Відмінності між версіями «Подорож у Київську державу Х-ХІІ століть»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Назва проекту)
(Повний План вивчення теми)
 
(не показано 16 проміжних версій цього учасника)
Рядок 2: Рядок 2:
  
 
=Назва проекту=
 
=Назва проекту=
«Подорож в Київську державу Х-ХІІ століття»
+
«Подорож у Київську державу Х-ХІІ століття»
  
 
=Основний та другорядні  (дотичні) навчальні предмети=
 
=Основний та другорядні  (дотичні) навчальні предмети=
Головним предметом являється історія України, а до другорядних в нашому проекті відносяться інформатика та образотворче мистецтво
+
Навчальним предметом для якого розробляється цей проект є історія України. Навчальна тема: урок – узагальнення «Київська держава в 10 – 12 століттях». Наш край в часи існування Київської держави». Під час роботи над проектом були також задіяні такі навчальні предмети як образотворче мистецтво (розділ 1. «Простір і об’ємно-просторові форми) та інформатика  (тема №7 «Комп’ютерна графіка).
  
 
=Навчальна тема (як записано в програмі)=
 
=Навчальна тема (як записано в програмі)=
Київська держава 10 - першій половині 11 століття
+
Навчальним предметом для якого розробляється цей проект є історія України. Навчальна тема: урок – узагальнення «Київська держава в 10 – 12 століттях». Наш край в часи існування Київської держави».
  
 
=Вік учнів, клас=
 
=Вік учнів, клас=
12 - 13 років, 7 клас
+
12 - 13 років, 7 клас
 
==Стислий опис проекту==
 
==Стислий опис проекту==
ПРОЕКТ ПЕРЕДБАЧАЄ ДОПОМОГТИ В ПРОВЕДЕННІ УРОКУ-УЗАГАЛЬНЕННЯ ПО ТЕМІ: «КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА У 10 – 12 СТОЛІТТЯХ», А ТАКОЖ КРАЩЕ ПОЗНАЙОМИТИСЬ З ІСТОРІЄЮ НАШОГО КРАЮ У ЦЕЙ ПЕРІОД. ЦЕ ДОПОМОЖЕ УЧНЯМ КРАЩЕ ПОЗНАЙОМИТИСЬ З СУСІДАМИ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЦІЄЇ РОБОТИ УЧИТЕЛЬ ПРОПОНУЄ УЧНЯМ ЗАПОВНИТИ СПЕЦІАЛЬНІ ШАБЛОНИ ЕЛЕКТОРННИХ ТАБЛИЦЬ ПО ПЕВНИМ ПЕРІОДАМ ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЦЬОГО ЗАВДАННЯ СТВОРЮЮТЬСЯ ОСОБЛИВІ ГРУПИ «АНАЛИТИКІВ», ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ СТВОРЕННОЇ ГРУПИ «ШЕФІВ» - УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ, ЯКІ, ПЕВНОЮ МІРОЮ ВОЛОДІЮТЬ КОМП’ЮТЕРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ. ГРУПІ «КРАЄЗНАВЦІВ» ПРОПОНУЄТЬСЯ ПІДГОТУВАТИ МАТЕРІАЛ ПО ІСТОРІЇ НАШОГО КРАЮ У 10 – 11 СТОЛІТТЯХ.
+
Проект своєю метою передбачає допомогу в проведенні уроку – узагальнення по темі: «Київська держава в 10 – 12 століттях, а також краще познайомитися з сусідами Київської держави. Для виконання цієї мети учитель пропонує учням створити презентацію за допомогою учительських шаблонів, які відносяться до певних періодів в історії Київської держави. Для виконання проекту створюються спеціальні групи: 1) «аналітиків», які за допомогою групи «шефів» - учнів старших класів, які мають певний досвід в комп’ютерних технологіях, створюють електронні таблиці для презентації; 2) «краєзнавці», які працюють над історією нашого краю в період Київської держави.
 +
 
 +
[https://docs.google.com/open?id=0B_dyGP5AcRBVMzBIV3lXVTNYdGs]
  
 
==Повний План вивчення теми==
 
==Повний План вивчення теми==
Вчитель готує всі необхідні дидактичні матеріали, розробляє план проекту, лист планування роботи в групах, розповідає про проектну технологію. Робота над проектом починається з фронтальної бесіди-обговорення і вступної презентації учителя. Учні обговорюють тему проекту, цілі завдання, проводять відбір ідей. Визначаються теми для досліджень, учні класу об'єднуються в групи для виконкання завдань проекту.1 група «АНАЛІТИКИ», яка складається з кількох груп - працює над створенням електронних таблиць, які присвячені окремим періодам в історії Київської держави
+
 
2 група «КРАЄЗНАВЦІ» - працює над створенням частини проекту присвячену історії нашого краю в часи існування Київської держави. Складається із учасників краєзнавчого гуртка Шахтарської гімназії.
+
[https://docs.google.com/open?id=0B_dyGP5AcRBVZ21LV0FrRjVpb1U]
3 група «ШЕФИ» - учні старших класів, які уже добре володіють комп’ютерними технологіями і допомагають учням сьомого класу обробити таблиці
+
 
 +
=Навчальні цілі=
 +
Головною метою проекту є допомога учням у вивченні головних подій з історії Київської держави X – XII століть, зрозуміти, що історія Київської держави була частиною історії Східної Європи, краще пізнати історію нашого краю. В процесі роботи над проектом у учнів повинні сформуватися такі навички, як вміння працювати в групах; самостійно формулювати проблему на основі ситуації; самостійно визначати, які дії слід зробити для вирішення задач на основі загального підходу виробленого спільно з учителем, визначати потребу в планованому продукті; коректувати план на підставі оцінки проміжних результатів; визначати, які нові знання він отримав у рамках реалізації проекту і де їх можна застосувати. Все це буде реалізовано за допомогою створення презентації, заповнення учительських шаблонів з окремих тем по історії Київської держави та нашого краю.
 +
 
 +
=Опис оцінювання=
 +
На початку проектної діяльності необхідно провести аналіз початкових знань учнів, виявити рівень їх потреб за допомогою таблиці «ЗХД» та електронної анкети-опросника.
 +
З урахуванням вимог стандарту середньої школи складаються критерії оцінювання майбутніх робіт учнів, за якими відбувається контроль, самоконтроль та взаємоконтроль у групах.
 +
Перед початком роботи учні знайомляться з даними критеріями. В ході роботи групи заповнюють таблиці самоконтролю і таблицю самооцінки в групах. Учитель заповнює свій журнал спостережень груп над проектом.
 +
Після завершення роботи над проектом проводиться урок-підсумок, на якому заслуховуються виступи учнів з підсумками своєї роботи. В ході виступів представники груп демонструють результати діяльності груп  у вигляді презентації. Результатом діяльності груп «аналітиків», які працювали над узагальнюючими електронними таблицями і роздруковували їх, є складання у кожного учня портфоліо «Київська держава у 10 – 12 століттях». Результативність роботи перевіряється за допомогою спеціальних шаблонів, які вчитель надає учням. Таким чином оцінювання відбувається в ході уроку.
 +
Під час обговорення в першу чергу оцінюється вміння аргументовано виступати перед аудиторією, брати участь в обговоренні, задавати питання, стислість і повнота виступу, грамотність, творчий підхід. Закінчується модуль «історичною грою» двох команд. Після закінчення гри учитель разом з учнями ще раз працює над оцінюванням.
 +
 
 +
[https://docs.google.com/open?id=0B_dyGP5AcRBVcGo4b0dtOHNISVk]
 +
 
 +
=Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)=
 +
• Перед початком проекту
 +
Вчитель готує всі необхідні дидактичні матеріали, розробляє план проекту, лист планування роботи у групах, пояснює сенс проведення навчальних занять. Розповідає про проектну технологію учням за допомогою буклету «Метод проектів». Здійснює підбір матеріалу з використанням Інтернет. Робота над проектом починається з фронтальної бесіди-обговорення і стартової презентації вчителя. Учитель спостерігає і направляє учнів на постановку цілей проекту.
 +
Учні обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію, проводять відбір ідей. На постановку завдання відведено 1 урок. Визначаються теми для досліджень, учні класу об’єднуються в 3 групи, кожна з яких буде мати своє завдання:
 +
1 група «аналітики», яка складається з кількох груп - працює над створенням електронних таблиць, які присвячені окремим періодам в історії Київської держави
 +
2 група «краєзнавці» - працює над створенням частини проекту присвячену історії нашого краю в часи існування Київської держави. Складається із учасників краєзнавчого гуртка Шахтарської гімназії.
 +
3 група «шефи» - учні старших класів, які уже добре володіють комп’ютерними технологіями і допомагають учням сьомого класу обробити таблиці
 
Учні проводять відбір ідей, уточнення інформації (мозкова атака). Складається календар роботи групи, розподіляються ролі.
 
Учні проводять відбір ідей, уточнення інформації (мозкова атака). Складається календар роботи групи, розподіляються ролі.
 
• Під час виконання проекту  
 
• Під час виконання проекту  
 
Учитель спостерігає, радить, корегує виконання проекту.  
 
Учитель спостерігає, радить, корегує виконання проекту.  
 
Учні збирають і обговорюють інформацію відповідно до плану і ролі в групі. Консультуються з учителем, обговорюють проміжні результати, оформляють проект.
 
Учні збирають і обговорюють інформацію відповідно до плану і ролі в групі. Консультуються з учителем, обговорюють проміжні результати, оформляють проект.
Учні проводять дослідження протягом 2 уроків, за підтримки вчителя, намагаються відповісти на питання своєї теми (згідно обраної групи). Виконують завдання по темі. За результатами своєї роботи учні створюють матеріали, в яких відображається результат їх діяльності (презентація, буклет.Роблять висновки по темі. На підтримку знань і умінь, якими повинен володіти учень 21 століття, учитель забезпечує групи ресурсами, необхідними для самооцінки і відстеження просування роботи груп по етапах дослідження, пропонує дидактичні завдання з теми проекту. Проводиться спільне обговорення, а потім оформлення результатів роботи групи – підготовка до захисту.  
+
Учні проводять дослідження протягом 2 уроків, за підтримки вчителя, намагаються відповісти на питання своєї теми (згідно обраної групи). Виконують завдання по темі. За результатами своєї роботи учні створюють матеріали, в яких відображається результат їх діяльності (презентація, буклет. Роблять висновки по темі. На підтримку знань і умінь, якими повинен володіти учень 21 століття, учитель забезпечує групи ресурсами, необхідними для самооцінки і відстеження просування роботи груп по етапах дослідження, пропонує дидактичні завдання з теми проекту. Проводиться спільне обговорення, а потім оформлення результатів роботи групи – підготовка до захисту.  
 
Учитель проводить дискусію з обговорення виконаних завдань кожної групи, задає питання за змістом, аналізує виконану роботу кожної групи, окремого учня, узагальнює все.   
 
Учитель проводить дискусію з обговорення виконаних завдань кожної групи, задає питання за змістом, аналізує виконану роботу кожної групи, окремого учня, узагальнює все.   
Учні - кожна група виступає з презентацією результатів, демонструючи свої роботи у формі презентації. "Аналітики" демонструють за допомогою мультимідійних засобів свої електронні таблиці, роздають їх у роздрукованому вигляді учням класу. Таким чином кожен учень складає своє особисте портфоліо "Київська держава". Для перевірки результативності роботи учні заповнюють учительскі шаблони.Тут же вони перевіряються. Після цього презентують свою роботу група "краєзнавців" На завершення колективно обговорюються висновки. Учні оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання роботи груп. Підводяться підсумки, визначається група, яка виконала найповніше своє завдання, провела дослідження.  
+
Учні - кожна група виступає з презентацією результатів, демонструючи свої роботи у формі презентації, буклету. На завершення колективно обговорюються висновки. Учні оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання роботи груп. Підводяться підсумки, визначається група, яка виконала найповніше своє завдання, провела дослідження.
 
Учитель підводить підсумки всього проекту, пропонує висвітлити цю тему на сайті школи. Оголошує тему наступного проекту.
 
Учитель підводить підсумки всього проекту, пропонує висвітлити цю тему на сайті школи. Оголошує тему наступного проекту.
  
=Навчальні цілі=
+
[https://docs.google.com/open?id=0B_dyGP5AcRBVT1d5SmhvOThGQW8]
=Опис оцінювання=
+
 
=Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)=
+
 
=Відомості про автора=
 
=Відомості про автора=
==Ім'я, прізвище= Покотилюк Аркадый
+
==Ім'я, прізвище==
 +
Покотилюк Аркадій Васильович
  
==Фах, навчальний предмет== історик, викладач історії і суспільствознавства
+
==Фах, навчальний предмет==  
 +
історик, викладач історії і суспільствознавства
  
 
==Навчальний заклад==
 
==Навчальний заклад==
Рядок 43: Рядок 65:
  
 
==Контактні дані==
 
==Контактні дані==
 +
faraon9629@gmail.com
  
 
=Відомості про тренінг=
 
=Відомості про тренінг=

Поточна версія на 13:16, 19 червня 2012


Назва проекту

«Подорож у Київську державу Х-ХІІ століття»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Навчальним предметом для якого розробляється цей проект є історія України. Навчальна тема: урок – узагальнення «Київська держава в 10 – 12 століттях». Наш край в часи існування Київської держави». Під час роботи над проектом були також задіяні такі навчальні предмети як образотворче мистецтво (розділ 1. «Простір і об’ємно-просторові форми) та інформатика (тема №7 «Комп’ютерна графіка).

Навчальна тема (як записано в програмі)

Навчальним предметом для якого розробляється цей проект є історія України. Навчальна тема: урок – узагальнення «Київська держава в 10 – 12 століттях». Наш край в часи існування Київської держави».

Вік учнів, клас

12 - 13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Проект своєю метою передбачає допомогу в проведенні уроку – узагальнення по темі: «Київська держава в 10 – 12 століттях, а також краще познайомитися з сусідами Київської держави. Для виконання цієї мети учитель пропонує учням створити презентацію за допомогою учительських шаблонів, які відносяться до певних періодів в історії Київської держави. Для виконання проекту створюються спеціальні групи: 1) «аналітиків», які за допомогою групи «шефів» - учнів старших класів, які мають певний досвід в комп’ютерних технологіях, створюють електронні таблиці для презентації; 2) «краєзнавці», які працюють над історією нашого краю в період Київської держави.

[1]

Повний План вивчення теми

[2]

Навчальні цілі

Головною метою проекту є допомога учням у вивченні головних подій з історії Київської держави X – XII століть, зрозуміти, що історія Київської держави була частиною історії Східної Європи, краще пізнати історію нашого краю. В процесі роботи над проектом у учнів повинні сформуватися такі навички, як вміння працювати в групах; самостійно формулювати проблему на основі ситуації; самостійно визначати, які дії слід зробити для вирішення задач на основі загального підходу виробленого спільно з учителем, визначати потребу в планованому продукті; коректувати план на підставі оцінки проміжних результатів; визначати, які нові знання він отримав у рамках реалізації проекту і де їх можна застосувати. Все це буде реалізовано за допомогою створення презентації, заповнення учительських шаблонів з окремих тем по історії Київської держави та нашого краю.

Опис оцінювання

На початку проектної діяльності необхідно провести аналіз початкових знань учнів, виявити рівень їх потреб за допомогою таблиці «ЗХД» та електронної анкети-опросника. З урахуванням вимог стандарту середньої школи складаються критерії оцінювання майбутніх робіт учнів, за якими відбувається контроль, самоконтроль та взаємоконтроль у групах. Перед початком роботи учні знайомляться з даними критеріями. В ході роботи групи заповнюють таблиці самоконтролю і таблицю самооцінки в групах. Учитель заповнює свій журнал спостережень груп над проектом. Після завершення роботи над проектом проводиться урок-підсумок, на якому заслуховуються виступи учнів з підсумками своєї роботи. В ході виступів представники груп демонструють результати діяльності груп у вигляді презентації. Результатом діяльності груп «аналітиків», які працювали над узагальнюючими електронними таблицями і роздруковували їх, є складання у кожного учня портфоліо «Київська держава у 10 – 12 століттях». Результативність роботи перевіряється за допомогою спеціальних шаблонів, які вчитель надає учням. Таким чином оцінювання відбувається в ході уроку. Під час обговорення в першу чергу оцінюється вміння аргументовано виступати перед аудиторією, брати участь в обговоренні, задавати питання, стислість і повнота виступу, грамотність, творчий підхід. Закінчується модуль «історичною грою» двох команд. Після закінчення гри учитель разом з учнями ще раз працює над оцінюванням.

[3]

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

• Перед початком проекту Вчитель готує всі необхідні дидактичні матеріали, розробляє план проекту, лист планування роботи у групах, пояснює сенс проведення навчальних занять. Розповідає про проектну технологію учням за допомогою буклету «Метод проектів». Здійснює підбір матеріалу з використанням Інтернет. Робота над проектом починається з фронтальної бесіди-обговорення і стартової презентації вчителя. Учитель спостерігає і направляє учнів на постановку цілей проекту. Учні обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію, проводять відбір ідей. На постановку завдання відведено 1 урок. Визначаються теми для досліджень, учні класу об’єднуються в 3 групи, кожна з яких буде мати своє завдання: 1 група «аналітики», яка складається з кількох груп - працює над створенням електронних таблиць, які присвячені окремим періодам в історії Київської держави 2 група «краєзнавці» - працює над створенням частини проекту присвячену історії нашого краю в часи існування Київської держави. Складається із учасників краєзнавчого гуртка Шахтарської гімназії. 3 група «шефи» - учні старших класів, які уже добре володіють комп’ютерними технологіями і допомагають учням сьомого класу обробити таблиці Учні проводять відбір ідей, уточнення інформації (мозкова атака). Складається календар роботи групи, розподіляються ролі. • Під час виконання проекту Учитель спостерігає, радить, корегує виконання проекту. Учні збирають і обговорюють інформацію відповідно до плану і ролі в групі. Консультуються з учителем, обговорюють проміжні результати, оформляють проект. Учні проводять дослідження протягом 2 уроків, за підтримки вчителя, намагаються відповісти на питання своєї теми (згідно обраної групи). Виконують завдання по темі. За результатами своєї роботи учні створюють матеріали, в яких відображається результат їх діяльності (презентація, буклет. Роблять висновки по темі. На підтримку знань і умінь, якими повинен володіти учень 21 століття, учитель забезпечує групи ресурсами, необхідними для самооцінки і відстеження просування роботи груп по етапах дослідження, пропонує дидактичні завдання з теми проекту. Проводиться спільне обговорення, а потім оформлення результатів роботи групи – підготовка до захисту. Учитель проводить дискусію з обговорення виконаних завдань кожної групи, задає питання за змістом, аналізує виконану роботу кожної групи, окремого учня, узагальнює все. Учні - кожна група виступає з презентацією результатів, демонструючи свої роботи у формі презентації, буклету. На завершення колективно обговорюються висновки. Учні оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання роботи груп. Підводяться підсумки, визначається група, яка виконала найповніше своє завдання, провела дослідження. Учитель підводить підсумки всього проекту, пропонує висвітлити цю тему на сайті школи. Оголошує тему наступного проекту.

[4]

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Покотилюк Аркадій Васильович

Фах, навчальний предмет

історик, викладач історії і суспільствознавства

Навчальний заклад

Шахтарська багатопрофільна гімназія

Місто\село, район, область

місто Шахтарськ Донецької області

Контактні дані

faraon9629@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11 - 18 червня 2012 року

Місце проведення тренінгу

м.Шахтарськ Донецької області Шахтарська багатопрофільна гімназія

Тренери

Скрипниченко Світлана Андріївна