Відмінності між версіями «Портфоліо Корнєєвої Любові Миколаївни для учнів 8 класу з української літератури з теми:"Чи можна одночасно служити Богові й людям?"»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети)
Рядок 6: Рядок 6:
 
=Основний та другорядні  (дотичні) навчальні предмети=
 
=Основний та другорядні  (дотичні) навчальні предмети=
  
Література, фольклористика, історія
+
Література, фольклористика, історія, образотворче мистецтво.
  
 
=Навчальна тема=
 
=Навчальна тема=
РЗМ. Усний  твір-роздум дискусійного характеру
+
Розуміти, як створюється історична повість, різниця між історичним фактом та художнім вимислом. Характеризувати образ Роксоляни.
 
+
 
=Вік учнів, клас=
 
=Вік учнів, клас=
  
Рядок 17: Рядок 16:
 
==Стислий опис проекту==
 
==Стислий опис проекту==
  
Основна ідея проекту - вивчення історії появи та історичної зміни імен людей,, літератури, психології, фольклору. Кінцевим результатом проекту є твір-роздум дискусійного характеру в публіцистичному стилі.У ході роботи над проектом здійснюється аналіз та активне обговорення документів, створення власного аргументованого висловлювання.
+
Основна ідея проекту вивчення літератури, психології, фольклору. Кінцевим результатом проекту є створення презентацій, вироблення вміння висловлювати свої судження про вчинки й почуття людей, створення власного аргументованого висловлювання. Дискутувати про те, якою повинна бути дружина державного діяча, що служить Богові й дружині.
  
Зацікавити школярів предметом.Навчити працювати з літературним твором,розвивати навички мислення високого рівня, навчальні компетентності учнів,їх читацьку зацікавленість.
+
Зацікавити школярів предметом. Навчити працювати з літературним твором, розвивати навички мислення високого рівня, навчальні компетентності учнів, їх читацьку зацікавленість.
  
 
==Повний План вивчення теми==
 
==Повний План вивчення теми==
  
[https://docs.google.com/file/d/0BxhLozExFAXtTmJ0M0U0VDN6cmM/edit План вивчення теми "Ім'я в житті людини"]
+
[https://docs.google.com/file/d/0B9Mk2Nr0YavUeTRZeUliMlBQVE0/edit?usp=sharing План вивчення теми]
  
 
=Навчальні цілі=
 
=Навчальні цілі=
В учнів будуть формуватися навички створення презентацій, які  будуть переконливими для лідерів місцевої громади. Формувати в учнів уміння висловлювати свою думку,  передавати в усній формі власне ставлення до досліджуваної теми та робити узагальнені висновки. Учні мають створити усний твір- роздум дискусійного характеру у публіцистичному стилі.
+
В учнів будуть формуватися навички створення презентацій. Формувати в учнів уміння висловлювати свою думку,  передавати в усній формі власне ставлення до досліджуваної теми та робити узагальнені висновки. Учні мають створити усний твір- роздум дискусійного характеру у публіцистичному стилі.
  
 
=Опис оцінювання=
 
=Опис оцінювання=
На попередньому етапі, а також впродовж заняття учні працюють із ЗХД, для активізації знань учнів вчитель пропонує мозковий штурм, коли за допомогою діалогу вчитель виявляє рівень підготовленості учнів до даної теми. У ході роботи груп вчитель спостерігає над розвитком роботи учня  у групі  та групи в цілому, робить замітки. Кінцевим результатом роботи групи має бути продукт (презентація, доповідь, усний твір), який вчитель оцінює відповідно до критеріїв оцінювання також оцінюється активність учня при роботі в групі на уроці та на підготовчому етапі.
+
На попередньому етапі, а також впродовж заняття учні працюють із [https://docs.google.com/file/d/0B9Mk2Nr0YavUeUcwN1I4RGM5ZjQ/edit?usp=sharing ЗХД], для активізації знань учнів вчитель пропонує мозковий штурм, коли за допомогою діалогу вчитель виявляє рівень підготовленості учнів до даної теми. У ході роботи груп вчитель спостерігає над розвитком роботи учня  у групі  та групи в цілому, робить замітки. Кінцевим результатом роботи групи має бути продукт (презентація, доповідь, усний твір), який вчитель оцінює відповідно до критеріїв оцінювання також оцінюється активність учня при роботі в групі на уроці та на підготовчому етапі.
Упродовж всієї навчальної теми проводиться опитування та оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Учні використовують Контрольний список блогу, публікації та вікі-статті, в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Також з цією метою використовуються нагадування і підказки, які використовуватимуться як впродовж роботи над проектом, так і наприкінці роботи над проектом. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень за допомогою контрольних списків спільної роботи та перегляду продуктів діяльності учнів. Регулярно ведеться читання блогу дослідження, а наприкінці першого тижня здійснюється тестування учнів за допомогою бланку контролю. В кінці роботи над проектом здійснюється самооцінювання роботи в проекті кожного учня з допомогою контрольного списку запитань до рефлексії наприкінці роботи над проектом.
+
Упродовж всієї навчальної теми проводиться опитування та оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Учні використовують Контрольний список блогу, публікації та [https://docs.google.com/file/d/0B9Mk2Nr0YavUeDVrVk1jN09pcEE/edit?usp=sharing вікі-статті], в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Також з цією метою використовуються нагадування і підказки, які використовуватимуться як впродовж роботи над проектом, так і наприкінці роботи над проектом. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень за допомогою контрольних списків спільної роботи та перегляду продуктів діяльності учнів. Регулярно ведеться читання блогу дослідження, а наприкінці першого тижня здійснюється тестування учнів за допомогою бланку контролю. В кінці роботи над проектом здійснюється самооцінювання роботи в проекті кожного учня з допомогою контрольного списку запитань до рефлексії наприкінці роботи над проектом.
  
 
=Діяльність учнів =
 
=Діяльність учнів =
Основна ідея проекту- вивчення історії появи та історичної зміни імен людей, поширення знань з історії мови, літератури, психології, фольклору.
+
Основна ідея проекту- вивчення, літератури, психології, фольклору,образотворчого мистецтва.
Учні класу об`єднаються в групи за інтересами і обирають відповідну тему (як обирали імена людей до християнства, у період  середньовіччя, у сучасній Україні й таке інше та збирають статистичну інформацію щодо цього питання за тривалий проміжок часу (2 тижні). Використовуючи ці дані, вони висувають гіпотезу, за якою можна визначити від чого залежали зміни при утворенні імені та його добору людині, прогнозують, як зміняться способи творення імен людей та відповідно характер нового покоління.
+
Учні класу об`єднаються в групи за інтересами і обирають відповідну тему питання за тривалий проміжок часу (2 тижні). Використовуючи ці дані, вони висувають свої міркування,роздумию
 
+
 
Діяльність учнів і вчителя
 
Діяльність учнів і вчителя
 
Початок  роботи
 
Початок  роботи
 
Вчитель розробляє План впровадження
 
Вчитель розробляє План впровадження
Започаткуйте дискусію щодо того, чому людям подобаються імена. Що такого особливого в іменах, що дозволяє їм „жити” протягом тисячоліть? З якими персонажами можна їх ідентифікувати? Який вплив мають на нас такі імена? Це лише засіб звертання? Почніть обговорення питання, яке буде темою дискусії цього уроку:Яким би був світ, якщо б люди не мали імен ? Поговоріть про те, як теми, що будуть вивчатися впродовж цього уроку, допоможуть нам знайти відповідь на це  Ключове запитання.
+
 
 +
Поговоріть про те, як теми, що будуть вивчатися впродовж цього уроку, допоможуть нам знайти відповідь на це  Ключове запитання.
 
Чи можна одночасно служити Богові й людям?
 
Чи можна одночасно служити Богові й людям?
 
РОБОТА З документами
 
РОБОТА З документами
  
Всім класом заповніть три колонки таблиці З-Х-Д для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають та  наприкінці вивчення теми знову роздайте їх учням, щоб вони пересвідчились, які їх знання та уявлення були помилковими. Потім обговоріть з учнями, чи розуміють вони, як впливає ім’я на життя та долю людини. Прочитайте уривок зі Словника довідника «Власні імена людей» про те,  що таке ім’я, якою була історія імені.  Поясніть, як в цьому навчальному проекті вони будуть працювати, щоб відповісти на Ключове та Тематичні запитання, як їм разом з вивченням тексту, оцінити або, принаймні, зрозуміти значення імені для людей. Поясніть, що учні будуть виконувати проект, в якому вони оберуть собі тему та проблему, яка стосується і сьогодення, сучасних проблем, та шукати шляхи вирішення такої подібної проблеми.  
+
Всім класом заповніть три колонки таблиці З-Х-Д для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають та  наприкінці вивчення теми знову роздайте їх учням, щоб вони пересвідчились, які їх знання та уявлення були помилковими. Поясніть, як в цьому навчальному проекті вони будуть працювати, щоб відповісти на Ключове та Тематичні запитання, як їм разом з вивченням тексту, оцінити або, принаймні, зрозуміти поведінку героїні. Поясніть, що учні будуть виконувати проект, в якому вони оберуть собі тему та проблему, яка стосується і сьогодення, сучасних проблем, та шукати шляхи вирішення такої подібної проблеми.  
Запросіть учнів використовувати Інтернет для того, щоб знайти відомості про ім’я, його в плив,  а також поділитися тим, що вони вивчили з класом за допомогою творів та за допомогою вікі-статей та блогів.  
+
Запросіть учнів використовувати Інтернет для того, щоб використати додаткову літературу , також поділитися тим, що вони вивчили з класом за допомогою творів та за допомогою вікі-статей та блогів.  
 
Ознайомте учнів з Формою оцінювання блогу для того, щоб допомогти їм створити такий блог. Переглядайте ці щоденники кожного тижня, щоб відслідковувати, як учні навчаються та розуміють термінологію. Використовуйте ці відомості, щоб спрямовувати навчання учнів та допомагати їм при потребі.  
 
Ознайомте учнів з Формою оцінювання блогу для того, щоб допомогти їм створити такий блог. Переглядайте ці щоденники кожного тижня, щоб відслідковувати, як учні навчаються та розуміють термінологію. Використовуйте ці відомості, щоб спрямовувати навчання учнів та допомагати їм при потребі.  
 
До того, як учні почнуть опрацьовувати документи, підготуйте декілька статей та документів для того, щоб допомогти учням розуміти та інтерпретувати мову наукового та публіцистичного стилів. Під час вивчення теми пропонуйте учням різні альтернативні способи навчання, враховуючи різні навчальні (когнітивні) стилі: читання вголос, перегляд відео, читання «про-себе» та вголос, роботу в групах та індивідуально.   
 
До того, як учні почнуть опрацьовувати документи, підготуйте декілька статей та документів для того, щоб допомогти учням розуміти та інтерпретувати мову наукового та публіцистичного стилів. Під час вивчення теми пропонуйте учням різні альтернативні способи навчання, враховуючи різні навчальні (когнітивні) стилі: читання вголос, перегляд відео, читання «про-себе» та вголос, роботу в групах та індивідуально.   
Ознайомте учнів з мовознавчими термінами, такими як твір. Стиль, публіцистичний стиль, дискусія тощо , для того, щоб вони звертали увагу на них при читанні,  записували їх приклади під час складання власного твору та писали про це у своїх щоденниках і обговорювали їх у малих групах та  під час спільних дискусій у класі. Покажіть приклад проведення мовознавчого аналізу, який ви очікуєте від них, коли вони обдумуватимуть документи.
 
 
Наступні запитання можуть допомогти розпочати обговорення теми:
 
Наступні запитання можуть допомогти розпочати обговорення теми:
• Чи всі люди сьогодні мають імена?
+
• Чи служила Роксоляна Богові й Україні?
• Для чого людині ім’я?  
+
              Чи служила Роксоляна  власним інтересам?
• Як з’являлися імена людей?
+
              Роксоляна інтелектуально сильна постать чи мучениця?
• Яким чином використання імені впливає на людину?
+
             
  
 
Час від часу під час вивчення матеріалу, запрошуйте учнів до обговорення Ключового запитання: Яким би був світ, якщо б люди не мали імен ?  в їх щоденниках  в малих групах та  усім класом. Запрошуйте учнів співвідносити свій власний досвід з розумінням документів.  
 
Час від часу під час вивчення матеріалу, запрошуйте учнів до обговорення Ключового запитання: Яким би був світ, якщо б люди не мали імен ?  в їх щоденниках  в малих групах та  усім класом. Запрошуйте учнів співвідносити свій власний досвід з розумінням документів.  
Після того, як учні прочитали документи, запитайте їх , як вони розуміють поняття Ім’я. Поставте запитання Чи вірите ви в долю? Обговоріть ідею долі в житті людини.  Приведіть цитату з інших документів, яка показує інші погляди на долю, яка припускає, що те, що з нами відбувається, можливо, більше пов'язане з нашим власними недоліками та діями, ніж  з долею.
+
Після того, як учні прочитали документи, запитайте їх , якою вони уявляють РоксолянуПриведіть цитату з інших документів, яка показує інші погляди . Дайте можливість учням записати свої думки та відповіді на ці запитання щодо документів  у своїх журналах читачів. У малих групах, учні обговорюють свої думки про долю і наводять приклади впливу долі на своє власне життя або приклади з інших літературних творів або фільмів.
Дайте можливість учням записати свої думки та відповіді на ці запитання щодо документів  у своїх журналах читачів. У малих групах, учні обговорюють свої думки про долю і наводять приклади впливу долі на своє власне життя або приклади з інших літературних творів або фільмів.
+
Щоб переконатися, що учні мають глибоко замислитися щодо документів, можна створити у своєму класі, відкриту книгу есе, в якій учні записуватимуть свої думки щодо розуміння  тематичних питань,  і щодо того, яку роль відіграють вони у їх власному житті. Частина таких есе має стосуватися Ключового запитання проекту. Для створення кульмінаційного підсумкового учнівського навчального проекту запросіть учнів до створення власних творів дискусійного характеру у публіцистичному стилі.
Щоб переконатися, що учні мають глибоко замислитися щодо документів, можна створити у своєму класі, відкриту книгу есе, в якій учні записуватимуть свої думки щодо розуміння  тематичних питань,  і щодо того, яку роль відіграють вони у їх власному житті. Частина таких есе має стосуватися Ключового запитання проекту Яким би був світ, якщо б люди не мали імен ? Для створення кульмінаційного підсумкового учнівського навчального проекту запросіть учнів до створення власних творів дискусійного характеру у публіцистичному стилі.
+
 
Обговоріть учнівські проекти,  в яких вони застосовуватимуть теми і питання . Розкажіть учням, що вони будуть демонструвати свої висновки та рішення для відповідної аудиторії  , що вони створять відповідні продукти, що міститимуть їх висновки, такі як мультимедійні презентації, брошури, бюлетені, листівки або вікі-сайт, блог.  
 
Обговоріть учнівські проекти,  в яких вони застосовуватимуть теми і питання . Розкажіть учням, що вони будуть демонструвати свої висновки та рішення для відповідної аудиторії  , що вони створять відповідні продукти, що міститимуть їх висновки, такі як мультимедійні презентації, брошури, бюлетені, листівки або вікі-сайт, блог.  
  
 
Їх роботи, наприклад, можуть бути такі:
 
Їх роботи, наприклад, можуть бути такі:
• Учні проводять дослідження словникових ресурсів і створюють буклет, в якому містяться, інформацію про те, де можна отримати інформацію про добір імені для дитини, тощо. Потім вони створять і представлять свої висновки для конкретної аудиторії  - одноліткам, батькам або іншими членами спільноти. Буклети мають бути розповсюджені серед цієї цільової аудиторії.
+
• Учні проводять дослідження словникових ресурсів і створюють буклет, в якому містяться, інформацію про те, де можна отримати інформацію про Роксоляну. Потім вони створять і представлять свої висновки для конкретної аудиторії  - одноліткам, батькам або іншими членами спільноти. Буклети мають бути розповсюджені серед цієї цільової аудиторії.
 
• Учні досліджують Інтернет-сайти, інтерв'юють фахівців і читають книги, щоб знайти способи допомогти проаналізувати своє ім’я та свій характер, щоб краще спілкуватися з батьками, підлітками. Вони створюють мультимедійну презентацію і блог.
 
• Учні досліджують Інтернет-сайти, інтерв'юють фахівців і читають книги, щоб знайти способи допомогти проаналізувати своє ім’я та свій характер, щоб краще спілкуватися з батьками, підлітками. Вони створюють мультимедійну презентацію і блог.
• Учні проводять дослідження Інтернет-сайтів і друкованих джерел, щоб знайти документи, де вчені досліджують вплив імені на людину (www.secret-names.ru/ukr/name-and-fate.html , megasite.in.ua/95537-vpliv-imeni-na-zhittya-lyudini.html ). Вони створюють  вікі-сайт (укр. мовою) , щоб мати місце для представлення своїх ідей  та обговорення їх з однолітками, батьками та членами громади на зборах спільноти і в подальшому.
+
• Учні проводять дослідження Інтернет-сайтів і друкованих джерел, щоб знайти документи, де вчені досліджують вплив імені на людину. Вони створюють  вікі-сайт (укр. мовою) , щоб мати місце для представлення своїх ідей  та обговорення їх з однолітками, батьками та членами громади на зборах спільноти і в подальшому.
Зафіксуйте склад малих груп та попросіть їх разом (методом мозкової атаки) обговорити питання, форми представлення результатів досліджень і можливі цільові аудиторії для своїх проектів. Нехай учні обговорять компоненти плану дій, і попросіть учнів створити план дій для роботи над учнівським проектом.
+
Зафіксуйте склад малих груп та попросіть їх разом (методом мозкової атаки) обговорити питання, форми представлення результатів досліджень і можливі цільові аудиторії для своїх проектів. Нехай учні обговорять компоненти плану дій, попросіть учнів створити план дій для роботи над учнівським проектом.
Підготовлений вчителем шаблон плану дій може допомогти учням , які мають проблеми у навчанні, організувати свою роботу. Для прикладу ознайомте їх з елементарними документами. Поясніть їм, що це робочий документ, який може допомогти їм при проведенні мозкової атаки, плануванні, а також на стадії запровадження свого плану для того, щоб дати відповіді на питання та з’ясувати історію походження власного імені.
+
Підготовлений вчителем шаблон плану дій може допомогти учням , які мають проблеми у навчанні, організувати свою роботу. Для прикладу ознайомте їх з елементарними документами. Поясніть їм, що це робочий документ, який може допомогти їм при проведенні мозкової атаки, плануванні, а також на стадії запровадження свого плану для того, щоб дати відповіді на питання.
 
Впродовж навчального дослідження попросіть учнів дотримуватися списку ресурсів, коли вони досліджуватимуть поточні потреби та проблеми суспільства, і відповідно до цього визначити план дій. Деяким учням, можливо, знадобиться використати форму дослідження, щоб допомогти їм організувати дослідження. Обговоріть з ними мінімальні вимоги щодо проведення дослідження та підготовки кінцевого продукту (брошури, презентації, вікі-сторінки тощо). Забезпечте їх Формою оцінювання з  балами на початку роботи над проектами, щоб учні могли відслідковувати і самі себе оцінювати в ході створення продукту, і донести до аудиторії своє головне повідомлення та висновки щодо теми.  
 
Впродовж навчального дослідження попросіть учнів дотримуватися списку ресурсів, коли вони досліджуватимуть поточні потреби та проблеми суспільства, і відповідно до цього визначити план дій. Деяким учням, можливо, знадобиться використати форму дослідження, щоб допомогти їм організувати дослідження. Обговоріть з ними мінімальні вимоги щодо проведення дослідження та підготовки кінцевого продукту (брошури, презентації, вікі-сторінки тощо). Забезпечте їх Формою оцінювання з  балами на початку роботи над проектами, щоб учні могли відслідковувати і самі себе оцінювати в ході створення продукту, і донести до аудиторії своє головне повідомлення та висновки щодо теми.  
  
 
Ознайомте учнів з прикладами учнівських робіт (презентація, буклет) для того, щоб надати учням уявлення про те, чого від них очікують, та не показуйте ніякі приклади занадто довго, щоб вони їх не копіювали. Шаблон брошури є дуже корисним тільки для учнів, які мають значні утруднення в навчанні, але ви маєте спонукати учнів до створення свого власного продукту, створеного за власними унікальними ідеями для того, щоб допомагати вирішувати конкретну проблему їх спільноти. Впродовж виконання учнями їх проектів періодично зустрічайтеся з кожною з груп для того, щоб переглядати їх план дій і бути впевненими, що вони рухаються у вірному напрямку. Спонукайте кожну групу вдосконалювати та редагувати їх плани, щоб вони враховували, наприклад, взаємооцінювання того, як всі члени групи беруть участь у спільній роботі щодо виконання проекту та створення підсумкових презентаційних матеріалів. Після того, як кожна група зустрінеться з вами для консультацій, надайте їм можливість працювати самостійно, а також організуйте зустрічі однієї групи з іншою для того, щоб розказувати про свою роботу. Спонукайте групи надавати одна одній зворотній зв’язок впродовж роботи над учнівськими проектами. Для цього групи застосовуватимуть форму Зворотний зв'язок однолітків (однокласників).     
 
Ознайомте учнів з прикладами учнівських робіт (презентація, буклет) для того, щоб надати учням уявлення про те, чого від них очікують, та не показуйте ніякі приклади занадто довго, щоб вони їх не копіювали. Шаблон брошури є дуже корисним тільки для учнів, які мають значні утруднення в навчанні, але ви маєте спонукати учнів до створення свого власного продукту, створеного за власними унікальними ідеями для того, щоб допомагати вирішувати конкретну проблему їх спільноти. Впродовж виконання учнями їх проектів періодично зустрічайтеся з кожною з груп для того, щоб переглядати їх план дій і бути впевненими, що вони рухаються у вірному напрямку. Спонукайте кожну групу вдосконалювати та редагувати їх плани, щоб вони враховували, наприклад, взаємооцінювання того, як всі члени групи беруть участь у спільній роботі щодо виконання проекту та створення підсумкових презентаційних матеріалів. Після того, як кожна група зустрінеться з вами для консультацій, надайте їм можливість працювати самостійно, а також організуйте зустрічі однієї групи з іншою для того, щоб розказувати про свою роботу. Спонукайте групи надавати одна одній зворотній зв’язок впродовж роботи над учнівськими проектами. Для цього групи застосовуватимуть форму Зворотний зв'язок однолітків (однокласників).     
 
Для цього учні об’єднуються у групи.  
 
Для цього учні об’єднуються у групи.  
Мета: з’ясувати «Чи всі люди сьогодні мають імена
+
Мета: з’ясувати «Чи служила  Роксоляна Богові та Україні
Перша група: дослідити, чи всі учні даного класу та їхні родичі мають імена, використовуючи друковані матеріали та свій життєвий досвід. Друга група:люди малорозвинених країн, які,не мають писемності, низький економічний рівень країни, використовуючи електронні матеріали та власний досвід. План роботи: поставити мету й окреслити завдання для розв’язання проблеми; висунути гіпотезу і, використовуючи запропоновані матеріали, підтвердити чи спростувати дану гіпотезу; зробити висновок з даного питання.
+
План роботи: поставити мету й окреслити завдання для розв’язання проблеми; висунути гіпотезу і, використовуючи запропоновані матеріали, підтвердити чи спростувати дану гіпотезу; зробити висновок з даного питання.
  
Мета: з’ясувати «Чи має вплив ім’я на характер людини
+
Мета: з’ясувати «Чи служила Роксоляна власним інтересам
Перша група: дослідити жіноче ім’я, яке зустрічається найчастіше серед учнів класу або відомих людей, за допомогою психологічних характеристик до імені ,використовуючи друковані матеріали та свій життєвий досвід. Друга група: дослідити жіноче ім’я, яке, на їхню думку, зустрічається рідко серед учнів класу або відомих людей, за допомогою психологічних характеристик до імені, використовуючи електронні матеріали. План роботи: поставити мету й окреслити завдання для розв’язання проблеми; висунути гіпотезу і, використовуючи запропоновані матеріали, підтвердити чи спростувати дану гіпотезу; зробити висновок з даного питання.
+
  План роботи: поставити мету й окреслити завдання для розв’язання проблеми; висунути гіпотезу і, використовуючи запропоновані матеріали, підтвердити чи спростувати дану гіпотезу; зробити висновок з даного питання.
  
Мета: з’ясувати «Що було б, якби люди взагалі не мали б імен? ?»
+
Мета: з’ясувати «Роксоляна інтелектуально сильна постать чи мучениця? ?»
Перша група: дослідити, чи змогла б людина ототожнити себе у світі, не маючи імені, використовуючи друковані матеріали та свій життєвий досвід. Друга група: дослідити,чи змогла б людина без імені ототожнити себе в інший спосіб, використовуючи електронні матеріали. План роботи: поставити мету й окреслити завдання для розв’язання проблеми; висунути гіпотезу і, використовуючи запропоновані матеріали, підтвердити чи спростувати дану гіпотезу; зробити висновок з даного питання.  
+
  План роботи: поставити мету й окреслити завдання для розв’язання проблеми; висунути гіпотезу і, використовуючи запропоновані матеріали, підтвердити чи спростувати дану гіпотезу; зробити висновок з даного питання.  
  
  
 
=Відомості про автора=
 
=Відомості про автора=
 
==Ім'я, прізвище==
 
==Ім'я, прізвище==
Олена Олександрівна Польова-Велетнюк
+
Корнєєва Любов Миколаївна
 
==Фах, навчальний предмет==
 
==Фах, навчальний предмет==
Вчитель російської мови та літератури і української мови та літератури
+
Учитель української мови та літератури
 
==Навчальний заклад==
 
==Навчальний заклад==
Комунальний заклад НВОЛШДНЗ "Вікторія-П"
+
Ліцей інформаційних технологій
 
==Місто\село, район, область==
 
==Місто\село, район, область==
м. Кіровоград
+
м. Олександрія
 
==Контактні дані==
 
==Контактні дані==
pvlena77на gmail.com
+
123artur2003  на gmail.com
  
 
=Відомості про тренінг=
 
=Відомості про тренінг=
 
==Дати проведення тренінгу==
 
==Дати проведення тренінгу==
02.07.2012-06.07.2012
 
 
==Місце проведення тренінгу==
 
==Місце проведення тренінгу==
КОШППО ім. В.О.Сухомлинського
+
17-29 червня 2013 року
 +
Ліцей інформаційних технологій
 
==Тренери==
 
==Тренери==
Литвиненко Ольга Валентинівна, Скрипка Ганна Володимирівна
+
Іваненко Олександр Петрович
 
+
 
[[Категорія:Банк проектів]]
 
[[Категорія:Банк проектів]]
 
[[Категорія:Література]]
 
[[Категорія:Література]]
[[Категорія:Проект для учнів 7 класу]]
+
[[Категорія:Проект для учнів 8 класу]]

Версія за 11:34, 20 червня 2013


Назва проекту

Чи можна одночасно служити Богові й людям?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Література, фольклористика, історія, образотворче мистецтво.

Навчальна тема

Розуміти, як створюється історична повість, різниця між історичним фактом та художнім вимислом. Характеризувати образ Роксоляни.

Вік учнів, клас

8 клас

Стислий опис проекту

Основна ідея проекту – вивчення літератури, психології, фольклору. Кінцевим результатом проекту є створення презентацій, вироблення вміння висловлювати свої судження про вчинки й почуття людей, створення власного аргументованого висловлювання. Дискутувати про те, якою повинна бути дружина державного діяча, що служить Богові й дружині.

Зацікавити школярів предметом. Навчити працювати з літературним твором, розвивати навички мислення високого рівня, навчальні компетентності учнів, їх читацьку зацікавленість.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

В учнів будуть формуватися навички створення презентацій. Формувати в учнів уміння висловлювати свою думку, передавати в усній формі власне ставлення до досліджуваної теми та робити узагальнені висновки. Учні мають створити усний твір- роздум дискусійного характеру у публіцистичному стилі.

Опис оцінювання

На попередньому етапі, а також впродовж заняття учні працюють із ЗХД, для активізації знань учнів вчитель пропонує мозковий штурм, коли за допомогою діалогу вчитель виявляє рівень підготовленості учнів до даної теми. У ході роботи груп вчитель спостерігає над розвитком роботи учня у групі та групи в цілому, робить замітки. Кінцевим результатом роботи групи має бути продукт (презентація, доповідь, усний твір), який вчитель оцінює відповідно до критеріїв оцінювання також оцінюється активність учня при роботі в групі на уроці та на підготовчому етапі. Упродовж всієї навчальної теми проводиться опитування та оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Учні використовують Контрольний список блогу, публікації та вікі-статті, в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Також з цією метою використовуються нагадування і підказки, які використовуватимуться як впродовж роботи над проектом, так і наприкінці роботи над проектом. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень за допомогою контрольних списків спільної роботи та перегляду продуктів діяльності учнів. Регулярно ведеться читання блогу дослідження, а наприкінці першого тижня здійснюється тестування учнів за допомогою бланку контролю. В кінці роботи над проектом здійснюється самооцінювання роботи в проекті кожного учня з допомогою контрольного списку запитань до рефлексії наприкінці роботи над проектом.

Діяльність учнів

Основна ідея проекту- вивчення, літератури, психології, фольклору,образотворчого мистецтва. Учні класу об`єднаються в групи за інтересами і обирають відповідну тему питання за тривалий проміжок часу (2 тижні). Використовуючи ці дані, вони висувають свої міркування,роздумию Діяльність учнів і вчителя Початок роботи Вчитель розробляє План впровадження

Поговоріть про те, як теми, що будуть вивчатися впродовж цього уроку, допоможуть нам знайти відповідь на це Ключове запитання.

Чи можна одночасно служити Богові й людям? РОБОТА З документами

Всім класом заповніть три колонки таблиці З-Х-Д для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають та наприкінці вивчення теми знову роздайте їх учням, щоб вони пересвідчились, які їх знання та уявлення були помилковими. Поясніть, як в цьому навчальному проекті вони будуть працювати, щоб відповісти на Ключове та Тематичні запитання, як їм разом з вивченням тексту, оцінити або, принаймні, зрозуміти поведінку героїні. Поясніть, що учні будуть виконувати проект, в якому вони оберуть собі тему та проблему, яка стосується і сьогодення, сучасних проблем, та шукати шляхи вирішення такої подібної проблеми. Запросіть учнів використовувати Інтернет для того, щоб використати додаткову літературу , також поділитися тим, що вони вивчили з класом за допомогою творів та за допомогою вікі-статей та блогів. Ознайомте учнів з Формою оцінювання блогу для того, щоб допомогти їм створити такий блог. Переглядайте ці щоденники кожного тижня, щоб відслідковувати, як учні навчаються та розуміють термінологію. Використовуйте ці відомості, щоб спрямовувати навчання учнів та допомагати їм при потребі. До того, як учні почнуть опрацьовувати документи, підготуйте декілька статей та документів для того, щоб допомогти учням розуміти та інтерпретувати мову наукового та публіцистичного стилів. Під час вивчення теми пропонуйте учням різні альтернативні способи навчання, враховуючи різні навчальні (когнітивні) стилі: читання вголос, перегляд відео, читання «про-себе» та вголос, роботу в групах та індивідуально. Наступні запитання можуть допомогти розпочати обговорення теми: • Чи служила Роксоляна Богові й Україні?

       Чи служила Роксоляна власним інтересам?
       Роксоляна інтелектуально сильна постать чи мучениця?
       

Час від часу під час вивчення матеріалу, запрошуйте учнів до обговорення Ключового запитання: Яким би був світ, якщо б люди не мали імен ? в їх щоденниках в малих групах та усім класом. Запрошуйте учнів співвідносити свій власний досвід з розумінням документів. Після того, як учні прочитали документи, запитайте їх , якою вони уявляють РоксолянуПриведіть цитату з інших документів, яка показує інші погляди . Дайте можливість учням записати свої думки та відповіді на ці запитання щодо документів у своїх журналах читачів. У малих групах, учні обговорюють свої думки про долю і наводять приклади впливу долі на своє власне життя або приклади з інших літературних творів або фільмів. Щоб переконатися, що учні мають глибоко замислитися щодо документів, можна створити у своєму класі, відкриту книгу есе, в якій учні записуватимуть свої думки щодо розуміння тематичних питань, і щодо того, яку роль відіграють вони у їх власному житті. Частина таких есе має стосуватися Ключового запитання проекту. Для створення кульмінаційного підсумкового учнівського навчального проекту запросіть учнів до створення власних творів дискусійного характеру у публіцистичному стилі. Обговоріть учнівські проекти, в яких вони застосовуватимуть теми і питання . Розкажіть учням, що вони будуть демонструвати свої висновки та рішення для відповідної аудиторії , що вони створять відповідні продукти, що міститимуть їх висновки, такі як мультимедійні презентації, брошури, бюлетені, листівки або вікі-сайт, блог.

Їх роботи, наприклад, можуть бути такі: • Учні проводять дослідження словникових ресурсів і створюють буклет, в якому містяться, інформацію про те, де можна отримати інформацію про Роксоляну. Потім вони створять і представлять свої висновки для конкретної аудиторії - одноліткам, батькам або іншими членами спільноти. Буклети мають бути розповсюджені серед цієї цільової аудиторії. • Учні досліджують Інтернет-сайти, інтерв'юють фахівців і читають книги, щоб знайти способи допомогти проаналізувати своє ім’я та свій характер, щоб краще спілкуватися з батьками, підлітками. Вони створюють мультимедійну презентацію і блог. • Учні проводять дослідження Інтернет-сайтів і друкованих джерел, щоб знайти документи, де вчені досліджують вплив імені на людину. Вони створюють вікі-сайт (укр. мовою) , щоб мати місце для представлення своїх ідей та обговорення їх з однолітками, батьками та членами громади на зборах спільноти і в подальшому. Зафіксуйте склад малих груп та попросіть їх разом (методом мозкової атаки) обговорити питання, форми представлення результатів досліджень і можливі цільові аудиторії для своїх проектів. Нехай учні обговорять компоненти плану дій, попросіть учнів створити план дій для роботи над учнівським проектом. Підготовлений вчителем шаблон плану дій може допомогти учням , які мають проблеми у навчанні, організувати свою роботу. Для прикладу ознайомте їх з елементарними документами. Поясніть їм, що це робочий документ, який може допомогти їм при проведенні мозкової атаки, плануванні, а також на стадії запровадження свого плану для того, щоб дати відповіді на питання. Впродовж навчального дослідження попросіть учнів дотримуватися списку ресурсів, коли вони досліджуватимуть поточні потреби та проблеми суспільства, і відповідно до цього визначити план дій. Деяким учням, можливо, знадобиться використати форму дослідження, щоб допомогти їм організувати дослідження. Обговоріть з ними мінімальні вимоги щодо проведення дослідження та підготовки кінцевого продукту (брошури, презентації, вікі-сторінки тощо). Забезпечте їх Формою оцінювання з балами на початку роботи над проектами, щоб учні могли відслідковувати і самі себе оцінювати в ході створення продукту, і донести до аудиторії своє головне повідомлення та висновки щодо теми.

Ознайомте учнів з прикладами учнівських робіт (презентація, буклет) для того, щоб надати учням уявлення про те, чого від них очікують, та не показуйте ніякі приклади занадто довго, щоб вони їх не копіювали. Шаблон брошури є дуже корисним тільки для учнів, які мають значні утруднення в навчанні, але ви маєте спонукати учнів до створення свого власного продукту, створеного за власними унікальними ідеями для того, щоб допомагати вирішувати конкретну проблему їх спільноти. Впродовж виконання учнями їх проектів періодично зустрічайтеся з кожною з груп для того, щоб переглядати їх план дій і бути впевненими, що вони рухаються у вірному напрямку. Спонукайте кожну групу вдосконалювати та редагувати їх плани, щоб вони враховували, наприклад, взаємооцінювання того, як всі члени групи беруть участь у спільній роботі щодо виконання проекту та створення підсумкових презентаційних матеріалів. Після того, як кожна група зустрінеться з вами для консультацій, надайте їм можливість працювати самостійно, а також організуйте зустрічі однієї групи з іншою для того, щоб розказувати про свою роботу. Спонукайте групи надавати одна одній зворотній зв’язок впродовж роботи над учнівськими проектами. Для цього групи застосовуватимуть форму Зворотний зв'язок однолітків (однокласників). Для цього учні об’єднуються у групи. Мета: з’ясувати «Чи служила Роксоляна Богові та Україні?» План роботи: поставити мету й окреслити завдання для розв’язання проблеми; висунути гіпотезу і, використовуючи запропоновані матеріали, підтвердити чи спростувати дану гіпотезу; зробити висновок з даного питання.

Мета: з’ясувати «Чи служила Роксоляна власним інтересам?»

План роботи: поставити мету й окреслити завдання для розв’язання проблеми; висунути гіпотезу і, використовуючи запропоновані матеріали, підтвердити чи спростувати дану гіпотезу; зробити висновок з даного питання.

Мета: з’ясувати «Роксоляна інтелектуально сильна постать чи мучениця? ?»

План роботи: поставити мету й окреслити завдання для розв’язання проблеми; висунути гіпотезу і, використовуючи запропоновані матеріали, підтвердити чи спростувати дану гіпотезу; зробити висновок з даного питання. 


Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Корнєєва Любов Миколаївна

Фах, навчальний предмет

Учитель української мови та літератури

Навчальний заклад

Ліцей інформаційних технологій

Місто\село, район, область

м. Олександрія

Контактні дані

123artur2003 на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

17-29 червня 2013 року Ліцей інформаційних технологій

Тренери

Іваненко Олександр Петрович