Портфоліо Александрюк Тетяни Юріївни з теми "Цвітуть квіти - на добро"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми (творча назва)

Цвітуть квіти - на добро

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети=

Біологія

Навчальна тема (як записано в програмі)

. Популяція. Екосистема. Біосфера.

Вік учнів, клас

11 клас

Стислий опис

Проект здійснюється у 11 класі. За темою Популяція. Екосистема. Біосфера. Учні вивчають теорію. Здійснюють дослідження з допомогою опитування, будують схеми. Результатом повинні бути діаграми опитувань, та схеми взаємозв*язків. Розрахований проект на 2,5, чи 5 тижнів, або на 5 годин залежно від кількості годин тижневого навантаження. 1 урок. Вчитель ставить завдання учням, проводить тестування на початку проекту. 2 урок В залежності від відповідей учнів вчитель формує групи для роботи над проектом. У групі повинно бути від 3-5 учнів різного рвіня навченості. Ставить перед групами учнів конкретні завдання. У підгрупі класу матимемо 3-4 групи в залежності від кількості осіб у підгрупі класу. Тому перед першою групою ставимо завдання вивчити питання моделювання, а також побудувати схему використання моделей. Перед другою групою ставимо завдання на вивчення питання, що стосується алгоритмів та алгоритмізації, а також схематично зобразити властивості алгоритмів.. Перед третьою групою ставиться завдання провести опитування «Чи використовуєте ви моделі у своїй діяльності? ". І перед четвертою групою ставлю завдання провести опитування "Чи потрібні нам алгоритми" 3-4 урок. Учні працюють над проектом. 5 урок. Учні захищають свої проекти.

Повний План вивчення теми

План проекту[1]

Навчальні цілі

Учень (учениця): називає:

     -   надорганізмові системи;
     -   основні характеристики популяції;
     -   екологічні фактори;

наводить приклади:

     -   угруповань, екосистем;
     -   пристосованості організмів до умов середовища;
     -   подібності у пристосуванні різних видів до 
        однакових умов середовища;
     -   ланцюгів живлення;
характеризує:
     -   середовища існування організмів;
     -   екологічні фактори;
     -   добові, сезонні, річні адаптивні біологічні ритми 
        організмів;
     -   структуру і функціонування надорганізмових
        систем;
     -   взаємодію організмів в екосистемах;
     -   ланцюги живлення;
     -   правило екологічної піраміди;
     -   іосферу, функціональні компоненти та її межі;
     -  поняття про ноосферу;

пояснює:

     -  основні закономірності дії екологічних факторів на 
        живі організми;
     -   шляхи пристосування організмів до умов існування;
     -   зв’язки між організмами в екосистемі;
     -  роль організмів (продуцентів, консументів, 
       редуцентів) і людини в штучних і природних 
       екосистемах;
     -  значення колообігу речовин у збереженні 
       екосистем;
     -  роль заповідних територій у збереженні 
       біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері; 

порівнює:

     -  різні середовища життя;
     -   природні та штучні екосистеми;

застосовує знання:

     -   про особливості функціонування популяцій,
        екосистем, біосфери для обґрунтування заходів їх 
        охорони;
     -   для проектування дій у справі охорони природи;
     -   для прогнозування наслідків впливу людини на 
        екосистеми;
     -   для визначення стратегії й тактики своєї поведінки
        в сучасних умовах навколишнього середовища;

робить висновок:

     -   про цілісність і саморегуляцію живих систем;
     -   про роль біологічного різноманіття, регулювання 
        чисельності видів, охорони природних угруповань 
        для збереження рівноваги у біосфер

Вмітимуть використовувати елементи оцінювання для оцінки діяльності своїх товаришів. Учні будуть дотримуватися законів про авторські права Вмітимуть оцінювати вебсайти Вмітимуть працювати з сервісами інтернету щодо спілкування через інтернет Набудуть знання щодо збереження авторських прав.

Опис оцінювання

Процес оцінювання проводиться у три етапи: на початку проекту[2], впродовж роботи над проектом[3], наприкінці роботи над проектом. На початку проекту використовуємо метод анкетування, використовуючи як інструмент організаційну діаграму [4] та таблицю ЗХД [5], а також можна використати і тестування. Саме оцінювання проводиться після прослуховування та обговорення презентації. Оцінювання учнівських робіт впродовж роботи над проектом здійснюється за відповідними формами оцінювання[6]. Тут можна використати також і форму оцінювання вікі сайтів [7]. Упродовж виконання учнями роботи можна використати контрольний список для вікі сайту, за допомогою якого можемо фіксувати виконані учнем кроки

Діяльність учнів

Перед проведенням проекту вчитель повинен поспілкуватисяі з батьками учнів та взяти в них дозвіл на публікацію робіт їхніх дітей в інтернеті [8] Дослідження. Схематично зобразити властивості алгоритмів. Побудувати схему використання моделей. Проведіть опитування «Чи використовуєте ви моделі у своїй діяльності? ". Проведіть опитування "Чи потрібні нам алгоритми" [9] У процесі роботи учні знаходять інформацію у інтернеті представляють властивості алгоритмів у вигляді схем, будують схему (за потреби схеми) використання алгоритмів, проводять опитування «Чи використовуєте ви моделі у своїй діяльності?» та «Чи потрібні нам алгоритми?», переносять результати опитувань у електронні таблиці, та будують графіки для аналізу [10]. З*ясування навчальних потреб учнів може здійснюватися за допомогою методів анкетування, перегляду презентації вчителя та її обговорення [11] ЗХД, використовуючи такі інструменти як тест, нотатки вчителя, організаційні діаграми, листи паперу на котрих учні дають відповіді За допомогою вступної [12] презентації ми показуємо учням для чого необхідно вивчати алгоритмізацію та моделюванн і в яких випадках ми повинні говорити про моделі, на основі яких вивчаються реальні фізичні об*єкти, процеси чи явища Вчитель оголошує тему, а також ключове, тематичні та змістові питання, формулює життєву ситуацію згідно малюнка на слайді а також пропонує учням дати відповіді на запитання за методом ЗХД та організаційними діаграмами на листах паперу. У процесі перегляду презентації учні записують ключове, тематичні та змістові питання, замальовують малюнок. Після команди вчителя виконують завдання за ЗХД та організаційними діаграмами на листах паперу. Щодо обговорення питань, вони можуть або задавати запитання вчителю, або давати відповіді на навідні вчительські запитання. Учні працюють малими групами 3-5 осіб, залежно від кількості у класі (групі) поділ на групи доцільно проводити так, щоб у групі були учні з різним рівнем знань, умінь та навичок. Для забезпечення виконання учнями проекту необхідний постійний доступ до мережі у процесі якого вчитель ставить перед учнями завдання для пошуку інформації (можливо і ресурсів) необхідної для досягнення цілей проекту. Учні шукають інформацію, на запропонованих вчителем сайтах, або на сайтах які знайдуть самостійно. Правда сайти які знаходять, ще й оцінюють за допомогою оцінювальників. У процесі роботи учні повинні дотримуватись законів про авторські права. При виконанні проекту діти спілкуються між собою за допомогою мобільного. Інші види спілкування не потрібні. У процесі вивчення теми учні 3 та 4 групи роблять опитування «Чи використовуєте ви моделі у своїй діяльності? " https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFBSYkF5TDNCRDByYndMaXE4dlQxckE6MQ та "Чи потрібні нам алгоритми" https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFBSYkF5TDNCRDByYndMaXE4dlQxckE6MQ Після збору необхідної інформації учні узагальнену інформацію викладають на вікісайті. Впродовж виконання роботи вчитель перевіряє процес виконання учнями завдань ставлячи відмітки про їх наявність і виконання у контрольному списку, а у формі оцінювання відповідно вагу (бал) виконаного елемента роботи. Завдання які даються учням повинні диференціюватися узалежності від можливостей учнів. Для сильних учнів даю завдання підвищеної складності де необхідно аналізувати, синтезувати, робити висновки, ну й звичайно такі учні назначаються керівниками команд. Для учнів які мають проблеми у навчанні доречно буде здійснити наступні кроки: перше це залучати їх для роботи у групи з сильнішими учнями; друге, давати учням посильні для виконання завдання Формуюче оцінювання буде здійснюватися на початку роботи з проектом(перше заняття), а також впродовж виконання проекту, а також при закінченні роботи (останнє заняття. Впродовж всіх занять діти за допомогою вчителя формуватимуть навички 21 століття, а також навички самоспрямування у навчанні. Звичайно всі завдання, що надаються учням повинні бути диференційованими. Особливу увагу вчитель повинен приділяти учням в процесі роботи над проектом для досягнення цілей, а саме отримання учнями відповідей на ключове, тематичні й змістове питання.

Вікі стаття учнів "Моделювання. Основи алгоритмізації"

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Александрюк Тетяна

Фах, навчальний предмет

вчитель фізики та інформатики

Навчальний заклад

Сергіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с.Сергії, Путильський район, Чернівецька Обл.

Контактні дані

sergiischool{собачка}i.ua

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.12-15.06.12

Місце провведення тренінгу

м.Чернівці, ІППО Чернівецької області.

Тренери

Кошурба Григорій Григорійович Скрипська Ганна Володимирівна, Кадук Алла Миколаївна