На якого вчителя чекає школа?

Матеріал з Iteach WIKI
Версія від 13:35, 22 червня 2017, створена Зирянова Лариса Миколаївна (обговореннявнесок) (Створена сторінка: Варіативність та особистісна орієнтація сучасної освіти потребують змін у теорії й ме...)

(різн.) ←Попередня ревізія • Поточна версія (різн.) • Слідуюча ревізія→ (різн.)
Перейти до: Навігація, пошук

Варіативність та особистісна орієнтація сучасної освіти потребують змін у теорії й методиці навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах, змін у технологіях навчання на всіх ступенях. Зростає питома вага методик, які сприяють формуванню практичних навичок пошуку й аналізу інформації, самонавчанню, самоорганізації, досвіду відповідального вибору та поведінки, становленню ціннісних орієнтацій.

У зв'язку з цим коло вимог до особи вчителя іноземної мови, визначене не тільки кваліфікаційною характеристикою, а й змінами в суспільстві, зростає, і на практиці відповідати цим вимогам стає все важче.

Отже, шановні колеги, перш за все нам треба зрозуміти виняткову цінність учителя в цивілізованому світі. Завжди існувала залежність: який рівень учителів, такий і рівень освіти, який рівень освіти та виховання, такий і інтелектуальний та моральний потенціал народу.

Без перебільшення можна сказати, що від морального потенціалу та інтелекту людей залежить доля країни, і тому нам, педагогам, носіям моралі та інтелекту, треба постійно підвищувати свій професійний рівень.

Безперечними є дві головні складові вчителя - майстерність та особистість.

Фахівці сьогодні мають бути здатними оновлювати методики, змінювати підручники, розуміти та співпрацювати з новим поколінням, вписуватись у мінливе сьогодення.

Бути особистістю для вчителя важливо, бо він спілкується з тими, хто буде продовжувати будівництво нашого суспільства. Не треба забувати, що саме спілкування є основою освіти і від його характеру залежить результат освіти, бо, за думкою філософів, соціологів, психологів, спілкування це такий соціальний процес, у якому відбувається обмін діяльністю, досвідом, засобами діяльності, що втілені в матеріальну та духовну культуру. Спілкування є однією з найважливіших умов формування свідомості, самосвідомості особистості, стимулятором її психічних властивостей.

Якщо наша особистість не буде відповідати завданням виховання школярів, будь-які можливості в цій галузі залишаться нереалізованими.

Ми повинні бути не просто вчителями, а вчителями-дослідниками, які працюють для пізнання, бо саме пізнання є мотиваційною основою нашої діяльності.

Наша майстерність - це досягнення наших учнів, їх моральний, соціальний, культурний розвиток, це відповідність якості їх знань вимогам навчальних програм, держстандартам, це якість їх підготовки до продовження навчання або подальшої трудової діяльності.

Сучасні методики оцінювання вчителя іноземної мови висовують до нас багато вимог. Мабуть, найбільш важливими серед них є такі, як:

комунікативна компетенція, а саме вміння вчителя та його готовність здійснювати спілкування (усне та письмове мовлення), його країнознавча підготовка, культура мовленнєвої поведінки (уміння вислухати учня, уміле керування полілогом, дискусією, доречна реакція на помилки учнів); мовна компетенція, а саме володіння фонетикою, граматикою, лексикою, які дозволяють навчати дітей спілкуванню хоча б у межах тем і ситуацій, запропонованих стандартом і програмою з іноземних мов; методична компетенція, яка передбачає вміння вчителя планувати свою педагогічну діяльність (у межах року, семестру); володіння широким спектром методичних прийомів, уміння адекватно використовувати їх відповідно до віку учнів і мети навчання, уміння орієнтуватись у сучасній методичній літературі, здійснювати вибір відповідних посібників та інших засобів навчання; соціокультурна компетенція, яка передбачає знання вчителем звичаїв, особливостей життя у країні, мова якої викладається, відповідність мовленнєвої поведінки та етикету носіїв мови.