Портфоліо Каграманової Каріне Арсенівни з теми "Великобританія. Лондон та його визначні місця вчора та сьогодні"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Великобританія. Лондон та його визначні місця вчора та сьогодні

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова, історія, географія.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Визначні місця Лондона

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис

Опис визначних місць Лондона, дізнатися про історію заснування міста та виникнення його основних історичних пам’яток.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

- усвідомлення функцій іноземної мови у навчальному процесі і у суспільстві;

- розуміння особливостей власного мислення;

- зіставлення іноземної мови з рідною;

- оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається (країнознавство, лінгвокраїнознавство);

- залучення до діалогу культур (іншомовної та рідної);

- уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, всесвітньою мережею, мультимедійними засобами тощо);

- позитивне ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя;

- розвиток мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;

- бажання до подальшого самовдосконалення у галузі володіння іноземною мовою;

- уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Щоб з’ясувати наскільки учні орієнтуються в темі, будуть використовуватись запитання впродовж вивчення теми. Це допоможе учням ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне бажання. Періодичне читання записів учнів дозволяє оцінити розуміння учнів і за потребою скерувати їх навчання в правильне русло. На різних етапах проведення та реалізації проекту, планування та провадження своїх планів, учні використовують план діяльності та форми оцінювання командної роботи [1]. Також оцінюється їх знання та вміння на кінцевому етапі виконання – оформлені мультимедійного продукту для представлення результатів учнівських проектів (контрольний список для оцінювання навичок планування проекту, форма для оцінювання мультимедійної презентації[2], створення блогу[3], форма для оцінювання вміння робити висновки). Учні використовують надані вчителем форми оцінювань з балами кожного виду діяльності (відповідно до контрольних списків) для самооцінювання свого проекту[4]. Ці ж форми використовуються вчителям для виставлення оцінки кінцевих презентацій. Контрольні списки питань до проекту допомагають учням планувати та відстежувати свій прогрес під час виконання завдань. У групі також проводиться взаємооцінювання[5], з урахуванням того, який вклад зробив кожен учень і на скільки його вклад був цінним відповідно до контрольного списку і внеску учасника до роботи групи. В підсумку роботу учнів оцінюють вони самі (самооцінювання з використанням форми опитування).Під час підсумкового оцінювання учні обговорюють Ключові питання та демонструють презентацію.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Під час вивчення данної теми учні зануряться у минуле за допомогою ресурсів Інтернету, знайдуть відповіді на поставлені запитання. Учні використовуватимуть сайти Wikipedia, пошуковик Google та ін. для отримання інформації, необхідної для виконання проекту. Учні працюватимуть у групах, розподіливши між собою питання задля досягнення найбільшої ефективності та економії ресурсів та часу. Групи будуть постійно обмінюватися досвідом та повідомляти, хто на якому етапі знаходиться (момент змагання). Учні будуть використовувати приклад учнівської роботи у якості своєрідного стандарту для свого проекту,розробляти презентації. Після того за формою оцінювання презентації вони отримують оцінку, враховуючи усі фактори та вимоги, необхідні для успішного завершення власного проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Каграманова Каріне Арсенівна

Фах, навчальний предмет

вчитель англійської мови

Навчальний заклад

ОЗОШ№113

Місто\село, район, область

м.Одеса, Суворовський район

Контактні дані

Адреса школи: м.Одеса, вул.Чорноморського коз-ва,7 тел.:723-32-16

apreskara@rambler.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

20.08.2012-24.08.2012

Місце провведення тренінгу

ОЗОШ№113

Тренери

Желязкова Світлана Анатоліївна