Портфоліо Катерини Калашник з теми "Десяткові дроби"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 13:36, 17 січня 2018, створена Калашник Катерина (обговореннявнесок) (Діяльність учнів та вчителя)

Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Десяткові дроби та дії над ними

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - математика, другорядні - історія, географія

Вік учнів, клас

5 клас, 10-11 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект розрахований для проведення для учнів 5-го класу з теми «Десяткові дроби». Пропонується учням провести позакласне індивідуальне або групове завдання: діти будуть об’єднані у три групи Історчики (для цих дітей ставиться завдання знайти та представити коротку історичну відомість про десяткові дроби), Географи (цим дітям треба буде знайти відомі пам’ятки архітектури, їх короткий опис, у яких використовуються десяткові дроби) та Вимірювачі, які будуть вимірювати різні за величиною об’єкти: парти, підручники, класну кімнату, спортивну залу та коридор.

План вивчення теми

План впровадження теми

План вивчення теми

Оцінювання

Оцінювання це не одноразова подія. Оцінювання є безперервним процесом упродовж виконаннями учнями проекту.

Оцінювання при навчанні за допомогою методу проектів повинно бути сплановано так, щоб:

Використовувати різноманітні стратегії та засоби оцінювання Вести оцінювання у продовж всього навчального циклу Надавати можливість кількісно оцінювати важливі навчальні цілі для теми Залучати учнів до процесу оцінювання З метою залучення учнів до процесу оцінювання вчителі повинні забезпечити учнів наступним:

Чіткими критеріями оцінювання до початку виконання проектів Моделями та інструкціями для високоякісної роботи Можливостями для здійснення моніторингу (відслідковування ходу) власного просування учнів у навчанні Засобами надання конструктивного зворотного зв’язку іншим учням та можливостями отримання оціночної інформації від інших учнів для того, щоб покращити свою виконану роботу і діяльність Надати достатньо часу для представлення результатів та поліпшення процесів і продуктів Підтримкою для формування учнями власних нових завдань для їх майбутнього навчання

Етап
Методи оцінювання
Інструменти оцінювання
На початку проекту

Методи оцінювання, які допомагають визначити попередні знання, уміння, навички учнів: опитування, спільні обговорення, робота з презентаціями, таблицями. Для оцінювання учнів я використала: опитувальник, який створила у документі Microsoft Word за допомогою малюнку SmartArt, щоб перевірити знання учнів з навчальної теми; Мережевик опитувальник (Google форма), який створила за допомогою Google форм, для того, щоб визначити уміння учнів; таблиця ЗХД - Знаємо-Хочемо дізнатися-Дізналися створена в Google документі, щоб перевірити набуті знання учнів та уміння формулювати запитання.         Робота з презентацією основних питань, учні визначать основні питання, над якими будуть працювати. Ознайомивши учнів з переліком нивичок ХХІ століття вчитель спрямовує на набуття цих навичок.

 1. Таблиця З-Х-Д
 2. Опитувальник
 3. Мережевий опитувальник
 4. Презентація основних питань
 5. Вправа на Learningapps
Впродовж роботи над проектом
Продовження роботи з таблицею ЗХД. Оцінювння вміння учнів оцінювати веб-ресурси. Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, яка спрямовує їх у навчанні. Періодичний перегляд записів учнів  дозволяє оцінити їх розуміння і скерувати їх навчання в потрібному напрямі. Потрібно заохочити учнів використовувати План впровадження для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план може слугувати для підсумкого оцінення роботи. Результати роботи подаються в google-таблиці оцінювання роботи учнів над проектом.
 1. Таблиця З-Х-Д
 2. Контрольний список для творчості
 3. Контрольний список до презентації
 4. Контрольний список щодо готовності до критичного мислення
 5. Презентація основних питань
 6. Онлайн-таблиця для контролю роботи над проектом
Наприкінці роботи над проектом

Проводиться учнівська конференція, де учні демонструють результати проективної діяльності. Проводиться оцінка, самооцінка та взаємооцінка роботи за допомогою таблиці З-Х-Д; робота з таблицями; аналіз оцінених робіт. Заповнюються листи оцінювання проекту.

       Під час виступу з презентацією використовуюють такі форми: Форма оцінювання презентації, Форма оцінювання блогу призначений для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики. Використовують форми:Форма оцінювання готовності до критичного мислення, Форма оцінювання щодо самооцінки вікі-сайту, ​Форма оцінювання запитань до рефлексії, Загальні критерії оцінювання роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним. 

       По закінченю проекту проводиться презентація проектів учнів, взаємооцінювання та рефлексія.

 1.  Таблиця З-Х-Д
 2. Форма оцінювання вміння аналізувати
 3. Форма оцінювання комп'ютерних робіт
 4. Форма оцінювання вікі-сайтів
 5. Презентація основних питань

 


 

Діяльність учнів та вчителя

Етап Діяльність
І етап – Підготовчий

Перед початком роботи над проектом вчитель 

До початку роботи над проектом вчителю потрібно: 

 • переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з Word, PowerPoint, Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті, мають навички створювати блоги, сайти та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.
ІІ етап – Мотиваційний
 • Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Тематичні та змістові питання допоможуть учням зрозуміти тему та мету даного проекту.
 • Щоб перевірити рівень знань учнів з теми "Десяткові дроби" та щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають, пропонуємо заповнити дві перші колонки таблиці З-Х-Д (знаю-хочу дізнатися-дізнався).
 • Щоб оцінити знання учнів для виконання проекту виконується завдання по заповненню графічних схем.
 • Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням Goole-таблицю, в якій відображаються результат роботи над дослідженням.
 • Проводиться міні-лекція «Авторські права в мережі Інтернет».
ІІІ етап – Конструктивний

Перший тиждень.

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою.

Другий тиждень.

Учні працюють над створенням презентацій, сторінок на сайті.

 • І група – «Історчики», повинні представити результат своєї роботи у вигляді Звіт історчиків, де висвітлюються основні результати дослідження.
 • ІІ група – «Географи»,  також представлятиме результат своєї роботи у вигляді Звіт Географів на вікі-сторінці, де вони висвітлили деякі архітектурні споруди, в яких зустрічаються десяткові дроби
 • III група - "Вимірювачі" результати своєї роботи представили у вигляді Звіт вимірювачів, які проводили безпосередні вимірювання результатів дослідження.

Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні Таблиця оцінювання учнів.

IV етап – захист проекту
 • Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, проводимо підсумкове оцінювання вмінь і навичок та заповнюється і обговорюється  третя колонка таблиці З-Х-Д. Учні разом з учителем переглядають таблицю З Х Д оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити. 
 •  Учні пишуть підсумкову письмову роботу
 • Підсумовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп з google-таблиці.
 • Роблять висновки та обговорюють одержані результати.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Калашник Катерина Сергіївна

Фах, навчальний предмет

вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Місто\село, район, область

місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Контактні дані

телефон: 380950274869

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

5.01.18 - 18.01.18

Місце проведення тренінгу

Криворізький педагогічний університет

Тренери

Крамаренко Тетяна Григорівна