Портфоліо Жук Наталії з теми "Майбутнє моєї маленької батьківщини"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 12:39, 27 серпня 2012, створена Zelinskalg (обговореннявнесок) (Діяльність учнів)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми (творча назва)

Майбутнє моєї маленької батьківщини

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, народознавство, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Статистичні дані. Способи подання даних. Частота. Середнє значення.

Вік учнів, клас

9 клас

Стислий опис

Цей проект з математики для учнів 9 класу буде розроблятися під час вивчення теми «Статистичні дані. Способи подання даних. Частота. Середнє значення» та в позаурочний час. Допоміжними предметами послугують народознавство та інформатика. Учні будуть намагатися передбачити яким буде майбутнє їхнього села, а також дослідять минуле своїх односельців. У ході вирішення поставлених питань вони будуть працювати по групах, проводити опитування, аналізувати, порівнювати, узагальнювати результати. Цей проект дасть змогу глибше сформувати поняття про практичне застосування теми статистики, статистичних даних, прогнозування. Разом з тим проект буде тісно переплітатися з елементами інформатики та народознавства. Використання веб-технологій, групової роботи спрямовані на формування ключових компетентностей – інформаційно-технологічної та життєвої. Групи учнів презентують свою роботу в одній із вибраних ними форм публікації, вікі-сайту, блогу.

Повний План вивчення теми

План навчальної теми

План реалізації

Навчальні цілі

По завершенні проекту учні вмітимуть:

Дотримуватися закону про авторське право

Критично оцінювати веб-ресурси

Проводити опитування

Користуватися сервісом googlemaps

Оформляти, аналізувати та синтезувати інформацію для вирішення проблем та відповідей на запитання.

Вчитися відповідати за результати спільної роботи.

Розуміти, усвідомлювати роль ефективного спілкування, використовувати різні видів спілкування: усне, письмове та за допомогою мультимедіа-засобів.

засобами комп'ютерних технологій шукати інформацію необхідну для проекту

Використовувати цифрові технології, інструменти комунікаційних мереж для доступу, управління, інтегрування, оцінювання та створення інформаційних даних.

Використовувати комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації.

Ефективно використовувати час та розподіляти навантаження/.

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання використовуючи відповідні методи оцінювання. Формуюче оцінювання проходить за допомогою форма ЗХД таблиці, організаційну діаграму, Опитування. Організоване обговорення ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Учні з самого початку роботи над проектами використовують, контрольний список для вікі , щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Учні використають Бланк самооцінювання результатів роботи в проекті, щоб здійснити самооцінку роботи в проекті. Також використовується Форма оцінювання для роботи на вікі-сайті .

Діяльність учнів

Плануючи роботу з учнями по методу проектів, учитель знайомить батьків на батьківських зборах із основними принципами та перевагами навчання за методом проектів, роздаючи їм інформаційні публікації.


Учні заповнюють форма ЗХД та організаційну діаграму для вхідного оцінювання навчальних потреб учнів. Вчитель переглядає результати, з’ясовує рівень підготовленості учнів. Для перевірки рівня володіння учнями Веб 2.0 технологій пропонує їм Опитування.

Потім учитель знайомить їх з темою проекту, пропонуючи переглянути підготовлену презентацію. Там повідомляються Основні питання проекту, на які їм необхідно відповісти під час виконання проекту. Для більш точного розуміння завдань учням пропонується документ фасилітації у вигляді буклета:


Про початок проекту оголошують у шкільній газеті, на шкільному сайті та засобах оголошення у селі з проханням домогти учням. Дослідження будуть проводити прямим опитуванням або через мережу за допомогою опитувальника Хто ми? Якого роду племені?.

Перед тим, як почати працювати з Інтернет-ресурсами, учні знайомляться із законом про авторське право, проходять тест про авторське право. Також учитель знайомить їх із змістом листа, який необхідно написати для дозволу на використання потрібного ресурсу. Також знайомляться із Інструкція для пошуку інформації в мережі Інтернет. Наголошує, що обов’язково потрібно зберігати інтернет-посилання на використані ресурси. Для порівняння достовірності інформації в інтернет-ресурсах, учні виконують критичне оцінювання веб-ресурсів.

Учні одержують на свої електронні скриньки завдання, окремі інструкції для роботи у проекті.

Перша група буде збирати інформацію серед односельців про їх місце народження, відношення до певної етнічної групи шляхом опитування. Для забезпечення спільної роботи, узгоджених дій під час проведення дослідження, розподілення обов’язків та надсилання проміжних матеріалів учні використовують Skype. Зібравши дані, учні повинні засобами електронних таблиць узагальнити результати і проілюструвати їх за допомогою діаграми. Також засобами GoogleMaps позначити місця походження односельців і розмістити карту на сайті села та у блозі проекту.

Друга група буде збирати статистичну інформацію про вік односельчан за певний проміжок часу. Використовуючи ці дані, побудують діаграму та приблизний графік росту чи спаду віку односельчан. Учні організують і опишуть розподіл даних, використовуючи різні методи. Нарешті, учні обговорюють статистичні дані та роблять висновки. Результати своєї роботи презентують на вікі-сторінці.

Працюючи в групах, форма оцінювання роботи у групах учні створюють кінцевий продукт своєї діяльності. Презентують свою роботу. Результати своєї роботи представляють на окремій учнівській вікі-сторінці: 1 група, 2 група. Відбувається рефлексія, оцінювання навчальних досягнень учнів, оцінювання вікі-сайту, рівень розвитку навиків мислення високого рівня. Учні оцінюють свою роботу в проекті Бланк самооцінювання результатів роботи в проекті.

За контрольними списками «Рефлексія» проводиться рефлексія.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Зелінська Людмила Григорівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель української мови та літератури

Навчальний заклад

НВК №2

Місто\село, район, область

м. Хмельницький

Контактні дані

Zelinskalg@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього". НВК № 2 м. Хмельницький, 13 - 23 серпня 2012

Дати проведення тренінгу

20- 29 серпня 2012

Місце провведення тренінгу

НВК 2 м. Хмельницький

Тренери

Поліщук Олег Петрович