Портфоліо Баранової Наталії Олексіївни

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 19:09, 14 листопада 2012, створена Bsfe (обговореннявнесок) (Список складових Портфоліо)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Проект "Уроки та загадки М.Гоголя"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Зарубіжна література ; рідна мова та інформатика

Навчальні цілі

Головною метою вивчення проекту " Уроки та загадки М.Гоголя" в загальноосвітній школі є залучення учнів до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей , виховання естетичного смаку, високої читацької та загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів : учень повинен…

 • аналізувати художній текст , сприймати його з розумінням задуму і стилю автора, бачити кожний конкретний твір у літературному , культурному та історичному контекстах;
 • визначати національну своєрідність і загальнолюдську значущість творів світової літератури , зокрема у зіставленні з творами української літератури та інших видів мистецтва;
 • активно відстоювати власну точку зору, свою систему життєвих цінностей , зберігати й продовжувати кращі національні традиції, не сприймати культу сили й переваги матеріальних цінностей над духовними.


Учень:

 • визначає ідейний зміст твору: зображення любові до Батьківщини , героїзму, подвигу, мужності й ратної звитяги українського народу в боротьбі за рідну землю; особливості художньої майстерності М.Гоголя-письменника;
 • характеризує образ Тараса Бульби, звертаючи увагу на втілення в ньому кращих рис запорізького козака і визначення цією домінантою інших його якостей : ставлення до дружини, синів, побуту;
 • висловлює особисте ставлення до проблем , що порушуються в повісті, аргументуючи свою точу зору прикладами і цитатами з тексту;
 • порівнює відомості про козацьку добу, отримані на уроках історії України та зарубіжної літератури;
 • визначає, у чому притягальна сила історичної теми для митців слова і пензля.

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект стосується теми « Уроки та загадки М.В.Гоголя» . Під час роботи над проектом учні повинні з’ясувати « феномен» М. Гоголя, « загадки» його мистецтва, « таємниці» його особистості, напрямку і змісту духовного й художнього розвитку; українське коріння твору « Тарас Бульба», його фольклорну основу ; дослідити незбагненну загадкову людську натуру народного героя.


Завдання учнів - дати власну відповідь на ключове запитання: " У чому сила козацького характеру?" Для цього учням пропонується об'єднатися у групи і скласти план реалізації проектів.

 • " Мистецтвознавці" працюють над репродукцією картини І.Рєпіна " Запорожці пишуть листа турецькому султану". Учні мають визначити ,у чому притягальна сила історії для митців слова і пензля.
 • " Психологи" повинні дати відповідь на запитання : " Яким би був сучасний Тарас Бульба?"
 • " Історики ", використовуючи описи Запорізької Січі та зображення окремих козаків в повісті М.Гоголя " Тарас Бульба" , а також уривок з історичної розвідки Д.Яворницького " Історія запорозьких козаків",повинні скласти лицарський кодекс запорожців і зясувати , чи актуальний цей кодес зараз.


Як одну з можливих форм представлення результатів проектної діяльності учням пропонується створення багатосторінкового тематичного блогу, де кожна група учнів матиме свою сторінку для демонстрації результатів дослідження.


Діяльність учнів в ході виконання проектних робіт спрямована на формування у них знань, вмінь та навичок згідно вимог державних стандартів та чинних навчальних програм, а також на формування у них навичок 21-го століття: творчості, іноваційності, критичного мислення, інформаційної грамотності, комунікативних навичок та навичок співробітництва.

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі

По закінченню роботи над проектом учні :


1. Знають:

 • « феномен» М. Гоголя, « загадки» його мистецтва , « таємниці» його особистості,; українське коріння твору « Тарас Бульба», його фольклорну основу ; джерело душевних сил Тараса, загадковість його людської натури.

Вміють :

 • давати оцінку вчинкам головних героїв;
 • визначати ідейний зміст твору « Тарас Бульба» М. Гоголя, проблематику твору;
 • аналізувати пейзажні замальовки у повісті , визначати їхню роль у творі;
 • визначати національну своєрідність і загальнолюдську значущість твору ;
 • зіставляти художній твір з твором образотворчого мистецтва;
 • створювати письмові мовленнєві висловлювання різних типів і жанрів у межах запропонованих сфер і тем, а також на основі почутого, побаченого, прочитаного і з власного життєвого досвіду, доречно використовуючи відповідні мовні засоби, висловлюючи власне ставлення та обґрунтовуючи власну думку про предмет спілкування.


3. Мають навички:


 • проведення дослідно-пошукової діяльність у процесі проектування, визначення завдання проекту відповідно до обраної проблеми, застосовувати інформаційно-комунікаційні технології під час проектування, презентування своєї роботи (як інтернет-ресурсу) та оцінювання результатів продуктивної творчої діяльності за визначеними критеріями ;
 • з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовного доведення та розуміння ідей, оформлення, аналізу та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання;
 • дослідження та розширення свого власного навчального досвіду та досягнення власних навчальних цілей ;
 • користування сервісами глобальної комп’ютерної мережі (вікі, блоги), застосовувати комп’ютерні мережі для пошуку та розміщення інформації;

створення структурованого тексту, проведення перевірки правопису, включення до тексту графічних та інших інформаційних об’єктів, ведення ділового листування та дописування повідомлень і коментарів у блоги, виконання колективної роботи над документом;

 • роботи в групах, розподілу обов’язків під час колективної роботи, оцінювання та самооцінювання.

Опис оцінювання

На початку роботи над проектом відбувається:

 • Перегляд презентації вчителя з її наступним обговоренням (фронтальним і малими групами - «мозковий штурм»)
 • Вхідне тестування за інтернет-опитувальником для з’ясування рівня знань по темі проекту;
 • Робота з таблицями «ЗХД» та Т-схемами, де учні оцінюють власні знання з предмету дослідження;
 • Ознайомлення з дослідницькими роботами, виконаними раніше, та їх оцінкою (якщо такі роботи розміщені на інтернет-блогах) з подальшим їх обговоренням у міні-групах.

Впродовж роботи над проектом:

 • Вчитель проводить консультації та проміжне оцінювання попередніх результатів;
 • Учні по мірі проходження основних етапів проектної роботи заповнюють контрольний список прогресу роботи (електронна таблиця, Google-документ);
 • Учні систематично проводять самооцінку своєї роботи, користуючись відповідними формами для оцінювання.

Наприкінці роботи над проектом:

 • Учні проходять підсумковий тест-контроль за завданнями вчителя для перевірки набутих знань;
 • Учні демонструють виконані роботи (інтернет-сайти, веб-сторінки, блоги), після чого відбувається їх само оцінювання, оцінювання вчителем та іншими групами (згідно критеріїв оцінювання);
 • В процесі роботи з таблицями «ЗХД» відбувається самооцінка учнями власних набутих знань та вмінь;
 • Якщо результатом роботи було створення блогу, то в подальшому відбувається оцінювання учнівських робіт читачами блогу.

Діяльність учнів та вчителя

Приблизно за тиждень-два до початку роботи над проектом « Уроки і загадки М.Гоголя» учні ознайомлюються з публікацією вчителя про метод проектів, дізнаються про його переваги та можливості, відмінності від методів традиційного навчання. Тоді ж вчитель пропонує їм для ознайомлення і попереднього оцінювання інтернет-ресурси, на яких розміщено результати проектних робіт попередніх груп чи класів, рефлексія учнів, що займались проектною діяльністю. Таким чином, ще до початку роботи над проектом в учнів формується позитивне ставлення до проектної діяльності, бажання оцінити свої сили і можливості, проявити творчість, ситуація успіху і потреба "зробити ще краще, ніж попередники". Таке попереднє ознайомлення знімає стресову ситуацію, притаманну для переходу на нові види діяльності. Крім того, тоді ж у середовищі учнів розпочнеться мимовільне створення мікро-груп, які під час проекту працюватимуть над різними темами досліджень. у перший день роботи над проектом (1-ий урок) учні:

 • переглядають презентацію вчителя про проект, знайомляться з ключовим та тематичними запитаннями і приймають рішення про роботу в одній з трьох груп (кожна група шукатиме відповідь на одне з трьох тематичних питань);
 • об'єднавшись у групи, методом мозкового штурму проводять початкове обговорення шляхів пошукової діяльності (це обговорення вони продовжать в позаурочний час, коли основні стратегічні лінії вже будуть вироблені), розподіляють свої обов'язки в межах групи (хто яку частину роботи буде виконувати);
 • знайомляться з порадами вчителя щодо організації роботи учнів та документами, підготовленими вчителем, що стосуються їх проектної роботи: допомога в плануванні проекту, допомога у проведенні рефлексії, інструкціями, контрольними списками, формати для оцінювання робіт та самооцінювання, шаблонами робіт;
 • проходять вхідне тестування за інтернет-опитувальником, заповнюють таблиці ЗХД та Т-схеми тощо.

Учні отримують адреси інтернет-ресурсу, де розміщені всі ці документи (щоб продовжити ознайомлення та роботу з ними в позаурочний час), а також бланки Дозволу батьків на публікацію учнями своїх робіт в мережі Інтернет (які вони приносять заповненими на наступний урок) Оскільки на роботу над проектом відведено 8 уроків , то основну частину роботи учні виконуватимуть вдома, в позаурочний час, розподіливши в межах мікро-груп свої обов'язки. Для спілкування членам групи під час роботи вчителем рекомендуються ІМ-месенджери типу Skype чи чати; також учням пропонується спілкування на шкільному форумі в рамках виділеної для них теми форуму. Учні з допомогою вчителя та за інструкціями створюють тематичний блог для представлення результатів своїх досліджень. Учні здійснюють рефлексію своєї роботи. Шкільний психолог допомагає при потребі відкоректувати розподіл роботи учнів в межах мікро-груп. На другому уроці продовжується робота в групах. Учні обговорюють результати пошуку в Інтернеті матеріалів для дослідження, уточнюють напрями діяльності, оформлюють свої дослідження окремими сторінками тематичного блогу. Вчитель проводить групові консультації, контролює процес роботи з допомогою контрольного списку прогресу роботи, допомагає провести проміжне оцінювання результатів роботи (з допомогою форм та контрольних списків), знайомить обдарованих учнів з додатковими завданнями. Учні з особливими потребами отримують індивідуальні консультації вчителя та шаблони, які допоможуть їм успішно виконати свою ділянку роботи. у післяурочний час учні завершують роботу над дослідженням та оформленням результатів досліджень, ще раз проводять самооцінку своєї роботи та рефлексію. На останньому уроці, учні демонструють отримані результати своїх досліджень, здійснюють оцінку робіт своїх однокласників (за розробленими формами) та самооцінку своєї участі у дослідженні (за формами для оцінювання робіт та співробітництва). За допомогою таблиць ЗХД учні оцінюють набуті знання та вміння, здійснюють рефлексію. Учні проходять тест-контроль вчителя для оцінки набутих знань. У післяурочний час повідомлення про виконання проектної роботи та адреси створених інтернет-ресурсів з результатами учнівських досліджень розміщуються на шкільному сайті для подальшого ознайомлення всіх бажаючих з цими роботами та їх оцінюванням.


Список складових Портфоліо

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Баранова Наталя

Фах, навчальний предмет

вчитель, українська мова та література, зарубіжна література

Навчальний заклад

Вільногірська загальноосвітня школа I-III ступеніва №5

Місто\село, район, область

м.Вільногірськ , Дніпропетровська область

Контактні дані

ТЕЛ. 5-07-36

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Вільногірськ, 25 жовтня - 7 листопада 2012

Дати проведення тренінгу

25 жовтня - 7 листопада 2012 р.

Місце проведення тренінгу

Вільногірська загальноосвітня школа I-III ступенів №5

Тренери

Данилюк Віктор Михайлович