Портфоліо Голодюк Лариси Степанівни з теми "Світ в якому я живу"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 15:30, 15 січня 2015, створена Admin (обговореннявнесок) (Тренери)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Світ, в якому я живу

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: геометрія. Другорядний предмет: українська література.

Навчальні цілі

В учнів будуть: Формуватися навички розпізнавання опуклих і неопуклих чотирикутників та описування чотирикутника і його елементів. Вдосконалюватися навички зображати та знаходити на рисунках чотирикутники різних видів та їх елементи. Формуватися навички формулювати:означення і властивості вказаних у змісті чотирикутників; середньої лінії трикутника і трапеції; ознаки паралелограма. Удосконалюватися навички доводити властивості й ознаки паралелограма, властивості прямокутника, ромба, квадрата, суми кутів чотирикутника, середньої лінії трикутника і трапеції. Розвиватися навички застосування вивчених означень і властивостей до розв’язування індивідуально і суспільно значущих задач. Формуватися навички та вміння формулювати, аналізувати та вирішувати проблеми; підбирати необхідну інформацію з друкованих джерел і електронних ресурсів; створювати презентації, публікації, статті; підготовки виступів ; презентувати власний інтелектуальний продукт.

Вік учнів, клас

8 клас, 14 років.

Стислий опис проекту

Учням 8 класу пропонується взяти участь у проектній діяльності з метою розгляду питань, що стосуються навчального матеріалу теми "Чотирикутники". Предмет дослідження школярів трактується в аспекті засвоєння теоретичного матеріалу та практичного його застосування у процесі розв’язування геометричних задач. Під час виконання завдань навчального проекту учні набувають практичного досвіду збору, аналізу, узагальнення, систематизації, оцінювання інформації з метою створення власного інтелектуального продукту та його презентації. Особливістю реалізації навчального проекту є досягнення учнями результату через: - здійснення чіткої диференціації завдань для учнів, відповідно рівню навчальних досягнень школярів; - організацію спільної роботи учнів з документами через здійснену індивідуальну роботу.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми "Світ в якому я живу"

Опис оцінювання

На початку проектної діяльності відповідно до теми навчального проекту проводяться батьківські збори з метою виявлення обізнаності учнів з досліджуваної теми та вмотивування їх до участі в дослідницькій роботі. Разом з учнями заповнюють опитувальник, який розміщений у спеціально підготовленому буклеті, і їх батьки для отримання дозволу на участь дітей у проектній діяльності.

Для встановлення рівня обізнаності учнів з пропонованої теми проекту та вибору групи, учням пропонуються тестові завдання, які розміщення у презентації вчителя.

Значна увага приділяється опрацюванню з учнями критеріїв та основних підходів до оцінювання результативності їх роботи в проекті. У процесі виконання завдань навчального проекту учні долучаються до самоконтролю організації власної діяльності та заповненні звітності про виконані ними заплановані завдання. Після завершення роботи над проектом учням надається можливість презентувати на конференції створені інтелектуальні продукти, озвучити сформульовані висновки та застосувати систематизовані знання з теми "Чотирикутники" під час виконання контрольної роботи.

Критерії оцінювання учнівської презентації

Критерії оцінювання учнівської вікі-статті

Картка обліку готовності звітних матеріалів

Моніторинг прогресу учня в ході роботи над проектом

Діяльність учнів та вчителя

Організація діяльності учнів і вчителя над реалізацією проекту "Світ в якому я живу".

Технологічна картка реалізації проекту

До роботи над проектом

Підготовчий етап

Учитель формулює: назву проекту; основні питання.

Учитель розробляє: план вивчення теми, план реалізації проекту; дидактичний матеріал (тести, контрольні роботи,організаційні діаграми, таблиці, картки допомоги); критерії оцінювання (презентації, сайту, блогу, публікації, таблицю моніторинг прогресу учня в ході роботи над проектом) .

Учитель створює: методичний матеріал (буклет для батьків; презентацію для учнів, презентацію оцінювання), середовище спілкування з учнями; Календар проекту, планування реалізації проекту.

Під час роботи над проектом

Організаційно-мотиваційний етап

Учитель: проводить опитування учнів, щодо обізнаності з теми проекту; збирає листи-дозволи батьків на участь дітей у проекті.

Учні: з батьками заповнюють опитувальник, розміщений у буклеті; виконують пропоновані завдання; переглядають учительську презентацію і об’єднуються у групи відповідно до інструкції, розміщеної у вчительській презентації.

Кожна група створює Календар проекту та упорядковують календар роботи групи з чітко виокремленими обов’язками кожного члена групи; створює середовище спілкування членів групи між собою.

Учні працюють над проектом і виконують завдання.

Конструктивний етап

Збір інформації кожним членом групи.

Обговореннями учнями зібраної інформації. Її узагальнення

Створення вікі-статті, гугл-презентації, блогу.

Спілкування з вчителем з метою отримання консультації.

Проведення експериментальної частини проекту та розміщення відео на Рутьюб

Проведення самооцінювання та взаємооцінювання в процесі виконання завдань.

Оціночно-рефлексивний етап

Проводять самооцінювання і взаємооцінювання діяльності у групі над виконанням завдань проекту

Створюють презентаційні матеріали до конференції

Після завершення роботи над проектом

Презентаційний етап

На конференції захищають отримані результати

Виконують контрольну роботу

Вчитель: оцінює роботу учнів щодо виконання завдань проекту; проводить корекційну роботу.

Орієнтовна послідовність виконання учнівських дій під час реалізації проекту.

Перший тиждень

На першому уроці вивчення теми «Чотирикутники» вчитель демонструє учням презентацію «Світ в якому я живу» (презентація оцінювання навчальних потреб). Проводить опитування учнів, скориставшись анкетою «Твої очікування від роботи у проекті» (гугл-форма), запропонувавши заповнити її вдома. Збирає листи-дозволи батьків на участь дітей у проекті (буклет «У світі чотирикутників»). щодо обізнаності з теми проекту; На другому уроці демонструє презентацію «Чи знаєш ти світ у якому живеш?». Пропонує учням заповнити вдома таблицю «Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався», встановлюючи рівень обізнаності учнів з теми проекту.

Другий тиждень

Учні об’єднуються у групи відповідно до інструкції, розміщеної у вчительській презентації «Чи знаєш ти світ у якому живеш?». Учитель на уроці демонструє та обговорює з учнями організацію діяльності над проектом та пропонує учням записати адресу Консультаційного пункту (блог). Кожна група створює Календар проекту (використовуючи он-лайн календар розміщений на www.google.com.ua) та упорядковують календар роботи групи з чітко виокремленими обов’язками кожного члена групи/ Учні створюють створює середовище спілкування між собою.

Третій, четвертий тижні

Учитель на уроці демонструє і обговорює презентацію «Про авторське право» та поради по оцінюванню сайту з якого учні можуть опрацьовувати інформацію. Учні самостійно збирають інформацію, відповідно до поставлених завдань.

П’ятий, шостий тижні

Учитель на уроці пропонує адреси документів, які учні повинні опрацювати у групах, зокрема: Критерії оцінювання учнівської презентації, Критерії оцінювання учнівської вікі-статті та виконати завдання «Працюємо разом». У цей період учні обговорюють, аналізують, узагальнюють зібраний матеріал. Проектування та обговорення презентаційних матеріалів.

Сьомий тиждень

Учитель на уроці пропонує учням у групах ознайомитися з матеріалами розміщеними за адресами: http://ru.calameo.com/read/001217253cde788fad052 (100 задач з теми), http://ru.calameo.com/read/001217253f1ac59c103e0 та виконати завдання "Організаційна діаграма" і розробити стратегію їх виконання. Розглянути та заповнити картку Моніторинг прогресу учня в ході роботи над проектом.

Восьмий, дев’ятий тижні

Розробляють презентаційні матеріали: 1 група Збірник завдань, Вікі-стаття «Досліджуємо можливості аркуша в клітинку». 2 група Збірник «Геометричні мости», презентація «Світ в якому ти живеш». Учитель на першому уроці дев’ятого тижня роздає матеріали: Інструкція рекомендації по підготовці до публічного виступу, Картка обліку готовності звітних матеріалів, Корисні рекомендації для написання успішного есе.

Десятий тиждень

На конференції учні захищають отримані результати. Виконують контрольну роботу, упорядковану із задач збірника «100 задач до теми». Заповнюють таблицю «Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався». Вчитель: оцінює роботу учнів щодо виконання завдань проекту; проводить корекційну роботу.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Лариса Голодюк

Фах, навчальний предмет

вчитель математики та інформатики

геометрія

Навчальний заклад

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Місто\село, район, область

м.Кіровоград, Кіровоградська область

Контактні дані

gls0414 на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

15.10-19.10.2012 р.

Місце проведення тренінгу

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Тренери

Скрипка Гання Володимирівна, Литвиненко Ольга Валентинівна