Портфоліо Грішина Олена Миколаївна за проектом "English is the world language"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 22:24, 16 листопада 2012, створена Grishina65 (обговореннявнесок) (Стислий опис проекту)

Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

English is the world language

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Географія, історія

Повний План вивчення теми

план проекту https://docs.google.com/file/d/0B7i9cKduqHuzdEdwQktpMDBwQlk/edit

План впровадження https://docs.google.com/file/d/0B7i9cKduqHuzMzJQN1Z3X3lQWXM/edit

Навчальна тема

English-speaking countries

Клас

7 клас 12-13 роківСтислий опис проекту

Навчальний проект з англійської мови призначений для учнів 7 класу. Проект знайомить учнів зі сферою поширення англійської мови в нашому повсякденному житті. Учні діляться на 3 групппи. -Перша група шукає відповідь на питання "Why do we learn English language? Чому ми вивчаємо англійську?" -друга група-займається пошуком інформації, що підтверджують актуальність обраної теми -третя-проводить дослідження серед учнів про роль англійської мови в їх житті. В кінці проекту буде створена презентація, вікі-стаття і буклет. На прикінці проекту відбудеться захист проектів із запрошенням адміністрації та вчителів-предметників. Цей проект дозволить не тільки розширити кругозір учнів, розвинути вміння працювати в команді, аналізувати та систематизувати отримані дані а також відповісти на головне питання про роль вивчення англійської мови в житті кожної людини.

Вчитель презентує презентацію в якій він знайомить з методом проєктів https://docs.google.com/file/d/0B7i9cKduqHuzTmRicTFYTjI2VDA/edit

та буклет https://docs.google.com/file/d/0B7i9cKduqHuzZVd4NnNpMldLbTA/edit

Bucklet.jpg

Навчальні цілі

Під час проекту ми намагалися досягти наступних цілей:

Ознайомити учнів з роллю англійської мови в світі, сферах його вживання, поширити країнознавчи знання про поширення англійської мови у світі, причини її популярності, з'ясувати найбільш важливі мотиви вивчення англійської мови.

Навчальна мета – ознайомлення учнів з новою лексикою за темою ,формування комунікативної культури учнів, розвиток мовних умінь, формування комунікативної культуру учнів, зіставлення іноземної мови з рідною, оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається (країнознавство, лінгвокраїнознавство)

Pозвиваюча мета-розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення, монологічне та діалогічне мовлення учнів, вміння читати та аналізувати прочитане, комунікативні здібності, розвивати здібності до порівняння фактів, формулювання висновків з почутого,(спілкування в групах), розвивати пізнавальний інтерес, здогадку таміжпредметні зв'язкі.

Bиховна мета – виховувати повагу до різних народів, шанобливе ставлення до іншої культури, мови, формування потреби розуміти справжні причини популярності англійської мови, формувати здібності до спільної роботи в групі, виховання почуття відповідальності за спільну роботу.

Діяльність учнів і вчителя

Діяльність учнів та вчителя


До початку проекту:

До початку проекту у навчальному закладі з коллективом вчителів було проведенно зібрання з теми "Використання методу проектів в практичній діяльності педагога", кожний отримав буклет з данної тематики. Провести зібрання з батьками. Проінформувати про початок роботи проекту, основні цілі та завдання. Провести підготовче заняття з батьками по використанню мережі Інтернет(основи роботи з електронною поштою, основи пошуку інформації, основи використання сервісів Web 2.0). Отримати від батьків дозвіл на відкриття скриньки дитини.

Створити каталог ресурсів Інтернет для батьків.

Створити усі організаційні, методичні, дидактичні матеріали для проведення проекту.

Провести анкетування з дітьми за допомогою опитувальника для виявлення початкових знань з теми.

Реалізація проекту:

1 тиждень

- діти отримують правила техніки безпеки під час роботи з комп'ютером;

- проведення оцінювання знань за допомогою графічних схем геометричні фігури, кути;

- об’єднання в групи та розподіл обов’язків. Учні будуть об’єднані у три групи, в свою чергу представники кожної групи будуть об’єднані ще у три підгрупи - Біографи, історики, дексперти.

- планування роботи групи. Кожна група отримає індивідуальний графік роботи групи.

2-3 тиждень - пошук інформації за допомогою мережі Інтернет. Діти знайомляться з поняттям про авторське право. Діти отримають форми для оцінки веб-сторінок та переходять до пошуку інформації у мережі Інтернет.

4 тиждень - проведення уроку за межами навчального закладу.

5-6 тиждень – обробка інформації. Оформлення інформації у вигляді творчого проекту групи (мультимедійна презентація з обраної теми)

6-7 тиждень – перегляд, оцінка продуктів проектної діяльності учнів(приклад учнівської роботи).

7 тиждень – презентація продуктів проектної діяльності учнів із залученням батьків(за бажанням) обговорення ключового та змістових питань, обмін думками, вибір найкращих творчих робіт.

Після закінчення проекту:Нагородити кращі проекти учнів грамотами

Вступний етап: підготовка необхідних ресурсів, проведення батьківських зборів, показ стартовою презентації, ввідний тестування, визначення цілей проекту і кожної групи, розподіл учнів класу на проблемні групи, узгодження теми і плану роботи групи.

Поточний етап: Учні самостійно намагаються відповісти на навчальні питання своєї теми. При цьому вони повинні проаналізувати інформацію джерел і зробити висновки по темі. На підтримку розвитку навичок 21-го століття вчитель забезпечує групи ресурсами, необхідними для самооцінки і відстеження просування роботи груп по етапах дослідження, пропонує дидактичні завдання з теми проекту. Заповнюються листи рефлексії та самооцінки, ведеться журнал проекту.

Підсумковий етап: Кожна група виступає з усною презентацією результатів, демонструючи свої роботи у формі презентації, буклету, вікі-статті. На завершення колективно обговорюються висновки, службовці відповіддю на основний питання проекту. Учні оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання роботи груп. Проводяться підсумкове анкетування / тестування. Підбиваються підсумки роботи і здійснюється індивідуальна рефлексія експедиції, фоторепортажі).

Відомості про автора

Ім'я прізвище

Грішина Олена Миколаївна

Фах, предмет

Вчитель англійської мови

Навчальний заклад

м. Дніпропетровськ, КЗО "Спеціалізована школа №55 інформаційно-технологічного профілю"

Місто\село, район, область

м.Дніпропетровськ

Контактні дані

elena6519@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

9 жовтня - 23 жовтня 2012р

Місце проведення тренінгу

м.Дніпропетровськ, КЗО "Спеціалізована школа №55 інформаційно-технологічного профілю"

Тренери

Філюк Галина Іванівна

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Дніпропетровськ, 9 жовтня - 23 жовтня 2012


Мої закладки

ТРЕНІНГИ