Відмінності між версіями «Педрада.Модуль 5. Тренінг Одеса, серпень 2012»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
 
Рядок 2: Рядок 2:
 
Яким чином я переконаюсь, що мої учні досягнуть вимог державних освітніх стандартів і програм, якщо при навчанні я буду використовувати відкриті завдання і метод проектів?
 
Яким чином я переконаюсь, що мої учні досягнуть вимог державних освітніх стандартів і програм, якщо при навчанні я буду використовувати відкриті завдання і метод проектів?
  
Вчитель переконається, якщо у плануванні діяльності він буде опиратися на вимоги державних стандартів і програм. Буде здійснювати систематичну перевірку знань учнів відповідно до критеріїв навчальних програм. Ключові, змістові та тематичні питання будуть скориговані відповідно до Держстандартів та навчальних програм. Застосовувати постійні консультування, використовувати методи "Знаю – Хочу дізнатися – Дізнався", Мозкова атака, тестування, самооцінювання, рефлексії, перевірки звітів про виконання проекту, аналіз продуктів діяльності та портфоліо.
+
 
 +
[[серпень 2012. м.Одеса. Модуль 5. Група 1]]
  
 
=2 група=
 
=2 група=
Якщо учні самостійно управляють своїм навчальним процесом, визначають напрямки свого навчання, то як я маю пересвідчитись у тому, що вони отимують при цьому знання та вміння, необхідні для 21 століття?
+
Якщо учні самостійно управляють своїм навчальним процесаом, визначають напрямки свого навчання, то як я маю пересвідчитись у тому, що вони отимують при цьому знання та вміння, необхідні для 21 століття?
 
+
Шляхи вирішення:
+
 
+
1. Вчитель спостерігає як учні співпрацюють між собою, використовують міжособистісні навички та виявляють чесну та етичну поведінку щодо учасників групи.
+
 
+
2. Шляхом тестових запитань, структурованого інтерв'ю, спостереженням за мисленням учнів, таблиць, схем оцінити навички учнів.
+
  
3. У ході створення проекту в Google-документах вчитель проводить інтернет опитування, тим самим перевірить ІКТ-грамотність.
+
[[серпень 2012. м.Одеса. Модуль 5. Група 2]]
  
 
=3 група=
 
=3 група=
 
Як мені забезпечити об'єктивне оцінювання навчальних досягнень кожного учня, якщо вони працюють у малих групах при виконанні проектів?
 
Як мені забезпечити об'єктивне оцінювання навчальних досягнень кожного учня, якщо вони працюють у малих групах при виконанні проектів?
  
1. Розробити форми для самооцінювання та взаємооцінювання.
+
[[серпень 2012. м.Одеса. Модуль 5. Група 3]]
  
2. Вести журнал спостережень за кожною малою групою.
 
  
3. Презентація кожним учасником малої групи своєї частини виконання роботи.
+
[[Категорія:10 версія]]

Поточна версія на 22:46, 20 серпня 2012

1 група

Яким чином я переконаюсь, що мої учні досягнуть вимог державних освітніх стандартів і програм, якщо при навчанні я буду використовувати відкриті завдання і метод проектів?


серпень 2012. м.Одеса. Модуль 5. Група 1

2 група

Якщо учні самостійно управляють своїм навчальним процесаом, визначають напрямки свого навчання, то як я маю пересвідчитись у тому, що вони отимують при цьому знання та вміння, необхідні для 21 століття?

серпень 2012. м.Одеса. Модуль 5. Група 2

3 група

Як мені забезпечити об'єктивне оцінювання навчальних досягнень кожного учня, якщо вони працюють у малих групах при виконанні проектів?

серпень 2012. м.Одеса. Модуль 5. Група 3