 
Для цього учні об’єднуються у групи.  
 
Для цього учні об’єднуються у групи.  
 
Мета: з’ясувати «Чи служила  Роксоляна Богові та Україні?»
 
Мета: з’ясувати «Чи служила  Роксоляна Богові та Україні?»

Версія за 11:46, 20 червня 2013


Назва проекту

Чи можна одночасно служити Богові й людям?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Література, фольклористика, історія, образотворче мистецтво.

Навчальна тема

Розуміти, як створюється історична повість, різниця між історичним фактом та художнім вимислом. Характеризувати образ Роксоляни.

Вік учнів, клас

8 клас

Стислий опис проекту

Основна ідея проекту – вивчення літератури, психології, фольклору. Кінцевим результатом проекту є створення презентацій, вироблення вміння висловлювати свої судження про вчинки й почуття людей, створення власного аргументованого висловлювання. Дискутувати про те, якою повинна бути дружина державного діяча, що служить Богові й дружині.

Зацікавити школярів предметом. Навчити працювати з літературним твором, розвивати навички мислення високого рівня, навчальні компетентності учнів, їх читацьку зацікавленість.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

В учнів будуть формуватися навички створення презентацій. Формувати в учнів уміння висловлювати свою думку, передавати в усній формі власне ставлення до досліджуваної теми та робити узагальнені висновки. Учні мають створити усний твір- роздум дискусійного характеру у публіцистичному стилі.

Опис оцінювання

На попередньому етапі, а також впродовж заняття учні працюють із ЗХД, для активізації знань учнів вчитель пропонує мозковий штурм, коли за допомогою діалогу вчитель виявляє рівень підготовленості учнів до даної теми. У ході роботи груп вчитель спостерігає над розвитком роботи учня у групі та групи в цілому, робить замітки. Кінцевим результатом роботи групи має бути продукт (презентація, доповідь, усний твір), який вчитель оцінює відповідно до критеріїв оцінювання також оцінюється активність учня при роботі в групі на уроці та на підготовчому етапі. Упродовж всієї навчальної теми проводиться опитування та оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Учні використовують Контрольний список блогу, публікації та вікі-статті, в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Також з цією метою використовуються нагадування і підказки, які використовуватимуться як впродовж роботи над проектом, так і наприкінці роботи над проектом. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень за допомогою контрольних списків спільної роботи та перегляду продуктів діяльності учнів. Регулярно ведеться читання блогу дослідження, а наприкінці першого тижня здійснюється тестування учнів за допомогою бланку контролю. В кінці роботи над проектом здійснюється самооцінювання роботи в проекті кожного учня з допомогою контрольного списку запитань до рефлексії наприкінці роботи над проектом.

Діяльність учнів

Основна ідея проекту- вивчення, літератури, психології, фольклору,образотворчого мистецтва. Учні класу об`єднаються в групи за інтересами і обирають відповідну тему питання за тривалий проміжок часу (2 тижні). Використовуючи ці дані, вони висувають свої міркування


Початок роботи Вчитель демонструє презентацію

Поговоріть про те, як теми, що будуть вивчатися впродовж цього уроку, допоможуть нам знайти відповідь на це Ключове запитання. Чи можна одночасно служити Богові й людям? РОБОТА З документами

Всім класом заповніть три колонки таблиці З-Х-Д для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають та наприкінці вивчення теми знову роздайте їх учням, щоб вони пересвідчились, які їх знання та уявлення були помилковими. Поясніть, як в цьому навчальному проекті вони будуть працювати, щоб відповісти на Ключове та Тематичні запитання, як їм разом з вивченням тексту, оцінити або, принаймні, зрозуміти поведінку героїні. Поясніть, що учні будуть виконувати проект, в якому вони оберуть собі тему та проблему, яка стосується і сьогодення, сучасних проблем, та шукати шляхи вирішення такої подібної проблеми. Запросіть учнів використовувати Інтернет для того, щоб використати додаткову літературу , також поділитися тим, що вони вивчили з класом за допомогою творів та за допомогою вікі-статей та [roksolana17.blogspot.com// блогів]. Ознайомте учнів з Формою оцінювання блогу для того, щоб допомогти їм створити такий блог. Переглядайте ці щоденники кожного тижня, щоб відслідковувати, як учні навчаються та розуміють термінологію. Використовуйте ці відомості, щоб спрямовувати навчання учнів та допомагати їм при потребі. До того, як учні почнуть опрацьовувати документи, підготуйте декілька статей та документів для того, щоб допомогти учням розуміти та інтерпретувати мову наукового та публіцистичного стилів. Під час вивчення теми пропонуйте учням різні альтернативні способи навчання, враховуючи різні навчальні (когнітивні) стилі: читання вголос, перегляд відео, читання «про-себе» та вголос, роботу в групах та індивідуально. Наступні запитання можуть допомогти розпочати обговорення теми: Чи служила Роксоляна Богові й Україні? Чи служила Роксоляна власним інтересам? Роксоляна інтелектуально сильна постать чи мучениця?


Час від часу під час вивчення матеріалу, запрошуйте учнів до обговорення Ключового запитання: Яким би був світ, якщо б люди не мали імен ? в їх щоденниках в малих групах та усім класом. Запрошуйте учнів співвідносити свій власний досвід з розумінням документів. Після того, як учні прочитали документи, запитайте їх , якою вони уявляють РоксолянуПриведіть цитату з інших документів, яка показує інші погляди . Дайте можливість учням записати свої думки та відповіді на ці запитання щодо документів у своїх журналах читачів. У малих групах, учні обговорюють свої думки про долю і наводять приклади впливу долі на своє власне життя або приклади з інших літературних творів або фільмів. Щоб переконатися, що учні мають глибоко замислитися щодо документів, можна створити у своєму класі, відкриту книгу есе, в якій учні записуватимуть свої думки щодо розуміння тематичних питань, і щодо того, яку роль відіграють вони у їх власному житті. Частина таких есе має стосуватися Ключового запитання проекту. Для створення кульмінаційного підсумкового учнівського навчального проекту запросіть учнів до створення власних творів дискусійного характеру у публіцистичному стилі. Обговоріть учнівські проекти, в яких вони застосовуватимуть теми і питання . Розкажіть учням, що вони будуть демонструвати свої висновки та рішення для відповідної аудиторії , що вони створять відповідні продукти, що міститимуть їх висновки, такі як мультимедійні презентації, брошури, бюлетені, листівки або вікі-сайт, блог.

Їх роботи, наприклад, можуть бути такі: • Учні проводять дослідження словникових ресурсів і створюють буклет, в якому містяться, інформацію про те, де можна отримати інформацію про Роксоляну. Потім вони створять і представлять свої висновки для конкретної аудиторії - одноліткам, батькам або іншими членами спільноти. Буклети мають бути розповсюджені серед цієї цільової аудиторії. • Учні досліджують Інтернет-сайти, інтерв'юють фахівців і читають книги, щоб знайти способи допомогти проаналізувати своє ім’я та свій характер, щоб краще спілкуватися з батьками, підлітками. Вони створюють мультимедійну презентацію і блог. • Учні проводять дослідження Інтернет-сайтів і друкованих джерел, щоб знайти документи, де вчені досліджують вплив імені на людину. Вони створюють вікі-сайт (укр. мовою) , щоб мати місце для представлення своїх ідей та обговорення їх з однолітками, батьками та членами громади на зборах спільноти і в подальшому. Зафіксуйте склад малих груп та попросіть їх разом (методом мозкової атаки) обговорити питання, форми представлення результатів досліджень і можливі цільові аудиторії для своїх проектів. Нехай учні обговорять компоненти плану дій, попросіть учнів створити план дій для роботи над учнівським проектом. Підготовлений вчителем шаблон плану дій може допомогти учням , які мають проблеми у навчанні, організувати свою роботу. Для прикладу ознайомте їх з елементарними документами. Поясніть їм, що це робочий документ, який може допомогти їм при проведенні мозкової атаки, плануванні, а також на стадії запровадження свого плану для того, щоб дати відповіді на питання. Впродовж навчального дослідження попросіть учнів дотримуватися списку ресурсів, коли вони досліджуватимуть поточні потреби та проблеми суспільства, і відповідно до цього визначити план дій. Деяким учням, можливо, знадобиться використати форму дослідження, щоб допомогти їм організувати дослідження. Обговоріть з ними мінімальні вимоги щодо проведення дослідження та підготовки кінцевого продукту (брошури, презентації, вікі-сторінки тощо). Забезпечте їх Формою оцінювання з балами на початку роботи над проектами, щоб учні могли відслідковувати і самі себе оцінювати в ході створення продукту, і донести до аудиторії своє головне повідомлення та висновки щодо теми.

Ознайомте учнів з прикладами учнівських робіт (презентація, буклет) для того, щоб надати учням уявлення про те, чого від них очікують, та не показуйте ніякі приклади занадто довго, щоб вони їх не копіювали. Шаблон брошури є дуже корисним тільки для учнів, які мають значні утруднення в навчанні, але ви маєте спонукати учнів до створення свого власного продукту, створеного за власними унікальними ідеями для того, щоб допомагати вирішувати конкретну проблему їх спільноти. Впродовж виконання учнями їх проектів періодично зустрічайтеся з кожною з груп для того, щоб переглядати їх план дій і бути впевненими, що вони рухаються у вірному напрямку. Спонукайте кожну групу вдосконалювати та редагувати їх плани, щоб вони враховували, наприклад, взаємооцінювання того, як всі члени групи беруть участь у спільній роботі щодо виконання проекту та створення підсумкових презентаційних матеріалів. Після того, як кожна група зустрінеться з вами для консультацій, надайте їм можливість працювати самостійно, а також організуйте зустрічі однієї групи з іншою для того, щоб розказувати про свою роботу. Спонукайте групи надавати одна одній зворотній зв’язок впродовж роботи над учнівськими проектами. Для цього групи застосовуватимуть форму Зворотний зв'язок однолітків (однокласників). Для цього учні об’єднуються у групи. Мета: з’ясувати «Чи служила Роксоляна Богові та Україні?» План роботи: поставити мету й окреслити завдання для розв’язання проблеми; висунути гіпотезу і, використовуючи запропоновані матеріали, підтвердити чи спростувати дану гіпотезу; зробити висновок з даного питання.

Мета: з’ясувати «Чи служила Роксоляна власним інтересам?» План роботи: поставити мету й окреслити завдання для розв’язання проблеми; висунути гіпотезу і, використовуючи запропоновані матеріали, підтвердити чи спростувати дану гіпотезу; зробити висновок з даного питання.

Мета: з’ясувати «Роксоляна інтелектуально сильна постать чи мучениця? ?» План роботи: поставити мету й окреслити завдання для розв’язання проблеми; висунути гіпотезу і, використовуючи запропоновані матеріали, підтвердити чи спростувати дану гіпотезу; зробити висновок з даного питання.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Корнєєва Любов Миколаївна

Фах, навчальний предмет

Учитель української мови та літератури

Навчальний заклад

Ліцей інформаційних технологій

Місто\село, район, область

м. Олександрія

Контактні дані

123artur2003 на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

17-29 червня 2013 року Ліцей інформаційних технологій

Тренери

Іваненко Олександр Петрович