Відмінності між версіями «Педрада. Модуль 5. 28.09.2017. Чернігів»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
(3 гру­па. Як мені за­без­пе­чити об’єктив­не оціню­ван­ня нав­чаль­них до­сяг­нень кож­но­го уч­ня, як­що во­ни пра­цю­ють у гру­пах?)
Рядок 12: Рядок 12:
  
 
== <span style="color:#EE82EE;"><span class="bold" style="font-weight: bold;">3 гру­па</span><span class="generated-style">. Як мені за­без­пе­чити об’єктив­не оціню­ван­ня нав­чаль­них до­сяг­нень кож­но­го уч­ня, як­що во­ни пра­цю­ють у гру­пах?</span></span> ==
 
== <span style="color:#EE82EE;"><span class="bold" style="font-weight: bold;">3 гру­па</span><span class="generated-style">. Як мені за­без­пе­чити об’єктив­не оціню­ван­ня нав­чаль­них до­сяг­нень кож­но­го уч­ня, як­що во­ни пра­цю­ють у гру­пах?</span></span> ==
 +
 +
<span style="color:#EE82EE;"><span class="generated-style">[[28.09.17_Чернігів_Група_№_3|28.09.17 Чернігів Група № 3]]</span></span>

Версія за 13:03, 28 вересня 2017

1 група. Яким чином я забезпечуватиму досягнення моїми учнями вимог освітніх стандартів і програм, якщо при навчанні за методом проектів дозволю їм самостійно обирати зміст і ставитиму відкриті Основні запитання?

28.09.17.Чернігів. Група 1


2 гру­па. Як­що учні са­мостій­но пла­ну­ють свої дії в про­ек­тах, виз­на­ча­ють нап­рямки своїх досліджень, то як я маю пе­ресвідчи­тись, що во­ни от­ри­му­ють при ць­ому пе­ред­ба­чені прог­ра­мою знан­ня та вміння?

3 гру­па. Як мені за­без­пе­чити об’єктив­не оціню­ван­ня нав­чаль­них до­сяг­нень кож­но­го уч­ня, як­що во­ни пра­цю­ють у гру­пах?

28.09.17 Чернігів Група № 3