Портфоліо Борисенко Ольги В'ячеславівни за проектом "Наша ненька Україна"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми (творча назва)

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний - Інформатика

Другорядні - Суспільствознавство, Історія, Географія, Я і Україна, Історія рідного краю

Навчальна тема (як записано в програмі)

Для реалізації проекту учні застосовують знання з кількох тем

з інформатики: "Хмарні технології та сервіси", "Електронна пошта та листування", "Спілкування в мережі Інтернет";

зі спецкурсу "Microsoft Excel у профільному навчанні": "Умовне форматування ЕТ", "Робота з формулами"

Вік учнів, клас

Створення спільноти учасників та майданчика для реалізації проекту - учні 8 класу (13-14 років)

Учасники проекту - учні 4-11 класів (9-17 років)

Стислий опис

Проект «Наша ненька Україна» створюється учнями 8-го класу для демонстрації можливостей технологій web 2.0, хмарних сервісів та технологій. Діти завжди швидко вчяться новому, особливо, якщо їм це цікаво. Тому, майже всі школяри, ще до уроків інформатики знають про Інтернет. Тому дуже важливо, щоб вони усвідомлювали собі не тільки його переваги, а й небезпеки, щоб знали якомога більше можливостей саме для навчання. Кожна група виконує свою роль в проекті, в процесі чого співпрацюють один з одним, група з групою. Ролі груп розподілені таким чином, що неможливо не співпрацювати з іншою групою. Учні збирають інформацію протягом певного періоду часу. Учні проводять письмове опитування з приводу використання Інтернету в своєму житті, обробляють дані, роблять висновки про корисність Інтернету. Результати проекту будуть презентовані молодшим школярам, які із задоволенням візьмуть участь у запропонованих квестах, вікторинах, розгадають ребуси та кросворди.

Повний План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Учні вчяться працювати за проектною технологією, здобувати потрібну інформацію, опрацьовувати її, використовуючи ІКТ. Учні навчяться переконливо демонструвати можливості створення творчих завдань про культуру, традицій українського народу методами та програмними засобами на свій власний розсуд. Формувати уміння досягати певного результату або поставленої мети обмеженою кількістю програмних засобів. Учні розвивають комунікативні навички та навички співробітництва, а саме: •демонстрація можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами •гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання •прийняття відповідальності за результати спільної роботи •усвідомлення ролі ефективного спілкування різних видів: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах

Опис оцінювання

Для мотивації навчальної діяльності учнів під час проведення проекту я знайомлю їх та батьків з буклетом «Метод проектів» та презентацією проекту, яка має зацікавити їх та наштовхнути на роздуми «Як змінити світ?» і підвести до ключового питання «Як змінити навчання на краще?». Під час проекту для учнів передбачено декілька видів навчальної діяльності: 1) На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів роботи з Інтернетом та виявлення їх інтересів за допомогою форми З-Х-Д; учні заповнюють її під час вступної презентації вчителя; 2) Учні поділяються на 3 групи «Шукачі скарбів», «Розробники» та «Дизайнери» для пошуку відповідей на проблемні питання, обговорюються критерії оцінювання їх проектної діяльності; 3) Кожна група працює над своїм завданням та в результаті має отримати певний продукт – мережевий проект «Наша ненька Україна», отримує оцінки за листами оцінювання, заздалегідь розробленими вчителем та групами; 4) Після завершення роботи над проектом проводиться підсумок, де учні презентують свої результати проектної діяльності учням молодших класів і пропонують їм розгадати створені ігрові завдання, взяти участь у квестах та вікторинах Упродовж всього часу реалізації проекту проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики для передбачення майбутнього на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Оцінювання здійснюється вчителем щотижнево на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням листів самооцінювання та оцінювання роботи групи.

Оцінювальна таблиця З-Х-Д

Моя піраміда успіху

Форма самооцінювання для учасників групи "Шукачі скарбів"

Діяльність учнів

Загальна ідея: Учні 8 класу розроблюють власний навчальний проект, використовуючи при цьому навички володіння ІКТ та ресурси мережі Інтернет; підготовлюють для проведення невеличку бесіду з учнями 4-го класу в рамках тижня патріотичного виховання. Учням пропонується самостійно розробляти квести, кросворди та вікторини, а також власний маршрут літнього відпочинку. Проект створюватиметься трьома групами учнів: 1 група - "Шукачі скарбів" - пошук інформації: цікаві факти про культуру, побут та традиції українського народу (початковий, середній рівень володіння технологіями) 2 група - "Розробники" - розробка квестів, вікторин, кросвордів за темою проекту (достатній, високий рівень володіння технологіями) 3 група - "Дизайнери" - оформлення та дизайн проекту засобами Microsoft OneNote з використанням можливостей програмних засобів перевіряти правильність відповідей (середній, достатній рівень володіння технологіями) При роботі над проектом учні будуть працювати один з одним, провоять опитування в школі Форма опитування учнів щодо сприйняття школярами мережі Інтернет. Таким чином отримаємо такий результат: учні вчяться працювати за проектною технологією, здобувати потрібну інформацію, опрацьовувати її, використовуючи ІКТ. Учні працюють в проекті різними видами роботи та взаємодії. Індивідуальна робота передбачає оцінку ситуації кожним учнем, діти мають змогу дати відповідь на запитання у довільній формі, тим самим показати своє відношення до тієї чи іншої події або об'єкту. Групова робота передбачає розробку учнями тестів, ребусів та кросвордів, участь у квестах та вікторинах, передбачених проектом, а також передбачає відповідальність за роботу всієї групи, вміння взаємодіяти та допомагати один одному, учні навчаються робити самооцінку, взаємооцінку своєї роботи та роботи своїх однолітків. Дослідницька робота передбачає пошук матеріалів, відповідей на запитання, а також порівняльна характеристика різних історичних об'єктів, подій. Учасники проекту додають посилання або частини статей з цікавими фактами про своє рідне місто, про регіон. Пропонують для спільноти учасників свої власні квести, вікторини, кросворди та ребуси. Поширюють свій власний досвід подорожей, складання маршруту подорожі та запрошують до свого регіону, міста. Аргументують вибір учасників: чому саме до нашого міста (регіону) потрібно здійснити подорож? Що саме рекомендують подивитися, де побувати?

Проект "Наша ненька Україна" - приклад учнівської роботи

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ольга Борисенко

Фах, навчальний предмет

Вчитель інформатики

Навчальний заклад

Комунальний заклад освіти "Спеціалізована школа №55 інформаційно-технологічного профілю" Дніпропетровської міської ради

Місто\село, район, область

м. Дніпропетровськ

Контактні дані

dneprschool55 на gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

9-13 лютого 2015 року

Місце проведення тренінгу

Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка

Тренери

Лариса Шевчук

Анна Скрипка