Портфоліо Данилюка Віктора Михайловича за проектом "Енергія природи – моя служниця"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 14:16, 11 липня 2012, створена Lharlash (обговореннявнесок) (Назва навчальної теми (творча назва))

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук
Good gospodar.jpg


Назва навчальної теми (творча назва)

Енергія природи – моя служниця

Ключове питання:

Чи довго нам жити у теплі і затишку?

Тематичні питання:

Енергозбереження: дань моді чи необхідність?

Чи добрий я господар у своїй оселі?

Що краще: вітер чи Сонце?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: фізика, 8 клас

Дотичні предмети: інформатика, українська мова

Навчальна тема (як записано в програмі)

Фізика, 8 клас, розділ «Узагальнюючі заняття»;

теми «Енергія в житті людини. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів. Енергозберігаючі технології. Використання енергії людиною та охорона природи»

Вік учнів, клас

8 клас, 13-14 років

Стислий опис

Навчальний проект стосується теми «Узагальнюючі заняття» з курсу фізики 8 класу і покликаний поглибити знання учнів з цієї теми, прищепити учням навички проектної дослідницької діяльності.

Завдання учнів - дати власну відповідь на ключове запитання: "Чи довго нам жити у теплі і затишку?". Для цього учням пропонується об'єднатися у три групи і ...

 • відповісти на запитання "Енергозбереження: дань моді чи необхідність?" (очікувана діяльність учнів: потрібно співставити рівень сучасних енергетичних потреб та запаси наявних природних паливних ресурсів, після чого зробити оцінку, чи потрібне енергозбереження на сучасному етапі розвитку економіки; якщо так, то кому потрібно займатись цією проблемою; які наслідки для людства матиме ігнорування цих проблем);
 • відповісти на запитання "Чи добрий я господар у своїй оселі?" (очікувана діяльність учнів: аналіз джерел енергетичних втрат у власній оселі, їх пояснення на основі набутих фізичних знань, пошук шляхів їх усунення; як форму подачі результатів дослідження можна запропонувати учням створити тест з наступною оцінкою результатів тестування);
 • відповісти на запитання "Що замінить паливо: сонце чи вітер?" (очікувана діяльність учнів: знайти інформацію пор альтернативні паливним джерела енергії, класифікувати їх, оцінити переваги і недоліки різних видів альтернативних енергоносіїв, їх вплив на довкілля та спрогнозувати, який з цих енергоносіїв стане пріоритетним у майбутньому).

Як одну з можливих форм представлення результатів проектної діяльності учням пропонується створення багатосторінкового тематичного блогу, де кожна група учнів матиме свою сторінку для демонстрації результатів дослідження.

Діяльність учнів в ході виконання проектних робіт спрямована на формування у них знань, вмінь та навичок згідно вимог державних стандартів та чинних навчальних програм, а також на формування у них навичок 21-го століття: творчості, іноваційності, критичного мислення, інформаційної грамотності, комунікативних навичок та навичок співробітництва.

Повний План вивчення теми

План проекту

Навчальні цілі та очікувані результати

По закінченню роботи над проектом учні:

 1. Знають:
  • класифікацію природних відновлюваних ресурсів, переваги та наслідки їх використання, наслідки впливу діяльності людини на природу, суть і причини виникнення глобальних проблем людства
  • етично/правові питання, пов’язані з доступом до та з використанням інформації
 2. Вміють
  • пояснювати проблеми і перспективи використання природних відновлювальних ресурсів, висловлювати судження щодо шляхів раціонального природокористування та розв’язання сучасних екологічних проблем
  • наводити приклади теплообмiну та теплопередачі, перебігу теплових процесів, характеризувати напрям плину теплових процесiв у природному середовищi, застосування теплотехнiки в життi людини
  • пояснювати необхідність вдосконалення енергоспоживання свого житла та пропонувати заходи по енергозбереженню
  • дотримуватися норм етики і права під час роботи з даними, розміщеними у мережі Інтернет
  • створювати письмові мовленнєві висловлювання різних типів і жанрів у межах запропонованих сфер і тем, а також на основі почутого, побаченого, прочитаного і з власного життєвого досвіду, доречно використовуючи відповідні мовні засоби, висловлюючи власне ставлення та обґрунтовуючи власну думку про предмет спілкування
 3. Мають навички:
  • проведення дослідно-пошукової діяльність у процесі проектування, визначення завдання проекту відповідно до обраної проблеми, застосовувати інформаційно-комунікаційні технології під час проектування, презентування своєї роботи (як інтернет-ресурсу) та оцінювання результатів продуктивної творчої діяльності за визначеними критеріями
  • з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовного доведення та розуміння ідей, оформлення, аналізу та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання
  • дослідження та розширення свого власного навчального досвіду та досягнення власних навчальних цілей
  • користування сервісами глобальної комп’ютерної мережі (вікі, блоги), застосовувати комп’ютерні мережі для пошуку та розміщення інформації
  • створення структурованого тексту, проведення перевірки правопису, включення до тексту графічних та інших інформаційних об’єктів, ведення ділового листування та дописування повідомлень і коментарів у блоги, виконання колективної роботи над документом
  • роботи в групах, розподілу обов’язків під час колективної роботи, оцінювання та самооцінювання

Стислий опис оцінювання

Перед проектом (за кілька місяців до нього) в консультаціях з учителями української мови та інформатики проводиться оцінювання готовності учнів до виконання проекту (рівень володіння навичками роботи з комп’ютером, пошуку інформації в мережі Інтернет, роботи з мережевими ресурсами, тощо), складається графік оцінювання.

На початку роботи над проектом відбувається:

 • Перегляд презентації вчителя з її наступним обговоренням (фронтальним і малими групами - «мозковий штурм»)
 • Вхідне тестування за інтернет-опитувальником для з’ясування рівня знань по темі проекту; для аналізу відповідей використовує електронні таблиці, які складає сам, чи електронні таблиці з супровідними діаграмами, які автоматично створюються Google-формою за результатами проходження опитування;
 • Робота з таблицями «ЗХД» та Т-схемами, де учні оцінюють власні знання з предмету дослідження;
 • Ознайомлення з дослідницькими роботами, виконаними раніше, та їх оцінкою (якщо такі роботи розміщені на інтернет-блогах) з подальшим їх обговоренням у міні-групах.

Впродовж роботи над проектом:

 • Вчитель проводить консультації та проміжне оцінювання попередніх результатів;
 • Вчитель пропонує бажаючим учням здійснювати рефлексію під час своєї роботи, наприклад, вести блог-щоденник своєї проектної роботи (допомога учням у проведенні рефлексії)
 • Вчитель пропонує учням документи, які допоможуть їм у їхній роботі, наприклад, допомогу у плануванні проекту;
 • Учні по мірі проходження основних етапів проектної роботи заповнюють контрольний список прогресу роботи (електронна таблиця, Google-документ);
 • Учні систематично проводять самооцінку своєї роботи, користуючись відповідними контрольними списками чи формами для оцінювання;
 • Учні оцінюють свій вклад у групову роботу та своє вміння співпрацювати у групі, користуючись відповідною формою оцінювання співробітництва

Наприкінці роботи над проектом:

 • Учні проходять підсумковий тест-контроль за завданнями вчителя для перевірки набутих знань
 • Учні демонструють виконані роботи (інтернет-сайти, веб-сторінки, блоги), після чого відбувається їх само оцінювання, оцінювання вчителем та іншими групами (згідно критеріїв оцінювання)
 • В процесі роботи з таблицями «ЗХД» відбувається самооцінка учнями власних навчальних потреб, набутих знань та вмінь
 • Якщо результатом роботи було створення тематичного блогу, то в подальшому відбувається оцінювання учнівських робіт читачами блогу (зворотній зв'язок від однолітків).


Супровідні файли:

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Приблизно за тиждень-два до початку роботи над проектом "Енергія природи – моя служниця" учні ознайомлюються з публікацією вчителя про метод проектів, дізнаються про його переваги та можливості, відмінності від методів традиційного навчання. Тоді ж вчитель пропонує їм для ознайомлення і попереднього оцінювання інтернет-ресурси, на яких розміщено результати проектних робіт попередніх груп чи класів, рефлексія учнів, що займались проектною діяльністю.

Таким чином, ще до початку роботи над проектом в учнів формується позитивне ставлення до проектної діяльності, бажання оцінити свої сили і можливості, проявити творчість, ситуація успіху і потреба "зробити ще краще, ніж попередники". Таке попереднє ознайомлення знімає стресову ситуацію, притаманну для переходу на нові види діяльності. Крім того, тоді ж у середовищі учнів розпочнеться мимовільне створення мікро-груп, які під час проекту працюватимуть над різними темами досліджень.

В перший день роботи над проектом (1-ий урок) учні:

 • переглядають презентацію вчителя про проект, знайомляться з ключовим та тематичними запитаннями і приймають рішення про роботу в одній з трьох груп (кожна група шукатиме відповідь на одне з трьох тематичних питань);
 • об'єднавшись у групи, методом мозкового штурму проводять початкове обговорення шляхів пошукової діяльності (це обговорення вони продовжать в позаурочний час, коли основні стратегічні лінії вже будуть вироблені), розподіляють свої обов'язки в межах групи (хто яку частину роботи буде виконувати);
 • знайомляться з порадами вчителя щодо організації роботи учнів та документами, підготовленими вчителем, що стосуються їх проектної роботи: допомога в плануванні проекту, допомога у проведенні рефлексії, інструкціями, контрольними списками, формати для оцінювання робіт та самооцінювання, шаблонами робіт;
 • проходять вхідне тестування за інтернет-опитувальником, заповнюють таблиці ЗХД та Т-схеми тощо.

Учні отримують адреси інтернет-ресурсу, де розміщені всі ці документи (щоб продовжити ознайомлення та роботу з ними в позаурочний час), а також бланки Дозволу батьків на публікацію учнями своїх робіт в мережі Інтернет (які вони приносять заповненими на наступний урок).

Оскільки на роботу над проектом відведено лише 3 уроки, то основну частину роботи учні виконуватимуть вдома, в позаурочний час, розподіливши в межах мікро-груп свої обов'язки. Для спілкування членам групи під час роботи вчителем рекомендуються ІМ-месенджери типу Skype чи чати; також учням пропонується спілкування на шкільному форумі в рамках виділеної для них теми форуму. Учні з допомогою вчителя та за інструкціями створюють тематичний блог для представлення результатів своїх досліджень. Учні здійснюють рефлексію своєї роботи. Шкільний психолог допомагає при потребі відкоректувати розподіл роботи учнів в межах мікро-груп.

На другому уроці продовжується робота в групах. Учні обговорюють результати пошуку в Інтернеті матеріалів для дослідження, уточнюють напрями діяльності, оформлюють свої дослідження окремими сторінками тематичного блогу. Вчитель проводить групові консультації, контролює процес роботи з допомогою контрольного списку прогресу роботи, допомагає провести проміжне оцінювання результатів роботи (з допомогою форм та контрольних списків), знайомить обдарованих учнів з додатковими завданнями. Учні з особливими потребами отримують індивідуальні консультації вчителя та шаблони, які допоможуть їм успішно виконати свою ділянку роботи.

В післяурочний час учні завершують роботу над дослідженням та оформленням результатів досліджень, ще раз проводять самооцінку своєї роботи та рефлексію.

На останньому, третьому уроці, учні демонструють отримані результати своїх досліджень, здійснюють оцінку робіт своїх однокласників (за розробленими формами) та самооцінку своєї участі у дослідженні (за формами для оцінювання робіт та співробітництва). З допомогою таблиць ЗХД учні оцінюють набуті знання та вміння, здійснюють рефлексію. Учні проходять тест-контроль вчителя для оцінки набутих знань.

В післяурочний час повідомлення про виконання проектної роботи та адреси створених інтернет-ресурсів з результатами учнівських досліджень розміщуються на шкільному сайті для подальшого ознайомлення всіх бажаючих з цими роботами та їх оцінюванням.


Супровідні файли:

План впровадження проекту

Публікація для учнів про застосування Методу проектів:

Сторона 1
Сторона 2

Вчительська презентація Таблиця ЗХД до презентації Т-схема до презентації

Приклад учнівської роботи (блог)

Інші файли

Дозвіл батьків на публікацію матеріалів в Інтернеті

Список використаних джерел

Інструкція по організації пошуку в Інтернеті

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Данилюк Віктор Михайлович

Фах, навчальний предмет

Фізика, інформатика, астрономія

Навчальний заклад

Загальноосвітня школа №5

Місто, область

м. Вільногірськ, Дніпропетровська область

Контактні дані

vovchyk.ivanov @@@ gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

28 травня – 1 червня 2012 року

Місце провведення тренінгу

м. Дніпропетровськ, ДОІППО

Тренери

Харлаш Людмила Михайлівна, Кущова Тетяна Анатоліївна