Портфоліо Зміївської Олени з теми "Традиції харчування в Україні і Великобританії. Здорове харчування"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 21:20, 27 лютого 2014, створена Зміївська Олена (обговореннявнесок) (План вивчення теми (вставити файл))

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Traditional food in Britain. Healthy/unhealthy food

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова,інформатика,основи здоров'я

Вік учнів, клас

5 клас,10-11 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Під час вивчення теми «Food» в курсі англійської мови 5-го класу, на вивчення якого відводиться 10 годин, учні знайомляться з традиціями харчування в Британії, національними стравами, особливостями прийому їжі в певний період часу. Проект передбачає вивчення учнями також дуже важливого питання-здорового харчування, що сприяє розумінню дітей настільки необхідно звертати увагу не лише на смак їжі, але і її користь для організму. Учні об’єднуються в дві групи –дослідники і знавці. Потрібно знайти спосіб розв'язання завдання, підібрати необхідну інформацію, обміркувати і співвіднести результати, оформити записи, зробити висновки. Завдяки роботі над проектом учні зрозуміють, що у кожного народу свої, історично сформовані особливості харчування, а здорова їжа є запорукою здорового організму і нормального функціонування людини в соціумі. В подальшому ці знання будуть використані на уроках біології, основ здоровя. Це дасть змогу сформувати предметну компетентність. Використання веб-технологій, групової роботи спрямовані на формування ключових компетентностей – інформаційно-технологічної, життєвої.

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження проекту план проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб діагностувати знання та мислення учнів та їх міркування.

Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають відбувається при заповненні ними таблиці З-Х-Д, організаційної діаграми.

З метою виявлення та моніторингу розуміння учнями процесу інформаційного та навчального дослідження їм надається контрольний список для рефлексії у навчанні та контрольний список самоспрямування у навчанні

Учням, які займаються збором інформації, пропонується заповнити контрольний список для роботи з інформаційними джерелами для досліджень та контрольний список для оцінки блогу

Ці ж форми використовуються вчителем для виставлення оцінки кінцевих презентацій. Контрольні списки питань до проекту допомагають учням планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання завдань.

Після закінчення проекту учням пропонується для заповнення форма оцінювання звіту дослідницької роботи. Проводиться також взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його/її вклад був цінним відповідно до контрольного списку вкладу в групову роботу.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Освітня галузь "Мови і література"Змістовими лініями мовного компонента є мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна.

Мовленнєва лінія забезпечує вироблення і вдосконалення вмінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності спрямованих на розв'язання навчальних завдань і життєвих проблем(аудіювання, читання, говоріння, письма); мовна - засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування мовних умінь і навичок; соціокультурна - засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів, норм, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і моральноетичному розвиткові; діяльнісна (стратегічна) - формування загально-навчальних умінь і навичок. Соціокультурна лінія Відомості, що стосуються, звичаїв, традицій, свят. Знання основних правил етикету науки, країни, мова якої вивчається, реалій та державної символіки; усвідомлення реалій побуту, культурне ставлення до традицій, архітектурних пам'яток, звичаїв, цінностей та ідеалів, країни, характерних народу, мова якої вивчається.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Загальні уявлення про мовлення, як засіб спілкування; знання про усне та писемне мовлення; вміння орієнтуватися у мовленнєвій ситуації, осмислювати планувати і реалізувати задум читання, удосконалювати говоріння, письмо, мовлення. Володіння різними типами і стилями мовленням з урахуванням ситуації спілкування,дотримання правил спілкування.

Уміння уважно слухати текст, розуміти, запам'ятовувати з одного прослухування. Уміння переказувати вивчені, прослухані або прочитані твори; діалогічні та монологічні висловлювання з урахуванням ситуації спілкування, висловлювати різні погляди на предмет обговорення. Уміння читати вголос та мовчки; запам'ятовувати; самостійно працювати з текстом. Уміння письмово переказувати, самостійно створювати письмові тексти. Уміння дотримуватись орфоепічних норм у власному мовленні; вільно користуватись алфавітом і словником Навчальні програми Учень вміє: — описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події; — характеризувати якості особистості; — порівнювати предмети; — розповідати про свої захоплення, уподобання; — запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти; — аргументувати свій вибір, точку зору; — розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей; — пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію; — вибачатися; — висловлювати свої враження, почуття та емоції.

До початку роботи: Вчитель проводить бесіду з учнями про метод проектів, розкриває сутність і об’єм запланованої роботи, роздає відповідні публікації для їхніх батьків.буклет Наступним кроком вчителя є знайомство учнів з обраною темою, використовуючи презентацію. Проводить опитувальник серед учнів, за результами якого з’ясовує чи зацікавились учні даною темою. Вчитель знайомить учнів з інструкцією створення блогу. Вчитель проводить фасилітацію за допомогою презентації. Під час роботи:

Вчитель проводить анкетування з’ясовуючи рівень підготовленості учнів, з урахуванням чого формулює завдання для різних груп. Формує дві групи та розподіляє завдання в кожній групі, обирає форму звітності кожного завдання. Учні переглядають презентацію вчителя, знайомляться з тематичними та ключовим запитаннями, намагаються дати на них відповіді, висувають гіпотези. Група знавців працює над культурно-пошуковим завданням:досліджують традиції харчування у Великобританії, виявляють відмінності у гастрономічних смаках нашої країни та країни, мова якої вивчається; аналізують як стиль харчування впливає на здоров”я людини. Група дослідників займається створенням блогу Щоденника харчування; досліджують вплив вітамінів та мінералів на самопочуття людини; записують сформульований ними план дослідження, мету, гіпотези, відмічають хід роботи та отримані результат, а також сформульовані висновки.Для учнів,що відчувають труднощі в роботі ад проектом вчитель розробляє шаблон проекту,як допоміжний матеріал [1]

Завершується проект підготовкою презентації.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Зміївська Олена Василівна

Фах, навчальний предмет

вчитель німецької,англійської мови


Навчальний заклад

ХЗОШ №146

Місто\село, район, область

М. Харків, Дзержинський район, Харківська область


Контактні дані

lesyanikonova на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

27.01-12.02.2014

Місце проведення тренінгу

ХСШ №50


Тренери

Кожушна Катерина Вадимівна