Оцінювання Чайки Вікторії

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 14:34, 15 листопада 2017, створена ViktoriyaChajka (обговореннявнесок) (ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ)

Перейти до: Навігація, пошук


План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Ключове запитання: Чому необхідно берегти здоров’я змалку?

Тематичні запитання: Чому краса та здоров’я людини нерозривно пов’язані? Як зберегти та зміцнити своє здоров’я? Які чинники негативно впливають на здоров’я людини?

Змістові запитання:Що потрібно робити, якщо хочеш бути здоровим? Які природні чинники потрібно використовувати для зміцнення здоров’я? Як відображено цінність здоров’я в українських народних прислів’ях та приказках? Анкетування однолітків щодо виконання правил здорового способу життя.

Вдалі моменти

Формується здоров’язбережувальна компетентність на міжпредметному рівні за допомогою предметних компетенцій з урахуванням специфіки предметів та пізнавальних можливостей учнів початкових класів.

Ідеї для покращення

Розділ «Здоров’я і безпека людини» передбачає формування цілісного уявлення учнів про здоров’я та безпеку людини, їх взаємозв’язок зі способом життя і навколишнім середовищем тому необхідно також забезпечити засвоєння учнями правил безпечної поведінки у природному й техногенному середовищі.

План оцінювання (графік і опис)

На початку проекту:Обговорення Основних запитань, перегляд презентації вчителя та її обговорення, робота з таблицями «ЗХД»

Впродовж роботи над проектом: Анкетування, консультації, самостійна робота з Формами оцінювання (само- та взаємооцінювання)

Наприкінці роботи над проектом: Демонстрація (захист проекту), презентація, опитування, робота з таблицями «ЗХД»

Вдалі моменти

Отримані теоретичні та практичні дані досліджень учні використають при створенні Учнівської презентації. Паралельно учитель оцінює діяльність учнів у групах за допомогою онлайн тестування та фіксує проміжкові результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може на певних етапах роботи дещо змінювати завдання, коригувати питання, відповідно до поставленої мети проекту.

Ідеї для покращення

По завершенню проекту є можливість виявити ставлення до результатів проекту й непрямим способом виявити, чи всі учні свідомо засвоїли результати досліджень через використання опитувальника.

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Учні ефективно співпрацюють як команда, в якій розподілені обов’язки. Всі вміють зробити кожен з елементів презентації. Результат їх роботи відображає вклад кожного учасника команди. Спільна презентація має значно кращий вигляд, ніж якби цю роботу виконував кожен наодинці.

Ідеї для покращення

Необхідно слідкувати, щоб презентація була зроблена не одним учнем, інші учні групи повинні теж брати участь.

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Учні працювали разом, розподіливши завдання між собою. Більшість учасників відповідально справилися зі своїми завданнями. Непорозуміння вирішувались продуктивно.

Ідеї для покращення

Презентація є результатом спільної роботи, але її робив лише капітан команди. Наявне неефективне спілкування, невирішений конфлікт, що не дозволив завершити важливі моменти спільної роботи.

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Протягом роботи над проектом на певних етапах задіяні всі учні. До початку опрацювання проектних завдань кожен учень отримує від учителя чіткі інструкції щодо власної діяльності: перспективний план та поетапне виконання завдань. Перед виконанням групових завдань учні об’єднуються у групи за допомогою Інструкції.

Ідеї для покращення

Після завершення опрацювання питань проекту, учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форми оцінювання презентації.

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Під час роботи над проектом використано такі документи: Державний стандарт, Навчальна програма, Правила користування клавіатурою, Техніка безпеки та правила поведінки.

Ідеї для покращення

Більше уваги необхідно звернути на практичні роботи учнів.

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Учні шукали інформацію по темі з різних джерел:з додаткової літератури,наукових посібників. Опрацьовували отриману інформацію і зберігали її у портфоліо. Проходили анкетування у та інтернет-опитування. Створили підсумкову презентацію для тих, хто прагне зберегти своє здоров’я.

Ідеї для покращення

Після завершення усієї проектної діяльності вчитель складає таблицю та діаграму оцінювання досягнень кожного учня з метою виведення підсумкової оцінки за роботу дитини в цьому проекті. Доречно використовувати разом із діаграмою і таблиці, в яких подано дані за весь проект.

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ