Портфоліо Ілляшик Катерини з теми "Лінійна функція, її графік та властивості"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Лініфокус

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет - це математика. Другорядними навчальними предметами слугують фізика, біологія, економіка.

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Учням пропонується взяти участь у проекті наприкінці вивчення теми “Функція”. Метою проекту є не лише поглиблення знать учнів про функції та про лінійну функцію, але й спонукання учнів до пошукової та дослідницької діяльності. Робота над проектом розвиває уміння працювати в мережі Інтернет з різними джерелами інформації, формування навичок обробки та систематизації інформації, уміння працювати з презентаціями, сайтами, блогами. Під час роботи з проектом учні об’єднались на три групи. Учні першої групи - “Біологи”, вони досліджують де в біології використовують лінійну функцію, або де в біології за допомогою лінійних функцій демонструють закономірності в природі, і також повинні будуть розв'язати задачу. Учні другої групи - “Кримінологи”, вони досліджують інформацію про застосування лінійної функції в інших навчальних предметах та повинні будуть розв'язати задачу ( цікаву ситуацію розглянути). Учні третьої групи - “Домовики”, вони досліджують інформацію про використання лінійної функції у побуті, користь лінійних функцій у нашому житті.

Основні запитання:

Ключове запитання:

Як математика допоможе нам зрозуміти навколишній світ?

Тематичні запитання:

Де застосовують лінійну функцію в біології? Для чого використовують лінійну функцію в фізиці? А ще де застосовують дану функцію?

Змістовні питання:

Що є графіком лінійної функції? Як зміниться х , якщо функцію збільшити удвічі Як зміниться аргумент, якщо функцію зменшити втричі?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання це не одноразова подія. Оцінювання є безперервним процесом упродовж виконаннями учнями проекту.

Оцінювання при навчанні за допомогою методу проектів повинно бути сплановано так, щоб:

 • Використовувати різноманітні стратегії та засоби оцінювання
 • Вести оцінювання у продовж всього навчального циклу
 • Надавати можливість кількісно оцінювати важливі навчальні цілі для теми
 • Залучати учнів до процесу оцінювання

 З метою залучення учнів до процесу оцінювання вчителі повинні забезпечити  учнів наступним:

 • Чіткими критеріями оцінювання до початку виконання проектів
 • Моделями та інструкціями для високоякісної роботи
 • Можливостями для здійснення моніторингу (відслідковування ходу) власного просування учнів у навчанні
 • Засобами надання конструктивного зворотного зв’язку іншим учням та можливостями отримання оціночної інформації від інших учнів для того, щоб покращити свою виконану роботу і діяльність
 • Надати достатньо часу для представлення результатів та поліпшення процесів і продуктів
 • Підтримкою для формування учнями власних нових завдань для їх майбутнього навчання 
Етап Методи оцінювання  Інструменти оцінювання
На початку проекту

Методи оцінювання, які допомагають визначити попередні знання, уміння, навички учнів: опитування, спільні обговорення, робота з презентаціями, таблицями. Для оцінювання учнів я використала: Опитувальник, який створила у документі Microsoft Word за допомогою малюнку SmartArt, щоб перевірити знання учнів з навчальної теми; Мережевий опитувальник, який створила за допомогою Google форм, для того, щоб визначити уміння учнів; з-х-д таблиця Знаємо-Хочемо дізнатися-Дізналися створена в Google документі, щоб перевірити набуті знання учнів та уміння формулювати запитання; Learning Apps вправа, що допоможе визначити попередні знання учнів.

   Робота з Презентацією основних питань (вчителя), учні визначать основні питання, над якими будуть працювати. Ознайомивши учнів з переліком навичок ХХІ століття вчитель спрямовує на набуття цих навичок. 

Таблиця З-Х-Д

Опитувальник

Опитувальник діаграма

Learning Apps

Презентація основних питань

Впродовж роботи над проектом

  Продовження роботи з таблицею ЗХД. Оцінювння вміння учнів оцінювати веб-ресурси. Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Контрольний список для вікі-сайту. Середні класи , який спрямовує їх у навчанні та ставить перед ними певну мету. 

    Потрібно заохочити учнів використовувати План впровадження для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Цей план може слугувати для підсумкого оцінення роботи. Результати роботи подаються в google-таблиці оцінювання роботи учнів. над проектом.


Оцінювання Мультимедійного Проекту

Форма оцінювання мультимедійної презентації

Форма оцінювання готовності до критичного мислення.

Контрольний список для вікі-сайту. Середні класи

Контрольний список для аналізу. Середні класи

Оцінювання роботи учнів, які працювали над проектом.

з-х-д таблиця

Наприкінці роботи над проектом

  Проводиться учнівська конференція, де учні демонструють результати проективної діяльності. Проводиться оцінка, самооцінка та взаємооцінка роботи за допомогою таблиці З-Х-Д; робота з таблицями; аналіз оцінених робіт. Заповнюються листи оцінювання проекту.

    Під час виступу з презентацією використовуюють такі форми: Форма оцінювання мультимедійної презентації, Загальні критерії оцінювання, також Форма оцінювання готовності до критичного мислення. роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу своєї групи і наскільки його вклад був цінним.  

  По закінченю проекту проводиться презентація проектів учнів, взаємооцінювання та рефлексія.

з-х-д таблиця

Презентація основних питань

Форма оцінювання мультимедійної презентації

Форма оцінювання готовності до критичного мислення.

Контрольний список для вікі-сайту. Середні класи

Загальні критерії оцінювання

Оцінювання роботи учнів, які працювали над проектом.

Діяльність учнів та вчителя 

Етап Діяльність
І етап – Підготовчий

Перед початком роботи над проектом вчитель 

 • створює сайт проекту , де зберігаються корисні посилання для навчання.

До початку роботи над проектом вчителю потрібно: 

ІІ етап – Мотиваційний
ІІІ етап – Конструктивний

Перший тиждень.

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою.

Другий тиждень.

Учні працюють над створенням презентацій, веб-сторінок.

 • І група – «Біологи», повинні представити результат своєї роботи у вигляді wiki-сторінки та презентації, де висвітлюються основні результати дослідження.
 • ІІ група – «Кримінологи»,  також представлятиме результат своєї роботи у вигляді wiki-сторінки  і презентації , де висвітлюються: основні результати діяльності у ході проекту.
 • ІІІ група  – «Домовики», представитиме результат своєї роботи у вигляді wiki-сторінки та презентації, де висвітлюються основні результати дослідження.

Одним із документів фасилітації є   презентацію основних питань

Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні стратегії навчання і оцінювання учнів.

IV етап – захист проекту
 • Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, проводимо підсумкове оцінювання вмінь і навичок та заповнюється і обговорюється  третя колонка з-х-д таблиця. Учні разом з учителем переглядають таблицю З-Х-Д оцінюють та самооцінюють, наскільки записи у колонках 2 і 3 можна співставити. 
 •  Учні пишуть підсумкову письмову роботу
 • Підсумовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп з Оцінювання роботи учнів, які працювали над проектом.

.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ілляшик Катерина Костянтинівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики

Навчальний заклад

Криворізький державний педагогічний університет

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Контактні дані

Сторінка на Facebook

ел. адреса: katya.ilyashik.1996@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього". м. Кривий Ріг, 5 січня 2018 - 17 січня 2018 року (1 група)

Дати проведення тренінгу

5.01.2018-17.01.2018

Місце проведення тренінгу

м. Кривий Ріг

Криворізький державний педагогічний університет"

Альбом тренінгу МІ-14

Тренери

Крамаренко Тетяна Григорівна

Портфоліо Тетяни Крамаренко з теми "Елементи математичної статистики"

Щоденник тренінгу