Відмінності між версіями «Первомайська гімназія № 3»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(Ринза Марія Василівна)
(Ринза Марія Василівна)
Рядок 21: Рядок 21:
  
 
==
 
==
 +
 +
 +
[[Файл:знімок.jpg|thumb|200 px|left|Тут може бути ваша фотографія]]
 +
 +
 +
==
 +
 +
 +
Кров і лімфа
 +
 +
 +
Біологія, Захист Вітчизни
 +
 +
 +
Формування  елементів загальнокультурної компетентності: розвивати навички і уміння, необхідні в повсякденному житті.
 +
Формування елементів компетентності із застосуванням інформаційних та комунікаційних технологій: підготовка учнів до раціонального використання комп’ютерних засобів для опрацьовування інформації, її пошуку, систематизація, зберігання, подання, передавання.
 +
Формування елементів здоров’я зберігаючої компетентності: -  виховувати компетентну людину, яка вміє цінувати життя в усіх його проявах; здійснювати валеологічне виховування здоров’я зберігаючої компетентності
 +
 +
=Вік учнів, клас=14-15 років
 +
 +
==Стислий опис проекту==Біологія. 9 клас. Кров і лімфа. Повідомлення. Учні розподіляються на дослідницькі групи «Дослідники плазми», «Дослідники функцій крові», «Дослідники гомеостазу». Продуктом спільної діяльності учнів над проектом є публікація та презентація проекту
 +
 +
==Повний План вивчення теми==План вивчення теми
 +
 +
Автор
 +
Модуль 1. Заповніть всі відомості про себе та навчальний заклад, в якому ви працюєте
 +
Ім’я, по-батькові та прізвище Ринза Марія Василівна
 +
Назва навчального закладу Первомайська гімназія №3 Первомайської міської ради Харківської області
 +
Місто, село, район, область м.Первомайський
 +
Відомості про тренінг
 +
Модуль 1. Заповніть всі відомості про тренінг
 +
Дати проведення тренінгу 27.08.12 – 31.08.12
 +
Тренери Семихат Віктор Дмитрович
 +
Місце проведення тренінгу Первомайська гімназія №3 Первомайської міської ради Харківської області
 +
Опис навчальної теми
 +
 +
Назва
 +
Людина
 +
Стислий опис
 +
 +
Біологія. 9 клас. Кров і лімфа. Повідомлення. Учні розподіляються на дослідницькі групи «Дослідники плазми», «Дослідники функцій крові», «Дослідники гомеостазу». Продуктом спільної діяльності учнів над проектом є публікація та презентація проекту.
 +
Предмет, навчальна тема
 +
Біологія, Захист Вітчизни.
 +
Кров і лімфа
 +
Клас (вікова категорія)
 +
Клас, вік учнів
 +
9 клас
 +
14-15 років
 +
Приблизний час вивчення теми
 +
Вісім 45-хвилинних уроків, або 6 тижнів, або 3 місяці тощо
 +
7годин
 +
Освітні засади
 +
Державні освітні стандарти
 +
Зміст біологічної компоненти зорієнтований на забезпечення засвоєння учнями знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію,взаємозв'язок із неживою природою, формування уявлень проприродничо-наукову картину живого світу, синтез ідей про живі системи, оволодіння елементами наукового пізнання живої природи,формування складових наукового мислення (класифікація,екологічність, еволюційність і історизм, системність і цілісність), усвідомлення біосферної етики, розуміння необхідності раціонального використання та відновлення природних ресурсів,вироблення навичок застосування знань з біології у повсякденному житті.
 +
Навчальні програми
 +
 +
Сформувати в учнів поняття про внутрішнє середовище організму і його гомеостаз; поглибити знання учнів про значення крові, визначити функції і стан крові; визначити функції і склад крові;
 +
 +
Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів
 +
Формування  елементів загальнокультурної компетентності: розвивати навички і уміння, необхідні в повсякденному житті.
 +
Формування елементів компетентності із застосуванням інформаційних та комунікаційних технологій: підготовка учнів до раціонального використання комп’ютерних засобів для опрацьовування інформації, її пошуку, систематизація, зберігання, подання, передавання.
 +
Формування елементів здоров’я зберігаючої компетентності: -  виховувати компетентну людину, яка вміє цінувати життя в усіх його проявах; здійснювати валеологічне виховування здоров’я зберігаючої компетентності.
 +
 +
Основні запитання
 +
 +
Ключове запитання -      Які асоціації і думки у вас виникають при слові «кров»?
 +
Тематичні запитання Щоб з’ясувати, чому кров – це рідина життя, необхідно визначити:
 +
• Будову крові;
 +
• Основні функції, які виконує кров;
 +
• Із чого утворюється кров і де вона руйнується?
 +
Змістові запитання Чому сьогодні, як колись, кров вважають рідиною життя?
 +
План оцінювання
 +
o
 +
Графік оцінювання
 +
На початку проекту Впродовж роботи над проектом Наприкінці роботи над проектом
 +
Опитування/
 +
Анкетування
 +
Мозкова атака
 +
Обговорення
 +
Основних запитань
 +
 +
Опитувальник/тест
 +
Таблиця «ЗХД» (Знаю; Хочу дізнатися; Дізнався)
 +
 +
Самостійна робота
 +
з Формами оцінювання
 +
(само- та взаємооцінювання)
 +
Розв’язування задач
 +
Форма оцінювання
 +
для роботи в групах
 +
та самооцінки
 +
Форма для оцінювання
 +
продуктів проекту
 +
Письмові огляди, звіти
 +
Демонстрація (захист проекту), презентація
 +
Рольова гра
 +
Опитування
 +
Робота з таблицями «ЗХД»
 +
Форма оцінювання
 +
для роботи в групах
 +
та самооцінки
 +
 +
Стислий опис оцінювання
 +
На початку роботи. В процесі визначення навчальних потреб учнів використовується методи: Вивчення робіт учнів, таблиця З-Х-Д. Вивчення робіт учнів показує ступінь розуміння ними навчального матеріалу, уточнює їх очікування від навчання, і дає можливість оцінити якість раніше виконаних завдань. Таблиці З-Х-Д дають учням можливість відмічати те, що вони вже знають, що хочуть дізнатися, і нарешті  те, що вони вже дізналися, і що ще потрібно дізнатися. Вони дозволяють учням встановлювати власні зв'язки з матеріалом, що вивчається, до початку роботи.
 +
В процесі роботи над проектом. Відслідковування прогресу в навчанні учнів:оцінювання якості проведеного проведення дослідження плазми, функцій крові, та гомеостазу, записів статичних матеріалів та створення табличних форм, постанова запитань та завдань у вирішені поставлених задач,  консультація з учителем під час вчитель визначає рівень володіння термінологією з теми, використання схеми З-Х-Д, можливе використання перевірочного бюлетеня, нотування цікавих випадків.
 +
Перевірка розуміння учнями особливостей власного мислення та спонукання їх до самопізнання через використання  запитань для оцінювання мислення.
 +
На етапі презентації продукту проекту.
 +
Оцінювання проекту після його завершення здійснюється вчителем, взаємооцінюванням само оцінювання за допомогою критеріїв оцінювання презентації, публікації, документації проекту.
 +
Методичні засади
 +
Попередні знання та навички
 +
На початку виконання проекту учні називають тканини організму людини, органи людини, фізіологічні системи органів організму людини, наводить приклади різних типів клітин, характеризує клітинну будову організму людини, типи тканини, пояснює принципи нервової регуляції, ендокринної регуляції, імунної регуляції.
 +
Діяльність учнів та вчителя
 +
o
 +
На першому уроці «Внутрішне рідке середовище організму людини» вчитель» коротко характеризує мету та завдання теми, робить презентацію та ставить проблемні питання та ключове питання. Вчитель проводить мотивацію, щодо причин захворювань та роль крові у діагностуванні хвороб. Учні формують творчі групи «Дослідники плазми», «Дослідники функцій крові», «Дослідники гомеостазу» в кожній групі учні виконують ролі – шукачі інформації в інтернеті та в науковій літературі, доповідачі, лаборанти, лікарі, аналітики.
 +
В процесі роботи над проектом учні фіксують свої дослідження в журналі досліджень. Під час формування творчих груп вчитель роз’яснює  учням обов’язки кожної ролі, і які повинні бути роботи на прикладі із учнівської роботи  або виконано власноруч. На  початковому етапі учнями та вчителем проводиться фасилітація навчального процесу (публікація, ділення на групи та інструкції під час роботи з комп’ютером та інтернетом.
 +
В процесі підготовки вчитель робить рекомендації як працювати з зібраним  статистичним  та науковим матеріалом. Під час впровадження проекту, учитель контролює пізнавальний інтерес учнів через таблицю З-Х-Д та співбесіду з учнями, постійно підтримуючи інтерес учнів до навчання та пошуку відповідей на запитання. Контроль знань проводиться у вигляді опитування, анкетування, тестових технологій…
 +
На завершальному етапі учні презентують власні презентації робіт, проводять само оцінювання та оцінювання учнями та вчителем.
 +
 +
Диференціація навчання
 +
Учні, що мають проблеми у навчанні - Додатковий час для виконання лабораторних досліджень;
 +
- окремі завдання пошукового характеру (наприклад створення біологічного словничка;
 +
- змінені та уточнені цілі навчання більш конкретні та враховуючи психологічні дані;
 +
- в групі учні ведуть  календарі виконання робіт та контролює  терміни на виконання завдань, 
 +
- підтримка спеціалістів (психологів, лікарів тощо) або учнів-консультантів.
 +
Обдаровані учні - Самостійні дослідження, незалежне самостійне вивчення, різноманітні варіанти, за допомогою яких учні можуть продемонструвати засвоєні знання.
 +
Матеріали та ресурси
 +
Технічне забезпечення (відмітьте необхідне)         
 +
0 Фотоапарат
 +
1 Комп’ютер (и)
 +
0 Цифровий фотоапарат
 +
0 DVD - програвач
 +
0 Доступ до Інтернету
 +
0  Лазерний диск
 +
1Принтер
 +
1 Мультимедійний проектор
 +
0 Сканер
 +
0 Телевізор
 +
0 Відеомагнітофон
 +
0 Відеокамера
 +
0 Обладнання для відео конференцій
 +
0 Інше     
 +
 +
Програмне забезпечення  (відмітьте необхідне)           
 +
0 Програма для роботи з базами даних/ електронними таблицями
 +
0 Програма для створення публікацій
 +
0 Програма для електронної пошти
 +
0 Енциклопедія на  компакт-диску
 +
0 Програма для роботи із зображеннями
 +
0 Програма для створення комп’ютерних презентацій 0 Програма для роботи з Інтернетом
 +
0 Програма для  розробки веб-сторінок
 +
0 Програма для роботи з текстами
 +
0 Інше     
 +
 +
Друковані матеріали Підручники, посібники, художня література, довідники, енциклопедії, інструкції тощо.
 +
Обладнання та канцтовари Основні матеріали, предмети, які необхідно замовити або зібрати чи придбати  для виконання вашого проекту. Не включайте в цей перелік речі, які є типовими для всіх класних кімнат.
 +
Інтернет ресурси Адреси веб-ресурсів, які знадобляться для виконання навчальних проектів та вивчення теми
 +
Інші ресурси Запрошені експерти, наставники, учні  інших класів, члени громади, батьки; поїздки та екскурсії тощо.
 +
 +
=Навчальні цілі=Формування  елементів загальнокультурної компетентності: розвивати навички і уміння, необхідні в повсякденному житті.
 +
Формування елементів компетентності із застосуванням інформаційних та комунікаційних технологій: підготовка учнів до раціонального використання комп’ютерних засобів для опрацьовування інформації, її пошуку, систематизація, зберігання, подання, передавання.
 +
Формування елементів здоров’я зберігаючої компетентності: -  виховувати компетентну людину, яка вміє цінувати життя в усіх його проявах; здійснювати валеологічне виховування здоров’я зберігаючої компетентності.
 +
 +
=Опис оцінювання=
 +
Опис оцінювання
 +
На початку роботи. В процесі визначення навчальних потреб учнів використовується методи: Вивчення робіт учнів, таблиця З-Х-Д (посилання на файл навчальні потреб). Вивчення робіт учнів показує ступінь розуміння ними навчального матеріалу, уточнює їх очікування від навчання, і дає можливість оцінити якість раніше виконаних завдань. Таблиці З-Х-Д дають учням можливість відмічати те, що вони вже знають, що хочуть дізнатися, і нарешті  те, що вони вже дізналися, і що ще потрібно дізнатися. Вони дозволяють учням встановлювати власні зв'язки з матеріалом, що вивчається, до початку роботи.
 +
В процесі роботи над проектом. Відслідковування прогресу в навчанні учнів:оцінювання якості проведеного проведення дослідження плазми, функцій крові, та гомеостазу, записів статичних матеріалів та створення табличних форм, постанова запитань та завдань у вирішені поставлених задач,  консультація з учителем під час вчитель визначає рівень володіння термінологією з теми, використання схеми З-Х-Д, можливе використання перевірочного бюлетеня, нотування цікавих випадків.(посилання на поточчне оціню)
 +
Перевірка розуміння учнями особливостей власного мислення та спонукання їх до самопізнання через використання  запитань для оцінювання мислення.
 +
 +
=Діяльність учнів та вчителя=
 +
На першому уроці «Внутрішне рідке середовище організму людини» вчитель» коротко характеризує мету та завдання теми, робить презентацію та ставить проблемні питання та ключове питання(посилання на презентацію вчителя). Вчитель проводить мотивацію, щодо причин захворювань та роль крові у діагностуванні хвороб. Учні формують творчі групи «Дослідники плазми», «Дослідники функцій крові», «Дослідники гомеостазу» в кожній групі учні виконують ролі – шукачі інформації в інтернеті та в науковій літературі, доповідачі, лаборанти, лікарі, аналітики.
 +
В процесі роботи над проектом учні фіксують свої дослідження в журналі досліджень. Під час формування творчих груп вчитель роз’яснює  учням обов’язки кожної ролі, і які повинні бути роботи на прикладі із учнівської роботи  або виконано власноруч. На  початковому етапі учнями та вчителем проводиться фасилітацію (посилання на фасилітацію) навчального процесу (публікація, ділення на групи та інструкції під час роботи з комп’ютером та інтернетом.
 +
В процесі підготовки вчитель робить рекомендації як працювати з зібраним  статистичним  та науковим матеріалом. Під час впровадження проекту, учитель контролює пізнавальний інтерес учнів через таблицю      З-Х-Д та співбесіду з учнями, постійно підтримуючи інтерес учнів до навчання та пошуку відповідей на запитання. Контроль знань проводиться у вигляді опитування, анкетування, тестових технологій…
 +
На завершальному етапі учні презентують власні презентації (посилання на приклад учня) робіт, проводять само оцінювання та оцінювання учнями та вчителем.  (посилання на оцінювання ідей проекту)
 +
 +
=Відомості про автора=
 +
==Ім'я, прізвище== Марія Василівна Ринза
 +
==Фах, навчальний предмет==Вчитель, біологія, Захист Вітчизни
 +
 +
 +
==Навчальний заклад==Первомайська гімназія №3
 +
 +
==Місто\село, район, область==М. Первомайський, Харківська область
 +
 +
==Контактні дані==rinzamv12. @gmail.com
 +
 +
=Відомості про тренінг=
 +
 +
 +
==Дати проведення тренінгу==27-31 серпня 2012
 +
 +
 +
==Місце проведення тренінгу==Первомайська гімназія №3
 +
 +
 +
==Тренери==Семихат Віктор Дмитрович
 +
 +
[[Категорія: Шаблони]]
 +
[[Категорія: 10 версія]]
 +
[[Категорія: НП "Відкритий світ"]]
 +
[[Категорія:Банк проектів]]
 +
==
 +
 +
== Мій внесок ==
 +
 +
=== Мої проекти ===
 +
 +
=== Мої файли ===
 +
 +
=== Мої закладки ===
 +
 +
 +
== Корисні посилання ==
 +
 +
[[Категорія:Користувачі]]
  
 
=Назва проекту=
 
=Назва проекту=

Версія за 20:40, 22 вересня 2012


Зміст

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Первомайська гімназія №3

Прізвища тренерів

Семихат Віктор Дмитрович

Список учасників в вигляді посилань на персональні сторінки

Захарова Лариса Анатоліївна

Ільїна Марина Вікторівна

Максименко Тетяна Іванівна

Ринза Марія Василівна

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Тут може бути ваша фотографія


==


Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Тут може бути ваша фотографія


==


Кров і лімфа


Біологія, Захист Вітчизни


Формування елементів загальнокультурної компетентності: розвивати навички і уміння, необхідні в повсякденному житті. Формування елементів компетентності із застосуванням інформаційних та комунікаційних технологій: підготовка учнів до раціонального використання комп’ютерних засобів для опрацьовування інформації, її пошуку, систематизація, зберігання, подання, передавання. Формування елементів здоров’я зберігаючої компетентності: - виховувати компетентну людину, яка вміє цінувати життя в усіх його проявах; здійснювати валеологічне виховування здоров’я зберігаючої компетентності

=Вік учнів, клас=14-15 років

==Стислий опис проекту==Біологія. 9 клас. Кров і лімфа. Повідомлення. Учні розподіляються на дослідницькі групи «Дослідники плазми», «Дослідники функцій крові», «Дослідники гомеостазу». Продуктом спільної діяльності учнів над проектом є публікація та презентація проекту

==Повний План вивчення теми==План вивчення теми

Автор Модуль 1. Заповніть всі відомості про себе та навчальний заклад, в якому ви працюєте Ім’я, по-батькові та прізвище Ринза Марія Василівна Назва навчального закладу Первомайська гімназія №3 Первомайської міської ради Харківської області Місто, село, район, область м.Первомайський Відомості про тренінг Модуль 1. Заповніть всі відомості про тренінг Дати проведення тренінгу 27.08.12 – 31.08.12 Тренери Семихат Віктор Дмитрович Місце проведення тренінгу Первомайська гімназія №3 Первомайської міської ради Харківської області Опис навчальної теми

Назва Людина Стислий опис

Біологія. 9 клас. Кров і лімфа. Повідомлення. Учні розподіляються на дослідницькі групи «Дослідники плазми», «Дослідники функцій крові», «Дослідники гомеостазу». Продуктом спільної діяльності учнів над проектом є публікація та презентація проекту. Предмет, навчальна тема Біологія, Захист Вітчизни. Кров і лімфа Клас (вікова категорія) Клас, вік учнів 9 клас 14-15 років Приблизний час вивчення теми

Вісім 45-хвилинних уроків, або 6 тижнів, або 3 місяці тощо

7годин Освітні засади Державні освітні стандарти Зміст біологічної компоненти зорієнтований на забезпечення засвоєння учнями знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію,взаємозв'язок із неживою природою, формування уявлень проприродничо-наукову картину живого світу, синтез ідей про живі системи, оволодіння елементами наукового пізнання живої природи,формування складових наукового мислення (класифікація,екологічність, еволюційність і історизм, системність і цілісність), усвідомлення біосферної етики, розуміння необхідності раціонального використання та відновлення природних ресурсів,вироблення навичок застосування знань з біології у повсякденному житті. Навчальні програми

Сформувати в учнів поняття про внутрішнє середовище організму і його гомеостаз; поглибити знання учнів про значення крові, визначити функції і стан крові; визначити функції і склад крові;

Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів Формування елементів загальнокультурної компетентності: розвивати навички і уміння, необхідні в повсякденному житті. Формування елементів компетентності із застосуванням інформаційних та комунікаційних технологій: підготовка учнів до раціонального використання комп’ютерних засобів для опрацьовування інформації, її пошуку, систематизація, зберігання, подання, передавання. Формування елементів здоров’я зберігаючої компетентності: - виховувати компетентну людину, яка вміє цінувати життя в усіх його проявах; здійснювати валеологічне виховування здоров’я зберігаючої компетентності.

Основні запитання

Ключове запитання - Які асоціації і думки у вас виникають при слові «кров»? Тематичні запитання Щоб з’ясувати, чому кров – це рідина життя, необхідно визначити: • Будову крові; • Основні функції, які виконує кров; • Із чого утворюється кров і де вона руйнується? Змістові запитання Чому сьогодні, як колись, кров вважають рідиною життя? План оцінювання o Графік оцінювання На початку проекту Впродовж роботи над проектом Наприкінці роботи над проектом Опитування/ Анкетування

Мозкова атака

Обговорення Основних запитань

Опитувальник/тест Таблиця «ЗХД» (Знаю; Хочу дізнатися; Дізнався)

Самостійна робота з Формами оцінювання

(само- та взаємооцінювання)

Розв’язування задач Форма оцінювання для роботи в групах та самооцінки Форма для оцінювання

продуктів проекту 

Письмові огляди, звіти Демонстрація (захист проекту), презентація Рольова гра Опитування Робота з таблицями «ЗХД» Форма оцінювання для роботи в групах та самооцінки

Стислий опис оцінювання На початку роботи. В процесі визначення навчальних потреб учнів використовується методи: Вивчення робіт учнів, таблиця З-Х-Д. Вивчення робіт учнів показує ступінь розуміння ними навчального матеріалу, уточнює їх очікування від навчання, і дає можливість оцінити якість раніше виконаних завдань. Таблиці З-Х-Д дають учням можливість відмічати те, що вони вже знають, що хочуть дізнатися, і нарешті те, що вони вже дізналися, і що ще потрібно дізнатися. Вони дозволяють учням встановлювати власні зв'язки з матеріалом, що вивчається, до початку роботи. В процесі роботи над проектом. Відслідковування прогресу в навчанні учнів:оцінювання якості проведеного проведення дослідження плазми, функцій крові, та гомеостазу, записів статичних матеріалів та створення табличних форм, постанова запитань та завдань у вирішені поставлених задач, консультація з учителем під час вчитель визначає рівень володіння термінологією з теми, використання схеми З-Х-Д, можливе використання перевірочного бюлетеня, нотування цікавих випадків. Перевірка розуміння учнями особливостей власного мислення та спонукання їх до самопізнання через використання запитань для оцінювання мислення. На етапі презентації продукту проекту. Оцінювання проекту після його завершення здійснюється вчителем, взаємооцінюванням само оцінювання за допомогою критеріїв оцінювання презентації, публікації, документації проекту. Методичні засади Попередні знання та навички На початку виконання проекту учні називають тканини організму людини, органи людини, фізіологічні системи органів організму людини, наводить приклади різних типів клітин, характеризує клітинну будову організму людини, типи тканини, пояснює принципи нервової регуляції, ендокринної регуляції, імунної регуляції. Діяльність учнів та вчителя o На першому уроці «Внутрішне рідке середовище організму людини» вчитель» коротко характеризує мету та завдання теми, робить презентацію та ставить проблемні питання та ключове питання. Вчитель проводить мотивацію, щодо причин захворювань та роль крові у діагностуванні хвороб. Учні формують творчі групи «Дослідники плазми», «Дослідники функцій крові», «Дослідники гомеостазу» в кожній групі учні виконують ролі – шукачі інформації в інтернеті та в науковій літературі, доповідачі, лаборанти, лікарі, аналітики. В процесі роботи над проектом учні фіксують свої дослідження в журналі досліджень. Під час формування творчих груп вчитель роз’яснює учням обов’язки кожної ролі, і які повинні бути роботи на прикладі із учнівської роботи або виконано власноруч. На початковому етапі учнями та вчителем проводиться фасилітація навчального процесу (публікація, ділення на групи та інструкції під час роботи з комп’ютером та інтернетом. В процесі підготовки вчитель робить рекомендації як працювати з зібраним статистичним та науковим матеріалом. Під час впровадження проекту, учитель контролює пізнавальний інтерес учнів через таблицю З-Х-Д та співбесіду з учнями, постійно підтримуючи інтерес учнів до навчання та пошуку відповідей на запитання. Контроль знань проводиться у вигляді опитування, анкетування, тестових технологій… На завершальному етапі учні презентують власні презентації робіт, проводять само оцінювання та оцінювання учнями та вчителем.

Диференціація навчання Учні, що мають проблеми у навчанні - Додатковий час для виконання лабораторних досліджень; - окремі завдання пошукового характеру (наприклад створення біологічного словничка; - змінені та уточнені цілі навчання більш конкретні та враховуючи психологічні дані; - в групі учні ведуть календарі виконання робіт та контролює терміни на виконання завдань, - підтримка спеціалістів (психологів, лікарів тощо) або учнів-консультантів. Обдаровані учні - Самостійні дослідження, незалежне самостійне вивчення, різноманітні варіанти, за допомогою яких учні можуть продемонструвати засвоєні знання. Матеріали та ресурси Технічне забезпечення (відмітьте необхідне) 0 Фотоапарат 1 Комп’ютер (и) 0 Цифровий фотоапарат 0 DVD - програвач 0 Доступ до Інтернету 0 Лазерний диск 1Принтер 1 Мультимедійний проектор 0 Сканер 0 Телевізор 0 Відеомагнітофон 0 Відеокамера 0 Обладнання для відео конференцій 0 Інше

Програмне забезпечення (відмітьте необхідне) 0 Програма для роботи з базами даних/ електронними таблицями 0 Програма для створення публікацій 0 Програма для електронної пошти 0 Енциклопедія на компакт-диску 0 Програма для роботи із зображеннями 0 Програма для створення комп’ютерних презентацій 0 Програма для роботи з Інтернетом 0 Програма для розробки веб-сторінок 0 Програма для роботи з текстами 0 Інше

Друковані матеріали Підручники, посібники, художня література, довідники, енциклопедії, інструкції тощо. Обладнання та канцтовари Основні матеріали, предмети, які необхідно замовити або зібрати чи придбати для виконання вашого проекту. Не включайте в цей перелік речі, які є типовими для всіх класних кімнат. Інтернет ресурси Адреси веб-ресурсів, які знадобляться для виконання навчальних проектів та вивчення теми Інші ресурси Запрошені експерти, наставники, учні інших класів, члени громади, батьки; поїздки та екскурсії тощо.

=Навчальні цілі=Формування елементів загальнокультурної компетентності: розвивати навички і уміння, необхідні в повсякденному житті. Формування елементів компетентності із застосуванням інформаційних та комунікаційних технологій: підготовка учнів до раціонального використання комп’ютерних засобів для опрацьовування інформації, її пошуку, систематизація, зберігання, подання, передавання. Формування елементів здоров’я зберігаючої компетентності: - виховувати компетентну людину, яка вміє цінувати життя в усіх його проявах; здійснювати валеологічне виховування здоров’я зберігаючої компетентності.

Опис оцінювання

Опис оцінювання На початку роботи. В процесі визначення навчальних потреб учнів використовується методи: Вивчення робіт учнів, таблиця З-Х-Д (посилання на файл навчальні потреб). Вивчення робіт учнів показує ступінь розуміння ними навчального матеріалу, уточнює їх очікування від навчання, і дає можливість оцінити якість раніше виконаних завдань. Таблиці З-Х-Д дають учням можливість відмічати те, що вони вже знають, що хочуть дізнатися, і нарешті те, що вони вже дізналися, і що ще потрібно дізнатися. Вони дозволяють учням встановлювати власні зв'язки з матеріалом, що вивчається, до початку роботи. В процесі роботи над проектом. Відслідковування прогресу в навчанні учнів:оцінювання якості проведеного проведення дослідження плазми, функцій крові, та гомеостазу, записів статичних матеріалів та створення табличних форм, постанова запитань та завдань у вирішені поставлених задач, консультація з учителем під час вчитель визначає рівень володіння термінологією з теми, використання схеми З-Х-Д, можливе використання перевірочного бюлетеня, нотування цікавих випадків.(посилання на поточчне оціню) Перевірка розуміння учнями особливостей власного мислення та спонукання їх до самопізнання через використання запитань для оцінювання мислення.

Діяльність учнів та вчителя

На першому уроці «Внутрішне рідке середовище організму людини» вчитель» коротко характеризує мету та завдання теми, робить презентацію та ставить проблемні питання та ключове питання(посилання на презентацію вчителя). Вчитель проводить мотивацію, щодо причин захворювань та роль крові у діагностуванні хвороб. Учні формують творчі групи «Дослідники плазми», «Дослідники функцій крові», «Дослідники гомеостазу» в кожній групі учні виконують ролі – шукачі інформації в інтернеті та в науковій літературі, доповідачі, лаборанти, лікарі, аналітики. В процесі роботи над проектом учні фіксують свої дослідження в журналі досліджень. Під час формування творчих груп вчитель роз’яснює учням обов’язки кожної ролі, і які повинні бути роботи на прикладі із учнівської роботи або виконано власноруч. На початковому етапі учнями та вчителем проводиться фасилітацію (посилання на фасилітацію) навчального процесу (публікація, ділення на групи та інструкції під час роботи з комп’ютером та інтернетом. В процесі підготовки вчитель робить рекомендації як працювати з зібраним статистичним та науковим матеріалом. Під час впровадження проекту, учитель контролює пізнавальний інтерес учнів через таблицю З-Х-Д та співбесіду з учнями, постійно підтримуючи інтерес учнів до навчання та пошуку відповідей на запитання. Контроль знань проводиться у вигляді опитування, анкетування, тестових технологій… На завершальному етапі учні презентують власні презентації (посилання на приклад учня) робіт, проводять само оцінювання та оцінювання учнями та вчителем. (посилання на оцінювання ідей проекту)

Відомості про автора

==Ім'я, прізвище== Марія Василівна Ринза ==Фах, навчальний предмет==Вчитель, біологія, Захист Вітчизни


==Навчальний заклад==Первомайська гімназія №3

==Місто\село, район, область==М. Первомайський, Харківська область

==Контактні дані==rinzamv12. @gmail.com

Відомості про тренінг

==Дати проведення тренінгу==27-31 серпня 2012


==Місце проведення тренінгу==Первомайська гімназія №3


==Тренери==Семихат Віктор Дмитрович ==

Мій внесок

Мої проекти

Мої файли

Мої закладки

Корисні посилання

Назва проекту

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Навчальні цілі

Вік учнів, клас

Стислий опис проекту

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі

Опис оцінювання

Діяльність учнів та вчителя

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Фах, навчальний предмет

Навчальний заклад

Місто\село, район, область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Тренери

==

Мій внесок

Мої проекти

Мої файли

Мої закладки

Корисні посилання

Cемихат Яна Олександрівна

Фeдоренко Віра Олександрівна

Чебанова Валентина Вікторівна

Шутько Антоніна Василівна

Педради тренінгу

Шаблони

Шаблон:Персональна сторінка

Шаблон:Опис Портфоліо і його складових.10 версія

Шаблон:Форма оцінювання демонстрації Портфоліо