Портфоліо "Океани – опалювальна система планети"

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 12:21, 19 серпня 2012, створена 2012Наташа (обговореннявнесок) (Повний План вивчення теми)

Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Океани – опалювальна система планети

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний: ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ
Розділ І. ОКЕАНИ
Тема 1. Тихий океан. Океанія. Тема 2. Атлантичний океан Тема 3. Індійський океан Тема 4. Північний Льодовитий океан
Дотичні: ФІЗИКА, ТЕХНОЛОГІЇ

Навчальна тема (як записано в програмі)

Розділ І. ОКЕАНИ
Тема 1. Тихий океан. Океанія (Кліматичні пояси і типи клімату. Течії. Органічний світ і закономірності його поширення. Багатства Тихого океану. Проблема забруднення вод океану).
Тема 2. Атлантичний океан(Кліматичні пояси, типи клімату. Водні маси. Органічний світ. Природні багатства океану. Проблема забруднення вод).
Тема 3. Індійський океан (Особливості природи океану: високі температура і солоність вод, система морських течій. Своєрідність органічного світу. Природні багатства).
Тема 4. Північний Льодовитий океан (Клiмат океану в зв’язку із розташуванням океану у високих широтах. Течії. Льодовий режим.Своєрідність органічного світу. Проблеми охорони природи океану).

Вік учнів, клас

7 клас, 13 років

Стислий опис проекту

Це проект з географії для 7 класу.

Буде реалізований під час вивчення розділу «Океани» та в позаурочний час.

Під час впровадження проекту учні вивчають багатства океанів, акцентуючи увагу на енергетичному ресурсі, досліджують багато чисельні технології використання величезних ресурсів енергії океанів: припливів, морських течій, хвиль, різниці температур та різниці солоності води, з’ясовують значення океанів для життя людей та наслідки господарської діяльності людини у зв’язку з використанням ресурсів океанів,визначають та порівнюють енергетичний потенціал кожного океану.

Кінцевий продукт: мультимедіа – презентація «Океани - людству» буде презентовано учням школи під час проведення «Тижня географії».

Повний План вивчення теми

План вивчення теми
План впровадження

Навчальні цілі

Навчальні цілі:
сформувати поняття «номенклатура Світового океану»;
навчити знаходити, позначати, підписувати географічні обєктиоб’єкти цієї номенклатури на контурній карті;
сформувати знання учнів про географічне положення, берегову лінію, рельєф,властивості вод, течії, клімат, природні ресурси, екологічні проблеми океанів;
ознайомити з багато чисельними технологіями використання величезних ресурсів енергії світового океану: припливів, морських течій, хвиль, різниці температур та різниці солоності води, показати значення океанів для життя людей;
сприяти розумінню наслідків господарської діяльності людини у зв’язку з використанням ресурсів океану;
сформувати вміння давати комплексну порівняльну характеристику океанів;
виховувати бережливе ставлення до водних багатств планети;
розвивати практичні навички та уміння роботи з картами, атласами, навчальною літературою, електронним інформаційним ресурсом та іншими джерелами географічної інформації;
оволодіння навичками 21 століття.

Опис оцінювання

На початку проектної діяльності проводиться актуалізація та оцінка початкових знань учнів, з’ясовується рівень їх готовності до участі у проекті, визначаються навчальні потреби учнів, встановлюються навчальні цілі. Це відбувається за допомогою електронного тесту «Гідросфера», методу «Асоціативний кущ «Океан»», вчительської презентації, таблиць «З-Х-Д» та методу «Думаємо - Об’єднуємось - Ділимося». При використанні методу «Асоціативний кущ» використовується Інтерактивна дошка та набір картинок - підказок. Набір картинок - підказок використовується після того, як «кущ» уже сформовано для можливого його доповнення. «Квітка припущень» - це інструмент, який застосовується під час демонстрації презентації вчителя. Він сприяє виникненню інтересу до теми, спонукає учнів до дослідження проблеми, стимулює їх аналізувати наявні знання, допомагає формулювати питання по досліджуваній проблемі, визначати цілі дослідження, висувати гіпотези, розробляти шляхи і способи вирішення проблем. Метод «Думаємо - Об’єднуємось - Ділимося» допомагає об’єднаним у групи учням провести перші обговорення та висунути перші ідеї щодо реалізації проекту.
Впродовж роботи над проектом участь кожного та спільна оцінюється відповідно до попередньо розроблених форм оцінювання різних видів діяльності, за якими відбувається контроль і самоконтроль. «План проекту» допомагає учням оцінити власні досягнення, чи навпаки. Таблиці «З-Х-Д» дають учневі можливість згадати попередні знання, визначити навчальні потреби, поставити навчальні цілі та зрозуміти наскільки вони досягнуті. Зустрічі, консультації допомагають коригувати роботу, планувати наступні кроки, забезпечують зворотній зв’язок. За роботою кожної групи вчитель веде неформальні спостереження, результати яких заносяться до бланку контролю, де зазначаються своєчасність виконання роботи, правильність її виконання, логічність викладення та подання інформації, джерела інформації, творчий підхід, вміння робити висновки, відповідність цілей результатами роботи. Це дозволяє вчасно скоригувати роботу груп в потрібному напрямку і забезпечити зворотний зв'язок.
Наприкінці учні захищають свій проект та презентують його продукт. Все це оцінюється відповідно до заявлених форм оцінювання. Оцінюються та самооцінюються також знання учнів, отримані під час проекту.

Додаткові матеріали

Актуалізація:
Рух води в океані
тест «Гідросфера»
Асоціативний кущ «Океан»
таблиця «З-Х-Д»

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Перед початком проекту, за допомогою буклету «Метод проектів», учитель знайомить учнів та їх батьків з новим методом навчання, пояснює його переваги, пропонує його використання.
Реалізація проекту починається з актуалізації попередніх знань учнів стосовно обраної теми. Учитель за допомогою електронного тесту «Гідросфера» та асоціативного куща «Океан» допомагає учням згадати попередньо отримані знання з метою подальшого їх використання, з’ясовує рівень готовності учнів.
Наступний крок: оголошення учителем теми проекту та постановка ключового питання: Чи можливо приборкати стихію і поставити її на службу людству? Після оголошення теми, для з’ясування навчальних потреб учнів, вони заповнюють схеми З – Х – Д. Учитель наводить деякі факти, організовує їх обговорення , пропонує зробити висновки, підіймає проблему, пропонує згадати чим ця проблема зумовлена.
Ознайомивши учнів з тематичними питаннями (Чи очікує людство енергетична криза? Чи спроможна наша планета задовольнити все більш зростаючу потребу людства в енергії без шкоди для навколишнього середовища? Які альтернативні види енергії ви знаєте?), використовуючи стратегію «Думаємо - Об’єднуємось – Ділимося», учитель пропонує дітям спочатку обдумати запитання, а потім у парі з іншим учнем обговорити можливі відповіді на нього та представити свої ідеї всьому класу для загального обговорення.
З метою допомогти учням організувати свої попередні знання і висунути нові ідеї щодо реалізації проекту, учитель пропонує обговорити вислів відомого французького письменника Жуля Верна: «Вода представить невичерпні запаси тепла і світла". На цьому етапі використовується метод «Квітка припущень», який спонукає учнів до дослідження проблеми, стимулює аналізувати наявні знання, допомагає формулювати питання по досліджуваній проблемі, викликати інтерес до теми і визначити цілі дослідження, гіпотези, шляхи і способи вирішення проблем.
Ознайомившись зі змістовними питаннями, учні об’єднуються в групи (за бажанням)та обирають назву (можна скористатися англійським варіантом назви: Pacific оcean, Indian ocean, Atlantic ocean, Arctic оcean) і емблему, отримують завдання для груп, розподіляють попередньо роз’яснені учителем(елемент профорієнтації) ролі (океанологи, океанографи, біологи, геологи, екологи, фізики тощо) та обв’язки в групі. Кожна група пише власний план впровадження проекту, який повинен відповідати поставленому завданню, містити інформацію про те, що необхідно здійснити до початку виконання проекту, що необхідно здійснити упродовж виконання проекту , що необхідно здійснити наприкінці навчального проекту,хто буде це робити або хто буде допомагати, коли це необхідно зробити?
Також учні визначають, яким буде кінцевий продукт, отримують контрольні списки до цих продуктів та форми оцінювання, обговорюють їх. Отримані форми допоможуть учням моніторити та корегувати свою діяльність.
Учитель коментує незрозумілі моменти, дає пояснення, рекомендації, обговорює та уточнює деталі, надає розклад консультацій, інформацію про додаткові джерела інформації, «Правила роботи за комп’ютером», «План виконання навчального проекту». Також учні отримують приклад учнівської роботи, на який можуть спиратися при виконанні своєї: можуть зробити так само (за шаблоном), можуть використати якісь моменти, можуть взагалі придумати щось своє (творчість), але обов’язкові елементи повинні бути присутні. Учнівська робота повинна відповідати критеріям оцінювання.
Кожна група досліджує обраний океан: 1 – Тихий океан, 2 – Індійський океан, 3 – Атлантичний океан, 4 - Північний Льодовитий океан, акцентуючи увагу на його енергетичному потенціалі, та презентує свій звіт (проміжний продукт діяльності) класу за наступним планом:
1. Географічне положення і розміри
2. Будова та рельєф дна
3. Клімат і водні маси
4. Течії
5. Органічний світ
6. Багатства океану
7. Енергетичний потенціал океану
8. Екологічні проблеми
Після цього групи об’єднуються, синтезують отримані дані і створюють кінцевий продукт, який буде презентовано учням школи під час проведення «Тижня географії». Створюючи продукт проекту діти аналізують результат з контрольним списком та формою оцінювання.
У подальшому матеріали створені учнями будуть передані до шкільної бібліотеки для їх подальшого використання у навчанні.
Під час роботи у проекті учні, за допомогою вчителя інформатики та відвідуючи гурток з інформатики, будуть активно використовувати інтернет для пошуку потрібної інформації, організовувати спілкування (блоги, чати де діти діляться своїми знахідками, враженнями та ідеями), обмін, передачу найденої інформації (ел. пошта), анонсування і рекламу кінцевого продукту (сайт школи, власні блоги). Впродовж усього періоду дослідницької діяльності учнів учитель нагадує про етичні та правові питання, пов’язані з доступом та використанням інформації, авторське право, обов’язкове зазначення використаного першоджерела.
Протягом усього часу роботи проекту вчитель веде неформальні спостереження за роботою кожної групи. Результати спостережень заносить у бланки контролю, де зазначаються своєчасність виконання роботи, правильність її виконання, логічність викладення та подання інформації, джерела інформації, творчий підхід, вміння робити висновки, відповідність цілей результатами роботи. Це дозволяє вчасно скоригувати роботу груп в потрібному напрямку і забезпечити зворотний зв'язок.
Також для перевірки якості засвоєння матеріалу учитель використовує електронні та паперові дидактичні матеріали, «Скриньку скарбів».
Проводяться консультації для вирішення питань, пов’язаних з реалізацією проекту. Використовуючи контрольні списки групи (за потреби) корегують свій план, обов’язки членів команди. Здійснюється само та взаємооцінювання, ведеться щоденник рефлексії.
Наприкінці роботи над проектом учні захищають свій проект, демонструють його кінцевий продукт. Робота оцінюється за всіма попередньо наданими формами оцінювання. Завершується проект колективною рефлексією і обговоренням питань: Що вдалося і не вдалося зробити в цьому проекті? Які питання необхідно обговорити, або розкрити в майбутніх роботах?
Для закріплення вивченого та з’ясування рівня засвоєння знань використовується метод «асоціативний кущ», заповнюються таблиці З – Х – Д, для узагальнення та перевірки отриманих знань проводиться підсумкове електронне тестування, після чого оцінюється дослідження в цілому.
Загальне оцінювання дослідження проводиться відповідно до форми оцінювання та контрольного списку.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Войтенко Алла Василівна

Фах, навчальний предмет

географія

Навчальний заклад

Амвросіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №6
Амвросіївської районної ради Донецької області

Місто\село, район, область

Місто Амвросіївка, Донецька область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012-18.06.2012

Місце проведення тренінгу

Місто Амвросіївка, ЗОШ №6

Тренери

Герман Артем Юрійович